columns

ZKHWA met pret(v)luchtje

Prinsjesdag, ZHKWA komt eraan! 6 miljard moeten we bezuinigen. Van Europa. En de regering. Maar wel 4,5 miljard uitgeven voor een 37-tal JSF? Plus jaarlijks 270 miljoen om ze een rondje over de kerk te laten vliegen? Duur pret-vluchtje. Ondertussen gaan 4,5 miljoen huishoudens erop achteruit, het meest de gepensioneerden. Ambtenaren gaan 2% vooruit en de meest fortuinlijken gaan het nauwelijks merken. Iedereen zelfde zorg-basispremie. Maar degene met geld kan vervolgens wel extra verzekering afsluiten. Ambtenaren en politici met wachtgeld en terugkeerregelingen. En de rest? Melkkoeien. Net als de auto; levert ook al een miljard op. Aangekondigde hogere accijns op tabak en alcohol (of suiker?) is van de baan door sterke lobby. Leve de nieuwe politieke realiteit; incompetente overheid koopt speeltjes en de burger bezuinigt. Maar ik hoor het hem nog zeggen ‘’koop vooral die auto of dat huis’’. Waarvan, beste Mark?

De VN acht bewezen, dat Sarin is ingezet in augustus. Uitzoeken door wie, dat was niet de opdracht. En nu wil Syrië toetreden tot de OPCW, de organisatie voor verbod van chemische wapens. De VN heeft de documenten hiervoor al ontvangen. Waarom heeft Syrië al die jaren zoveel chemische wapens zelf geproduceerd; zijn hiervan nu wat ingezet  – door wie dan ook – en stapt Assad er nu zo ‘’gemakkelijk’’ weer vanaf?

Rampdenkers: onderzoekers van de geologische dienst van de USA hebben statistische veronderstellingen gedaan m.b.t. aardbevingen. In de vorige eeuw waren er ‘’maar’’ 4 met 100.000 of meer slachtoffers. Maar in de 21 eeuw zal het fors meer worden;  aardbevingen met meer dan 100.000 slachtoffers komen minimaal 7 keer voor, en met 50.000 slachtoffers wel 20 keer. In totaal wordt rekening gehouden, dat in deze eeuw rond 2,5 – 3,5 miljoen mensen slachtoffer van aardbevingen zouden kunnen worden. Maar…de natuur is niet berekenbaar.

Frankrijks hoge werkloosheid zou – aldus Hollande – het gevolg zijn van ‘’we krijgen te veel kinderen’’. Meer jongeren zouden zo op de arbeidsmarkt komen. Je moet het maar weten te verzinnen.  Franse vrouwen krijgen gemiddeld 2 kinderen, in Duitsland is dat nog maar 1,36. 11% is nu het werkloosheidspercentage in Frankrijk. Oplopend. Evenals de druk voor competitiviteit. De EU en S&P dringen aan op hervormingen, maar daar doet Hollande niet aan. Staan de mestkarren direct voor zijn paleis. Pensioenleeftijd blijft vooralsnog bij 62 jaar, en korting van overheidsuitgaven is niet aan orde. Dus komt het tekort in 2014 ook niet onder de 3%. Maar tegen de tijd van de begrotings-beoordeling door de EU komt vast een creatieve herberekening en ‘’laissez faire / vive la douce France’’…

Bovenop de 50 miljoen die het kabinet voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid ter beschikking stelde, komt nog 30 miljoen beschikbaar via het Europese Sociale Fonds. 80 miljoen dus. Daarvan is inmiddels in Brabant al ongeveer 3,3 miljoen beschikbaar, mits de regio hetzelfde bedrag erbij legt…Slim gerekend, overheid! Dan valt er dus nog 76,7 miljoen te besteden. Oeps, foutje, Lena, dat wordt dus het dubbele. Jeugd-werkelozen, de overheid komt jullie redden. Als het niet al van tevoren is uitgegeven aan interim bestuurders of voor zinloze adviezen.

Ontwikkelingshulp; bedoeld om een land te helpen zich te ontwikkelen, sociaal, qua infrastructuur en economisch. Zodat het zelfstandig verder kan. Toch? Haïti verwelkomde net de eerste 40 tal militairen voor hun nieuwe leger, getraind in Ecuador. Wel geld voor uniformen, militaire opleiding en wapens maar niet voor voedsel, medicijnen en landbouw? En waar ‘’ze staan erbij en kijken ernaar’’ de reden is dat er nog maar mondjesmaat huizen gebouwd zijn? Maar let op, binnenkort begint de bouw van een kazerne. Door de welzijnswerkers natuurlijk, wie anders. En Jeanine kan alvast een reservering voor nog een JSF’je maken, want ze hebben straks nog wat vliegtuigen en tanks nodig. En gelijk ook even wat ‘’opleiders’’ sturen.  

Als het nieuw op te richten Europese fonds voor failliete banken (resolutiefonds) geld nodig heeft, kan het ESM ze geld lenen. Eigenlijk moet dat nieuwe fonds door de banken zelf gevuld worden. Want belastinggeld hoort niet meer gebruikt te worden om een bank te redden. In theorie. Maar het achterdeurtje is nu geopend. Er zou een onafhankelijke ‘’resolutie” (?) autoriteit moeten komen, die besluiten neemt over de toekomst van een bank. Onafhankelijk? Bij de EU? Om over ‘’eigen broeders’’ oordelen? En als de ‘’manke’’ bank dan weer overeind is kan die het ESM terugbetalen (wie stort daar ook weer in de pot?) De ECB jongens hebben dit bedacht. En houden ons wel voor erg dom. Niet helemaal onterecht.