columns

Laten we ''mild'' zijn in ons oordeel

EU: een nieuw bankenhulpfonds van 50 miljard. Voor niet-euro-landen. Door verhoging van het EU ‘’Balance of payments fund’’. Litouwen, Hongarije en Roemenië werden al eerder daaruit gesteund. Is naast 500 miljard ESM redding paraplu nodig, zodat ALLE (?) 28 EU landen ‘’gewapend’’ zijn voor de resultaten van de nieuwe stresstest voor banken. En die het niet halen? Worden dan anoniem daaruit gesteund….Handjeklap eind dit jaar. Condities loop 2014. Zogenaamd als banken-recapitalisatie instrument voor niet-euro-landen om investeerders en marktparticipanten te verzekeren van ‘’veilige belegging’’ in een stabiele Europese financiële markt. Engeland en Duitsland zijn tegen. Hulpvragende landen moeten zich aan hervormingen houden. En zo nee? Hoe vaag kan je zijn over iets helders: banken worden weer geholpen, en ondanks belofte wederom met belastinggeld. Unaniem besluit moet er zijn. Dat komt er wel: Duitsland wil geen extra geld meer naar Griekenland, en Engeland wil af van plafond voor bankiersbonussen.

Daar kan ik nou wel boos om worden...Echte boeven worden te zacht gestraft omdat ze o zo zielig zijn. Of niet vervolgd omdat openbaarheid (foto of tekst) al genoeg straf is. Maar Albert Heringa (71) wilde zijn moeder  (99) helpen, menswaardig te sterven, omdat artsen dit pas – en nog maar bij uitzondering – willen doen bij ‘’ondragelijk lijden’’ (een hond laat je eerder inslapen!). En omdat hij geen medewerking kreeg van de huisarts – die niet ronduit had geweigerd, maar de doodswens ‘’vaker’’ had willen horen (???), verzamelde hij zelf pillen. En nu moet hij – ondanks zuivere motieven, en volgens de wens van zijn moeder – een eis van 3 maanden voorwaardelijke gevangenis horen? Want het ’’was medisch niet zorgvuldig’’. Potver….Het is te hopen, dat in beroep de rechtbank hem alsnog schuldig verklaart zonder strafoplegging. Een oudere met een doodswens en zonder medewerking van een arts is in NL gewoon verloren, kan nergens naartoe. Schande. Alleen omdat artsen hebben gezworen ‘’mensen in leven te houden’’. Ten koste van een menswaardig bestaan? Hoog tijd dat deze eed aangepast wordt.

O ja, het volgende miljardenpotje is gevonden. De EU wil een betere digitalisering van scholen, om voor de toekomst op de arbeidsmarkt toegerust te zijn. Vindt de Cypriotische EU onderwijsverantwoordelijke. Brussel zal miljarden Euro’s aan scholen ter beschikking stellen, plus er komt geld via een structuurfonds, ter verbetering van de algemene infrastructuur in de betrokken landen. Ik denk dan ook gelijk aan ‘’scholen afschaffen/klaslokalen niet meer van deze tijd’’. En leraren mee-ontwikkelen.  Snelle internetaansluitingen zijn nodig, ook buiten de steden…Wanneer en hoe? Onbekend.  Er is nu al een gratis portaal, welk scholieren en leraren gaat helpen, hun digitale kwaliteiten te verbeteren: www.openeducationeurope.eu

Over OM gesproken. Omdat een ‘’arme’’ Pool maar 50 Euro op zak had, en niet de boete van 220 Euro kon betalen, kwam hij ermee – letterlijk – weg. Praktische oplossing, vanwege bederfelijk goed, was het slappe excuus van het OM. Bij een Nederlander wordt dan gewoon beslag gelegd. En een pedo mag wel vlak bij een basisschool gaan wonen en de pedovereniging, die in 2012 verboden werd, maar in 2013 gewoon weer kon doorgaan omdat het verbod ingetrokken werd na beroep, dat is ook ok. Hoe krom gaat het nog worden met het OM en slappe rechters?

Participatiemaatschappij moet. Sociale welvaartsstaat op de schop omdat ‘’niet meer van deze tijd’’ (wachtgeld en terugkomregel wel?) Als ik meer zelf ga regelen, wil ik ook minder bijdragen aan een te grote, logge, incompetente  overheid. Dat kan niet. Solidariteit? Houdt ook op bij Koningshuis. Een van de rijksten ter wereld; zonder belasting te betalen. Krijgt wel belastinggeld van bijna 40 miljoen (13.000 minder dan dit jaar) in 2014. Had ZHKWA gesierd, om te zeggen ‘’die nemen voor eigen rekening’’. Ondertussen zit Dijssie in zijn maag met de overschrijding van de EU norm in 2014. Pijnlijk. De EU commissie – evenals de EU ministers van Financiën - doet er vooralsnog het zwijgen toe.

Chinese wetenschappers hebben Nano robots gebouwd van 0,1 mm lang en 0,004 mm breed, bedekt met nikkel, die bestuurd worden door een elektromagnetisch veld. Te injecteren zonder wondje. Moet je geen nikkelallergie hebben zoals ik, denk ik gelijk. Enfin, die robotjes zouden dus kleine hoeveelheden medicijnen kunnen vervoeren naar moeilijk bereikbare plekken. Duizenden van die microrobots injecteren tussen ruggenwervels en ze laten reizen naar het brein om beroertes zonder hersenoperaties te genezen! Geen utopie, maar mogelijkheid! Vooralsnog te testen op muizen en konijnen. En duurt nog een tiental jaren voordat wij het kunnen ‘’gebruiken’’. O ja, er moet ook nog een probleempje opgelost worden….Wat, als men de robot kwijt raakt na injectie…?

Berlusconi Is weer in beeld. Omdat hij veroordeeld is voor fraude, de president hem geen gratie wil verlenen en hij zijn zetel in de senaat moet afgeven, trekt hij zijn ministers uit de regering terug. Chantage. In een thans al instabiel Italië. In plaats van grondige hervormingen ‘’wint’’ hij de Italianen met zijn beloftes over belastingverlagingen. Maar ooit moet het gelag betaald worden. Zal hem een rotzorg zijn. Het frappante is, onder de huidige wetgeving hoeft hij zijn 4 jaar al niet uit te zitten (3 worden standaard kwijtgescholden, en dat laatste vanwege zijn leeftijd hoeft ook niet). Maar zijn ego kan het gewoon niet uitstaan, dat hij uit de actieve politiek gezet zou worden. Maar de Italianen hebben hem nog steeds ‘’hoog’’ zitten. Het wordt een diepe val voor het land.

Laten de heren/dames politici nog maar een paar maanden debatteren, polderen en dan zien welke maatregelen het wel/niet hebben gehaald; regeren is niet vooruitzien maar vooruitschuiven. Althans een aantal zaken. Andere – zoals de JSF – lijken tegen beter weten in (ook met waarschuwing van het Pentagon) gewoon doorgedrukt te worden. Omdat de politiek wederom niet kan kiezen en van alle walletjes wil mee eten. SP doet alvast niet mee omdat ze de 6 miljard bezuiniging van tafel wil. Niet slim. Beter kijken, wat je wel kunt ombuigen of verbeteren en verantwoordelijkheid dragen. Levert straks meer stemmen op dan alleen ‘’nee, ik ben ertegen’’ roepen. En die blonde, raaskallende, populistische onzin uitkramer? Laat hij zijn eigen bescherming tegen zijn domme en ongenuanceerde uitspraken betalen. En doodzwijgen in de media. Want iets constructiefs is niet te verwachten. Maar veel geld kost hij. Kunnen we mooiere dingen mee doen.