columns

Goed geregeld, Henkie!

De Tea Party Republikeinen chanteren de Regering. Obama care eerst van tafel (terwijl formeel door beide partijen goedgekeurd) dan praten over budget. Shutdown omwille van politieke macht- en ego spelletjes. Pijnlijke soap: ‘’We can’t’’.

Assad werkt mee. Ja, dank je de koekoek, als het Westen ‘’aanbiedt’’ zijn rotzooi op te ruimen. Kan hij lekker nog wat meer miljoenen wegsluizen. ‘’Ik geef jullie nu je zin’’. En straks? Wil hij vrij vertrek, onder medeneming van al zijn vermogen, en zonder veroordeling voor hem en zijn boevenregering. En aangezien het in Jemen gelukt is, zal dit ook werken. De voorzet is al gegeven, als het volk hem in 2014 niet wil, stelt hij zich niet verkiesbaar. En dan?

Pensioenkosten stijgen en zorg is zo duur. Waarom? Het ‘’vermogensbeheer’’ bij de pensioenmaatschappijen – nu 0,53 (2012 0,38) % - stijgt elk jaar fors. Edith kan alleen maar adviseren tot matiging bij topsalarissen of bonussen. Ondertussen is een ton belastinggeld geschonken aan een door medicijnfabrikanten opgerichte praatclub, die tot doel heeft, het geneesmiddelenbeleid te beïnvloeden. En zijn de kosten in de zorg m.n. het gevolg van riante vergoedingen, afvloeiregelingen, verspilling en fraude. De tabakslobby heeft 160 man rondlopen in Brussel dus een strengere tabakswet komt er niet. En 18 jaar voor jongeren? Rookgordijn. Want roken is dodelijk. Maar levert veel geld op. Hypocriete ‘gezondheids’zorg. 

Cameron wil radicale heronderhandeling met de EU; paait zijn volk met belastingvoordelen en subsidies plus Brexit. Meer vrijheid van de EU over zaken zoals banken salarissen/bonussen en uitzetting van (illegale) immigranten en criminelen. Met behoud (liefst uitbreiding) van voordelen. Feit is, dat niet alleen Engeland, maar ook Duitsland – en NL – last hebben van nieuwkomers die direct ‘’steun’’ aanvragen.  Dat is dus lousy geregeld in de EU. De EC doet dit af als prietpraat, en vindt dat o.a. NL de mogelijke problemen opblaast. Maar een nieuwkomer mag gratis gebruik maken van sociale voorzieningen terwijl eigen burgers wel bijdragen – en steeds meer gekort worden in diensten? Niet eerlijk, snapt zelfs een kind.

Dreigt dijkdoorbraak? Overstroming? NIET evacueren, maar het hogerop zoeken en afwachten. Scheelt hoop doden omdat files/te korte waarschuwingstijd dodelijke fuik worden. Aldus een promotieonderzoek. Economie en maatschappelijk leven liggen in evacuatiegebied stil. Vanwege het geringe echte risico kun je maar beter niet evacueren. En komt het water? Dan alleen weg, als je zeker bent dat je het haalt. Als ervaringsdeskundige weet ik, dat als je tussen Maas en Waal gevangen zit, het niet uitmaakt, welke van die dijken doorbreekt, Met 2 uitgangswegen kan je niet meer weg en verzuip je gewoon. Hier speelt volgens mij een economische (geld-) component. Want als er uiteindelijk niks is gebeurt, heeft dat ‘’gedoe’’ van evacuatie – zoals in 1995 - wel heel veel geld gekost. Achteraf valt makkelijk te praten, Basje. Maar maak het maar eens mee.

Het moet niet gekker worden…vrouwen die autorijden, zouden problemen met hun eierstokken riskeren. Waarschuwt een belangrijke conservatieve geestelijke van Saudi-Arabië. Hoe lang nog blijven vrouwen onderdrukt, mishandeld; uitgehuwelijkt tegen hun zin en achtergesteld in opleiding, werk en leven?

De JSF moet er komen want voor de begroting zou het geen effect hebben. Wel als je dat geld gebruikt voor andere – belangrijker – zaken, maar dat even terzijde. Pentagon adviseert de regering een clausule in het contract. Voorkomt koop van ondeugdelijk materiaal. Nederland moet eerst maar eens kiezen ‘’te land, lucht of zee’’, niet alles kan en moet. En wil je toch de JSF? Dan eenzelfde clausule.

Het plan van v. Rijn om hulpbehoevenden vanaf 2015 een tegenprestatie (vrijwilligerswerk, meer eigen bijdrage etc) te vragen, is volgens vR tot karikatuur in de media geworden. O ja, zou ook nog goed zijn tegen eenzaamheid. Dit is noch solidariteit noch ‘’participatie’’. Heel veel mensen engageren zich al volop. Ga dan comazuipers, en anderen, die bewust hun gezondheid door een slechte leefstijl in gevaar brengen, met alle kosten van dien, aanpakken. Hypocrisie aan de ene kant en bommetjes, die de sociale cohesie ernstig verstoren. Sociaal Nederland.

De Hongaarse EU commissaris Andor is weer bezig. 2012 afgewezen. Nu weer op tafel. Een ‘’Europese werkloosheidsverzekering’’, waarbij de helft van de kosten uit een fonds (inleg door de Eurolanden) terugbetaald kan worden. Zogenaamd, om de sociale dimensie van de Euro-unie te versterken. De risico’s van een economische schok worden dan vergemeenschappelijkt en zo worden fluctuaties in het nationale inkomen gereduceerd. Europa zou voor werkzoekenden door betere coördinatie van werk- en sociale politiek en door meer solidariteit moeten helpen. Kritiek onveranderd: schept geen intentie voor echte hervormingen in sociale systemen van lidstaten. Geld lost problemen niet op. Dat ‘’rijke’’ landen ter kassa worden gevraagd ten behoeve van ‘’arme’’ landen, is evident. En dat de rijkere landen bij een crisis zelf ook van een dergelijk systeem zouden kunnen profiteren, is bubbelpraat.  Hervorm de kolos EU/EC naar slanker en efficiënter. En dan gezamenlijk bepalen waar EU bemoeienis noodzakelijk is, en waar lidstaten zelf e.e.a. regelen en vooral hoe besluiten worden genomen. Want een dergelijk nieuw systeem vereist gezamenlijke bindende afspraken over arbeidsmarkt en sociale systemen. Met controle, sancties en uitzonderingen a la 3%?

Potverdriedubbeltjes – nou ja, wel wat meer dan dubbeltjes. Die Krol. Met 63 uit de Kamer. Omdat hij fout gehandeld heeft. Tot aan zijn pensioen geen financiële zorgen, want betaald door de Staat. Zijn voormalige werknemers hebben pech. Jarenlang hield hij geld voor hun pensioen achter. Goed geregeld, Henkie. Het OM denkt nog na of ze strafvervolging willen instellen. Pardon? Komt die boef er nog mee weg? Ende ex-medewerkers mogen sabbelen op een schamel pensioen? Schande! Wanneer stopt de overheid met betaling van fouterikken, zelfuitstappers of profiteurs die wel l…maar niet poetsen? Dat past bij solidariteit en participatie. Maar natuurlijk niet voor deze mensen. Stom, Lena. Sufmuts.