columns

Gods dure dienaars...

Zwitserland heeft zich voor de voetbal WK in 2014 gekwalificeerd. En passeert zelfs Nederland op de FIFA ranglijst! De kans dat Zwitserland op het WK als groepshoofd start is groot! DOELPUNT!

 

‘’Verboden voor mensen met seksueel overdraagbare ziektes, Aids en besmettelijke huidziektes’’. China heeft een wetsvoorstel gelanceerd, waarbij HIV geïnfecteerden voortaan niet meer welkom zijn in badhuizen en wellness-complexen. Kritiek ook in China tegen dit wetsvoorstel, nog afgezien van het feit, dat het niet bewezen is, dat mensen zich in een dergelijk badhuis met HIV kunnen besmetten. E.e.a. zou baseren op vooroordelen en angsten tegen Aids. Ook de UNAIDS van de VN vindt dat er geen sprake is van besmettingsrisico. HIV/Aids was lange tijd gezien als een probleem ‘’uit het buitenland’’, pas vanaf 2010 werd het HIV geïnfecteerde toeristen toegestaan, China te bezoeken. Hoeveel mensen in China HIV hebben, is onbekend. De overheid spreekt van een klein ½ miljoen. De UNO denkt eerder aan ca. 800.000, en het artsenblad zou zelfs in 2011 al meer dan 1 ½ miljoen HIV positieve Chinezen genoemd hebben.

 

God heeft dure dienaars? Nee, hebzucht, macht en ego-protserij is puur menselijk. Zoals in Limburg (D). Ruim 31 i.p.v. 3 miljoen kostte het renoveren van zijn optrekje. Terwijl de Paus eenvoud, soberheid en dienende houding tegenover armen, behoeftigen predikt. En deze bisschop is niet de enige. Geschat vermogen van de KK is 430 miljard, waarvan ruim 1/3 kapitaal. Door kerkbelasting ontving men in 2012 5,2 miljard; en van overige belastingbetalers ruim 460 miljoen op basis van aanspraken uit het verleden. Ledental gelovigen dalend, maar bisdommen kregen ruim 15 % meer. Aartsbisschop haastte zich naar Rome. Evenals de zondige dienaar. Om zijn ziel te redden of zijn hachje? Franciscus, stuur hem naar een klein land; met een lemen hutje, en vooruit, een matje. Zonder vloeiend water, of licht of luxe. Kan hij weer terugvinden tot zijn geloof. Ondertussen doen geruchten de ronde, dat het Vaticaan wel degelijk op de hoogte was van deze exorbitante geldverspilling via de Apostolische nuntius in Berlijn. Het is me wat.

 

Ten minste 456 kankersteden zijn er. In China. Trieste score. Voor het eerst heeft de Chinese overheid toegegeven, dat de zogenaamde kankersteden bestaan. Ontstaan door tientallen jaren vervuiling Milieuactivisten meldden jarenlang, dat de kankerrisico’s in steden dicht bij bedrijven en verontreinigde rivieren heel wat hoger waren dan gemeld. Nu komt meer openheid betreffende milieu en erkent men dat over de laatste jaren giftige en gevaarlijke chemicaliën veel milieurampen heeft veroorzaakt, watertoevoer heeft afgesloten en zware gezondheids- en sociale problemen heeft veroorzaakt, zoals deze kankersteden. Een 5-jaren-plan is er om deze vervuiling tegen te gaan. En men wil 58 chemicaliën verbieden. Velen worden geproduceerd en geconsumeerd in China zelf, terwijl ze in het Westen verboden zijn. Er is sprake van een gebrekkige of niet existente controle op (risico’s van ) verontreiniging; gebrek aan wetgeving om gevaarlijke en giftige chemicaliën te verbieden of controle door autoriteiten. Greenpeace meldt dat 50% van China’s rivieren niet meer geschikt zijn voor mens, dier en gewas, en dat ca. 20% zo vervuild is dat het niet eens meer gebruikt kan worden in de industrie. 70% van de mensen in China maakt gebruik van grondwater. Van 118 grote steden bleken 64 ernstig vervuild grondwater te bevatten. 320 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater, en 190 miljoen drinken water welk sterk besmet s met gevaarlijke chemicaliën. Van de 7555 chemische/petrochemische projecten, waren 1354 gesitueerd bij oevers van rivieren, meren of reservoirs, 2489 vlak bij dichtbevolkte gebieden en 535 bij strategisch belangrijke rivieren, 280 bij belangrijke drinkwaterbronnen. Het is vooral de water verontreiniging, die leidt tot hoge % van kankers daar waar bedrijven hun rotzooi dumpen in het water. Het is thans de grootste doodsoorzaak. En de gevolgen voor de nabije en verdere toekomst? Niet rooskleurig. Want ook de luchtvervuiling is een probleem door kolen- en elektriciteitscentrales). Deze situatie heeft tevens ook bij de WHO geleid tot waarschuwing voor gevaarlijke waardes in grote steden. En publiek debat is thans gaande over de groei van de Chinese economie, tegen elke prijs. Ook die van gezondheid van eigen mensen.

 

Golfstaten zouden buitenlanders om een test vragen op homoseksualiteit, voordat ze een werkvergunning ontvangen. Dit onzinnige onderzoek zou kennelijk homo’s moeten afschrikken. Want die wil men niet in de VAR, Saoedi Arabië, Kuwait, Oman, Bahrein en Qatar. In november volgt stemming hierover. De vaak als ‘’lasterlijke’’ geziene leefstijl van Expats, die vaak in afgesloten complexen leven, is velen een doorn in het oog vanwege kans op besmetting van eigen bevolking. Homoseksuele handelingen zijn in alle Golfstaten verboden, vaak met gevangenisstraf. Nog even wachten met Gay parades en roze dagen…

 

Je zou denken, dat een Ecg apparaat in India even goed zou moeten zijn als in Europa. En een knieprothese overal – ongeacht of het bij een Chinees, Amerikaan of Europeaan wordt geïmplanteerd – even goed functioneert. Maar eisen aan medische producten verschillen al naar gelang de markt. Een EKG apparaat voor India moet goedkoop zijn, lange levensduur hebben en simpel in hantering. Grote bedrijven zoals GE hebben dit al langer door en leveren met succes producten, die op de individuele eisen per land zijn gemaakt. En ze blijken ook goed te verkopen in ontwikkelde landen. Huh? Frankrijk b.v. koopt de ‘’India-Ecg’s’’. En de ‘’Chinese knieprothese’’ is business in Brazilië en Frankrijk. Een reverse innovation heet dat. Nog mondjesmaat, maar zo aantrekkelijk dat het de nieuwe strategie wordt. Niet alleen productie, maar ook onderzoek, ontwikkeling en productie in goedkope landen is het devies. En niet alleen om lokale markten te bedienen, maar ook om concurrentie voor te zijn. Zeiss, Bosch, Siemens en GE zijn er al. Het risico is echter dat ‘’voordelig’’ wordt ingekocht door ziekenhuizen en organisaties en men kwaliteitsreductie accepteert. Terwijl kwaliteit en functionaliteit voorop moet staan. In theorie dan.

 

Het kabinet moet nog even 650 miljoen zien te vinden om het begrotingsakkoord met haar vele aanpassingen sluitend te krijgen. De miljarden ‘’Bulgaren fraude’’ zien we waarschijnlijk niet meer terug. En de 325 miljoen extra voor de EC had men eerder al ingecalculeerd. Want de EC bezuinigt uiteraard niet. Noch willen ze af van de 200 miljoen/jaar voor Straatsburg. Frankrijk is ‘’tegen’’.   

 

30% zou tegen genetisch gemodificeerd voedsel zijn, maar koopt het toch. Uit onkunde wordt gezegd. Of gemak? Want wie leest nou echt het etiket? Eigenschappen van vooral planten, bacteriën of gisten worden veranderd, en ‘’goede’’ genen worden toegevoegd. Zodat ze b.v. ongevoelig worden voor ziektes (of immuun tegen gif van Monsanto…). Slaolie, zoutjes, margarine, maar ook veel andere snacks en kant-en-klaar producten bevatten gemodificeerde ingrediënten. De EU wetgeving eist vermelding van een GM ingrediënt op het label. De VS hebben ondertussen hun afkeur uitgesproken over de Europese regelgeving, om invoer en teelt van genetisch gemanipuleerde organismen (GGO) te beperken. Dit zou tot vertraging leiden bij goedkeuring van nieuwe producten, ondanks positieve adviezen van de – jawel – Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid. Hoe dat nu ineens zo naar boven komt? Het in het geheim uit te onderhandelen zogenaamde vrijhandelsakkoord tussen de VS en Europa. Want ‘’buitenlandse regeringen blijven discriminerende of zinloze (?) maatregelen opleggen aan de Amerikaanse landbouwexport’’. We mogen hopen dat het zo blijft! Anders wordt de EU burger straks overspoeld met troep, die hij niet wil, maar die waarschijnlijk zo omgelabelled wordt dat we het niet door hebben. Want er spelen hele grote belangen. En de consument kun je makkelijk voor de gek houden. Vooral ook in de USA. Daar is overigens wel een beweging gaande, die tracht op te boksen tegen machtige bedrijven, de voedselindustrie of de politie en consumenten beter wil informeren. Kijk maar eens: 18 ‘Food, Inc.’ Facts Everyone Should Know’ ; This powerful film changed the way millions of Americans eat. http://www.takepart.com/foodinc 

 

Op het nippertje. De shutdown afgewend. Een ego/machtsspeeltje tussen politici kostte 24 miljard; heeft onnodig veel mensen enkele ellendige weken bezorgd. Laten de congresleden bij een volgende shutdown als eerste hun salaris bevroren zien en geen gebruik kunnen maken van privileges zoals gymzalen. Dan zal een oplossing geen 3 weken vergen. See you later…

 

He verdorie. Denk je lekker wat zalige inktvisringetjes, gefrituurd, te eten, blijken het soms varkens-anusjes te zijn!? Vlg. het Europees Parlement wordt veel gefraudeerd met voedsel. Criminele organisaties houden zich bezig met voedselfraude, o.a. om geld wit te wassen. Het meest met olijfolie, dan vis en biologische producten. En nu dus dit berichtje. Pfff…ik blijf het herhalen, koop verstandig – liefst biologisch – in en maak/kook zoveel mogelijk zelf. Meestal niet echt veel meer moeite dan het kant-en-klaar en industrieel vervaardigd voedsel, maar wel tig keer lekkerder. En je weet wat erin zit. Eet smakelijk. 

 

Leugentje om bestwil of bewust de boel geflest? Het lijkt erop dat de doorrekening van het behaalde akkoord niet leidt tot 50.000 banen extra. Dijssie blijft vasthouden aan de ‘’intentie’’ om dit te bereiken. Wanneer? Niet op korte termijn. En hoe? Ook onbekend.