columns

Geschiedenis is maakbaar

Dreamliner. Wordt tijd voor een andere naam. Eerst landt er een op een te klein vliegveld, en nu wordt schromelijk door Boeing gemeld, dat ze beter niet in de buurt van onweer kunnen vliegen, omdat ijskristallen in de motor dan voor problemen zorgen…Troubleliner past volgens mij beter.

Lastig uit te leggen.  Burgers  betalen meer belasting; worden gekort op vergoedingen, subsidies en bijdragen, terwijl zogenaamde ‘’brievenbusfirma’s’’ in Nederland welig tieren.  Ca. 12.000 zijn hier. Die ruim 150 miljard/jaar aan rente, dividend en royalty’s praktisch onbelast kunnen wegsluizen. Nu wil de EC deze bedrijfsconstructie aan banden leggen en liefst verbieden. Gaan nu deze bedrijven ook chanteren, zoals banken doen (als hun eigen vermogen van 3 naar 4%, wat nog belachelijk laag is, verhoogd zou worden)? Of toch maar een dealtje proberen te maken, om ze een beetje belasting te laten betalen in NL?

Dictator zijn is een. Geschiedenis schrijven twee. En geschiedenis, dat is het stokpaardje van Poetin. Elke keer weer poneert hij stellingen tegen de invloed van het Westen. Daarom moet er een nieuw geschiedenis schoolboek komen. Een werkgroep heeft thans een concept geschreven. Anders dan vroeger is geschiedenis niet meer verbonden met Karl Marx en klassenstrijd. Het huidige gezichtspunt verkondigt een voortdurend streven naar stabiliteit. Het tsarendom wordt aan het begin van de 20e eeuw als veranderingsonwillig beschreven, maar al de vraag, of de opstand van de bolsjewieken eind 1917 een vloek of een zegen was, blijft open. Het begrip ‘’de grote Russische revolutie’’ verenigt de Februarirevolutie, die de tsaar van de troon stootte en een ‘’liberale’’ regering liet ontstaan met behulp van de brute machtsoverwinning door Lenin. Kinderen moeten weten, dat de ontwikkeling van de Sovjetunie in de 20/30er jaren een tegenstrijdig karakter had. Maar van stalinistische dictatuur, gebaseerd op de factor angst, als een van de pressiemiddelen, wordt niet gesproken. En ook de Brezjnev era wordt ‘’mild’’ bejegend; een tijdperk van stabiliteit ofwel stagnatie, welke door de conservatieve politieke instituten in een ‘’systeemcrisis’’ belandde. En later zou sprake zijn van democratisering, verzinnen de auteurs. Na het verval van de Sovjetunie volgde een schoktherapie en toen kwam – jawel – de redder Poetin, en het historische streven van het volk naar stabiliteit bereikt zijn hoogtepunt.  Velen zijn voor dit concept, ook de Russisch-orthodoxe kerk. Tegenstander bekritiseren, dat het boek bestaat uit louter compromissen en niet helder, maar oersaai is geworden. Het debat gaat verder, openbaar en kontrovers. Want de tijden, dat politici in Moskou dit soort discussies konden verbieden, zijn voorbij.

Gedoe in Afghanistan. Karzai en USA op ramkoers. USA eist ondertekening van het veiligheidspact nog dit jaar, Karzai wil dit aan zijn opvolger overlaten, na de verkiezingen van 2014. Omwille van zijn image. USA dreigt alle troepen terug te trekken – waarbij ook de geallieerden zeer waarschijnlijk zullen volgen – maar Karzai blijft stoer. Het gaat hier niet om militairen, die moeten blijven om soldaten op te leiden.  Noch om veiligheid van de gebieden. Nee, waar het echt om gaat, zijn de enorme rijkdommen die in de grond zitten. En wie blijft, die…juist. En dat weet Karzai maar al te goed. Dus probeert hij nu nog eruit te halen, wat mogelijk is. Voor hem persoonlijk, want het land, dat interesseert hem niet echt. Miljoenen zijn onder de tafel betaalt, smeergeld voor hem persoonlijk is met geheime CIA transporten en ‘’diplomatieke’’ post bezorgd, maar vooralsnog lijkt hij  nu de betere kaarten te hebben. Wie straks de grondstoffen mag delven? Rusland wil ze ook. En nog wat andere landen…

Cameron vreest gedoe in zijn land, als per januari a.s. horden Roemenen en Bulgaren binnenstromen, uitkeringen aanvragen, huurtoeslag eisen en gaan bedelen, stelen of geweld gebruiken. Dus heeft hij strenge maatregelen aangekondigd. Maar Vivi pikt dit niet. Geen ‘’cherry’’ picking, waarschuwde ze Cameron, als je in de EU bent, zul je je aan de regels voor vrij verkeer moeten houden, vindt ze. En als Engeland uit de EU wil stappen, moeten ze dat maar glashelder aangeven. Wapengekletter voor de media. Want Cameron is bezig met onderhandelingen met de EU. En wil natuurlijk nog meer binnenhalen voor zijn land/zijn burgers. En om Engeland in de EU te houden, moet men toestaan, dat ze zelf de controle krijgen over wie zich daar vestigt. Een beetje gelijk heeft hij wel. Binnen de huidige regels kunnen steunaanvragers direct geld vangen in EU landen, terwijl ze daar nooit voor hebben betaald. Dat is niet uit te leggen aan de burger, die wel betaalt.  

Wonderpil voor lang leven? Ontelbare wetenschappers en instituten werken eraan. Niet zozeer om onsterfelijk te worden, maar om het leven langer ‘’gezond’’ te houden. Big business, waardoor ook veel nieuwe bedrijven in deze onderzoeken stappen, zoals Google en Paypal. De grootste medische trend  voor farmabedrijven is het onderzoek naar ouder worden. Niet alleen moeten (?) nieuwe medicijnen ontwikkeld worden, maar liggen grote kansen voor producten die mensen langer fit houden. Sanofi heeft daarom Calico opgericht, die zich bezig houdt met innovatieve gezondheidstechnologieën. Het Max Planck Instituut in Keulen, maar ook onderzoekscentra in de USA en Engeland hebben thans belangrijke expertise. Vooralsnog lijkt het advies: geniet met mate, vermijd chemie, kunstmatige toevoegingen en luchtvervuiling, beweeg en leid een actief leven met sociale kontakten en veel plezier en blijf je hersens prikkelen, nog het beste.  

Edith: ‘’pleit al langer voor betere afspraken over bestrijding van antibioticaresistentie’’. De WHO gaat een internationaal actieplan opstellen. Betere basis hygiëne en het ontwikkelen van nieuwe antibiotica zou het antwoord moeten zijn. Maar nergens wordt gerept over de overvloedige/onnodige antibiotica in de landbouw!  Minderen of verbieden is al jaren onderwerp van discussie. Maar in het belang van veehouders of telers  worden de verboden versoepeld of uitgesteld.  Gewasbeschermingsmiddelen? Ammehoela, je reinste gif. Wel goedgekeurd, dus spuiten maar. Of het dan overwaait naar je woning of tuin? Wat het over een 10-20 jaren met de gezondheid van mensen doet, is niet belangrijk. Commercie prevaleert boven de gezondheid en de leefbaarheid van de bevolking. En als het dan toch eens fout gaat, ach, dan wordt er wel een onderzoek ingesteld, of een maatregel beloofd. Kunnen we ons boos over maken, of opwinden, helpt geen zier. Want ‘’ge kunt altijd nog verhuizen’’. Dus als je niet vergiftigd wilt worden – door landbouwgif, of stoffen in ons voedsel, of via verpakking, of de lucht of…..dan moet je maar een plek zien te vinden die nog ‘’schoon’’ is…

In de EU had de tabakslobby zoveel succes, dat de E-sigaret voorlopig gewoon verkocht mag worden. Nu wil het RIVM en de NVWA waarschuwen voor de risico’s, want dit pafke is niet ‘’gezonder’’ dan een gewone sigaret. En dus wil het Ministerie nu maatregelen nemen m.b.t. reclame, veiligheid, kwaliteit en etikettering. Gewoon verbieden! Maar dat durft men niet. Wel halfbakken ‘’regeltjes’’. Rookgordijn dus.

Een meerderheid van de EU commissie ligt dwars bij het EU parlement als het gaat om een overeenkomst m.b.t. bankdata-transfer in de USA. Want ondanks de NSA onthullingen wil de EU commissie aan het SWIFT verdrag vasthouden. En ook de vluchtgegevens zijn ‘’binnen de EU regels’’ en hoeven niet veranderd te worden. Evenmin als het Safe Harbour verdrag, waarbij Amerikaanse bedrijven zoals Google, Microsoft etc. persoonlijke gegevens zoals geboorteplaats, tel. Nr. of email adres vanuit de EU in de USA mogen vastleggen.  Het laatste woord is nog niet gesproken, maar e.e.a. blijkt danig te verwateren, onder druk van het in het geheim in onderhandeling zijnde vrijhandelsverdrag.