columns

Lena's wereld?

Gauck gaat alvast niet naar Sotchi. Viviane Reding evenmin. Start van een duidelijke boodschap aan Rusland? Ukraine wil nu toch een verdrag ondertekenen met de EU (en liefst nog even opnieuw onderhandelen)? Om haar bevolking te sussen? En ondertussen Poetin eveneens van alles te beloven?  Betrouwbaarheid en eerlijkheid van afspraken? Een gewaarschuwd mens telt voor twee…Of de EU dit gezegde kent?

Vallen de verkopen van Viagra tegen? Geen punt, onderzoekers hebben een nieuwe slachtoffergroep gevonden om dit middel massaal te verkopen; aan vrouwen met menstruatiekrampen. Viagra vaginaal ingebracht zou de pijn verminderen. Grotere test volgt. Zal winst opstuwen. Dat er ook andere manieren zijn om dit soort pijn te verminderen of zelfs helemaal te stoppen, ach laat maar.  

Bob Diamond, de topman van Barclays, wil samen met de Afrikaanse miljardair Ashish Thakkar (Mara Group) een nieuw beleggingsinstrument opzetten voor miljoeneninvesteringen in de Afrikaanse bankensector. Nadat hij Barclays vanwege het Libor schandaal zwaar moest laten boeten: 453 miljoen, en hij maar 2 miljoen i.p.v. 20 miljoen ‘’bonus’’ (voor goed gedrag?) mocht opstrijken. Bankiers zoals hij horen in de gevangenis te komen, hun rijkdom afgepakt en vervolgens nog jaren tot vrijwilligerswerk – met hooguit een basisuitkering – gedwongen te worden. Als Lena het voor het zeggen had, zou de wereld een stuk minder agressief, gezonder en vrolijker worden. Maar de wereld wil geen Lena.

NL wil betaling van kinderland in het (EU) buitenland stoppen. Mag niet van de EU maar NL gaat toch praten. De redenering is, dat deze toeslag is bedoeld voor onderhoud van kind/kinderen in NL, en niet in het buitenland. Vrij verkeer binnen Europa: als Nederlands gezin met je kind vertrekken naar b.v. Frankrijk of Spanje, dan houdt de kinderbijslag dus op. Uitgerekend het CDA pleit hiervoor! Als dit tegen Europese regels (vrij verkeer van mensen/werken) indruist, zijn nog wat andere ‘’regelingen’’ die o.a. gepensioneerden of zorg-ontvangers betreffen, die deze zelfde Nederlanders benadelen. In naam van de Staat. Protest!

Fracking – de nieuwe ‘’gold rush’’ in de USA of top of the flop? De omstreden techniek, waarbij water en chemicaliën onder hoge druk in aardgesteente wordt geperst om zo olie en schaliegas te winnen is nog big business in de USA. Vanaf f 2017 wil men Saoedi Arabië voorbijstreven en de grootste olieproducent ter wereld worden. Door groot aanbod aan gas/olie zakken de energieprijzen en wordt de concurrentiepositie nog aantrekkelijker. Maar…winning kost tussen de 7, - - 10,00 USS/1000 m3. De marktprijs ligt thans op 4,00 en soms op 2,00 USS/1000 m3. Rendementen per boring zijn veel te optimistisch geschat, en meestal zakt de capaciteit binnen een jaar met 42 of zelfs met 60 – 90%. Gefinancierd werd deze booming business met geld van de kapitaalmarkt, maar multi’s – zoals Shell – hebben inmiddels vastgesteld, dat fracking bij de huidige condities niet rendeert.  Pioniers, zoals Chesapeake Energy, raken steeds meer in financiële problemen omdat de opbrengst de kosten niet meer dekt. De droom van enorme gasproductie met goede winsten zou wel eens uit elkaar kunnen spatten.  

Frankrijk intervenieert in de CAR – een Franse kolonie van 1910 – 1960 - dit besluit nam Hollande zelf (pas bij een inzet langer dan 4 maanden heeft hij de toestemming van het parlement nodig) en zonder ok van de EU. Maar hij verwacht wel dat Europa meebetaalt. De militaire ingreep wordt gerechtvaardigd ‘’ om de veiligheid van Europa te garanderen en een nieuwe terroristenhaard te voorkomen,  en in de oorlog van religies de christenen de helpen die onder de voet dreigen te worden gelopen door moslims”. Echt? CAR beschikt over grote voorraden van o. a. mineralen, uranium, ruwe olie, goud, diamanten en veel land, maar is desondanks een van de armste landen in Afrika. Begrepen? Mag de EU dan daar straks ook van mee profiteren?

Gezondheidsclaims op een etiket mag alleen met EFSA goedkeuring. Vaak gaat het maar over  1 ingrediënt. Of een levensmiddel daardoor in zijn totaliteit aanbevelenswaardig is of niet, wordt niet onderzocht. Zo kunnen meer dan 250 wervende teksten blijven bestaan, zoals ‘’Vitamine D draagt bij aan de normale functie van het Immuunsysteem’’, of “Cacao flavonoïden bevorderen de elasticiteit van bloedvaten’’. Zelfs de met fructose gesuikerde frisdranken mochten een gezondheidsclaim voeren, terwijl inname van grotere hoeveelheden hiervan als riskant worden beoordeeld. Suiker in een Danone yoghurt is net zo min gezondheid bevorderend als vitamine in vette Salami en echt gevaarlijk wordt het met producten zoals Red Bull en Becel pro activ, die medische claims opvoeren. Wie ziek is, moet naar de arts, niet naar de supermarkt. Maar de strijd tussen o.a. Unilever en Foodwatch over Becel is al jaren aan de gang, omdat ‘’uit wetenschappelijk oogpunt geen bewijs van bijwerkingen zou bestaan’’. Maar de phytosterines in de margarine staan wel onder verdenking van afzetting in bloedvaten en een verhoogd risico voor hart/bloedvaten-aandoeningen...Gerecht Hamburg gaf Unilever gelijk, die zich beroept op de goedkeuring van de EFSA in 2009. En zo zal het nog een paar jaar doorgaan, tot echte gezondheidsproblemen zo evident zijn, dat de ‘’gezondheid bevorderende’’ werking ook door Unilever niet meer overeind gehouden kan worden.

Canada heeft bij de VN de Noordpool geclaimd. Er liggen grote voorraden gas en olie. Naar US schatting ligt ca. 30% van nog niet ontgonnen gas in de wereld daar, plus een 15% aan olie. Canada, Denemarken, Noorwegen, Rusland en de USA claimen allemaal delen tot 200 zeemijl vanaf hun noordelijke kusten onder internationaal recht. Als individuele landen kunnen bewijzen, dat uitbreiding buiten deze zone gerechtvaardigd is, kan een claim toegewezen worden. Canada beweert recht hierop te hebben op basis van de continuering van het onderzeese continentale gedeelte. En werkt nu aan bewijslast met kaarten. Naast economisch ook vooral politieke zet. Want de premier wil niet ‘’hun’’ Noordpool aan een ander land verliezen. De VN doet geen bindende uitspraak maar legt wel het fundament voor toekomstige land-tot-land-onderhandelingen en territoriale claims. Het spel kan dus nog jaren duren. En voor wie dan zeggenschap krijgt, zal de winning nog een buitengewoon lastige en kostbare aangelegenheid worden, want je praat over een vijandige omgeving, die ruim 3 maanden in totale duisternis is gehuld, en zich meer dan 3 km onder zeespiegel bevindt; omringd door ijskoud zeewater in de winter. Een dag na aankondiging van Canada wil Poetin alle registers open trekken om de Russische belangen daar te beschermen: een vliegbasis moet geopend worden en het leger versterkt.

De Chinese overheid heeft haaievinnen, vogelnestjes en andere wilde-dieren-producten in de ban gedaan bij officiële staats-/en bedrijfsbanketten. Zogenaamd om bedreigde diersoorten te beschermen. En om ouderwetse culturele gebruiken te stoppen. Achterliggend zou terugdringing van corruptie en excessieve uitgaven door functionarissen voor extravagante producten een rol spelen. Yao Ming, de voormalig NBA basketballer, heeft al sinds 2006 bij Chinese overheden gepleit voor stoppen met eten van haaievinnen. Ook zullen dure likeuren en sigaretten niet meer gratis aangeboden worden op lokaal overheidsniveau. Het image van de overheid moet zo verbeterd worden. Functionarissen onder provinciaal niveau mogen niet meer in hotelsuites overnachten, en lokale gastheren mogen geen geld, souvenirs of diensten meer als cadeau weggeven. Hoe het ook zij, het is goed nieuws voor haaien en zwaluwen.

Het is me wat, de AIVD was al haantje de voorste in 2007 met online-spioneren. En deelde vervolgens haar bevindingen met andere Geheime Diensten. Nederland voorop met internet-bespieding! Wat precies, hoe of waarom en wanneer? En of het ook nu nog toegepast wordt en met welk resultaat? Dat is uiteraard streng geheim. Die Hollanders toch…