columns

Mens erger je niet - Vrolijk kerstfeest

Ik blijf genieten van die ‘’kippen in balans’’ reclame van het automerk M. Schitterend. Werkt wel met Rhodes Island kippen, maar met die van ons dus niet, maar dat terzijde. Jaguar USA dacht hier ook even een graantje mee te pikken. Maar veel minder leuk. Kip wordt opgevreten, veren vliegen rond, en dan komt zo’n mooie jaguar in beeld. Cat like reflexes. Ammehoela, gewoon lekkere trek. Die reclame is het net niet. Hoewel ik ook gek op grote (en kleine) katten ben….

Oklahoma ervaart jaarlijks ongeveer kleine 50, nauwelijks merkbare, aardschokken. De afgelopen 3 jaar steeg dit tot een paar duizend. In 2011 een met 5.6. Dit jaar al ruim 2600, waarbij alleen al 87 de laatste week. De zwaarste was 4,5. In een staat waar ruim 340.000 banen binnen de olie-gaswinning zitten, is het bijna een gotspe om de oorzaak van de enorme aanwas aan aardbevingen te benoemen. Fracking.  Enerzijds door het afvalwater, wat in afvalputten – ca. 4000 – wordt gedumpt waardoor onder de grond cumulatie kan optreden. Naast het effect, welk het met geweld pompen van chemicaliën en water in de steenlagen teweeg brengt, waardoor stenen gaan schuiven en aardschokken optreden. In Arkansas en Ohio zijn putten, die gerelateerd werden aan aardschokken, gesloten. Echte oplossing? Stoppen met fracking.

Die Grieken toch. IMF beklaagt zich bij Trojka leden over gebrek aan hervormingen van Griekenland. Die vrolijk cijfers opleuken en rekeningen niet betalen, zodat er een ‘’overschot’’ is. Garantie voor volgende betaling dus. En potverdrie, werd toch de voormalige minister van verkeer opgepakt met foute nummerborden op zijn dure 4WD auto, zonder rijbewijs en zonder geldige verzekering. De echte nummerborden had hij afgegeven, zodat hij geen belasting meer hoefde te betalen….Als (?!) hij veroordeeld wordt, kan hij een paar maanden in de gevangenis, en krijgt hij een boete van 15.000,00. Ondertussen groeien Syritza/Golden Dawn, wordt roep om drachme groter maar vooral geroep op nog meer EU ‘’solidariteitssteun’’. Ef╠▒charistíes (dank je wel)

Een case studie in Californië legt een verband tussen het optreden van borstkanker bij m.n. jonge vrouwen die jarenlang hun Handy in de bh hebben gedragen (veilige plek, Handy snel bereikbaar). De gevallen bevestigen eerdere aannames en waarschuwingen van de Environmental Health Trust (EHT), die langdurige blootstelling aan microgolven van Handy’s onderzoekt. De effecten van lang huidcontact zijn nog niet bekend, meldt ook het Internat. Agency for Research on Cancer, onlangs onderzoeken van jaren geleden. Dat er een mogelijke samenhang zou zijn tussen straling van een Handy en bepaalde tumoren in hersen of aan de hoor zenuw is inmiddels wel duidelijk, vooral voor jongeren. Nader onderzoek is nodig. Advies: Handy niet dicht bij het lichaam te dragen en van koptelefoon of handsfree optie gebruikmaken.

Hollande had zich al rijk gerekend: EU betaalt mee aan CAR inzet (niet dus) en nu werken de Zwitsers ook al niet mee om erfbelasting in Frankrijk te heffen op onroerend goed in Zwitserland van(voornamelijk vermogende) Fransen die daar overleden zijn. Normaliter belast je het onroerend goed in het woon land…En er moet een belastingverdrag komen ter voorkoming van dubbele belasting CH/F. En dan speelt er nog een akkefietje over de belasting van het vliegveld Bazel Mulhouse…Allez monsieur Hollande, toch maar eens in eigen land orde op zaken stellen?

Al 5 jaar loopt de strijd. Zwitsers bankgeheim opheffen voor de USA, zodat zij haar belastingontduikers kan vangen. Banken is het in CH bij wet verboden, informatie te delen met derden, ook als dit buitenlandse belastingdiensten zijn. Strafrechtelijk onderzoek door de US loopt thans bij 14 bedrijven, 3 Zwitserse banken zijn al vervolgd. USA eist van CH banken gedetailleerde informatie, betaling van boetes, melden buitenlandse activiteiten en verraden van andere banken. Individuele banken mogen sinds mei besluiten, algemene klanteninformatie toe te spelen aan de USA tegen garantie van ‘’geen boete’’. Maar nou net dat laatste wil USA niet. Nee, dreiging zelfs van extra boete over ‘’al die jaren dat u deze info niet verstrekt hebt’’! Oostenrijk staat onder Europese druk, om haar bankgeheim op te heffen. Maar weigert, evenals Luxemburg. Inmiddels zwichtten een aantal CH-banken. En dat noemt de USA democratie? Pure chantage. Bovenop afluisteren. Wat volgt? Bloody Americans.

Cijfers en prognoses zijn geduldig. 135 miljoen mensen met dementie zijn er in 2050. 3x zoveel als nu (in Europa 16 miljoen). Max Planck Instituut: elk 2e geboren kind kan 100 jaar oud worden, omdat ook leefomstandigheden veranderen. Ergo: snel stijgende levensverwachting verandert rekenkundig in een groeiend aantal demente personen, nietwaar? Vooral bij de aanname, dat preventie en behandeling van Alzheimer zich ongeveer zo ontwikkelt als nu: namelijk nauwelijks. Dit lijkt niet waarschijnlijk. Dus stelt het New England Journal of Medicine na opgewerkte studies; dat hoewel theoretisch de frequentie van dementie vanaf 80 jaar toeneemt, het % van dementerenden in veel landen zou kunnen afnemen. O.a. door meer scholing, welzijn, betere preventie en betere leefstijl. Want, het risico op dementie is niet statistisch, maar afhankelijk van het risicomanagement (o.a. leefwijze) van het individu. “De cijfers bieden wel hoop voor politici, fabrikanten en andere belanghebbenden, toch?

Wassenaar schikte in een ‘’seksrel’’ met 3 raadsleden voor ruim 150.000,00. Met deze zak geld waren ze ‘’van het gedoe af’’. Met belastinggeld op de stoel van de rechter zitten? Hooijmaijers krijgt ondanks corruptie/witwassen en valsheid in geschrifte gewoon wachtgeld, ruim 3 ton, en deze maand – na veroordeling – dus weer ruim 6500,00. Moet je als burger een fout maken in je belastingaangifte of een andere kleine overtreding. Gelijk forse boete, niks ‘’medeleven’’. Apart volk, die politici. 

Ook zijn toespraak gevolgd? Wat is Poetin toch een weldoener, zorgt goed voor zijn ‘’broederlijke buur’’ Ukraine en heeft niks tegen toenadering met de EU, als de belangen van Rusland maar niet in het geding komen. En die 30% prijsverlaging van het gas? Die geldt voor het 1e kwartaal, en alleen als ‘’ze’’ braaf blijven. De boodschap was glashelder. Geloof ik het? Njet.

En dan nu de 5e poging. Want ik word gecensureerd. Ik mag bepaalde woorden dus niet schrijven, anders ''weigert'' dit programma de tekst. Daar gaan we: een niet nader genoemd persoon beledigt bepaalde mensen met een stikker. Ongenuanceerd en smakeloos. DH "neemt afstand'' en ''keurt af''. Verder niks. Schadelijk voor ons land. Laat hij potverdrie zelf zijn beveiliging betalen als hij zo raaskaalt. Of eens wat doen. Zoals werken. Slappe hap, DH! En zie aan, dit is dus geaccepteerd. Nu weet ik het zeker. Someone is reading...

De Georgische familie, die via Polen naar NL kwam, hier asiel vroeg en terecht terug naar het 1e EU land van binnenkomst werd teruggestuurd, mag hier toch komen wonen; het kind met leukemie wordt door NL behandeld. Ziekenhuizen en gezondheidszorg lopen miljoenen mis, omdat voornamelijk Oost Europeanen – onverzekerd – van ons stelsel en onze zorg gebruik maken. Rekening wordt niet naar de regering van het betreffende land gestuurd. Sociale immigratie zal fors toenemen als uitkering, zorg/huurtoeslag etc. gewoon toegekend worden in het kader van slecht geregelde EU wetten. Maar…Mens erger je niet. Dat helpt niet. Nee, accepteer, wees mild, leef je in het gedrag van de ander in en formuleer positieve gedachten of negeer het. Nou, dat valt tegenwoordig bepaald niet mee. Maar Lena leert. Elke dag.