columns

Medicijn alleen voor rijken

Invoer van teerzandolie in de EU zou vanaf 2020 van nu 4000 naar 700.000 (!) vaten kunnen stijgen. Ruim 7% van de totale behoefte dus. Aldus een analyse van het Natural Resources Defense Council. Mogelijk is deze enorme stijging, omdat de EU het al eind 2011 van de EU commissie bepleite invoerverbod voor de als bijzonder milieuonvriendelijke teerzandolie tot op heden NIET heeft besloten. En onafhankelijk daarvan tevens in het milieupakket voorgedragen, om na 2020 in zijn geheel af te zien van milieubeschermingsmaatregelen voor brandstoffen. Productie stoot 23% meer CO2 uit dan ‘’normale’’ olie. Natuurlijk bestrijden de olieproducenten dit. In totaal zou teerzandolie 2/3 van de totale wereld-oliereserves uitmaken. Hun winning is alleen lucratief als de olieprijs hoog is. Tel uit de winst.

Onderzoek: mensen, die een gelukkige jeugd hebben gehad, lopen later kans op depressie na stress. Omgekeerd geldt hetzelfde. Mijn kans op een depressie is dus nihil.

Nietszeggende woorden die veel geld gaan kosten en niks opleveren. Edith heeft een akkoord met het bedrijfsleven getekend om de samenstelling van producten te verbeteren. Alweer. Want zout, vet, suiker en calorieën moeten omlaag. Binnenkort volgt publicatie op een website. En…het bedrijfsleven stelt zelf de norm vast per categorie. Normen moeten haalbaar doch voldoende ambitieus zijn (?)Wie/wat/wanneer/op welke wijze/waarmee/waarvoor en met welk doel? Niet omschreven. Wel relevantie voor de volksgezondheid en de mate, waarin een product gegeten wordt en verbetering die mogelijk is worden criteria. O ja, het consumentengedrag wordt ook nog even onder de loep genomen. Het kan sneller, efficiënter en vooral goedkoper: fabrikanten van ongezond spul 10% extra belasting opleggen, tot ze zout, vet, suiker en calorieën met min. 15% omlaag hebben gebracht. En leer consumenten in supermarkten hoe snel, gezond en lekkerder koken is zonder pakjes, blikjes, potjes of zakjes.

‘’Ze wankelt, maar gaat niet onder’’ staat op het stadswapen van Parijs geschreven. Maar de OECD waarschuwt, dat de stad wel degelijk kan ondergaan, als het volgende echte hoogwater komt. 5 miljoen mensen zouden daardoor getroffen kunnen worden en de schade zou tot 30 miljard kunnen oplopen. En het BNP zou na de overstroming in de daaropvolgende 5 jaar om 60 miljard dalen. Ach, wie weet, nu Venetië zoveel overlast heeft door al die grote cruise schepen, is een Parijs onder water misschien wel de nieuwe toeristische/economische kaskraker. Als het water komt. Kan de EU zich alvast voorbereiden op financiële steun.

36 miljoen werd voor de ramp in de Filippijnen ingezameld/gedoneerd. Te verdelen over 9 hulporganisaties.9x overhead = minder geld voor hulp. Laat organisaties fuseren, maakt hulp efficiënter. Stijgt ook de geloofwaardigheid.

Chinese wetenschappers ontwikkelden een speciaal papier, welk zich met water laat bedrukken. Na 22 uur verdwijnt te tekst, en is het papier herprintbaar. Printen met waterstraal dus. Voor zaken, die meestal maar 1x gelezen worden, levert dit een besparing van 40% op. Milieuvriendelijk en economisch verantwoord, om inkt vrij, herbruikbaar papier te ontwikkelen.

Als een gemeente dreigt te verzuipen en ondanks belastingverhoging en Rijk toezicht de gemeente nog niet zelf kan overleven, moet het rijk = belastingbetaler dus voor de kosten opdraaien. Want daar hebben de burgers zelf voor gekozen, stelt Annemarie. Als burger en ondernemer moet je nadenken, wat voor gemeentebestuur je wilt. En als kiezers daar niet verantwoordelijk voor zijn, waarvoor dan wel? Da’s lekker simpel. Wij kiezen politici, die vervolgens doen wat wij NIET willen en als het fout gaan, mogen we’t gelag zelf betalen en gaan zij met hun riante wachtgeldregeling een paar jaar achteroverleunen. Politiek nieuwe stijl: ‘’wij zijn niet verantwoordelijk, dat bent u’’.

Artsen zonder Grenzen is boos op de CEO van Bayer. Die stelde, dat een nieuw middel tegen kanker alleen bedoeld is voor degene die het kan betalen. Bayer wil niet, dat India het middel Nexavar kan namaken. Het product is niet ontwikkeld voor de Indiase markt, maar voor de westerse patiënt die het zich kan veroorloven, stelde hij in december op een conferentie. Spul kost 67.000/patiënt/jaar. Als India het kan namaken, zou het nog maar 177 $ kosten. Dit is dus de zieke farmaceutische industrie. En visie op gezondheidszorg is klassenstelsel. Nu eens niet in India.

De Duitse Bundesbank lanceert wederom een pikante suggestie: in plaats van hulp van Euro lidstaten te vragen, moeten landen in crisis voortaan eerst bij een slechte financiële situatie de rijken ter kassa vragen. De vraag is natuurlijk, waarom eerst nu dit voorstel – welk vorig jaar ook al een paar keer in de verschillende media de ronde deed, maar dan met een ‘’collectieve’’ afroming van 10% van alle spaartegoeden – weer naar boven komt bij de regering/en bankcentrales van de EU. De Griekse reders bij voorbeeld, die tot op heden 0 belasting betalen, die lachen zich rot op hun prachtige yachten…

De Gucht verbleef 2 dagen in Davos in achterkamertjes voor privé gesprekken met lobbyisten, politici en andere belanghebbenden. Over het vrijhandelsverdrag EU/USA. Een zekere mate van vertrouwelijkheid is belangrijk voor goede resultaten, meldde hij. Hij beklaagde zich bij de EU landen over kritiek. Dat belemmert zijn werk. Gewone burgers hebben hier niets over te zeggen. Hoewel, 3 maanden ‘’rust’’ om in openbare discussies de ‘’echte zorgen’’ van de burgers leren begrijpen, wil hij nu. Charmeoffensief. Maar alleen over ‘’investeringsbescherming’’. Want hij houdt vast aan zijn principes, ongeacht andermans meningen.17 landen waren tegen China sancties over solar, maar hij drukte door. Thans komt hij voor de rechter omdat hij ruim een miljoen aan belasting niet betaald zou hebben. Maar de “Oeffentlichkeit’’ is geen gesprekspartner. U en ik moeten maar afwachten wat uit zijn hoge hoed komt.

Draghi; in Davos als ‘redder van de Eurozone’. Dat daarbij spaarders en een degelijke politiek bestraft wordt? Stilte. Werkloosheid is nog steeds enorm en maatregelen, beloofd en met reservering van miljoenen? Niks gedaan. De spaarder zelf is een sul. Bij een rendement van 0,5 of minder op de bank en een inflatie van 1,5 – 2 of meer, verdampt het geld vanzelf. IJskoude onteigening dus. De schuldenbroeders willen dit jaar meer groei; meer geld voor economie, sociale voorzieningen en lonen en minder doen aan competitie. Gefinancierd wordt dit lege omhulsel met – jawel – schulden. Want tegen 0 rente kosten die praktisch niks.

Hollande zegt Cameron de wacht aan: wijzigingen van het Britse lidmaatschap van de EU hebben tot 2017 te wachten. Want David wil heronderhandelen over fundamentele veranderingen en als die toegezegd worden, zal hij ervoor pleiten, dat Engeland binnen de EU blijft. Chantage dus. Gezellige borrel en een hapje in de Pub waar deze Anglo-Franse Top plaatsvond? Samenwerking op militair gebied levert beiden verdragen ter waarde van 500 mio op; men wil o.a. drone-jets ontwikkelen (BAE & Dassault); onderwater-mijnenvegers; een gezamenlijke ‘’expeditie force’’ (?) vormen, contraterreur activiteiten ontwikkelen en 2 kerncentrales zullen door EDF gebouwd worden. Ondertussen wil Merkel wel het Verdrag van Lissabon aanpassen, om de bankenunie daarin op te nemen. Dat wordt dus lastig. Want als hiervoor het verdrag ‘’herzien’’ moet worden, zullen sommige landen verplicht een referendum moeten houden (o.a. Ierland) en andere landen ook zo hun wensen daarin verwoord willen zien. Dat wordt dan hopeloos.

USA: een lesbisch stel heeft 4 jaar geleden via een Internet advertentie een spermadonor voor hun kinderwens gevonden; zonder arts is het kind verwekt en in een verdrag bevestigd, dat de donor geen financiële verantwoordelijk voor het kind heeft. Toen het stel in financiële problemen kwam en ze bij de overheid om steun aanklopten, ging Kansas in beroep en bepaalde, dat de verwekker van het kind wel degelijk financieel verantwoordelijk is. Omdat hier geen sprake is van een officiële sperma donatie (via een arts). En dus geldt een contractueel niet-verantwoordelijk zijn voor ouderschap niet. Hij gaat de uitspraak aanvechten. Terecht. Want hij wilde alleen maar helpen.

Wat hebben we aan een AIVD, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ambassades of Consulaten, als men niet eens op de hoogte is van een decreet van november 2013, waarin Rusland de surveillance van alle Sotsji bezoekers goedkeurt? Gegevens blijven 3 jaar toegankelijk voor de Russische geheime dienst. En Nl wist dit niet…

Tot slot: Brits broodje aap? De Europese Unie zou stiekem bezig zijn met een ‘’remote stopping’’, in te bouwen in auto’s, waardoor politie auto’s kan stopzetten vanuit de controlekamer. Vertrouwelijke documenten van een EU committee zouden een plan hebben ontwikkeld in het kader van verdergaande surveillance en tracking mogelijkheden. De technische oplossing zou standaard in auto’s, die de Europese markt binnenkomen, ingebouwd moeten worden. Voor 2020. Met een knop druk stopt de toevoer van olie en stopt de motor. Voorkomt hoge snelheid achtervolgingen en andere stoptechnieken (zoals spikes op de weg). Stiekem wordt gelobbyd. Want dit druist wel in tegen civiele vrijheden. Wordt e.e.a. in het kader van nationale veiligheid niet weer ver over legale grenzen getrokken? En is dit het antwoord tegen georganiseerde criminaliteit? Waarom niet openlijk over dit soort opties spreken? En wat is de aansprakelijkheid van de staat; zo men dit soort snufjes niet alleen inbouwt, maar ook gebruikt en daardoor een mogelijk dodelijk ongeluk veroorzaakt?