columns

Haar - pardon Brood - is goed voor u

Australië heeft – ondanks protest – de uitbouw van een haven bij Abbot Point, voor het Great Barrier Reef (GBR), goedgekeurd. De baggerafval, 3 miljoen m3, zal 3 kilometer uit de kust, en daarbij dicht op het GBR, gedumpt worden. ‘’Alleen maar zand en slijk en geen koralen of zeegras bevinden zich daar", aldus een regeringswoordvoerder. Maar eerder hadden 220 wetenschappers gewaarschuwd voor de gevolgen van deze dumping. De haven, die ruim 2000 km ten noorden van Sydney ligt, wordt vooral voor de verlading van kolen gebruikt. Met de uitbouw wordt hij een van de grootste kolenhavens ter wereld. De stad verwelkomt de beslissing, want ‘’het is goed voor de economie’’. Maar het GBR wordt nu al bedreigd door klimaatverandering en slechte waterkwaliteit – deels door herbiciden en meststoffen van de landbouw. Ook de toeristenindustrie is niet blij en heeft juridische stappen aangekondigd. Unesco beraadt zich in juni over een waardering van het rif als bedreigd werelderfgoed.

De kant-en-klare van Dobben kroketten/bitterballen mochten niet naar Sochi. Dus gaat men ze nu daar lokaal maken, met Russische ingrediënten (behalve bloem en boter dan…). Wacht even, er is toch nu weer een zogenaamde terughaalactie van vlees waarin ook paardenvlees is verwerkt. Tussen 2012 en nu geproduceerd (= op dus, of verkocht), al 3 jaar sjoemelt dit bedrijf. Grote partij ligt nu in Sochi. Koopje voor de Russen, want je moet toch wat, nu ze het Hollandse varkensvlees boycotten….En wie krijgt het daar nu geleverd? Juist, de van Dobben bitterballenman. Want het moet niet te duur zijn, daar in het Holland House. Dat de smaak wat afwijkt, is al gemeld. Dat u het weet. Eet smakelijk.

Enne, de NVWA kunnen we opdoeken, want ‘’het belang van betrekkingen met andere staten en internationale organisaties “(plus bedrijven) “weegt zwaarder dan het belang van openbaarheid” en dus het belang van de consument. Want ze weten precies, welk vlees, waar is verkocht (of al geconsumeerd), maar weigeren dit te publiceren. Ondertussen gaat het gesteggel om wel/niet terughalen door, totdat echt alles foetsie is. Geen punt, dan gaan we toch op zoek naar mensenhaar…in l-cysteine, een van de 30-tal ‘’technische hulpstoffen’’ in brood, die niet gedeclareerd hoeven worden. Wie weet, verandert het DNA en krijgen consumenten lichte spleetoogjes. Chinees mensenhaar is namelijk goedkoper dan ganzenveren of mais…

Olijfolie – ofwel het mediterrane dieet – verkleint de kans om diabetes te krijgen met 30%, aldus een Spaans onderzoek over 4 jaar, gehouden onder meer dan 3500 oudere Spanjaarden met hoog risico voor hart/vaatziekten. 3 groepen werden gevormd: 1 met mediterraan dieet en 1 liter olijfolie/week; een tweede met 210 gram noten/week en de derde groep bleef zich voeden zoals gebruikelijk. Na 4 jaar bleek dat 8,8% in groep 3 diabetes hadden gekregen, 7,4% bij de noten eters en 6,9% bij de 1e groep. Tja, als je dan e.e.a. narekent, blijkt het risico van 8,8 naar 6,9% maar 1,9% minder te zijn. Hoe komt men dan aan die 30%? Eenvoudig communicatie trucje: de reductie van het risico werd in relatieve getallen aangegeven: 1,9% gedeeld door 8,8% = 21,3%, en dit cijfer werd vervolgens gecorrigeerd met leeftijd, geslacht en gemiddeld over olijfolie en noten. En dan staat er plots een 30% - op papier, aldus een aantal onderzoekers, die hier meer van wilden weten. Relatieve risico’s zijn grote getallen, absolute echter klein en weinig opvallend. En praktisch gesproken is het mediterrane dieet ook een heel gezonde keuze, maar e.e.a. betekent niet, dat van 100 mensen, die zich zo voeden, 30 minder diabetes krijgen. En de opvallende verlaging t.g.v. olijfolie of noten zou wel eens toe te wijzen kunnen zijn aan een zullen we maar zeggen financiële prikkel van de betrokken (vooral noten-) industrie? Hoe het ook zij, veel fruit, groente, vis, weinig rood vlees, met mate wijn, goede olijfolie, noten en voldoende bewegen is gezond. 

De beelden van Fukushima staan nog helder op het netvlies geprojecteerd, en het zal nog heel veel jaren duren, voordat e.e.a. weer ‘’schoner’’ wordt en vooral 100% onder controle (hoewel, het is zo besmet, dat dit een fabeltje is). Maar de regering wil toestemming verlenen om 3 nieuwe kerncentrales te bouwen. En uitgerekend Tepco gaat een daarvan bouwen. Dit gebeurt onder massieve druk door stijgende energiekosten. Japan koopt nu duur gas, olie en kolen in, en dat kost ze ruim 82 miljard Euro op de handelsbalans. Het grootste tekort ooit. De economie raakt steeds dieper in de rode cijfers. Dus…afbouwen die handel, want het zullen niet ‘’nieuwe’’ kerncentrales in die zin zijn, omdat de vergunningen al in 2011 liepen, maar tijdelijk stopgezet werden. En dat terwijl de NRA, die toezicht houdt op kernenergie, bezig is met veiligheidstests voor de heropstart of nieuwe start van kerncentrales… 

Thema van de gehouden veiligheidsconferentie in München: begrensde resources = onbegrensde veiligheidsrisico’s. De nieuwe Earth Security Index werd gepresenteerd. Daarin wordt getracht, de situatie van verschillende landen in termen van resources (grondstoffen, water etc.), financiën en maatschappij te vergelijken. Met opmerkelijke resultaten. Een daarvan luidt, dat China en India, die samen meer dan 1/3 van de wereldbevolking uitmaken, al gauw een groot waterprobleem zullen krijgen. In China is meer dan 50% van het grondwater besmet met stoffen uit industrie en landbouw. Door belasting met zware metalen worden naar schatting jaarlijks 10 miljoen ton graan vernietigd en 12 miljoen ton besmet. Door de geplande stijging met 75% van energiewinning door kolen zullen nieuwe fabrieken de toch al precaire waterhuishouding nog verder onder druk zetten. Nog ernstiger lijkt de situatie in India: extreem watertekort kan de energie- en voedselverzorging zwaar belemmeren. Al in 2025 zal de grens tot ‘’extreme waterstress’’ bereikt zijn. India gebruikt 37% meer grondwater dan de natuurlijke toevoer geeft. Veelvuldige bewatering en bemesting hebben tevens miljoenen hectares aan land onbruikbaar gemaakt. Ook het Nabije Oosten en Noord Afrika krijgen te maken met problemen. Landen zoals Saoedi Arabië, Libië, Israël of Jordanië dekken hun behoefte voor een groot deel uit fossiele grondwatervoorraden, die zich voor duizenden jaren gevormd hadden, toen het klimaat in de regio nog veel vochtiger was. Deze wateren zijn niet alleen met natuurlijke radioactiviteit besmet, maar zullen tevens binnen een tiental jaren al op raken. Het bewustzijn om dreigende conflicten over water is nog weinig ontwikkeld, anders dan bij schaarse grondstoffen. Maar de waterbehoefte in China, India en Zuid Oost Azië stijgt dramatisch, en dit zou in de komende jaren/tientallen jaren tot enorme veiligheidsproblemen en conflicten kunnen leiden, wordt gewaarschuwd.  

Nederlandse knul- en kneuterigheid; gestotter; onkunde en wanbeleid; in politiek, bij banken of bedrijven. Minister Plaszwak moet zich verantwoorden en hoopt op clementie, of gaat hij Weeky achterna?  Rechters keuren ontslagvergoeding voor wanbestuurder goed, terwijl medewerkers ontslagen worden. Ex-DSB-boef wil naar de beurs. Net monopolie ‘’ga langs het gevang, achter de fiscus door direct naar de kassa’’. Met de nieuwe regels voor bijstand, AOW of zorgtoeslagen wordt het ook niet leuker voor de burger. Zoenlip lijkt vooralsnog echt slimmer en zich beter voor te bereiden dan menig ander minister of staatssecretaris. Beslist geen dom blondje. Kan je van Geertje niet zeggen. Denkt dat Nederland een soort Zwitserland status zal krijgen als het uit de EU gaat. Droom verder. Een dergelijke status moet je verdienen. Enfin, Plasje ‘’streed’’ een poos geleden bij WNL  voor die arme politici, die toppers, die niet verder gekort moeten worden op toeslagen of wachtgelden. En Dijssie? Die slaapt goed, niet gehinderd door gezaag aan zijn stoelpoten. Er is altijd wel ergens een ‘’topbaan’’ voor onkundige politici na de wachtgeldregeling.  

Het corruptie rapport van de EU is onlangs gepubliceerd. Na maanden vertraging, o.a. omdat sommige EU landen vonden, dat men zich in niet-EU-zaken mengt. 120 miljard/jaar kost ons dit gedoe. Griekenland scoort hoog. En Italië, met 60 miljard. Georganiseerde criminaliteit (maffia), omkoping, fraude, het kan niet op. En Berlusconi en zijn kompanen hebben via wetten corruptie haast lucratief gemaakt door snelle verjaringstermijn en bijzonder trage processen. Een ethische code, verscherping van juridische regels en echte strijd tegen corruptie, dat wil de EU. Papier is geduldig. Maar tegen ego’s, persoonlijke macht en zelfverrijking is het moeilijk strijden. 

Uit eigen gelederen krijgt Obama nu de wind van voren. Niks ‘’friendly fire’’, maar dwarsliggen. Want zijn grote vriend senator Reid  is tegen de ‘’fast track”wet, die het de president toestaat, internationale handelsverdragen versneld door het congres te jagen. Met een dergelijke wet kan je namelijk complexe verdragen puntsgewijs in stemming brengen. Handig, want senatoren en afgevaardigden pikken dan de ‘’leuke’’ punten eruit en keuren ze goed terwijl het congres zijn recht op individuele stemming moet laten vallen.  Zou Obama goed uitkomen voor het te sluiten TTIP verdrag tussen USA en EU. Goed voor export en banen. Politiek gekrakeel, want de congresverkiezingen komen eraan. Democraten hebben de steun van vakbonden hard nodig; deze zijn sceptisch ten opzichte van een vrijhandelsverdrag. En die vakbonden zijn thans meer bezorgd om verdere afspraken met landen in Azië, waarbij nog meer Amerikaanse banen op de tocht komen te staan, dan over het verdrag tussen USA en Europa. Bovendien, hoe los je de fundamentele verschillen tussen de USA en Europa op? Bij conflicten rondom gezondheid en milieu kiest USA voor de handel, en de Europeanen vooralsnog soms voor voorzichtigheid. Over bescherming van persoonsgegevens even gezwegen. Ondanks alle ethiek, verdoezelpogingen en mooipraterij: als puntje bij paaltje komt, spelen handelsbelangen en geld de grootste rol. 

Het Biotech bedrijf Organovo kan in de toekomst organen via een 3-D-printer drukken. Op dit moment schijnen ze al levend lever-weefsel te kunnen printen. Zeggen ze. Lig je straks in een operatiekamer; staat daar een 3-D-printer ''printen maar''.