columns

To trust or not

Volgens een studie blijken de lange termijn effecten van olierampen aanzienlijk. Giftige stoffen beschadigen de hartcellen van jonge vissen zo sterk, dat ze er nooit meer te boven komen. De Deepwater Horizon vervuiling in de Golf van Mexico heeft dit uitgewezen. E.e.a. lijkt ook schadelijk voor mensen. Vooral de PAC’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) blijken gevaarlijk. Ze komen voor in kolen en aardolie, ze ontstaan in uitlaatgassen, tijden braden en grillen en bij het roken. Enkele van deze verbindingen zijn kankerverwekkend en velen beschadigen het DNA. Deze PAC’s kunnen vele jaren in een leefruimte verblijven.

België heeft euthanasie voor ongeneeslijk zieke kinderen via de wet toegestaan. Een besluit, welk voor veel reacties zorgde: enerzijds de voorstanders, die dit prijzen als een humanitair juiste beslissing en tegenstanders, die vinden dat kinderen een dergelijk besluit niet kunnen nemen respectievelijk euthanasie als zodanig afwijzen. Actieve hulp bij sterven in Zwitserland is verboden en strafbaar. Helpen bij zelfmoord daarentegen is toegestaan. In Spanje is zowel actieve hulp bij sterven en hulp bij zelfmoord verboden.  Soms zijn mensen echt heel hypocriet: een dier welk lijdt, verlos je uit zijn lijden, maar als een mens besluit, dat het tijd is om te gaan – door ondragelijk lijden of omdat het ‘’op’’ is – dan matigen velen zich aan, hier een negatief oordeel over te geven. In waardigheid en met respect leven en ook kiezen om te mogen sterven zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Nog steeds is er grote onduidelijk over het nut van een mammografie. Statistisch gezien spreken onderzoeken zich soms tegen en valt er moeilijk uit af te leiden, of het nu werkelijk opweegt tegen de nadelen.  Helaas worden ook fout-positieve of fout-negatieve resultaten hiermee verkregen en onnodige behandelingen doorgevoerd. Veel vrouwen blijken niet goed op de hoogte van mogelijkheden om borstkanker vroeg te ontdekken. Daar valt nog veel te verbeteren, aldus wetenschappers. Geeft de vrouw ook de mogelijkheid zichzelf een mening te vormen over  de verschillende methodieken en keuzes. Want dat mammografie automatisch de sterfelijkheid aan borstkanker verlaagt, is niet aangetoond. Belangrijker lijken vooralsnog het ontwikkelen van betere behandelmethodieken en verhoging van de levenskwaliteit.

De EU kon het niet eens worden. Genmais 1507 van Dupont mag nu in Europa verbouwd worden, 19 landen stemden tegen, maar dat is niet voldoende voor een totaal ‚‘nee‘‘. De EFSA had eerder al aangegeven, dat er ‚‘niks op tegen is‘‘. Duitsland onthield zich van stemming, zogenaamd omdat ze het intern niet eens konden worden. Maar men haast zich ondertussen te melden, dat de kans, dat in Duitsland deze mais verbouwd gaat worden, nihil zou zijn vanwege uitzonderingsclausules. Burgers in de EU zijn vooralsnog in grote getalen tegen GMO’s, maar dat interesseert op EU- en landelijk niveau kennelijk weinig. En straks? Is er geen keuze, omdat de besmetting tussen gewassen via de lucht een feit wordt. En als dan bijen en andere nuttige insecten toch ten prooi zijn gevallen? Dan hebben deze bedrijven al lang hun miljardenwinsten opgestreken en hebben wij het nakijken.

We betalen allemaal mee aan EU-afdrachten ter bevordering van de ecostroom. Zou je denken. Uitzonderingen worden gemaakt voor vele soorten industrieën, denk aan chemie, staal- of papierindustrie, maar ook openbaar vervoer, slachterijen en kaasmakerijken krijgen subsidies of kortingen. Terwijl vele bedrijven claimen, deze douceurtjes hard nodig te hebben om te overleven, wil de EU de kortingen branchespeficiek gaan organiseren. Maar dat betekent – jawel, niks nieuws onder de zon – dat huishoudens en niet gesubsidieerde ondernemingen betalen voor de uitbouw van duurzame energie. Daarnaast speelt er nog een debat over de vraag, of producenten van stroom over hun eigen stroom belasting moeten betalen…Want dat zou ten koste van de profijt, maar ook concurrentiepositie gaan. Het zou – aldus deze ondernemingen – ongeveer hetzelfde zijn, als een burger in een toeristenoord toeristenbelasting te laten betalen voor slapen in eigen bed…Of je het nou rechts- of linksom gaat organiseren, elektra wordt duurder.

De rechtbank van Hamburg bepaalde, dat volwassen kinderen ook dan moeten opdraaien voor onderhoudskosten van hun ouders, als ze geen contact met ze hadden. Een ambtenaar ging in beroep tegen een vordering van 9000,00 Euro, te betalen aan het verzorgingstehuis, waar zijn vader 2 jaar geleden was gestorven. 43 jaar daarvoor had zijn vader het contact met hem, toen 17, verbroken. Dit oordeel heeft grote gevolgen in Duitsland: er komen steeds meer ouderen, steeds meer ‚‘scheidingskinderen‘ en stijgende verzorgingskosten. En dus gaat de staat steeds meer kijken, of kosten te verhalen zijn op familieleden Maar…als dit de trend wordt, gaat het zwaar drukken op de middenklasse. Hoog tijd vinden daarom een aantal politici, om dit soort verplichtingen, die niet meer van deze tijd zijn, te herzien. Zwitserland heeft ook een dergelijke ‚‘plichtswet‘‘ voor onderhoud van onderlinge familie. Maar daarbij worden specifiek de financieel draagkrachtige familieleden  – in eerste instantie vrijwillig  - gevraagd een bijdrage te leveren. Want het moet wel kunnen. In Nederland kent men dit dacht ik niet, moet ik eens uitzoeken. Maar als het er niet is, wie weet…Met alle veranderingen en ‘over de schutting van de gemeente gooien’ van regelingen, waar vervolgens geen extra geld tegenover staat?

Noorwegen: jarenlang bejubeld om zijn gezonde financiële en economische situatie; stabiele munt en olie- en gasvoorraden tot in de hemel. Een land van zekerheid, welstand en dat vooral in crisistijd in de EU. Helaas, het ‘’gouden tijdperk‘‘ zou weleens abrupt tot stilstand kunnen komen. Als geen ander land heeft Noorwegen kunnen profiteren van de grondstoffenboom en de eurocrisis, welk leidde tot oververhitting bij de kredietverstrekking en in de huizenmarkt. Nu dreigt deze situatie zich negatief te keren. De ooit zo geweldig veilige ‘’haven‘‘ bleek voor veel burgers uit EU landen een welkome plaats, om hun kapitaal te stallen. De banken daar gaven grif kredieten door de enorme liquiditeitsaanwas. Huizenprijzen stegen tussen 2009 – 2013 met 41%. De Noorse Kroon steeg met 25% en om de binnenlandse industrie te beschermen en een verdere opwaardering van hun munt tegen te gaan, liet de Noorse staatsbank de rente zakken naar 1,5%.Nog meer kredieten voor de private sector was het gevolg. De schuldenberg schoot omhoog. De verhouding schulden – vrij beschikbaar inkomen ligt nu op 200%. Ofwel, hoger dan de USA (daar is het ‚‘maar‘‘ 130%). De groei via kredieten kan niet zo doorgaan. En met de aankondiging van de ECB, in noodgeval staatsobligaties van landen in crisis op te kopen, werd het investeringsrisico drastisch verlaagd. Daarnaast liet het geval Cyprus zien, dat Europese instituten handelingsbekwaam zijn en een uiteenval van de Eurozone vooralsnog niet aan de orde is. Op zoek naar een andere veilige haven?

Wanneer houden de EU piefjes eens op, zich te bemoeien met zaken, die wij helemaal niet wensen? Recent bemoeiden ze zich met de capaciteit van stofzuigers. STOFZUIGERS!? Nu lijkt er weer nieuwe wetgeving in het maak te zijn – oorspronkelijk bedoeld tegen het witwassen van geld – om gelden, geparkeerd in trusts en andere voorzieningen, in een openbaar register op te nemen. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor gezinnen. Het zou kunnen betekenen, dat de financiële arrangementen over verzekeringspolissen, onroerend goed en andere beleggingen, vastgelegd in testamenten, in een openbaar toegankelijk register gezet moeten worden. De Engelsen zijn er faliekant tegen. Want het gebruik van trusts (of datgene wat de EU zou omschrijven als legale arrangementen) is normaal in Engeland en Ierland, maar nergens ander in Europa. Ach ja, e.e.a. moet eerst nog door het EU parlement, dan door naar de EC commissie tegen witwaspraktijken en dan moeten de individuele landen nog e.e.a. invoeren. Er zal dus nog veel water door de rivieren – of uiterwaarden – vloeien voordat dit erdoor is. Maar Cameron voorziet al een ramp voor ‘’zijn’’ burgers en families en lobbyt stevig ertegen bij Van Rompuy. Want familie (spreek geld-) zaken – die moeten geheim blijven. Zelfs als de zogenaamde trusts ervoor dienen, om minder belasting te betalen of familievermogens veilig te stellen. Maar dat is natuurlijk nooit de bedoeling van deze trusts geweest. Zeggen ze. Bloody Blits.