columns

Het blauwe goud

‘’Minicompetitie’’ en zorg door Gemeentes laten inkopen via internetveilingen? Prijs als enig criterium? Schandalig dat kwaliteit en menswaardige, respectvolle zorg te grabbel wordt gegooid. Zal Schippers en Co tevreden zijn met incompetente maar goedkope handen aan hun bed?

Unilever neemt meerderheidsbelang in een Chinese waterzuiveraar. Past in beleid over duurzaamheid en om mensen wereldwijd toegang tot goed drinkwater te verschaffen. Ammehoela! Grote ondernemingen, zoals Nestle en Coca Cola, Suez, Vivendi, RWE en dus ook deze, proberen zich de steeds schaarser wordende markt voor zoetwater te reserveren om daarmee veel winst te maken. Om straks te prijs te domineren voor levering aan landen, die zelf niet genoeg water hebben. Medio 2013 boekte voor het eerst een burgerinitiatief succes tegen de EU, om Barnier’s plan, de waterverzorging in de EU te privatiseren en middels concessies – af te geven aan de grote ondernemingen – te regelen. Ruim 1,5 miljoen mensen uit 7 EU landen protesteerden hiertegen. Zij eisten vrije toegang tot water en sanitaire grondverzorging. De EU moest haar plan terugtrekken. De hamvraag is: wie is ‘’eigenaar’’ van het water op de aarde? Miljoenen mensen hebben geen of nauwelijks toegang tot schoon drinkwater; landbouw en economie is daarvan in grote mate afhankelijk. De sterk stijgende vraag en de ongelijke verdeling leidt tot prijsstijgingen. In de 21 eeuw zal water dat worden, wat olie in de 20e eeuw was, werd al in 2000 door het blad Fortune voorspeld. En sinds de wereldwatertop in 2000 in Den Haag is water geen mensenrecht meer, maar een handelsgoed. En omdat zonder water geen leven mogelijk is, het meest kostbare. En degene die water nodig heeft, zal de prijs moeten betalen. Want er is geen alternatief. Al nu maken ondernemingen grote winsten, door bijna gratis water te winnen en het dan duur door te verkopen, zonder dat de gemiddelde burger dit doorheeft. Hoe slechter de toegang tot regionaal water, hoe vervuilder het water, hoe groter de omzet van deze bedrijven wordt. Levensmiddelenbedrijven staan daarbij vooraan; zij profiteren zonder schaamte van de schaarste in vooral ontwikkelingslanden. Big business ten koste van de armen. Kijk naar de omzet met flessenwater; Nestle is marktleider met ruim 70 merken. Het blauwe goud zal de oorlog van de toekomst worden.

Geloofwaardigheid OM en Justitie? Een deal met een crimineel ‘’betaal 750.000,00 dan krijg je ruim 5 mio witgewassen,  buiten de belastingen om, ervoor terug’’? Ja hoor. Ivo meldt ‘’alles volgens de regels’’ en Fredje komt er lachend mee weg. Belastingontduiking en witwassen mag op dat niveau. Klassenjustitie noemen ze dat dacht ik.

Gekweekte zalmen die weten te ontsnappen, vormen een gevaar voor de wilde zalmen, want ze kunnen met hun paren. Wetenschappers pleiten ervoor, de kweekzalmen te steriliseren. 95% van de Atlantische zalm komt uit kweekbedrijven, maar elk jaar ontsnappen miljoenen daarvan; in sommige Noorse rivieren bestaat ruim 50% van de zalmpopulatie uit kweekzalm. Gekweekte zalmen groeien sneller, zijn agressiever en minder intelligent ten opzichte van natuurlijke vijanden. Bij een vermenging met wilde zalmen worden deze eigenschappen meegegeven en dat komt niet ten goede aan de oorspronkelijke populatie. Om de genetische waarden voor de wilde zalmen te behouden, moet dus iets gebeuren. Zoals ook gebruikelijk bij de kweek van regenboogforellen. Binnenkort op tafel: gesteriliseerde zalm?

Ik dacht dat Woutertje meer tijd voor zijn gezin wilde nemen en daarom uit de landelijke politiek stapte? En nu wil hij een referendum of we de Euro moeten behouden? Ja betekent dan ook ja voor bankautoriteiten; noodhulp (m.n. aan banken en corrupte regeringen?) en onzinnige EU regels/bemoeienis? Nee betekent uit de Europese Monetaire Unie. Of de gemiddelde NL wel zo slim is om dat te snappen? Nee, dat kunnen alleen slimme politici van het kaliber Kamps en andere opperverdoezel-en-egopolitici….De gemiddelde EU burger snapt dat onzinnige EU gedoe niet. Zoals de recente beslissing van het EP, om jonge scholieren les in eten en het koken van gezonde streekgerechten te geven. Streekgerechten? Laten ze leren groente te verbouwen en gezonder te eten zonder de pakjes, blikjes en flesjes van de voedingsindustrie. Of dan deze: de EU wil invasieve planten uit onze tuinen weren. Britse tuinders al in rep en roer, want daaronder valt ook de Rhododendron! De nieuwe wet gaat planten verbieden die schade kunnen toebrengen aan inheemse fauna. Jawel. En dan mag je deze ‘’slechte’’ planten dus niet meer transporteren of bezitten binnen de EU. Anders ben je crimineel. Ook als ze al jaren in je tuin staan? Ja, dan ook. De complete lijst is er nog niet. Gaat kwekers en verkopers handel kosten, wij betalen boetes en die souperen de EU politici in Brussel of Straatsburg dan bij een copieus diner op. Fleurig zomertje..

Oekraïne: de vruchtbare akker van Europa. Ruim 60 miljoen ton graan wordt jaarlijks verbouwd, voornamelijk tarwe, mais en gerst. 50% wordt geëxporteerd; dat maakt Oekraïne nr. 3 van graanexporteurs, direct na de USA en de EU. Bij de oliezaden is Oekraïne marktleider. Het land is het op een na grootste van Europa, heeft 45 miljoen inwoners en er is veel ruimte voor akkerbouw; vooral ook omdat de kwaliteit van de grond (zwarte grond, met tot 80 cm humuslaag) zo goed is. Vanuit de havens van de Krim wordt het graan (groot deel bestemd voor veevoer) met handelsschepen naar de Bosporus verscheept. Groot groeipotentieel wordt ze voorspeld, tenzij het weer, concurrentie en politieke situatie daar roet in het eten gooit. En het ontbreekt vaak aan goede machines. Corruptie belemmert het werk van de landbouwers. Maar ook erosie vormt een probleem; want de aarde op de lössbodems wordt door intensief gebruik, foutieve bewerking en regen en wind weggevoerd en verdwijnt in rivieren en meren. Vlg. een studie van de Food & Agriculture Organization van de VN erodeert rond 500 miljoen ton akkerbodem per jaar. Waardeverlies:  1/3 van het totale landbouw BNP.

De geheimzinnigheid over het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de VS stuit op steeds meer weerstand. 3 Groenen uit de EU hebben nu op internet de vertrouwelijke richtlijnen m.b.t. deze onderhandelingen publiek gemaakt, als protest tegen het stiekeme gedoe. De USA is pijnlijk verrast over zoveel weerstand, en het lijkt erop dat een deal dit jaar nog ver weg ligt. Ook vanuit het bedrijfsleden komen steeds meer kritische geluiden. Nu is er weer gedonder over de kazen. Want de Amerikanen willen natuurlijk hun kunstkaas in Europa slijten. Onder Europese namen. Stel je voor, kunstkaas ‘’Gruyere’’ uit Amerika (ja, Zwitserland is niet EU land, maar als voorbeeld…)Nou, voorlopig is e.e.a. nog niet rond. Wie de richtlijn wil lezen (Duits):  file:///Z:/EU_US%20Leitlinien%20Verhandlungen%20Freihandel%20Abkommen_2013%20juni%2017.pdf

Het is nooit verstandig, als een land voor meer dan 25% afhankelijk is van 1 leverancier. Zie hier de afhankelijkheden van Russische energie: Polen, Slovakije, Roemenië, Bulgarije = 100%; Tsjechië 88 %, Hongarije 70%, Griekenland 54%, Duitsland 39%, Oostenrijk 48%, Italië 20 %, Zwitserland 23%, Frankrijk 14%, UK 1% en NL 3%. Totale EU 34%. En dus kan Poetin landjepik spelen in een rentree als tsaar? Volgens een van de grootste buitenlandse investeerders – totdat hij door Rusland eruit werd gegooid - is het recept om uit de Krim crisis te raken simpel. Volgens Browder speelt Poet poker met te hoge inzet, om zo zijn tegenspelers bang te maken. Maar hij bluft: het militair is zwak; de economie op een dieptepunt en het kapitaal vlucht uit het land. 3 strategieën:  a) we laten Poet zijn gang gaan, b) sancties uitvaardigen en c) militair ingrijpen. Dat laatste wil niemand. Niets doen is ook geen optie. Sancties – mits slim gekozen – kunnen effectief zijn: tref de Russische elite, ongeveer 300 personen; bevries hun tegoeden en beperk hun reismogelijkheid. Hun wantrouwen in het eigen land is zo groot, dat hun geld in het Westen is gestald. Dus…tref je hun, ligt Rusland binnen 2 weken plat. Angst voor stopzetting van levering van olie en gas? Poet kan zich niet veroorloven deze inkomsten te missen, hij zou binnen 6 maanden failliet zijn. Doorverkopen van olie/gas naar China of Japan? Moeten eerst nieuwe pipelines gebouwd worden. Duurt jaren. Beslaglegging van buitenlands bezit door Poet of cyber-aanvallen? Onwaarschijnlijk. Europa moet zich niet laten prostitueren voor Russisch geld of gas, aldus Browder. En Poet? Hoe minder tegengas hij krijgt, hoe goedkoper het voor hem wordt, zijn grootheidswaanzin door te zetten. Als de Krim geannexeerd wordt en er een nieuwe Koude Oorlog ontstaat, zal dit gevolgen voor de Roebel hebben; zal kapitaal vluchten en geld uit Rusland afvloeien. Dan stort ook de Russische beurs in. Dus… THIS IS NOT FOR LENA’s  EYES ONLY, Timmy, EU/USA!

De Societé Nationale de Chemins de Fer Français (SNCF) is de Franse nationale spoorwegmaatschappij. Opgericht januari 1938 door nationalisatie van 5 grote hoofdspoorwegen en volledig in staatseigendom. In de Tweede Wereldoorlog vervoerde SNCF ruim 76.000 Joden voor de Nazi’s naar concentratiekampen, keurig per persoon betaalt. Daarvan overleefden maar 2000 mensen. En nu wil SNCF via haar meerderheids-belang-bedrijf Keolis in Maryland, USA een spoorverbinding bouwen. Een deal die wel 6 miljard $ zou kunnen opleveren. De groep Coalition for Holocaust Rail Justice wil wettelijk afdwingen, dat Keolis niet kan meedingen in dit contract totdat SNCF schadevergoedingen heeft betaald vanuit de redenering, dat de meeste bedrijven Holocaust slachtoffers hebben gecompenseerd. En compensatie betekent verantwoordelijkheid nemen en recht doen. USA en Frankrijk hadden recent formele onderhandelingen geopend om Amerikanen in het Franse Holocaust compensatie programma op te nemen. De Franse regering heeft al meer dan 6 miljard aan compensatie betaald sinds 1948, ook aan gedeporteerden van SNCF treinen. Maar deze compensatie geldt alleen voor Fransen en burgers uit 4 landen, waarmee Frankrijk bilaterale afspraken heeft. SNCF heeft haar rol in de Holocaust van WOII toegegeven. Maar alleen de regering is wettelijk in staat, om compensatie te betalen, en niet de spoorwegen. SNCF vindt bovendien, dat zij destijds onder Nazi juk hebben moeten werken, dus eigenlijk moet je daar klagen. Spijt betuigen wil nog niet zeggen dat men schuldig is, nietwaar? Het gaat ook over wel/niet immuniteit in de USA voor SNCF; compensatie voor Holocaust slachtoffers en bedrijfsbelangen in high-speed-railprojecten in Californië en Florida. Moreel, ethisch en economisch lastig. Want ‘’recht’’ koop je niet met compensatie.

Ik begrijp de economische noodzaak van Abe, om Japans economie te voorzien van betaalbare energie. Maar om de gevaarlijkste kerncentrale ter wereld, Hamaoka nu te heropenen? 2005 voorspelde de seismoloog Ishibashi al een ramp. Hij maakte daarbij maar een fout. De voorspelling werd waarheid in Fukushima, niet Hamaoka. Nochtans beschikken de te heropenen kerncentrales niet over adequate bescherming tegen tsunami’s of werkelijk zware aardbevingen. Abe dwingt toezichthouders tot snelle goedkeuring voor heropening. 3 jaar na de ramp is de meerderheid van Japanners tegen kernenergie. ‘’Experts’’ van de Tepco's en hoe ze allemaal heten, ontkennen het bestaan van aardbevingsgebieden of sjoemelen met veiligheidsvoorschriften. Jarenlang heeft Japan geleefd met de mythe ‘’onze kernenergie is safe’’ en Tepco kon veel te lang volhouden, dat Fukushima onder controle is. En nu? In het belang van de economie doet men wederom veiligheid te kort. Omdat echt veiligheidsbesef en verantwoordelijkheid hiervoor nemen nog niet of onvoldoende ‘’norm’’ is in Japan.  

Last but not least over het referendum a.s. zondag in de Oekraïne: als het Westen vindt, dat dit illegaal is, waarom dan aanbieden waarnemers te sturen? Daarmee accepteer je dan toch impliciet en expliciet het referendum? Maar ik zal het wel weer niet goed begrijpen.