columns

Tsaar Poetin en Blondie: een onsmakelijk gevaarlijk duo

Afgezien van het feit, dat zowel Europa, USA als de rest van de wereld had kunnen weten, dat Poetin de Krim zou annexeren - als start voor zijn Groot Russisch (keizerlijk) Imperium - is het onbegrijpelijk dat men dit toestaat. Tsaar Poetin (tsaar betekent zoveel als keizer in het Russisch) is nog lang niet klaar. En waarom gooit de VN Veiligheidsraad Rusland niet eruit want het schendt internationale- en volkerenrechten plus verdragen. Ze konden zelfs veto uitbrengen. Hef dan gelijk de VN Veiligheidsraad op, want zo stelt het niets voor. Ondertussen heeft het Ministerie van EZ van Henkie boter op haar hoofd. Want van 13 – 16 mei a.s. gaat een economische missie naar Moskou. Specifiek aandachtspunt: olie/gassector. Volop kansen voor ons bedrijfsleven. En desgevraagd: deze missie wordt niet geannuleerd. Hallo, Henkie, ben je nog op deze wereld?

De industriële commissie van het EP heeft de regels over net-neutraliteit verzwakt. Hoewel strengere regels tegen het blokkeren van concurrerende diensten uitgesproken zijn. Voor de bühne. Het slechte nieuws: alle data-pakketten, die door het Internet ‘’wandelen’’ zouden gelijk behandeld worden, ongeacht waarvandaan ze komen, maar met de nieuwe regeling krijgen de providers de mogelijkheid, ‘’specialized services’’ in hogere kwaliteit aan te bieden. Ofwel, de internetprovider en de betalende klant krijgt dus toch voorrang. Dankzij de lobby van grote telecom-aanbieders doorgedrukt. Goed bericht: grensoverschrijdende roaming kosten zullen (pas) per 2015 worden verboden.

Dat kleine Zwitserland toch. Blijkt de belangrijkste spil te zijn in de (soms illegale) handel met ruwe grondstoffen (denk daarbij aan olie, gas, metalen, maar ook suiker, graan, koffie). Vitol is daarbij in Europa een van de grootste bedrijven. Zo konden zij o.a. olie uit Iran importeren (via heel creatieve verschepingen) ondanks de boycot; wisten ze de sancties van Irak te omzeilen en deden oliehandelaren in Geneve nog weken zaken met Syrië toen het al verboden was door Europa. Er zijn weinig bedrijven zo groot als Vitol: Glencor Xstrata (koper, zink wereldaandeel 50%) Trafigura, Gunvor of Mercuria. De handel in grondstoffen is weinig transparant en het hagelt klachten over minachting van internationaal recht en & normen; schending van mensenrechten, milieuvervuiling en uitbuiting van werknemers. Binnen de Zwitserse regelgeving is ruimte voor belastingontduiking; fraude en witwassen. Pas door het boek ‘’Rohstoff – Das gefährlichste Geschäft der Schweiz’’, gepubliceerd in 2011 (!) werden wat ogen geopend. De sector wijst alle beschuldigingen van de hand. De EU is thans ook beetje wakker en wil meer zicht op deze onduidelijk zaken. Zo moet in de toekomst de geldstroom van mijnbouw/olieconcerns en grondstofhandelaren aan landen, waar ze hun business mee doen, gepubliceerd worden. En Zwitserland moet ook meedoen, aldus de EU. Betrokken bedrijven daar zijn faliekant tegen. Vooralsnog gaat alles op basis van vrijwilligheid. Ach, mogelijk wordt dit een ‘’troefkaart’’ in het spel tussen EU en Zwitserland inzake buitenlander-norm? Is maar een idee…

Malta begon. Bulgarije kan het ook. Heel eenvoudig – als je 150.000 GBP hebt – kun je een ‘’Europees Paspoort’’ kopen, om vervolgens geheel legaal in de EU te werken, studeren en steun te trekken. Zelfs met crimineel verleden. The Telegraph meldde dit. 2 dagen in Bulgarije vertoeven, uiteraard met de nodige centjes, en dan krijg je het papiertje in je hand. Heel stilletjes is dit ‘’snelle traject’’ door Bulgarije ingevoerd en honderden hebben al een dergelijk papiertje in hun bezit. En de EU klaagt nu over omzeiling van EU immigratiewetten?  Ondertussen verdient Arton Capital, het bedrijf dat de one-stop-EU-citizenship paspoorten regelt, met kantoren in Sofia, London en Dubai, dik geld met het verkopen van deze ‘’voor niet-Europeanen voordelige deal’’. Ach, ze vragen er maar 50.000 GBP voor. Koopje. Je kunt bij ze ook 435.000 GBP in een Bulgaarse bank deponeren, na 6 maanden heb je dan permanente residentie en na 5 jaar kun je het paspoort aanvragen, en dan krijg je dat gedeponeerde geld weer terug. Of, je leent 425.000 bij een Bulgaarse bank, en je betaalt vooraf de rente van 150.000. Ook hier, na 5 jaar ‘’kat-in-bakkie’’. 3e optie: je betaalt 235.000 en binnen 2 jaar heb je het papiertje. Als EU student betaal je voor Oxfort 9000,00/jaar, als niet-EU wordt dat al gauw bijna 17.000. Tel uit je winst. En studeer je dan ook nog in Schotland, is het helemaal gratis!  Moeten ze natuurlijk niet straks voor onafhankelijkheid stemmen, maar dat even terzijde.  Europees burgerschap: te koop voor geld. En anders over het hek, of via het bootje?

Aan de Westkust van de USA en Canada hopen zich sinds juni vorig jaar de lichamen van ontelbare dode zeesterren op, een paar levenden zitten onder de littekens. Men noemt dit het ‘’sea star wasting syndrome’’ maar echt goed raad weten zeebiologen er niet mee. Binnen een paar dagen lossen de zeesterren zich op, en niemand weet waarom. Terwijl jaren ervoor bepaalde zeesterrenpopulaties nog explosief groeiden, ontstaat op bepaalde delen van de kust tussen Alaska en Californië een ‘’rif’’ van dode zeesterren. Eerder werd massasterfte in de 60er/70er jaren ontdekt, maar niet zoals nu. Vroeger was een duidelijke samenhang met de warmte van het zeewater aan te wijzen; maar thans blijkt deze theorie niet toepasbaar en is ook het gebied vele malen groter dan vroeger. Geruchten over radioactiviteit vanuit Fukushima worden ontkend, maar wetenschappelijke verklaring ontbreekt vooralsnog. Het zou ook nog een pathogeen micro-organisme kunnen zijn, welk de zeesterren ziek maakt. Feit is wel, dat de grote sterfte van de zeesterren het ecosysteem langs de Noord-Amerikaanse Pacifische kust zal beïnvloeden. Maar hoe? Onbekend.

Tepco heeft het systeem voor reiniging van het radioactief besmette water (ALPS) uitgezet vanwege een fout. Wanneer het weer ingeschakeld wordt is onbekend. Maar alles onder controle…

Beetje vreemd: eigenlijk zouden genetisch gemanipuleerde maissoorten schadelijke insecten weren. Maar nu blijken in de USA kevers op te rukken, die immuun blijken voor het gif uit de genmais. Nu is het voorstel van wetenschappers, om de nog kwetsbare insecten (lees die, die bij consumptie van de mais de pijp uit gaan), te beschermen om resistentie te beschermen. Daarvoor zouden grote velden gewone mais (dus niet gm-mais) beschikbaar moeten komen. Ooit van kruisbestuiving gehoord? Je zou natuurlijk ook gewoon zoals vroeger niet-gm-mais in rotatie kunnen telen om ziektes te voorkomen…Te lezen in het vakblad ‘’Proceedings of the National Academy of Sciences’’. Ondertussen staat GM mais 1507 kort voor toelating in Europa. Niet meer te volgen. Tenzij je o.a. Monsanto heet, en je winst in Roundup en GM-mais ziet slinken.

Engeland: ook vandaag bij de budgetbespreking (het leek net Sinterklaas met alle ‘’goodies’’, maar wie gaat dat betalen?) moet fracking en nog wat andere omstreden winmethodieken voor olie en gas ervoor zorgen, dat bedrijven (en burgers) veel minder betalen voor energie. Recent onderzoek toont aan, dat de risico’s voor de natuur vele malen groter zijn dan voorzien. De zones, waar fracking wordt gepland, zijn goed voor ruim 18% van Engeland. Fracking-vrije zones voor natuurbescherming wordt geëist. Waarschijnlijk zonder succes, want de economie moet draaien! Milieurapportages vooraf, en maatregelen, om kwetsbare natuur te beschermen? Mooie woorden. Zullen onder geschoffeld worden door de graafmachines. Ruim 481 natuurgebieden vallen thans onder die gebieden, die een licentie voor fracking hebben. 2676 plaatsen moeten rond de zomer via veilingen nog licenties krijgen. En het departement voor energie en klimaatwisseling meldt, dat alle procedures erop zijn gericht, om de meest gevoelige gebieden te beschermen; gemeentes kunnen dit het best beoordelen. Terwijl ze forse premies (voor gemeente en inwoners) krijgen als dank voor fracking? Ja hoor, geloven we zo. Zware tijden breken aan voor de rivier Hampshire Avon, bekend om zijn zalm en forel; High Weald, een bekende overwinteringsplaats voor vogels; Martin Mere Wetland; beroemd om fauna en migratie van watervogels. Chiltern Chalk; voor drinkwater van groot belang; Ribble & Alt Estuaries (watervogels en Low Weald (vleermuizen). What the frack…

Een SEPNET studie in Duitsland wees uit, dat bloedvergiftiging (= sepsis) meer slachtoffers eist dan borst- of darmkanker, en praktisch evenveel als hartaanvallen. Per jaar blijken ca. 150.000 patiënten een bloedvergiftiging op te lopen. Vaak wordt echter longontsteking als doodsoorzaak aangegeven, waarbij een ongecontroleerde sepsis de veroorzaker van de dodelijke longontsteking bleek. Elke 3e dode ten gevolge van sepsis is te voorkomen, aldus experts, als zowel leken en professionals meer kennis opdoen. In de arts opleiding wordt hier onvoldoende op ingegaan, ook omdat sepsis in verbinding met verschillende infecties kan optreden. Het kan heel onschuldig beginnen; met een amandelontsteking. Maar als bij een dergelijk simpele infectie ineens ook andere organen aangetast worden, zouden de alarmbellen moeten rinkelen. Inenting tegen pneumokokken zou het risico kunnen beperken; bovendien blijkt sepsis goed te behandelen met antibiotica. Voeg daar betere hygiëne aan toe dan kan het dodentaal met duizenden in ziekenhuizen verminderen.

Cameron heeft zijn 7 eisen gepresenteerd. Als Europa die inwilligt, maakt hij zich tijdens het referendum sterk, dat GB in de EU blijft. Keiharde chantage zonder garantie. Maar proberen kun je: 1) nieuwe controles om grote immigratiestromen te beperken vanuit nieuwe EU landen; 2) strengere immigratieregels; ‚‘sociale voorzieningen toeristen‘‘ will men weren 3) meer macht voor nationale regeringen tegen ongewenste EU wetgeving; 4) bedrijven vrijmaken van excessieve bemoeienis door de EU en mogelijk maken van afzonderlijke vrijhandelsverdragen 5) GB politie/gerechtshoven vrijwaren van onnodige inmenging door Europees Gerechtshof 6) meer macht van Brussel naar GB en andere lidstaten in plaats van meer centrale EU wetgeving en last but not least 7) afstappen van het principe van ‚‘steeds hechtere unie‘‘ tussen lidstaten, want voor GB is dit niet goed.  Cameron eist al langer nieuwe onderhandelingen (lees: meer geld) voor het EU lidmaatschap, maar volgens mij gaat het niet om ‘’cherry picking’’ maar om win-win?   

Hoe ver gaat vrijheid van meningsuiting? Openlijk beledigen en discrimineren plus aanzetten tot haat en rasiscme? Blondie neemt het niet zo nauw en vindt kritiek flauwekul. Al ruim 100 aangiftes zijn gedaan! En volgens Spong is deze keer de kans groot dat hij wel wordt veroordeeld. Het zal tijd worden.Ik roep op tot een Blonditie: eruit Blondie, als je niet fatsoenlijk en met respect politiek wilt/kunt bedrijven!