columns

Gekke Henkie: ''foutje, bedankt''

Het was ons beloofd: als in de toekomst banken failliet gaat, betaalt de burger niet het gelag. Nou, deze belofte zou wel eens gebroken kunnen worden, aldus het IW (Institut der Deutschen Wirtschaft). Zij eisen een onderzoek naar de balans van banken door de ECB. Tegelijkertijd wijst men op het hoge niveau aan „slechte „ kredieten, vooral in Zuid Europa; ruim 876 miljard….Door de zwakke economische ontwikkelingen gaat dit alleen maar stijgen. En als door strengere controles en beoordelingen blijkt, dat banken inderdaad niet helemaal safe zijn, kan dit een reden zijn voor investeerders, om hun kapitaal weg te halen. Een vicieuze cirkel dus. En dan zijn er nog de staatsobligaties; ook hier stijgende tendens en meer risico. Maar de banken zijn bezig met hoger eigen kapitaal. Komt dus goed?


Tepco mag binnenkort de ruim 400.000 ton radioactief besmet water van Fukushima in de oceaan dumpen mits ze het van tevoren hebben „gereinigd’’. Vissers gaan akkoord met lozing, als aangetoond wordt, dat het water schoon is. Terwijl afgelopen maandag wederom melding was gemaakt over problemen met decontaminatie?

 

Zo bedonderd Henk Kamp Nederlandse burgers en verkwanselt milieu en schoon drinkwater: Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij Nederland ontdekten, dat hij aan Cuadrilla een schaliegasvergunning heeft gegeven, zonder de garantie, dat dit bedrijf bij vervuiling of aardbeving voor de kosten opdraait. Terwijl hij beloofde, goede afspraken te maken. Proberen kan ik het, want ‘’ze’’ zullen wel weten wat ze doen, denkt gekke Henkie.

 

Omwille van ‘’recht op bescherming van Russische burgers en belangen” is landjepik vlg. Poet geoorloofd. Binnen eenzelfde Russische wets-logica is het onmogelijk on Russisch grondgebied (Krim) vervolgens ooit terug te geven. Europa maakt zich ondertussen op, te onderzoeken, hoe ze minder afhankelijk van energie uit Rusland kunnen worden. Rusland beschuldigt het Westen van grove inmenging in binnenlandse belangen van de Sovjetunie (?) en dat ze het strategisch evenwicht in de wereld verstoren. Miljarden Roebels zijn door bedrijven en consumenten van Russische banken afgehaald. De Russische Staatsbank moest bijspringen. Als partner is het land onbetrouwbaar geworden. Is dit het nieuwe Rusland, beloofd door Poet voor Sotsji? En kunnen de rijken en bedrijven – als ze nog meer verliezen - hem op de knieën dwingen?

 

Groots werd het gemeld. Alle 28 EU landen hebben het bankgeheim opgeheven en werken samen in de strijd tegen belastingontduiking. Zwitserland ging eerder al akkoord met eenzelfde regelgeving. Geweldig? Welnee, zolang er internationaal nog genoeg ‘’tax havens’’ bestaan, is dit een wassen neus. Google maar eens: : http://www.offshore-bank-account.eu die bieden namelijk doodleuk – makkelijk via email te regelen – een veilige haven voor uw vermogen, o.a. in Zwitserland (oeps), Panama, Virgin Island, Cayman Islands, Puerto Rico en Delaware/USA. Dan is er nog Jersey, Bermuda en natuurlijk….Russisch monopoly: of even alle rijke Russen hun geld uit het buitenland naar Rusland willen brengen en daar ook nog even belasting over betalen. Via de belastingdienst naar de volgende ronde.

 

Obama prees Rutte voor de NSS top (die klauwen vol geld kostte, inclusief een ‘’pen’’ van ruim 240 euro voor de 53 deelnemers als cadeau, was dat nu zinnig?). Ook sprak hij over het vrijhandelsverdrag; goed voor midden/kleinbedrijf. O ja? Amerikaanse zeker…Veiligheid van persoonlijke data; bescherming van investeerders; afluisterpraktijken zijn maar een paar hete hangijzers. De USA wil een recht op aanbod van service en diensten in Europa; zowel voor Google/Facebook, alsook internetdiensten, telecommunicatie en Cloud Computing. Data mining (het verwerken van massa’s aan data) en vastlegging van gegevens zou dan vrij moeten zijn. Maar USA kent geen data bescherming, en als Europese data ongelimiteerd beschikbaar worden/verkocht kunnen worden of aan de NSA doorgegeven, waar blijft dan de burger? Helaas pindakaas, maar het Safe Harbour programma van de EU laat reeds nu veel ‘’vrijheid’’ voor datatransfer naar de NSA toe, alhoewel het EP – tot nu toe vergeefs – om wijziging van deze regels gevraagd heeft. Vage formuleringen, voor velerlei uitleg vatbaar, lijken een schijnzekerheid te garanderen, terwijl effectieve bescherming zwakker wordt. En op de top met de EU meldde Obama dat de export van schaliegas naar Europa ‘’makkelijker’ ’wordt na ondertekening van het vrijhandelsverdrag. Chantage. Want over heel veel onderwerpen is men het niet met elkaar eens. Maar hij gebruikt de Oekraïne nu als breekijzer om Europa tot besluiten te dwingen (die we niet willen), wetende, dat vele EU landen naarstig op zoek naar een alternatieve energieleverancier. Misbruik van de situatie.

 

Wat hebben Schotland, Catalonië, Vlamingen en Venetië met elkaar gemeen? Allen willen ze „onafhankelijk‘‘ worden! De burgers van Venetië willen stemmen om zich los te koppelen van Italië. Ze zijn het zat, om te betalen voor Rome of het arme Zuiden. Ook Zuid Tirol wil los van Rome. Schotland denkt zonder Engeland verder te kunnen.  En allen denken, dat ze dan in de EU blijven. Niet dus. Maar dat deert even niet. Separatisme viert hoogtij.

 

The New York Times kopte onlangs „maken antibiotica ons dik‘‘? Veel onderzoek naar de oorzaak van de obesitas in de USA richtte zich op de te grote inname van vet/veel calorieën/suiker in combi met een couch-potato levenswijze (weinig beweging). De routine gift van antibiotica aan dieren blijkt ook een factor. Boeren gebruikten antibiotica niet, om hun vee gezonder te maken, maar vetter! Onderzoek wees uit, dat kippen en varkens, die antibiotica kregen toegediend, sneller en meer gewicht aanzetten dan soortgenoten zonder dit goedje. En mensen, die meer binnenkregen van met antibiotica verziekt eten kwamen ook meer aan! Naast alle antibiotica, die vaak onterecht worden toegediend, als men ziek wordt (1 kuur/kind/jaar in de USA) is er nu nog meer reden om het gebruik van antibiotica te beperken.

Het Duitse Focus analyseerde de kans van nieuw „landjepik‘‘ door Rusland. Het verval van de Sovjetunie in 1991 achtte Poet de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw, en de Russische ziel werd daarbij gekwetst. En zo denken veel Russen. De angst in de voormalige Sovjetstaten voor een herovering door Rusland groeit. 1) een Rusland zonder Oekraïne? Kan niet. Een echt eigen Oekraïense nationalistische cultuur bestaat niet. Oost Oekraïne is waarschijnlijk zijn volgende zet. De soevereiniteit van Oekraïne accepteert hij niet, ondanks dat hij jaren geleden mede het onafhankelijkheidsverdrag heeft ondertekend. Provocateurs en knokploegen sterken thans separatisten; destabiliseren en hitsen het volk op. Een escalatie is zeer welkom want dan komt de redder…2) Georgië heeft ruim 1,5% Russische inwoners; dit landt vreest al langere tijd een inval. Na de splitsing van Abchazie en Zuid Oasetje in 1992 had Moskou ‚‘vredestroepen‘‘ gestationeerd en zijn inmenging goedgepraat met ‘’ bescherming Russische burgers’’. 3) Abchazie, Zuid Ossetie en Armenië: ruim 11,9 % Russische inwoners. Abchazie wil liever onafhankelijk blijven, Zuid Ossetie zou zich mogelijk met Noord Ossetie willens samenvoegen en toetreden tot de Russische Federatie. Poet verhinderde in 2013 dat Armenië een associatieverdrag met de EU kon sluiten en toetrad tot de Russische tolunie. Economische belangen en militaire ondersteuning tellen daarbij voor Armenië zwaar. 4) Moldavië heeft ruim 6-10% Russen. Ook zij willen een associatieverdrag met EU. Moskou dreigt met handelsoorlog en blokkering van gastoevoer. 5) Het afvallige Transnistrie zou net de bepalende factor kunnen zijn, om Moldavië onder druk te zetten. Want daar is ca. 1/3 Russisch. En Moskou heeft daar ’‘vredestroepen‘‘ gestationeerd en er ligt een groot munitiedepot. Transnistrie wil toetreden tot de Russische Federatie maar tot nu toe had Poet daar nog geen zin in, omdat hij scherpere EU sancties vreest. Bovendien is het land niet van zo groot belang als de Krim. De verzorging van dit kleine land is lastig, omdat er geen directe landverbinding tussen Rusland en Transnistrie bestaat. Concluderend: Poet wil de Russische invloedzonde stabiliseren (en idealiter vergroten) en probeert hoe ver hij daarin kan gaan. Uiteindelijk zou hij het niet aandurven om het Westen aanleiding te geven tot werkelijk pijnlijke economische sancties. Bovendien zou hij daarmee ook Wit-Rusland en Kazachstan verontrusten; twee staten waarmee hij een diepere integratie nastreeft en  de Euraziatische Economische Unie vormt.