columns

Op hoop van zegen?

De Malediven: voor velen synoniem voor eiland- en duikparadijs. Ook wij waren er in 1980. Het uit 1200 atollen bestaande paradijs ligt 1,5 meter boven de zeespiegel. Als de voorspellingen over klimaatverandering uitkomen, zal het in zee wegzinken. Nu wil een futuristisch project ervoor zorgen, dat ook bij stijgend waterpeil het toerisme mogelijk blijft. Door middel van een zwemmend hotel-resort, waarbij zonenergie toegepast wordt. De Italiaanse industriedesigher Puzzolante mocht zich uitleven; een op een reusachtig luchtkussen gebouwd complex met 5 sterren hotel, wellness center, restaurant, bar, jachtclub, onderwater restaurant en disco plus 20 villa’s en een mini-vliegveld is ontworpen. Kost 145 miljoen $. Denk nou niet dat dit een ‘’luchtkasteel’’ is, een investeerder is al gevonden die het concept wereldwijd wil introduceren. Want dit idee vernieuwd fundamenteel de hotelbranche; zon energie is milieuvriendelijk en maakt onafhankelijk van andere energiebronnen.

Het was te verwachten. Tijdens een conferentie over de financiële dienstverlening in het Caraibisch Gebied meldde de premier van de Bahama’s, dat hun financiële instellingen degelijker zijn dan die uit landen, die zo fel tegen ‘’belastingparadijzen’’ te keer gaan. Er is niks mis mee, om rijkdom in een land onder te brengen waar gunstige belastingtarieven gelden, nietwaar? De regelgeving in deze landen om witwassen of misbruik van gelden voor terroristische doeleinden zou bovendien veel strenger en doelmatiger zijn. Dus waar zeuren we over?

VN oordeelde de annexatie van de Krim illegaal – ondanks dat Rusland landen chanteerde om ertegen te stemmen. Ondertussen schoof Siemens aan bij Poet, Deutsche Bahn volgt. Total wil samen met Lukoil schaliegas winnen en Frankrijk dubt nog of ze nou wel/niet de grote deal met de vliegdekschepen wil doorzetten of stoppen. Sancties en maatregelen treffen vooralsnog met name politici. Alternatieven voor energievoorziening worden besproken. Canada staat te trappelen om Europa te voorzien van energie en de Oekraïne krijgt via Hongarije en Polen gas, nu Gazprom de kosten met 40% verhoogde. Meer gas uit Azië en minder uit Rusland dus. NATO verbreekt alle samenwerking en herziet plannen voor de bescherming van Europa. Poet denkt nog steeds, dat hij de Krim mag houden. Tegen welke prijs? Ondertussen laat Janoe van zich horen; de annexatie van de Krim door Rusland noemt hij een tragedie en samen met Poet wil hij bespreken, onder welke voorwaarden de Krim weer onderdeel van Oekraïne kan worden. Hij is afgezet. Heeft niks meer in de melk te brokkelen, en dit soort uitspraken lijken bijna op een sollicitatie voor een enkele reis naar een van de Goelags in Siberië. Ach, misschien te verkiezen boven terecht staan voor de rechter? Ondertussen hoopt Medvedev dat de economische relatie van Rusland met de EU/USA niet lijdt onder politieke ambities en vooroordelen over de crisis in de Oekraïne. Naïeve hoop of een eerste terugtrek-aanzet?

Soms vraag ik me toch af, waar die journalisten hun opleiding hebben gevolgd. Doelstelling CO2 uitstoot wordt niet gehaald als vleesconsumptie gelijk blijft. In 2050 dus. HALLO!? Nu is de energie- en transportsector nog de grootste veroorzaker voor CO2, maar in 2050 zal dat veranderen, de landbouw-uitstoot zal toenemen (van nu x naar?) door bevolkingsgroei en verdubbelen tot 2070. Vooral rund/lamsvlees, goed voor 50% van de landbouwuitstoot. Nu mijn vlees van blije koetjes laten staan helpt niet, want pas over 36 jaar is het hommeles. Of ik dat nog meemaak? Ongenuanceerd en weinig aansprekend, om verandering te realiseren, dit soort berichtgeving. Drukker zou men zich moeten maken over schaarsheid water en de toenemende droogte (of juist meer regen) in landbouwgebieden, die o.a. graan verbouwen. Het IPCC wereldklimaat rapport is ook niet helder: veel vaagheden, aannames en waarschuwingen. O.a. over voedseltekorten; effecten voor gezondheid; uitsterven van soorten en onzekerheid over CO2 uitstoot en gevolgen. Economische ontwikkelingen worden door het IPCC als kleiner geschat, dan in het 2006 door Nicholas Stern gepubliceerde vooruitzicht. Voor Europa wordt meer hoogwater, extreme regenval of juist droogte – in het Zuiden – voorspeld, samen met hittegolven. Weten we ook al jaren. Het wekt geen acute noodzaak op voor regeringen of landen, om in actie te komen en het tij te keren. Wie dan leeft, dan zorgt, nietwaar?

 En de Nederlandse dijkbewoners? Na het zorgwekkende rapport betreffende de staat van de dijken werd een paar dagen later alweer gerelativeerd: een acuut overstromingsgevaar bestaat niet. En als er iets gebeurt, kan men adequaat ingrijpen? Met manke instituten zoals waterschappen en dijkgraven wordt een schijnzekerheid voorgeschoteld en noodzakelijke aanpassingen blijven uit. Effe wachten – misschien komt die ene keer in de 200 jaar voorlopig niet. Hoop doet leven, nietwaar? Achter-de- dijkbewoners, bereid plan B voor, want als het misgaat, zoals in 1995, hoef je niet op de overheid te rekenen. Die is veel te druk met betaling van ‘tig ‘’werkloze’’ wethouders (kost 55 miljoen/jaar), die niet toegerust zijn om echt werk te zoeken. Guttegut. Inzetten als vrijwilligers bij dijkverbetering? 2 vliegen in een klap; dijken verbeteren en de watjes leren wat echt werken is. Het is maar een suggestie van Lena.

De Bond van wetsovertreders vindt, dat de juweliersvrouw, die haar man en hun zaak verdedigde en daarbij 2 gewapende overvallers doodde, vervolgd moet worden. Berichtgeving bij Nieuwsuur ging alleen over haar. Niet over het feit, dat 1 van die lieverdjes al bekend was van eerdere delicten, en dat de overvallers bewapend waren. Verdedigen wat je hebt opgebouwd of bescherming van je dierbare is gerechtvaardigd. Stop met daders pamperen. Ouders aansprakelijk stellen als ze hun schatjes niet in de hand kunnen houden. Als het OM toch overgaat tot vervolging, is de NL rechtsorde niks meer waard. Leve dan de boef, die vrijelijk kan overvallen, stelen, vernielen of doden en na een korte straf (zo hij die al krijgt) weer vrijkomt. Neem wat je niet toekomt. En het echte slachtoffer? Dikke pech, die is de pineut. Ouders van het ‘’boefje’’ worden gelijk bijgestaan door een prominent advocaat, waar blijft de steun voor het juweliersechtpaar?

De Blingbling Bisschop is ontslagen. Hij zou dichter bij de mensen moeten gaan staan en ik hoopte toch zo, dat de Paus naar me zou luisteren en hem naar een lemen hutje in Zwart Afrika sturen, of wellicht onder een kartonnen dakje in Calcutta naastenliefde laten praktiseren. Nog in januari – toen hij al op non-actief stond – bestelde blingbling een super de luxe uitvoering van een BMW 5. En de katholieke kerk zal straffen? Ja hoor, na zijn ontslag krijgt hij een vorstelijk pensioen en een luizenbaantje. Hij hoeft niks tekort te komen. Hij had fouten gemaakt, zei hij. Maar echt boete doen of straf krijgen? Dat is alleen voor arme sloebers.

Mist alleen nog moord en doodslag, dan is de economische thriller compleet: corruptie, witwassen, belastingfraude, verdwenen miljarden. Petrobrás, het Braziliaanse energiebedrijf (voor 2/3 in staatsbezit) zit diep in de modder van affaires. En de presidente Dilma Rousseff dreigt ook hierin te verzuipen. Want de banden met Petrobrás zijn close; eerst als minister van energie, en later als stafchef in de vorige regering in de functie van commissaris. Bovendien is de sinds 11 jaar heersende arbeiderspartij (PT) zo dicht verweven dat Petrobrás in de energiepolitiek een belangrijk politiek instrument is geworden om inflatie te beheersen en prijzen voor benzine en stroom niet verder te verhogen. Directe en indirecte subsidies voor 2014 bedragen ruim 20 miljard… Maar nu lijkt het tij te keren en de samenwerking tot verlies te leiden. Eerst kwam het SBM Offshore omkoopschandaal (waarbij ruim 140 miljoen $ aan steekpenningen betaald zou zijn door SBM om business te garanderen) en nu de dubieuze omstandigheden rondom de aankoop van PRSI in Texas. Petrobrás kocht50% van deze raffinaderij van zware oliën van het Belgische Astra Oil; voor ruim 8x de waarde. Daarnaast werden verplichtende voorwaarden betreffende overname van aandelen overeengekomen. Totale kosten voor Petrobrás nu 19 miljard $. Waarde 42,5 miljoen$. Nu wil Petrobrás verkopen. Beste bod tot nu toe 180 miljoen $. Dilma beroept zich op onjuiste voorlichting en valse documenten, want anders had zij nooit met de deal ingestemd. Oh nee? Onbegrijpelijk blijft – en daar ruikt de oppositie bloed – dat de Raad van commissarissen een zo idioot hoge prijs goedkeurde. Een parlementair onderzoek wordt nu geëist.