columns

Het draait allemaal om de Poet...

Het officiële onderzoek bericht van de US regering liegt er niet om. Shell zou een zwaar ongeluk opzettelijk hebben veroorzaakt, om belastingen te ontlopen. Het gaat om het in december 2012 voor de kust van Alaska verongelukte booreiland Kulluk. Ruim 500.000 liter diesel was aan boord, die gelukkig niet uitliepen. Shell probeerde het booreiland tijdens de tijd van de winterstormen te verplaatsen. Waarom? Als de Kulluk over de jaarwisseling in de wateren van Alaska was gebleven, hadden belastingen betaald moeten worden. Shell deelt mede, de aantijgingen serieus te nemen maar weigert vooralsnog verder commentaar. De jacht naar olie in Noord-Amerika en Azië is voor het concern een financiële strop geworden, ruim 5 miljard $ is al uitgegeven, maar nog geen enkele proefboring tot einde gebracht. Sinds het Kulluk ongeluk mag Shell daar niet meer verder werker en vanwege juridische strijd zal Shell in 2014 geen nieuwe poging meer ondernemen.

 

De Maffia is ook in de Duitse bouwwereld actief. In de staat NRW gaat het vooral om zwartarbeid, en er schijnt geen enkele bouwplaats te zijn, waar de maffia niet haar vingers in de pap heeft en dik eraan verdient. Zuid Italianen met link naar de Cosa Nostra zouden tussen Rijn en Roer colonnes van zwartwerkers besturen. Bonafide bedrijven kunnen hiermee niet concurreren en gaan failliet. Dit volgt uit een bericht van een rechercheteam die het maffia net in Duitsland onderzoekt. De zogenaamde maffia-moorden in 2007 rukten de maffia in Duitsland kort in het licht, waarna men weinig over ze hoorde. Witwasnormen en wettelijke mogelijkheden, om illegaal vermogen te confisqueren, moeten verbeterd worden, is geëist. In Italië heeft men ondertussen succes met de omgekeerde bewijslast: bij concrete maffia-verdenking worden vermogens in beslag genomen en dan moet verdachte maar bewijzen, dat hij het legaal verkregen heeft.

 

Rusland is boos op Costa Rica. Die zouden namelijk een ‘’Russisch’’ staatsburger aan de USA hebben uitgeleverd. Het gaat om een in Oekraïne geboren jonge man, die al 14 jaar in Costa Rica leeft, dubbele nationaliteit heeft en gezocht wordt door de USA in verband met medeplichtigheid aan het 6 miljard witwas-systeem ‘’Liberty Reserve”. Als we de logica van Poet moeten volgen – die nu al ervan uitgaat, dat de Oekraïne tot de Russische Federatie behoort - is het maar de vraag, welk land hij eerst pakt, om de ‘Russische burger en belangen’’ te verdedigen: Costa Rica of USA?

 

Geweldig, die EU. Wil sancties opleggen aan een land met meer dan 5% werkloosheid. Dat helpt toch niet! Waar blijven de beloofde miljoenen voor het bestrijden van (jeugd) werkloosheid? Opgegaan aan salarissen, extraatjes en onzinnige ego-projecten? EU; de organisatie, waar hordes ‘’politici’’ topsalarissen voor nitwitvoorstellen verdienen en lage belasting betalen. En waar door creatief boekhouden en herziening in bepalingen ineens het economisch vermogen van een land groter wordt. Waardoor miljoenen meer afgedragen moeten worden. Is deze in de verkeerde richting rijdende trein werkelijk niet te stoppen?

Een US-gerechtshof heeft 2 farmaconcerns 9 miljard $ boete opgelegd. Takeda  (Japans) moet 6 miljard betalen, Eli Lilly (USA) 3. Omdat verhoogde risico’s voor (m.n. blaas) kanker bij inname van het diabetes medicijn Actos werden verzwegen. Bovendien werden schadevergoedingen van ruim 1,5 miljoen toegekend. Actos was ooit het bestverkochte diabetes medicijn ter wereld…

 

Obama suggereerde zo fraai toekomstige leveringen van (schalie) gas naar Europa, om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen (natuurlijk tegen de prijs van ‘’soepelheid’’ betreffende het vrijhandelsverdrag); maar zo simpel gaat dat nog niet. Het Cheniere Energy in Louisiana is straks de vooralsnog enige goedgekeurde natural-gas-leverancier die vanaf eind 2015 gas naar overzee kan leveren. Men bouwt hiervoor turbines, pipelines en koelingsunits. De capaciteit zou ruim 1/6 zijn van wat Russia nu aan Europa levert. 50% van de productie is al gecontracteerd door Indië en Zuid Korea. De andere helft wordt via Britse en Spaanse bedrijven verkocht aan diegene, die de hoogste prijs biedt. Ook Australië, Afrika en het Midden Oosten bouwen aan installaties, om vloeibaar gas te kunnen transporteren en leveren. Mogelijk kan ook binnen Europa de productie opgevoerd worden, zodat voor 2020 gas geleverd kan worden buiten Rusland om. Maar op korte termijn wordt het dus niks met US beloftes. En dit biedt weinig hoop voor landen, die volledig of voor een (te) groot deel van Russisch gas afhankelijk zijn. Tenzij Europa een trucje uithaalt. Want zij krijgen Russisch gas goedkoop. En men zou dat wel eens slinks heen-en-weer….Enfin, verzin het zelf maar. Japan gaat weer kernenergie toepassen en minder gas importeren. In Europa worden op hoog tempo vloeibaar-gas-terminals gebouwd, waardoor grote hoeveelheden geïmporteerd kunnen worden met een lagere gasprijs voor Europese consumenten. Rusland zal haar 50% inkomsten van 30% gasleveranties zien dalen. Raspoetin zal Moedertje Rusland in de economische afgrond storten en de mensen zullen weer in armoede leven. Alles voor dat ene, Groot Russische Imperium van Poet?

 

Een Franse schrijver en avonturier wil een van de meest afgelegen delen van de Peruviaanse Amazonas in. Om te zoeken naar de verloren ‘’geheime stad’’ Paititi, gebouwd door Inca’s. Tegenstanders vrezen voor de gezondheid van geïsoleerde stammen die nog nooit met ‘’gewone’’ ziektes in aanraking kwamen. Paititi zou zich in een 215.000 hectare beschermd gebied van het Megantoni National Sanctuary in de Cuzco regio bevinden, aldus Tierry Jamin. Inwoners van dit gebied zouden bevestigd hebben dat er monumentale ruïnes bestaan op de top van een rare, vierkante berg. In juli moet het starten. Als hij gelijk heeft en het Paititi ontdekt, heeft hij een van de meest fascinerende verhalen over de Inca mythologie en de verborgen schatten weten te ontraadselen. Maar of het zich daar bevindt waar hij denkt? Anderen zijn sceptisch. En of het wel Inca-tijd of pre-Inca tijd is? Ook dat is onzeker. Kortom, avonturieren.

 

Mazda 6 modellen in de USA worden teruggeroepen; in de ontluchtingsleiding van het voertuig werd al in 2011 spinnenwebben van de gele zakspin gevonden. De netten leiden tot onderdruk, scheurtjes kunnen ontstaan en benzine kan gaan lekken. Een ingebouwde veer moest ervoor zorgen, dat de spinnen de tank niet binnen kunnen komen. Maar helaas, het mocht niet baten, de dekselse spin is weer binnen! En weer in de Mazda 6. De US veiligheidsdienst NHTSA heeft nu 42.000 auto’s (bouwjaar 2010-2012) teruggeroepen. Het mysterie doet zich alleen in de USA voor. En nu lijkt het erop dat die beesten in de Flat Rock fabriek, Michigan erin komen. Als dat werkelijk zo is, dan is het goede bericht: 2012 heeft producent de productie stopgezet van de Mazda 6. Nu te hopen dat deze spin niet een ander merk of type uitkiest…

 

Herfst 2011, Westkust USA; de oesternetten zijn leeg. De pH waarde van het water lag duidelijk lager dan anders, het zeewater was zuur geworden en dit konden de oesters niet verdragen. Dit lijkt maar een klein voorproefje van wat er komen gaat, aldus de UNO-climaatraad in zijn nieuwe bericht. Want wereldwijd zouden de oceanen zuur gaan worden. CO2, uitgestoten door auto’s, fabrieken, verwarmingen en energiecentrales komt via de lucht naar de oceanen, die ruim 20 miljoen ton CO2 dagelijks opnemen. Vroeger werd aangenomen, dat het daar ‘’verpaft’’. Niet dus. In het water verwordt het gas tot zuur. Sommige koralen, oesters en andere schaal/schelpdieren zouden hier het loodje kunnen leggen als basis van de voedselketen. Maar op andere plekken – o.a. de Marianentrog, lijken onmiddellijk naast zure gasfonteinen grote mosselkolonies welig te tieren; ze lijken het in een zuur milieu prima te doen. Over de gevaren en effecten is men het niet eens. Gehoopt wordt op voldoende aanpassing van de organismen zodat de wegval gecompenseerd kan worden. Is ook een manier. Gewoon afwachten en doorgaan

 

Wereldwijd proberen bedrijven, om een tot nu praktisch onbenutte bron van groene energie aan te boren: de zee. China blijkt daarbij een belangrijke speler. Tot nu toe was de EU leidend; onderwaterturbines die door eb en vloed stroom opwekken, vlotten die de golfbewegingen benutten en systemen die van de verschillende watertemperaturen profiteren. China heeft een kustlijn van ruim 18.000 kilometer, en met de toenemende luchtvervuiling zou energieopwekking in zee perfect geschikt kunnen zijn; niet alleen voor eigen gebruik, maar ook om het te verkopen. De investeringen stijgen gestaag en buitenlandse bedrijven zoals Lockheed Martin testen thans apparaten en richten Joint Ventures op. Een van de bedrijven die opgezet worden is een getijden-energiecentrale. De turbines zijn voorzien van gewelfde bladen, zodat vissen niet beschadigd worden. Als het goedgekeurd wordt, kan het zoveel energie opwekken als 2 ½ grote kernreactoren. Kost ruim 20 miljard Euro. De investeerders zijn o.a. de Nederlandse regering en 8 NL-bedrijven, waaronder Arcadis en Strukton. Beijing stelt 2,4 miljard voor een haalbaarheidsstudie ter beschikking, welke thans loopt. Het zal echter nog 10 jaar duren, voordat met de bouw begonnen wordt. Deze techniek zou toepasbaar kunnen zijn voor Chinese, Koreaanse en Europese kusten met relatief vlak water. Sinds 2010 heeft Beijing ruim 116 miljoen Euro gestopt in projecten rondom energievoorziening uit zee. Europa gaf in de afgelopen 7 jaar ruim 600 miljoen uit (private investeerders). USA, Australië en andere landen zijn eveneens met projecten bezig. Velen zijn daarbij van mening, dat China de sleutelrol zal vervullen. De samenwerking tussen Chinese en Europese bedrijven kan voor pittige competitie zorgen, als de markt zich verder ontwikkelt, zoals te zien was in de wind/solar-branche. Gevaar voor strijd over patenten voor duurzame energie en gedoe over importheffingen en bescherming van eigen markten zal kunnen plaatsvinden. Vooralsnog lijkt het verstandig, gebruik te maken van de samenwerking, omdat de energieopwekking met behulp van de zee wel eens een belangrijke rol kan vervullen in de wereldwijde energiebehoefte.

 

Ook Duits onderzoek heeft nu uitgewezen, dat de griep-medicamenten Tamiflu en Relenza niet werkzaam zijn en meer schade aanrichten dan verwacht. Ten tijde van de angst om een griep-pandemie werden miljoenen doses van deze medicamenten gekocht. Kostte miljarden. “Ausser Spesen nix gewesen”

 

Griekenland geeft weer staatsobligaties uit. Wilde 2 miljard ophalen; vraag steeg tot ruim 20 miljard. Ruim 3 miljard tegen 4,75% rente is het geworden. Ik begrijp het niet meer. Terwijl er nog van alles mis is, roept Europa dat de crisis voorbij is en Griekenland op de goede weg is. Volgens mij is de EU het spoor bijster…Een schuldenniveau van 170% is nog steeds onhoudbaar, waarbij zelfs rente op ‘’leningen’’ aan EU/IMF niet terug betaald kunnen worden. Werkloosheid en negatief perspectief voor de economie stemt niet hoopvol. Evenmin het feit, dat vele hervormingen – ondanks toezeggingen – nooit zijn doorgevoerd en de rijken nog steeds geen belasting betalen. Is ook niet nodig; EU/IMF blijven geld overmaken. Maar hoe zit het met de investeerders en speculanten, die zijn toch niet gek? Dus hoe werkt dat? Ze gokken erop, dat ze terug betaald krijgen door Griekenland, en als die daardoor in de problemen raken, houden ze weer de hand op? Kan-nie-waar-zijn, maar het zou me niets verbazen. Hopelijk komt dat opgehaalde geld ten goede aan Griekse burgers die lijden en nu wellicht wat verbetering tegemoet kunnen zien.