columns

Orwelliaanse tijden anno 2014

Bijna dagelijks debatten en analyses. Over de EU verkiezingen. ‘’Experts’’, van emeritus-hoogleraar tot jonge econoom en wat daartussen zit, verkondigen hun boodschap. De een wil nog meer EU-centralisatie, de ander wijst juist op de kracht van diversiteit en daardoor de onmogelijkheid voor een integraal beleid over veiligheid, immigratie/integratie of economische waarden. Eensgezind? Welnee, er zijn 28 aparte landen, vele talen en nog meer eigen doelen. Geen enkel bedrijf geeft zulke riante arbeidsvoorwaarden, duizenden Euro aan vergoedingen zonder declaratieplicht en lagere belastingdruk. En de weerstand van burgers tegen de EU? Dat is de schuld van die ‘’radicalen’’. O ja? De ‘’EU luistert niet naar haar burgers’’ past eerder, maar is een onprettige boodschap. Holle-bolle-Hans; tandspleet-Guy (grootverdiener met bijbaantjes vanwege zijn belangenverstrengeling) en guitig-geniepige-Herman pleiten vurig voor een nog groter EU en EP. Tegen onze zin. Pensioenen uit NL zijn in het vizier. En wat zegt Nederland? We moesten maar een gele kaart trekken.

 

Alle communicatie wereldwijd verzamelen, dat wil de NSA en het Britse GCHQ. In het boek “de Afluisterstaat’’ van G. Greenwald – aldus de NRC – worden nieuwe documenten geopenbaard, die hij van Snowden kreeg. 1984…Big brother is watching & listening.

 

The show must go on. Oekraïne – althans een deel – zit al bijna in de zak van Poet. Maar zo slim speelde hij het niet. De interim regering van Kiew werd niet erkend, maar het referendum van afgelopen weekend wel? Hij raakt de draad kwijt. Moldavië en Georgië zijn de volgende schaakstukken, waarmee Rusland gaat spelen. Want Rusland is weer een mogendheid. Grijpt in – desnoods militair, zoals in Georgië in 2008 – als ‘’Russische belangen’’ in het gedrang komen in de voormalige Sovjetrepublieken. Ooit werd het Russische Rijk vanuit Kiev gesticht. De Krim, deel van soeverein Oekraïne, wiens grenzen ook door Rusland waren erkend, is thans geannexeerd omwille van het militair/strategische belang. Maar economisch is Oekraïne ook zeer aantrekkelijk voor Möchte-gern-tsjaar Poet. Want in zijn Euraziatische Unie zitten thans alleen nog Kazachstan en Wit Rusland. Onbelangrijke prutlandjes als Kirgizië en Armenië tonen belangstelling. Maar de Oekraïne, gelegen op de rand van mededinger EU, wil hij wel graag. De EU speelt (te) hoog spel, want men wil via het “Oostelijk Partnerschap’’ (o.a. Azerbeidzjan, Armenië, Georgië, Wit Rusland, Oekraïne en Moldavië) een gemeenschap van waarden (sociaaleconomische ontwikkeling), met stabiele en veilige grenzen – niet nieuwe EU landen. Voor een Groot Europees Imperium. Valt Oekraïne voor Moskou, zullen deze landen mogelijk ook niet willen/durven. Georgië en Moldavië tekenden een samenwerkingsverdrag in 2013. En krijgen alvast gratis 30 miljoen aanmoedigingspremie van de EU. Dank u wel voor het kadootje. En Poet? Die lacht om onze dreigingen. Want in 2008 zei de EU, pas weer met Moskou te praten als ze zich terug trekken uit Abchazie en Zuid Ossetie. Nou, ze zijn nog gestationeerd, die troepen. En gesprekken bleken daarna al snel weer opgepakt tussen EU, NATO en Rusland. Blaffen maar niet bijten dus. EU en allianties blijven netjes met diplomatie (soft power), sancties & compromissen. Ondanks handels- en gas boycotten. Willen we de voormalige Sovjetrepublieken welvaart en democratie bieden (waarom eigenlijk? O ja, bijna vergeten, Groot-Europa) dan moeten we krachtig optreden, niet mummelen. Is er overigens iemand, die zich afvraagt, of de ‘’Groot Europese’’ aspiraties van de EU ons iets gaan opleveren? Uitbreiding via samenwerkingen met landen, die onvoldoende onze waarden onderschrijven – of al naar gelang toch weer onder de ‘’beschermer’’ Poet kruipen - vereist handelen op een ander niveau, iets wat Europa vooralsnog niet wil (een ieder heeft zijn eigen belangen) en kan (het ontbreekt aan leiderschap en durf). Nee tegen Groot-Europa en njet tegen Poet.   

 

Electrosmog. 7 jaar lang herhaalden biologen steeds weer de experimenten, verfijnd en gecontroleerd, om heel zeker te zijn, niets over het hoofd te hebben gezien. De conclusie? Niet alleen bij mensen kan Electro smog heftige reacties teweeg brengen zoals angsten produceren en/of versterken. De WHO pleitte daarom voor uitsluiting van niet-ioniserende straling; elk risico uitsluiten. En als gevolg daarvan werd bij werveldieren en mensen vastgesteld, dat geen biologische effecten meer optreden. Gewone Electro smog is dus ongevaarlijk leek de conclusie. Maar nieuw onderzoek toont nu iets anders aan. In een rij van experimenten is aangetoond, dat elektromagnetische straling van o.a. huishoudelijke apparaten en radiostraling tussen 2 kHz – 5 mHz zintuigen kan verlammen. En wel het magneetzintuig bij trekvogels. Dit zintuig – ook al weet men nog niet 100% alles hierover – blijkt gevoelig voor storingen. Nu is het de vraag, of extreem zwakke magneetvelden en elektrische energie toereikend zijn, om ook in het menselijke brein (schadelijke) effecten te veroorzaken. Nader onderzoek is wenselijk om het effect van Electro smog voor de gezondheid te bepalen.

 

In 2011 wonnen de bijenhouders het in de EU; honing met een aandeel van 0,9% aan genetisch gemanipuleerde pollen mocht alleen nog verkocht worden als het label ‘’genetisch veranderd’’ aangaf. Nu hebben de EU lidstaten deze vermelding weer afgeschaft. Honing mag a) genetisch gemanipuleerde pollen bevatten en b) hoeft als zodanig voor de verkoop niet apart gelabeld te worden. Want pollen zijn een natuurlijk bestanddeel van honing, en niet een apart ingrediënt in de honing…U weet niet wat u eet, als het aan de EU ligt.

 

Wat is Nederland toch fantastisch. Voor boeven, pedo’s, belastingontwijkers en graaiers dan. O ja, en het nationale voetbalelftal van Eritrea. Verdween, kwam via Oeganda naar Roemenië maar daar was het niet zo aangenaam vertoeven. En nu mag het voltallige elftal met 1 vrouw, 17 in totaal, lekker in Gorinchem neerstrijken met een uitkering. Graag ziet men dat ze Nederlands leren en een baan zoeken. Op uitnodiging van de Nederlandse overheid, zonder de vermoeiende asielprocedures. Want ons land nodigt ieder jaar 500 vluchtelingen uit, zich hier te vestigen. Aardig, dat Nederland. Niet voor ouderen, gehandicapten of anders behoeftigen. Want tante Jet vindt, dat familie en omstanders meer moeten doen, zodat de overheid haar geld kan besteden aan onnodig management, verspilling en zelfverrijking. Neem je moeder of vader in huis, kan dat vanaf 2015 flink geld kosten; want zij heeft bedacht dat kosten delen veeeeel voordeliger is dan apart wonen. Jaag ouderen uit hun verzorgingstehuis, school de baanverliezers om tot weten-we-nog-niet-maar-verzinnen-wel-wat-baan, en zeg tegen Jip en Janneke ‘’zie hier, verwelkom uw ouder en zoek het verder maar uit’’. Hoe lager het gezamenlijke inkomen, hoe meer volwassen kinderen en hun ouders inleveren als ze gaan samenwonen. Omdat ouderen dan ook gelijk gekort worden op de AOW (300/maand). En je moet natuurlijk geen opeenstapeling van uitkeringen willen, zoals uitkeringen en toeslagen van kinderen; of omdat de alleenstaande fiscaal partner van zijn ouder wordt. Het verlies kan oplopen tot 5000,00/jaar. Het zogenaamde ‘’voordeel’’ van samenwonen wordt, aldus het Nibud, teniet gedaan door de AOW-korting. Hupsakee, mantelzorgboete heet dat.