columns

Zwetende robot

EU verkiezingen: opkomsten van laag tot hoog. Kiezer overduidelijk: niet tegen Europa, maar tegen de bureaucratie, verspilling, nutteloze regelgeving en hoge kosten. ‘’Wie mag de hoogste worden” is nu belangrijker dan ‘’hoe zorgen we voor een slagvaardig, competitief en sociaal Europa”. Onmacht van ruim 500 miljoen kiezers; want veranderen doen we de 752 uit 28 landen riant-door-ons-betaalde-ego’s waarschijnlijk niet.

 

Beren op het pad. Ofwel problemen die ogenschijnlijk moeilijk oplosbaar zijn. Oh ja? Lena denkt van niet: Amsterdam zucht onder spook auto’s: niet geregistreerde kentekens verhinderen innen van boete, belasting en verzekering. Neem auto in beslag. Terug te krijgen tegen een te overleggen registratiebewijs plus nabetaling van boetes, verzekering en belasting. Ziezo. Coma zuip-kinderen? Het kwartje is volgens kinderartsen bij ouders nog niet gevallen. Kwartje weghalen dus. Stop kindertoeslag en laat coma zuip opname uit eigen zak betalen. Zal het aantal gauw dalen. Asielzoekers die Nederland overstromen? Nederland is niet het land van binnenkomst van o.a. Eritreers; dus terug naar het vorige land. En wees duidelijk in Europa: vraag asiel aan op de normale manier, maar probeer je’t illegaal, ga je linea recta terug. Stopt ook de mensensmokkel. Want die verdient aan het halfslachtige en vooral niet daadkrachtige optreden van de landen. Vang op in eigen regio; investeer in projecten die werk en toekomst bieden, maar hou op met toelaten van kansloze vluchtelingen in Europa.

 

Kawasaki. Nee, niet de motor, maar de ziekte. Treft vooral kinderen onder 5 jaar. Vooral in Japan, Hawaii en San Diego/Californië. Hoge koorts, rode ogen, uitslag, braken, gewrichtspijnen en afpellende huid. Eng. Maar nog enger is dat de hartvaten aangetast kunnen worden en aneurysma’s (uitstulpingen van bloedvaten) kunnen ontstaan. Mogelijk zijn weerpratronen de oorzaak van dit syndroom, welk in de jaren 60 werd ontdekt. Als de wind uit Noordoost (China) kwam, traden meer ziektegevallen op. Niet verontreiniging, maar een hoog % aan schimmels (m.n. Candida) bleek gifstoffen te produceren, die snel symptomen uitlokten. Hamvraag nu: wat is er de laatste decennia veranderd in het Noordoosten van China?

 

Japanners ontwikkelden een robot die kan zweten, kippenvel krijgt en kan ademen. Om menselijker te lijken. Aan mijn bed geen robot! Ook geen charmante, die gevoelens kan tonen of een ‘’natuurlijk’’ gesprek kan voeren! Geef mij maar een mens. Maar EMIEW2 zoals dat ding heet, zal hoge ogen gooien bij Edith; nooit ziek, nooit zeuren, hoeft niets te eten. Totdat ze de aanschafprijs kent. Welja, gaat ze gewoon doorbelasten aan diegene, die zorg nodig heeft.

 

De wereld kan zonder GM-voedsel want er zijn betere manieren om een veilige en duurzame voedselvoorziening te garanderen. Meer wordt bekend over negatieve effecten van GM en hun pesticides, zoals Roundup, die over lange termijn ernstige gezondheidseffecten laten zien (o.a. via de lever/nier). De ‘’veiligheid’’ van GM is schijn; er zijn simpelweg nog geen lange-termijn-effectstudie resultaten. Maar de Chinese Armee heeft inmiddels alle genetisch gemodificeerde granen en oliën in de ban gedaan. De Chinese regering zal naar verwachting ook alle importen van GM-voedsel de komende 2 jaar – vanwege zorg om gezondheid en veiligheid – verbieden. Een eerste stap in China’s GM-vrije richting. De ruim 63 miljoen ton GM-soja/jaar import uit USA en andere landen gaat dus stoppen. Geen lichtvaardig genomen besluit, dunkt me zo. Wat weten de Chinezen over GM en de negatieve impact van chemische bestrijdingsmiddelen dat wij niet weten?

 

Als er sprake is van een grote investering in Afrika, dan gaat dat meestal niet over ‘’we zullen dat arme land helpen’’. Eerder ‘’af helpen van iets’’. Bij voorbeeld van olie, mineralen of andere hebbedingen, die het Westen of China graag wil. Rio Tinto (RT) wil nu samen met China ijzererts winnen in Guinea.  20 miljard wordt geïnvesteerd in de mijn, ongekend in een markt, die thans vooral schittert door afwezige investeringen. In het Simandou project zit RT met 46,6%, Alu Corp China 41,3%, en door financiering van de Wereldbank de International Finance Corp met 4,6%. Totaal 92,5%. En Guinea? Krijgt 7,5% aandeel in de werkmaatschappij Simfer. Met vooruitzicht om binnen 20 jaar hun aandeel tot 35% te vergroten. Maar echte keus heeft het land niet: als de mijn volop draait, verdubbelt hiermee het BNP. De regering wordt met 3,5% aan de ijzerertsexport deelgenoot. Havens, spoor en andere infrastructuur, die de investeerders nu bouwen, komen over 30 jaar in handen van de staat. 45.000 banen worden geschapen. Het gaat hier om de grootste ijzerertsvoorraad wereldwijd. De komende 40 jaar denkt men jaarlijks 100 miljoen erts te winnen. Start vanaf 2018. Waar het consortium ooit ervan uit ging, alle 4 percelen te bezitten, blijkt dat de regering 2 percelen in 2008 verkocht aan het Braziliaanse Vale en de Israëlische miljardair Beny Steinmetz. En dus gaat het maar om 50% van de win-rechten. Met continu gesteggel en geruzie over en weer. Business as usual. 

 

Engeland dacht een flitsende start met fracking te maken. Maar in het meest belovende bassin, waar naar schatting ruim 4,4 miljard olievaten gewonnen zouden kunnen worden, blijkt nu niks, nada, nothing. Ofwel, vlg. experts zal de winning dusdanig moeilijk worden, dat maar een schamele 0,5% van wat men thans uit de Noordzee haalt, hieruit gewonnen kan worden. Lucht – oh pardon – gasbel dus. Investeerders en bedrijven werden gepaaid, om vooral te komen fracken. Gemeentes en burgers gelokt met extra geld en lagere energiekosten. Maar het loopt dus niet lekker. Dus is wet aangepast. Frackers mogen nu ZONDER goedkeuring van huishoudens onder hun huizen boren en gemeentes, die horizontale boring toestaan krijgen nog eens extra 20.000,00 per bron. Het zal je prachtige cottage maar zijn.

 

Ometepe; een vulkaaneiland in het Nicaraguameer. Unesco-bio reservaat. Als het aan de Chinese miljardair Wang Jing ligt, komt hierdoor het Nicaragua kanaal welk e Atlantische en de Pacifische Oceaan met elkaar verbindt. 260 km lang (Panama kanaal: 82 km); kost maar 50 miljard. Containerschepen met 400.000 ton kunnen erdoor, 3x grotere dan bij Panama. Voor het straatarme Nicaragua een goudmijn; ruim 40.000 mensen zouden werk kunnen vinden. Of toch niet? Geopolitieke-, economische- en ecologische gevolgen van dit plan zijn onbekend. De bouw zou nog dit jaar moeten starten. Al in 1859 kwamen de USA en Nicaragua een plan overeen voor een kanaal. Maar het bleek financieel niet haalbaar. Ook Rusland trok zich in 2010 - nadat het in 2008 financiële steun had toegezegd - terug. Toen werden de kosten nog op 18 miljard $ geraamd, nu stapt Wang Jing met 50 miljard erin. Investeerders welkom. Sky is the limit. Oh pardon, 260 km lang. Want Azië wil olietankers/containerschepen vol met olie, vloeibaar gas, ertsen, kolen en granen uit Latijns Amerika. Chinese droom dus.

 

Onze koffie wordt duurder. En mogelijk schaarser. Want de ‘’koffieroest’’, een schimmelziekte, heerst in Centraal Amerika (o.a. Guatemala). En vernietigt koffieplantages. Ondanks bestrijdingsmiddelen en andere manieren, om de bomen te beschermen, dalen de afgelopen 2 jaren de oogsten en worden de verliezen steeds groter. De groei van deze schimmel wordt veroorzaakt door hogere temperaturen in de regio, waardoor de schimmel naar grotere hoogten (waar de koffie groeit) stijgt. Het is maar een van de vele problemen die de koffieprijs omhoog jaagt, vooral voor de Arabica soort, waar Centraal Amerika bekend om staat. Er heerst ook droogte in Brazilië. Prijzen stegen al met 80%. In Guatemala en Mexico zijn ruim 4 miljoen mensen afhankelijk van het verbouwen van koffie, 20% van de arbeidsplaatsen in Guatemala zijn al verloren; sociale en economische problemen tekenen zich af. Omschakelen naar mais of bonen biedt weinig soelaas; het groeit daar slecht. Het wachten is op resistente planten, maar dat duurt nog eens 25 jaar…Ondertussen wordt hevig met anti-schimmel-producten gewerkt; kunstmest gebruikt en aan boeren geleerd, hoe ze de bomen moeten snoeien en schaduw bieden om de schimmel een halt toe te roepen. Aanpassen aan ‘’La Roya’’ heet dat.

 

Deze maand heeft de US National Organic Standards Board (NOSB), zeg maar de bond van bio, het stopzetten van gebruik van antibiotica in de productie van bio appels en peren goedgekeurd. Tot nu toe was streptomycine toegepast om een hardnekkige bacterie in de boomgaarden te bestrijden. De Organic Foods Production Act (OFPA) verhindert het gebruik van antibiotica in vlees en zuivelproductie, maar tot nu toe was dit stofje toegestaan in appel en peer productie. Bio?!