columns

Leuker kan ik het niet verzinnen

Dan ben je dus wethouder geweest van economie en armoede. En zwaait vervolgens puissant duur af; met ruim 400 gasten. Op onze kosten. Aan wachtgeld hebben voormalig 2e Kamerleden de afgelopen 3 jaar 12 miljoen ontvangen. Ruimhartige bijdrage voor die ‘’arme’ ’zielen. Er is een sollicitatieplicht, maar doen ze’t niet? Geen sancties. Pech als je werkeloos bent geworden en de huur van de sociale woning niet meer kunt betalen.

 

Gauck wil ruimere toelating van vluchtelingen in Europa. Met toekomstperspectief plus makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt. En wat zeg je dan tegen miljoenen werklozen? Ga nog maar even achteraan staan, eerst zij? Economie en arbeidsmarkt hervormen voordat je anderen binnenhaalt zonder perspectief. In hun eigen land ondersteunen om daar aan de toekomst te bouwen. EU migranten die niet de eigen broek kunnen ophouden? Moeten in herkomstland steun aanvragen, niet in gastland. En illegaal binnenkomen niet ‘’belonen’’; linea recta terug. Alleen door grenzen te stellen en helder te communiceren kan de EU het tij keren en schrijnende gevallen voorkomen.

 

Pinchas Goldschmidt, geboren in Zwitserland en nu zetelend in Moskou, als oudste rabbi van Europa, heeft kritiek op de uitspraak van het Europees Hof, dat Frankrijks boerka-verbod gerechtvaardigd is. Hij vindt dat een rode lijn is gepasseerd voor religieuze vrijheid. En in eenzelfde adem hekelde hij het verbod op minaretten in Zwitserland (2009). Lena vindt vrijheid van religie ok. In Europa willen we echter geen bedekte gezichten. Indien je in een ander land komt, werkt of woont, is integratie gebaseerd op respect voor geldende regels daar. En wil je dan niet? Vertrek dan naar het eigen land.

 

Het is…Een beer. Weg illusie over Yeti, de sneeuwman. Big Foot blijkt niet mensachtig, maar Big Bear. Onderzoeken op haarmonsters, bloed- en poepsporen heeft dit uitgewezen. Mogelijk is de Yeti een nakomeling van een kruising tussen ijs- en bruinberen. ‘’Uit’’ voor kryptozoologen (degenen, die het bestaan van mysterieuze en onbekende dieren onderzoeken). Kuifje in Tibet had het toen al door, de sporen daar waren van hoefdieren. Tja.

 

Het Vaticaan heeft de Associatie van Exorcisten goedgekeurd, 250 exorcisten 30 landen vallen vanaf nu onder Vaticaans en Katholiek recht. De vereniging is blij, want exorcisme is een vorm van liefdadigheid welke ten goede komt aan degene, die lijdt… Dacht dat de Paus vooruit wilde?

 

Uit Brits onderzoek blijkt, dat 50+ vrouwen al gauw juwelencollecties van ruim 10.000 Euro hebben, door aankopen en cadeaus. Ze zouden tijdens hun leven ruim 150 verschillende sieraden bezitten. En ze blijven maar kopen. Brits, he. Nou maar hopen dat Jetta dit niet heeft gelezen. Ze zou zo maar kunnen denken, dat ‘’de NL oudjes’’ dit ook hebben. Sieraad een of twee? Gaat de AOW nog sneller naar  benee….

 

Alweer zo’n  deskundige minister. Liliane ziet geen bezwaar tegen een geschillenmechanisme in het vrijhandelsverdrag tussen EU en USA. Met de Investor State Dispute Settlement (ISDS) kunnen buitenlandse investeerders buiten de nationale rechtbank om een regering aanklagen. Deur open voor claims, US style. Ze wil het verdrag dan wel op een paar punten hieromtrent aangepast zien. Ja hoor, het mini-landje NL wil aanpassingen. Slaap lekker, Liliane, tegen de tijd dat de eerste claim komt, geniet jij van een riante wachtgeldregeling. Ondertussen manen o.a. vakbonden en gezondheidswerkers de Britse regering, om de NHS (National Health Service) buiten het vrijhandelsverdrag te laten. Want de NHS zou wel eens voor het gerecht gedaagd kunnen worden door Amerikaanse multinationals, omdat eventuele plannen tot verzelfstandiging de mogelijke winsten in de weg kunnen staan. Op steeds grotere schaal worden in Engeland klinische handelingen door private multinationals uitgevoerd. Als Cameron in Europa de bonussen van bankiers verdedigd, moet hij zijn macht gebruiken om de NHS te beschermen, vindt men. Grote economische voordelen waren toch in het vooruitzicht gesteld? En wel wederzijds?

 

Geld zat, voetbal/Wimbledon koorts of…? Anders is het niet te verklaren, dat het IMF even een notitie heeft kunnen publiceren zonder ophef….Daarin licht het IMF het plan toe om schuldencrises op te lossen. Flexibeler. Ofwel, schuldeisers worden sneller gedwongen om van hun rechten af te zien. In Europa zijn dit vooral de eigenaren van levensverzekeringen of andere vormen van ouderdomsvoorzieningen. Als een land alleen geld met torenhoge rentes kan lenen en de schuldpositie te hoog wordt, zullen oude schuldeisers deels onteigend worden. Gedwongen verlenging van de looptijd van leningen wordt geoorloofd. Formeel moet het nog bekrachtigd worden. Feit is, dat private investeerders – ook u en ik – in de toekomst zullen meebetalen voor staatsschulden.

 

Novartis Pharma KK in Japan is geconfronteerd met een aanklacht over illegale tests, die een voormalig medewerker ontwikkeld zou hebben. En klinische studie over de bloeddrukverlager Diovan zou vervalst zijn en misleidende reclame zou zijn gevoerd. In Japan is het niet ongewoon, dat een bedrijf aansprakelijk is voor daden van medewerkers. Al maanden kampt de giga-reus daar met problemen; het management werd vernieuwd. Maar eigenlijk moet de bedrijfscultuur op de schop. Want dit ‘’gedoe’’ was al sinds 2013 in beeld. Eerder ging het om bijwerkingen van een geneesmiddel tegen leukemie, welk verzwegen werden (bij ruim 10.000 patiënten). Maar ook het Japanse Takeda, het grootste pharma bedrijf van Japan, is onder vuur, ook zij zouden onderzoeksgegevens over bloeddrukverlagers hebben gemanipuleerd. Een blamage dus. Kan allemaal niet bommen. Japan is de op een na belangrijkste markt voor Novartis, en Diovan een blockbuster, waarvan het patent nu langzaam uit loopt. Niks onvoldoende zicht op wat in Japan gebeurt. Eerder uitvloeisel van een politiek die gericht is op maximalisatie van winst en niet noodzakelijkerwijs een van ‘’mensenlevens redden’’.

 

Kinderen op bestelling. Wanneer het binnen het eigen levensplaatje past. Het invriezen van eicellen is routine in de USA; het zwanger worden naar believen is maakbaar en booming business in de USA. En voor het geval ze het nu nog niet weten, toch alvast invriezen. Want de biologische noodzaak om te kiezen is zo vervangen door technische ‘‘reproductie’’. Social Freezing dus.

 

Het klonk zo mooi. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Voor iedereen. Maar omdat teveel doorverwijzingen om dure vervolgonderzoeken vragen heeft men nu criteria voor doorverwijzing bijgesteld. Wat is dan nog de waarde van het onderzoek? Men hoopt op langere termijn een 2400 sterfgevallen te voorkomen. Me dunkt dat promotie en beloning van een gezonde leefstijl en o.a. extra belasting op ongezonde voeding meer oplevert. Want op dit moment zorgt dit – en ander – preventief onderzoek voor (soms onevenredig) extra onrust, risico’s (o.a. darmperforaties) of onnodige ingrepen.

 

De burger werd gesust met afspraken over duurzame energievoorziening, maar net op de valreep voor het zomerreces meldt Henkie nog even, dat de kolencentrales toch niet gesloten worden. Ineens is dit volgens de toezichthouder ACM niet mogelijk, omdat de sluiting leidt tot een kartelafspraak. En dat konden ze vorig jaar niet bedenken bij het nemen van dit besluit? Dan horen we ook nog even en passant, dat niemand vanaf het najaar kan controleren, of de nieuwe bankentoezichthouder wel op de juiste manier te werk gaat. Politiek gekonkel luidt de lange vakantie in. Zij gaan BBQ, en u mag het gelag betalen. Leuker kan ik het niet verzinnen.