columns

Een enkele schoen

Wat een week. Rouw en bewondering om diegenen, die met respect en waardigheid de slachtoffers gedenken. Dat oude, verdrietige vrouwtje in de Oekraïne, dat heel zorgvuldig een schoen bij het puin neerzette, wie weet, kon iemand hun familielid daaraan identificeren, zei ze. Het propaganda geleuter van de separatisten en de hypocrisie van de EU, als het gaat om te kiezen tussen belangen en principes. Hoe veel burgerdoden mogen nog ‘’gerechtvaardigd’’ zijn in de strijd tegen Hamas? Een strijd, die toch eigenlijk het gevolg is van een uitzichtloze situatie in Gaza?  Laten we met zijn allen streven naar vrede, stopzetten van zinloos geweld of leed toebrengen aan mens en dier.  En genieten. Want het leven kan zo maar over zijn.

 

De EU commissie bedolven over meer dan 100.000 bezwaarschriften. Het IT systeem lag plat. Dit was een geplande aanval, zeiden  ze daar. Correct. Er is geen andere mogelijkheid, om de EU te dwingen, transparant naar haar burgers te worden over de in het geniep besproken zaken, die we niet willen. Geschermd wordt nog steeds met grote voordelen voor Europa. Op lange termijn. Dat vrijhandelsverdrag.  En valt het tegen? “”is het geprobeerd’’. Helaas, pindakaas.

 

Systematische genocide in het noorden van Argentinië. Kern van deze situatie is big business. Soja. Steeds grotere vlaktes worden beplant met GM-gemodificeerd soja. Want zonder dit eiwit - ruim 50% komt uit Zuid Amerika – kunnen de grote hoeveelheden goedkoop vlees – die ook in Europa in de schappen liggen, niet geproduceerd worden. En het levert Argentinië veel deviezen op. Monsanto, Bayer en grote boeren profiteren. De honderdduizenden inheemse oorspronkelijke bewoners verliezen. De landbouw vernietigt hun levensgebied. Klachten, demonstraties of wegversperringen mogen niet baten. Met geweld breken staat en grootgrondbezitters elke weerstand. Uitgemergelde vrouwen, kinderen met parasieten-buiken en mannen, die te zwak zijn om te staan, geen fraai gezicht. Daartegenover staat miljarden voor voetbal, pracht, praal, ego’s, macht en corruptie. Bittere en treurige realiteit.  

 

Politici en managers in Parijs vinden, dat de Euro afgewaardeerd moet worden. Want anders overleeft Frankrijk de concurrentie van de USA en Japan niet. Oh ja, en of de ECB nog even wat staatsschulden opkoopt. Dat een dergelijke afwaardering grote gevolgen voor andere landen in Europa zal hebben – zoals b.v. Duitsland – deert ze niet. En verdere sancties? Ja hoor, maar de ‘’oude’’ contracten mogen gewoon doorgaan, leveren die 2 vliegdekschepen. En voorlopig dan maar geen nieuwe contracten, lijkt het compromis. Vive la France. Als Europa de Euro kunstmatig zou afwaarderen, om zo meer producten in de rest van de wereld te kunnen verkopen, wat zullen USA, China en Japan dan doen? Juist. Ook afwaarderen. En wie gaat daaronder lijden? De landen die volop exporteren.

 

Welke data en klinische onderzoeken moeten in de openbaarheid komen? De Europese geneesmiddelen-autoriteit EMA heeft het moeilijk met transparantie. Verwijten dat de farmalobby de plannen saboteert voor meer openheid, zijn geuit. Tot nu toe waren farmafabrikanten niet verplicht, data van alle testen van een nieuw geneesmiddel te publiceren of aan de Europese toelatingsinstantie EMA voor te leggen. Een nieuwe regeling had vertrouwen moeten vergroten en het wetenschappers mogelijk maken, om met de data onderzoek te plegen. Verrassend genoeg heeft EMA een besluit hierover verschoven. Men zou nog meer tijd nodig hebben, vooral om de woordkeuze en de praktische voorwaarden hieromtrent te formuleren. Spreek: hoe kunnen we’t zo verdoezelen dat we de schijn ophouden van transparantie zonder dat de farmabedrijven met de billen bloot moeten. De niet-onafhankelijkheid van EMA is al lang onder vuur, zonder resultaat overigens. Evenals de aanwezigheid van de ex farmamanager/lobbyist Marino, die nu in deze onderhandelingen leidend is. En bovendien lijken de initiatieven tot meer transparantie haaks te staan op het TTIP; die willen juist beperking of verbod van publicatie van dit soort data. Enige belangenverstrengeling is zuiver denkbeeldig….Ach ja, en dan hebben ze nog het probleem; want hoe ga je dan om met de zogenaamde redactionele wijzigingen, waarbij een farmabedrijf alle informatie, die het vertrouwelijk acht, mag blokkeren. Zo verdoezel je dus ook ongewenste bijwerkingen. Ondertussen ‘’respecteert’’ de EMA alle meningen. Ook die van consumenten?  

 

Engeland stevent af op een watercrisis. Tegen het eind van deze eeuw verwachten experts, dat water verhandeld gaat worden op de financiële markten als een commodity zoals olie of ijzererts. Infrastructuur, veranderende weerspatronen en groeiende vraag naar water zorgen voor een toekomstig nachtmerriescenario in de komende 20 jaar. Tenzij belangrijke stappen worden gezet. Rond 2050 schat men, dat de behoefte met 55% is gestegen, o.a. door bevolkingsgroei, voedselproductie en industrie. And the answer is? Een ‘’rol’’ voor de City; want infrastructuur moet gefinancierd worden, en toekomstige markten ontwikkeld om de handel in water te ‘’coördineren’’ met ‘’redelijke’’ prijzen voor de lokale markten. Of te wel gouden investeringskansen. Drinkwater = winst.   

 

De BRICS landen – goed voor 40% van de wereldbevolking en 1/5 van de wereldhandel - hebben in Brazilië de oprichting van een eigen ontwikkelingsbank afgesproken. En een reservefonds. Als tegenhanger voor Wereldbank en IMF. De dominantie van de $ en het Westen moet zo doorbroken worden. De (financiële) wereldorde op zijn kop. De New Development Bank start met 50 miljard$, groeiend naar 100miljard$. Elk land draagt gelijk aan bij. De kredieten die verstrekt worden zullen niet vergezeld gaan met politieke eisen, zeggen ze. Dit in tegenstelling tot de Wereldbank, die aan ontwikkelingslanden wel degelijk eisen oplegt m.b.t. liberalisering, democratisering en acceptatie van mensenrechten. Het reservefonds van 100 miljard $ is een potje, voor als het in een van de landen financieel fout gaat. China stort 41m, Zuid Afrika 5m, en de rest elk 18m. Precies dit gebeurde recent in Rusland; toen ze de Krim annexeerden trokken investeerders massaal kapitaal uit Rusland weg. Het is daarom niet geheel toevallig, dat juist Poet voor de meeting verklaarde, de BRICS landen moesten helpen de bruuskering van landen te verhinderen, die het niet met het buitenlands beleid van de USA en hun bondgenoten eens zijn. In hoeverre de nieuwe bank als drukmiddel door de BRICS landen ingezet gaat worden en hoeveel gewicht ze daarmee verkrijgen, valt nog te bezien. Want dat werkt alleen, als deze landen het eens worden over een gezamenlijke lijn. En dat zou weleens niet zo simpel kunnen zijn. Makkelijker om te zeggen, wat BRICS landen niet zijn, dat wat ze wel zijn dus. En vooral Indië vreest, dat China te dominant gaat worden in de nieuwe samenwerking, waardoor USA gewoon vervangen wordt door een andere ‘’grote’’. China wil graag de hoofdzetel van de NDB in Shanghai; niet in Moskou, Nieuw Delhi of Johannesburg. Omdat de Chinese economie de grootste is. En bijkomend voordeel voor China is dan, dat het land op deze wijze investeringen in andere landen kan doen onder de dekmantel van een internationale organisatie.  Voorlopig is eensgezindheid zoek. En tegen de tijd dat Poet poet wil zien, is het maar de vraag of het er is….

 

En dan wil de olie industrie ook nog het vrijhandelsverdrag benutten, om klimaatbeschermingsregels te versoepelen of te elimineren. De machtige US lobby is hard aan het werk. Milieubescherming is niet bepaald de 1e prioriteit voor de olie industrie. In een gezamenlijke studie hebben een paar milieuorganisaties laten zien, hoe de olie industrie probeert, hogere EU-klimaatstandaarden voor olieproducten zoals benzine en diesel uit het TTIP te werken. De regels zouden ertoe kunnen leiden, dat de omstreden invoer van teerzandolie in de EU bemoeilijkt wordt. En dat zint de US industrie niet. Dit is ‘’handelsbelemmering’’ vinden ze. Een zoveelste bewijs, dat m.n. de US industrie op allerlei fronten de onderhandelingen over dit verdrag willen misbruiken, om EU voorschriften te omzeilen/te verhinderen of zo af te zwakken, dat zij hun gang kunnen gaan.