columns

Lieve beer en domme Poet

Tussen alle ellende door eens iets prachtigs: bruine beer redt kraai uit water van zijn verblijf. En peuzelt vervolgens rustig zijn worteltjes en andere lekkernijen op. Lieve, goede beer.

 

Als 1 van de 160 landen het WTO principe akkoord uiteindelijk toch niet wil tekenen, nou, dan doen we’t toch met 159? Maar nee, omdat India dwarsligt – nadat ze eerder al concessies kregen – is nu het hele akkoord geploft. Onbegrijpelijk.

 

Ruim 24 Uni’s en hogescholen zijn in Albanië gesloten, omdat ze wetten schonden en diploma’s/titels verkocht hebben. Ruim 70% blijkt buiten de regels om te werken. Oeps. Is overigens niet het enige land in deze regio welke als ‘’paradijs’’ voor gekochte titels (of keurmerken) geldt. Betalen kon men met koeien, schapen, rijst of brandhout. Vele hogescholen boden titels aan buitenlanders aan, zonder enige leergang in een vreemde taal. En in Duitsland zou een rechter examenoplossingen verhandeld hebben; de examens van ruim 2000 juristen worden nu onderzocht. Studeren loont? Dit soort ‘’handel’’ nog meer.

 

Poet: volledige ban op voedingsmiddelen uit de EU, USA, Australië, Japan, Canada en Noorwegen. Eigen landbouw moet voorrang krijgen – lukte de afgelopen 20 jaar niet en de komende 10 nog minder. Kip uit Brazilië? Moet je niet luchtruim dreigen te sluiten. In Rusland kan geen bedrijf of bank meer iets lenen in US $, Euro of Yen. De oostelijke regio’s van de Oekraïne zijn niet voor aansluiting bij Rusland. Een wig tussen USA en EU of Eu landen tegen elkaar uitspelen: geflopt. Tegensancties zijn speldenprikken, want de Russische economie is nauwelijks groter dan die van Californië. Buitengesloten van global finance en met het vooruitzicht van een 100 miljard investering de komende 20 jaar om de olie/gasindustrie draaiend te houden? Schulden van staat en bedrijven van meer dan 610 miljard in buitenlandse valuta, waarvan ze 84 miljard moeten terugbetalen voor eind 2014? Voorlopig is er geen acute crisis in Rusland. Bedrijven hebben cash reserves van 130 miljard. Centrale bank kan 470 miljard aan buitenlandse reserves vrij maken. Dus Rusland kan het nog even uitzingen, afhankelijk van de kapitaalvlucht…Dreiging van stopzetten olie/gas leveranties aan Europa? Dwingt Rusland zelf binnen paar maanden op de knieën. En doet hij het? Is het van elders te betrekken; zowel olie als LNG, omdat het aanbod daarin groter is geworden. Plus de EU voorraden zijn hoog. Gas als drukmiddel? Het sist, maar dat was het dan. Net mijn sifon. De hoop op geld uit China is illusie, al bij de Gazprom pipeline deal is een prijs bedongen, die nauwelijks de productiekosten van Rusland dekt. En China gaat door met Pipelines buiten die van Rusland om in Azië te bouwen. Waar Poet hoopt op de Euro-Aziatische alliantie, zal hij wakker worden als vazal van China. Zoals voormalig top Kremlin pief Aleksandr Kokh het formuleert: aanschouw de begrafenis van Rusland …Poet heeft zich klemgezet met paranoia voor het Westen, Koude-Oorlog tactieken en vergat daarbij even dat de machtsverhoudingen in de wereld zijn verandert.

 

Uiteraard is er geen enkele reden tot bezorgdheid, dat Ebola ook in Europa of elders gaat komen. Illegale immigranten? Reizen per vliegtuig? Grootste African-American Leader summit in USA met ruim 50 leiders en hun delegaties? Besmette Amerikanen werden al uit Afrika weggehaald, Spanje volgt. En natuurlijk is het laakbaar, dat de betrokken Afrikaanse landen veel te laat begonnen met voorlichting en actie. Maar nu moeten ze nog minstens een jaar geduld hebben voor een mogelijk vaccin beschikbaar komt. Want de US proeven op mensen starten pas in september. Klasse-gezondheidszorg. Degene, die kan betalen, eerst. Farma bedrijven roepen al langer, dat ze liever medicijnen ontwikkelen voor rijke Westerlingen dan arme sloebers.

 

Waarom versoepelt Teevie de eisen voor asielaanvragen van Russische homo’s, lesbiennes, biseksuelen of transgenders (LHBT genaamd)? In deze tijden? Ze willen niet ons fruit, groente, zuivel en vlees? Dan wij hun LHBT’s ook niet. En onze babymelk? Laten we die aan China leveren; eens afwachten, hoe snel de Baboeska’s Poet onder druk zetten.

 

Het kabinet, en vooral Edith, houdt ons continu voor, dat de AWBZ onbetaalbaar wordt. Maar dat is onjuist. Blijkt uit CPB onderzoek – op verzoek van de SP. Sinds 2001 wordt jaarlijks meer aan premie geïnd dan aan deze zorg wordt besteed. In 2014 zal dat ca. 34 miljard zijn, terwijl ‘’maar’’ 23 miljard aan AWBZ opgaat. En dan durft men ook nog te spreken van een tekort bij de AWBZ van 3 miljard? Onzin dus. Overschot wordt gebruikt voor ander belastinggaatjes, riante oprotpremies etc. Hou toch eens op met schipperen, en hou het roer eens recht, Edith!

 

Klasse justitie: Ecci kocht voor 75 miljoen Euro zijn omkoop-misdaad af, is nu formeel onschuldig en meldt honend hoe blij hij is met het uitstekende kapitalistische rechtssysteem van Duitsland. Rechtsgevoel naar de knoppen: heb je geld kan je af/uit/op/in/door/om/ver/bij- of vrijkopen. Geen poen? Af naar het gevang. Niet langs start.

 

De Amerikaanse regering heeft besloten, dat vanaf 2016 alle neonicotinoiden (ook wel neonics genoemd) – dat zijn die enge ‘’pesticides’’ die gevaarlijk zijn voor bijen, vogels, zoogdieren en vissen – worden verboden in de nationale natuurgebieden, ruim 150 miljoen acres (1 acre = 0,405 hectare). Veel land dus. Afgezien van deze pesticides wordt de aanbouw van GMO gewassen, bedoeld als voer voor de dieren daar, gefaseerd gestopt. Beetje hoop voor de natuur dus.

 

Een recente serie op tv over het ontstaan van de mens liet zien, dat we door een aantal genetische veranderingen het ‘’heersende’’ ras zijn geworden. Ergens zit er dan toch een weeffout, want ondanks dat wij over een spraakvermogen beschikken blijken we conflicten toch liever met geweld uit te vechten dan een oplossing te zoeken. Juist Israël zou moeten begrijpen, dat 7 jaar blokkade, leven in een soort getto, zonder uitzicht op economische en persoonlijke ontwikkeling, alleen maar tot meer verzet leidt. Luister naar je volk, Bibi, en gun de Palestijnen, wat de wereld de joden in 1948 gunde; een eigen staat. Willens en wetens toen uit schaamte voor de Holocaust wegkijkend toen landjepik en verdrijving van Palestijnen plaatsvond is nog geen legitimatie voor wat nu gebeurt. Echte vrede kan alleen komen als de Palestijnen ook rechten krijgen. En een vliegveld en een haven. Want als ze in vrede een leven kunnen opbouwen, economisch onafhankelijk worden en perspectief krijgen, hoeven ze niet meer uit wanhoop voor geweld te kiezen. Sjalom en Salaam.

 

Schande voor Shell en Nigeria: de 27 concrete aanbevelingen van het 2011 VN rapport blijken tot op heden niets te hebben opgeleverd. Beide partijen hebben gefaald in de zuivering van de Nigerdelta. Ernstige tekortkomingen werden Shell ten laste gelegd; ineffectieve ‘’reinigingsmethodieken’’ bleven in gebruik en geen van de aanbevelingen is overgenomen. Shell praat over ‘’vooruitgang’’ maar helaas, ze kunnen niet alles eenzijdig en volledig oplossen. Oh nee? Beetje minder winst, en wat meer zorg voor milieu en mensen is een kwestie van kiezen.

 

Ongekende droogte in Californië; amandelboeren krijgen meer geld als ze hun bomen eruit trekken en tot snippers laten verwerken. Terwijl een gesprongen waterleiding in LA ruim 75 miljoen liter water kwijtraakte. Al jarenlang bekend, dat het waterleidingen (en het gasnet) hopeloos verouderd is in de VS. Maar noch de water/gasbedrijven, noch de regering wil geld investeren in noodzakelijke renovatie van ruim 380 miljard $. Per dag gaat daardoor ruim 7 miljard gallon water hierdoor verloren. Genoeg, om Californië van water te voorzien.

 

Last but not least willen Duitsland, Frankrijk en Engeland de grenzen tussen Gaza en Egypte gaan bewaken. Zomerkolder! Oekraïne; immigratieprobleem, te hoge (jeugd) werkeloosheid en tanende economie lijken mij urgenter dan zich in een regio te begeven, waar ze geen verstand van hebben.