columns

S-Day

Wil de EU de schade compenseren voor de boycot van de Russen, maken EU landen er direct misbruik van. Voorop de Polen. Maar andere landen zijn niet uit te sluiten. Ondertussen moest op de Dam een tomatengevecht komen. Tegen de Russische boycot. Met voedsel speel je niet. En verspelen doe je het al helemaal niet. Terwijl elders mensen honger lijden.

 

Enschede kopte vorige week met haar plan, dat mensen die een uitkering aanvragen, eerst hun pensioen moeten opeten. Scheelt miljoenen aan uitkeringen. Het is na veel protest weer ingetrokken. Maar de toon is gezet. Het gespaarde in het verleden is geen garantie voor een fijne onbezorgde toekomst.

 

Troonrede, hoedjesparade; heen-en-weer-gekoetsier. Vervolgens de nabeschouwingen over de begroting. Evenwicht? Sociaal? Rechtvaardig? Toekomstvisie en strategie? Niets. Wel rekenen partijen alvast op winst bij de volgende verkiezingen. De burger betaalt de prijs.

 

De olieprijs is de laagste sinds 2 jaar. En toch, aan de pomp merk je het niet. Oliehandelaren laten de schepen op zee wachten tot de prijs voor nog meer winst zorg. Oliemaatschappijen, benzinepompen en regeringen incasseren fors. Er wordt gehint op ‘’we moeten weer naar kernenergie’’. Om minder afhankelijk te worden. Maar… olie/gasconcerns en ook regeringen willen helemaal niet dat we minder afhankelijk worden! Ook al kan het; meer duurzame (zonne/wind)  energie, energiezuiniger produceren en minder verspillen. Omdenken dus.

 

De brutalen hebben de ½ wereld. Als USA doelen beschiet in Syrië zonder VN mandaat, dan is dat een grove schending van het internationale recht. Zegt Poet. Die de Krim annexeerde, Oost Oekraïne inviel en de boel destabiliseert. En vooralsnog bezwijken Oekraïne en EU onder zijn druk en wordt het getekende handelsverdrag pas 2016 van kracht. Zogenaamd omwille van de vrede. Rookgordijn en vertragingstactiek is het. En de EU trapt erin.

 

Cameron, MIlliband. Opeens waren ze in Schotland. Net 1 week voor de verkiezingsdag over mogelijke Schotse onafhankelijkheid. Uit ‘’liefde’’ voor Schotland. Bijna tranen met tuiten. Too little, too late dacht ik zo. En vlak daarop dreigt hij met een ‘’zeer pijnlijke, eeuwigdurende scheiding’’. Dom, Davy! En uitgerekend Spanje laat de Schotten weten, dat toetreding tot de EU tenminste 5 jaar duurt, in tegenstelling tot wat Salmon preekt. Vandaag, donderdag, is het S-Day. Engeland, maar ook de EU en de financiële markten trillen op hun grondvesten en nationalisten in België, Spanje, Italië en elders verlekkeren zich op ‘’hun’’ kansen.

 

Iedere dag gaat in NL iemand dood aan ondervoeding. Ruim 400/jaar. 1 op de 5 NL is ondervoed in de zorg. Al jaren. Niks nieuws. Maar het wordt pas nieuws, als er een financieel plaatje aan gehangen kan worden: deze ondervoeding kost namelijk ruim 1,8 miljard. De SEO onderzocht wat het kost om het tij te keren. Want nu kost het 30 % meer voor ziekenhuizen, om een ondervoede patiënt te verzorgen. Omdat hij trager herstelt en vaker en meer complicaties vertoont. Dure zorg?!

 

Ecuador gaat extra belasting heffen op ongezond voedsel. Een trieste statistiek: het land is een van de snelst groeiende, als het gaat om obesitas. 63% van de Ecuadorianen tussen 19 – 59 zijn over gewichtig en 30% van de kinderen tussen 5 – 11 jaar. Mensen sterven ten gevolge van slecht voedsel, niet aan een tekort van voedsel, meldde de president. Door McD en BK voedsel hoger te belasten, zal men daarvan minder consumeren en dit werkt positief uit voor de traditionele gastronomie. En…als je jezelf ziek wilt eten, moet je dat zelf weten. Het is een vrij land. Maar diegene, die je gezondheid willens en wetens aantast, moet meer bijdragen aan het gezondheidssysteem om te helpen, als je ziek bent geworden is zijn stelling. Een goed uitgangspunt. Mexico, op plaats 1 als het gaat om overgewicht, heft sinds vorig jaar al een extra belasting op frisdrank. Brazilië en Chili overwegen hetzelfde. Costa Rica, Peru en Uruguay hebben alle junkfood uit scholen geweerd. En Ecuador loopt tevens aardig voorop met het verkeerslicht-systeem voor codering van voedsel. Een systeem, wat in Europa door hevige antilobby van de voedselindustrie maar niet van de grond komt. Zo simpel: rood betekent te veel van vet/zout of suiker of combi. Simpeler kunnen we het niet maken. Wel gezonder. Maar dat geldt niet.

 

In Duitsland is elke 2e persoon die zelfmoord pleegt, over de 60. Het aantal zelfmoorden is ruim 50% hoger dan die van doden in het verkeer. De oorzaken voor zelfmoord op leeftijd zijn veelvuldig: ziektes met uitzichtloze prognoses; psychische aandoeningen, moeilijkheden in de sociale omgeving, leefomstandigheden, vermindering van mobiliteit, autonomie en eenzaamheid. Of ze voelen zich ‘’overbodig’’, verwaarloosd of hun levenspartner is dood. Om maar een paar te noemen. Vaak plant men de eigen dood. Maar dat wordt niet opgemerkt. Noch door de omgeving, noch door artsen en hulpverleners. Een lastig thema; moet je mensen ‘’behoeden’’ om zelf te kiezen, wanneer ze willen gaan? Moeten we altijd iedereen willen ‘‘redden”‘? Lastige vraag. Evenals deze, die na een (gedramatiseerde) film op tv tot discussie uitnodigde: mogen moordenaars, verkrachters, pedo’s etc. een 2e kans krijgen? Moeten ze weer opgenomen worden in de samenleving? Hoe zit het met vergeven, tolerantie, erkennen van ‘’therapie heeft gewerkt’’ en hoe gaan we om met diegene, die toch weer – ondanks statistisch lage kans – in de fout gaat? Mag hij/zij naast ons wonen? Of toch liever ‘’veraf’’? Moeilijke ethische vragen voor de huidige maatschappij.

 

De EU commissie heeft het aanhangers van de STOP TTIP verboden, een Europees burgerinitiatief op te richten. Ze pleitten voor stopzetting van dit onzalige stiekem onderhandelde vrijhandelsverdrag. Pech voor degene, die er tegen is dus. Zogenaamd omdat het initiatief niet voldeed aan formele eisen is het in de kiem gesmoord. Zo kan je natuurlijk ook de EU burger dom houden. Maar het is nog niet over. Bekeken wordt nu, hoe EU burgers toch meer stem kunnen krijgen in de zaak rondom TTIP (vrijhandelsverdrag met USA) en CETA (vrijhandelsverdrag met Canada). Democratie? Moet straks misschien voor het Europese Hof bevochten worden. Want vooralsnog wil de EU de burger uit deze gekonkelfoeselementen houden.  

 

En weer lees je over mega-droogte; cycli van 10 of meer jaren van extreme droogte komen eraan. Die economie en voedselsituatie in de wereld overhoop kunnen halen en een humanitaire crisis veroorzaken. In de USA, maar ook in Zuid Europa, Afrika, India, Australië en Latijns America. Het gevolg van de opwarming van de aarde, meent men. Hoewel wel vaker cycli van extreem weer zijn geconstateerd, lijken de nieuwe voorspellingen van ernstiger aard. Watervoorraden koesteren, verspilling reduceren en kijken naar mogelijkheden, om goed drinkwater op lange termijn te garanderen. Als Lena regeringen mocht adviseren...