columns

Pinoccio, foute bloemen en strafrente

Heeft Lena wat gemist? Eerst roepen Dijssie en Pinoccio, dat het waarschijnlijk 5 jaar duurt, voordat de belastingen hervormd zijn, want alles moet meegenomen worden. Behalve de 4% fictieve rentebijtelling dan. En dan komt Pinoccio met plannen om de bijtellingen voor zuinige wagens even omhoog te gooien? En ook nog even een balletje omhoog ‘’minder ZZP-ers’’ want die betalen niet genoeg belasting? Dijssie is gespeeld verbaasd over de EU naheffing, terwijl het CBS de cijfers zelf aan Brussel zond. Tjonge jonge. En Cameron blaast ‘’ik betaal niet’’; maar als hij dat niet doet krijgt hij nog een boete - of hoopt hij op goedkeuring voor zijn migratieplannen? - en oh wonder, Frankrijk vond nog wat potjes met geld. Echt?

 

Cyprus ligt weer met Turkije overhoop; bij een recente EU top wilde men de verdere onderhandelingen tot EU-toelating blokkeren, als Turkije niet stopt met de ‘’kanonnenbootpolitiek’’ voor de kust van Cyprus. De wat? Een Turks onderzoeksschip – in begeleiding van een oorlogsschip en 2 kleinere schepen – was in de Cyprische economische zone gevaren. De strook voor de kust, dat het land economisch mag benutten. De Turken wilden naar aardgas zoeken, in een gebied, waar Cyprus al licenties heeft afgegeven. De eigenlijke reden voor de spanning tussen die twee zit gelegen in de nieuwe Turkse strategie van militaire macht, om zich tenminste een deel van de bodemschatten van de Middellandse zee toe te eigenen. Want er zit gas. Cyprus en Israël werken al samen. En dat past Turkije niet. Dus zijn ze bezig, hun vloot uit te bouwen. En de Israëli’s pesten ze daarbij ook, want het gaat niet alleen om aanspraak van bodemschatten, maar ook om Palestijnen. Mocht het nog eens tot hommeles komen, wil Turkije vanuit zee te hulp te kunnen schieten. Verder eist Turkije, dat elke winst uit Cyprische aardagasverkopen fair tussen noord en zuid gedeeld moet worden. Profiteert Turkije dus ook van; die overigens het noorden van Cyprus sinds 1974 bezet heeft en zwaar ondersteunt. Turkije is voor Europa van geostrategische waarde, ook al loopt het in ontwikkeling nu eerder terug dan vooruit. Stem van Cyprus in EU zal weinig gewicht hebben. Maar misschien forceert het EU-lidmaatschap wel de democratische ontwikkelingen? Illusie of realiteit? De Turken hebben Cyprus nog niet erkend en nu eisen ze, dat de EU de Cypriotische blokkeringspogingen niet moet toestaan. Maar als Turkije niet wil inbinden met haar territoriale aanspraken - waarbij de EU Cyprus steunt- zit er voorlopig nergens schot in…

 

Klimaattop van de UNO; de EU was de grootste aanjager; USA weigerde elke bindende toezegging  en de opkomende landen, vooraan China, bleven vasthouden aan hun recht op economische groei. Tijdens  de EU klimaattop bleken de mooie woorden en geloftes van de EU een wassen neus; een paar bescheiden doelen zijn afgesproken. En tevens, dat elk land bij komende EU besluiten over het klimaat kan meepraten. Betekent dat Europa in de toekomst op basis van eenstemmigheid zover gaat als de grootste remmer van de 28 EU landen. Dan weet je’t wel. 28 ego’s, maar vooral ook belangen, en geen van allen vindt milieu, natuur, duurzaamheid en gezondheid van belang, zolang dit niet meer oplevert dan wat men nu doet. En toekomstgerichte besluiten die genomen moeten worden? Een farce. Jammer. De gestelde eerdere doelen waren echt niet te ambitieus. Gemiste kansen. En de rol van de EU bij klimaatbescherming? Weinig geloofwaardig.  

 

Waar de Fransozen openlijk weigeren, zich iets aan te trekken van EU regels, en daarmee wegkomen om dat de EU niet echt durft door te pakken, doet Renzi het anders. Die is zo mogelijk nog arroganter en van zijn eigen kunnen overtuigd. Ogenschijnlijk staat hij voor een nieuw Europa, maar feitelijk kan hem dat geen zier schelen. Zelden een zo geërgerde Barroso gezien, toen bekend werd, dat Renzi een strikt vertrouwelijk document van de valutacommissaris Katainen aan het Italiaanse ministerie van financiën publiceerde, inzake naheffingen. Het druist niet alleen tegen de diplomatieke afspraken in, maar wat bleek, het Italiaanse budget voor 2015 druist ook tegen de huidige EU stabiliteitsafspraken in. De boodschap was zelfs in Rome helder: niet aanpassen? Dan wordt het verworpen. Niet dus, weten we inmiddels. Want ook zij vonden nog wat miljarden. Genoeg voor de EU, die nu niet op ramkoers met Frankrijk en Italië wil komen. De toezeggingen zijn voldoende. Dat ze niet worden gehaald, staat nu al vast. Maar Renzi wil ramkoers. De publicatie is het gevolg van de logica, om aan te tonen, hoe dom de afspraken zijn en hoe belachelijk star de bureaucraten van Brussel deze hanteren. Gebral voor zijn volk. Barroso wil nu de Italianen volledig transparant (?) informeren hoe e.e.a. zit. Lijkt net Juncky met zijn schijn-transparantie. Renzi antwoorde ‘’nou, dat wordt dan een mooie boel, beloofd nog amusant te worden’’. Nog voordat de nieuwe Juncky groep aan de slag gaat, lijkt Europa al uit elkaar te vallen. Handelaren speculeren op een uiteenvallen van de Eurozone en een daling van de Euro. En NL betaalt. Zo gaat dat.

 

Volgens de Partij voor de Dieren moet staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken bij de Europese Commissie bezwaar maken tegen de subsidie van bloemen. Kamerlid  Ouwehand vindt dat sierteelt niet gepromoot moet worden. Ondanks de slogan  “Mooi wat bloemen doen'. Meldt Boerderij. De reden daarvoor is niet onlogisch. De PvdD vindt bloemen geen nuttige teelt; ze zijn niet nodig en trekken een wissel op het milieu. Vooral lelies. Dus wil Ouwehand weten wat de  maatschappelijke kosten, zoals achteruitgang van biodiversiteit, milieuvervuiling en gezondheidsschade, van sierteelt zijn. Verder wil ze extra eisen stellen voor promotie-subsidies op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Boeiend: wat niet nodig is, mag het milieu niet belasten. Maar…Mensen genieten  van veel dingen die niet nuttig zijn. Nog afgezien van grote economische belangen. Een maatschappelijke interessante discussie. To be nuttig or not.

 

Wat voorspelde Lena? Juist. De Duitse Skatbank is de eerste bank, die klanten, die meer dan 5000,00 Euro als spaargeld inleggen, een negatiefrente van 0,25% oplegt. Het zou toch alleen voor grote ‘’spaarders’’ gelden? Dat was niet de afspraak. Maar de ECB doet wat Draghi wil. En de kleine man wordt gepakt, de grote mag verder graaien. En andere spaarbanken? Die overwegen het ook.