columns

Het roer moet om

Stiglitz en Piketty zijn het met elkaar eens: de kloof tussen rijk en arm wordt groter, en dat is niet goed voor de economie en de democratie. Dus? Gewoon doorgaan.

 

Is het nog te volgen? Autoverhuurders mogen niet meer om een kopie identiteitsbewijs vragen als een auto wordt verhuurd. Terwijl deze branche juist een uitzonderingspositie had en dit document mag eisen. Om verduistering/criminele activiteiten te voorkomen. Het kan nog maffer. Dacht dat de regering werkenden wilde ontzien? Straks moet mogelijk de werkgever belasting betalen over de parkeerruimte van zijn personeel. Nieuwe regeling over werkkosten; schrapt de werkgever straks gewoon de maaltijden, het kerstpakket en de bedrijfsfiets. Pinoccio mag het nader uitleggen.

 

In Zweden staat het dorp Kiruna op het punt van verhuizen; het moet plaats maken voor de ijzererts mijn – de grootste van de wereld. Ruim 27 miljoen ton/jaar wordt eruit gehaald, en jaarlijks groeit het tonnage. Een stad met 18.000 inwoners moet nu ruim 3 kilometer naar het oosten verplaatst worden. Met ruimte voor modernisering, duurzamer en mooier. Tot 2033 is het plan van deze stadsverhuizing; in 2016 het nieuwe raadshuis; 2018 het stadscentrum; 2019 een nieuwe bieb en 2021 de kerk. Wat het precies kost? Onbekend. Maar de ertswinningsmaatschappij heeft ruim 640 miljoen ter beschikking gesteld. Niet iedereen is er blij meer, maar de wederzijdse afhankelijkheid van mens-en-mijn is te groot om nee te zeggen. Want de mijn levert werk en  maakt het leven van de stad mogelijk.

 

Al ruim 10 jaar is er gerommel; verpleeg- en verzorgingstehuizen hebben structurele problemen en lijken deze niet te kunnen (of te willen?) oplossen. Ondanks eindeloze rapporten van de IvdG. Ondeskundig personeel; onveilige medicijnverstrekking; te veel beperking van vrijheid van ouderen. Onvoldoende is het oordeel. En van Rijn? Oorverdovend stil. Er is iets grondig mis met huidige zorgmanagers , politici, verzekeraars en topambtenaren: te veel geld voor salarissen, bonussen en chique optrekjes, te weinig voor echte zorg. Dat roer moet om. Nu.

 

De Amerikaanse Brittany ging dood op haar 29e. Door euthanasie. Omdat ze aan een aggressieve hersentumor leed, zonder uitzicht op genezing. En het Vatikaan reageerde veroordelend. Niet het feit, dat de vrouw koos voor een waardig einde. Maar dat ze het leven beeindigde, dat is slecht. Want het betekent nee voor het eigen leven.  Mag je als mens zelf kiezen wanneer het genoeg is? Op de achtergrond bij Buitenhof de discussie over euthanasie; wat is ondragelijk lijden, en is NL niet te ver doorgeschoten? Mag iemand zelf kiezen ‘’ik wil/kan niet meer’’ en wie heeft het recht, om te bepalen of dit wel/niet een juiste keus is? Persoonlijk vindt Lena, dat ieder mens het recht heeft om in waardigheid te mogen sterven. Liefst begeleid, zodat het goed gebeurt.

 

Marokko is boos  omdat NL dreigt, per 2016 de uitkeringen stop te zetten. Men wil nl bij uitkeringen naar een niet-EU land het woonlandbeginsel hanteren, waardoor uitkeringen ruim 40% lager uitvallen.  Ook wil men de ‘’export van kinderbijslag, kind gebonden budget en vergoeding van zorgkosten stopzetten. Niet in NL wonend en/of werkend, dan ofwel minder uitkering (da’s nog de vriendelijke variant die NL voorstelde) of niks (buigen of barsten als Marokko blijft weigeren). Diplomatie staat op scherp; dit is slecht voor samenwerking en onderlinge verhouding. Nou, Marokko, begin dan maar eens met samenwerken.

 

Kies je voor een electrische auto omwille van ‘’beter voor milieu en gezondheid’’? Helaas pijpesteel! KU Leuven ontdekte dat grotere slijtage van remmen, banden en wegdek praktisch evenveel fijnstof veroorzaken als benzine of diesel auto’s. En dus evenmin fijn voor de gezondheid. Belasting verhogen dan maar?

 

Nu zet de huisarts nog het spiraaltje. Krijgt hij 55 Euro voor. Maar Edith wil in 2015 nog maar 18 Euro vergoeden. Dus verwijzing naar het ZH; kost 500 Euro. Het was bedoeld als besparingsmaatregel. Overigens krom, dat ook in NL een huisarts voor bepaalde (simpele) handelingen apart betaald wordt. In een ander bericht valt te lezen, dat ze toch worden gecompenseerd. Is het nu besparen of  reallocatie van kosten? Feit? Zorgkosten stijgen daardoor. Voor niets.

 

De Britten willen, dat Duitsland de passagierslijsten voorafgaande de vlucht aan de Britse instanties worden gestuurd, ter controle. Duitsland weigert op grond van ‘’mag wettelijk niet’’ . Liefst wil men op Europees niveau dit soort data uitwisselen. Waarom? Angst voor terugkeer van jihadisten en  terroristen. Britten willen voorkomen, dat terroristen met een Brits passpoort terug naar Engeland kunnen komen. NL worstelt eveneens met terugkerende jihadisten. Opsluiten en werk/heropvoedingskamp invoeren. Met water en brood, zonder smartphone en uitkering.

 

India wordt het ‘’beloofde’’ land met melk en honing. Pardon,  van junkfood (te starten met Burger King zonder rundvlees), snoep en snacks. Want ‘’het’’ is daar nog nauwelijks ‘’ontwikkeld’’. Dat slechte eetgedrag met teveel suiker, vet en zout dus. Maar het potentieel is giga. Burger King start met 12 filialen en voorspelt grootse groeimarkt. En Bakery & Snacks meldt op basis van Euromonitor onderzoek, dat de ingredientenmarkt voor snoep en snacks ook een explosieve groei zal laten zien. Kansen te over. Omdat Indiers genetisch gevoeliger zijn voor verstoring van de bloedsuiker laat het resultaat zich raden: diabetes. Maar geen punt, is weer goed voor de farma. Want de voedselindustrie is er niet om mensen te voeden, maar om winst te maken. En dat willen junkfoodketens en de farma eveneens. Money money money, rich sick man’s world.

 

Amish: de idylle van een geloofsgemeenschap welke vooral bekend staat om haar afkeur voor ‘’moderns’’ zoals electra, auto’s, en eenvoudig, onbedorven en simpel boeren met paarden en menskracht is aan diggelen. Hun landbouwmethodieken zijn  - aldus inspecties – bepaald niet milieuvriendelijk of gezond: veel te hoge concentraties van nitraten en E.coli bacterieen zitten in het water rondom Amish boerderijen.  Dierlijke mest gaat uit stal en erf het oppervlaktewater in.  Ook  eigen drinkwaterbronnen zijn regelmatig bacterieel vervuild. 85% van de Amish boeren moeten hun  water/mestbehandeling anders organiseren. De grootste vervuiling is aangetroffen in de Shenandoah vallei en Delmarva Peninsula, 2 gebieden met grootse reguliere veehouderij; de 3e is Amish Lancashire County; relatief kleinschalige veebedrijven. Maar met te veel onverwerkte mest.  Door ploegen ontstaat bovendien erosie, mest spoelt eruit. Hekken zijn nodig om koeien weg te houden van rivieren; regenwater moet opgevangen worden plus aanplant van bossen langs water en mestopslagsystemen. Overheidseis. Boeren kunnen dat niet betalen. Dus zullen de Amish een deel van hun vrijheid moeten inleveren; want als de overheid moet subsidieren, willen ze ook het zeggen hebben.

 

Cameron krijgt gelijk, Merkel ademt zichtbaar op en de rest van Europa is blij met de uitspraak, dat de landen niet verplicht zijn, om sociale opvang te bieden aan andere EU-burgers. Vrij personenverkeer, werken en wonen, maar niet op kosten van de ‘’gaststaat’’. Niks  ‘’automatisme’’ van uitkeringen, toeslagen en vergoedingen; dat is geen basisrecht, dat verwerf je. Door te werken. Nou, NL gemeentes; kritisch met de stofkam door al die steun/uitkeringstrekkers.