columns

Vive la France ; 'mind your own business' en kloosterwij...

Mali liet 4 jihadisten vrij op verzoek van Frankrijk. Franse gijzelaar na 3 jaar eindelijk vrij. Fijne feestdagen! In 2015 volgen meer gijzelingen; het loont! Vive la France. Wilde dieren in het circus worden verboden (hoezo, is getemd dan toch wild?) en Onno moest wel aftreden. Condoomprijzen zijn door dalende Roebel ruim 15% gestegen; 2015 babyboom? Wilders wordt door het OM vervolgd en Denemarken claimt de totale Noordpool voor zich. De Gouverneur van New York heeft fracking verboden vanwege te hoge gezondheidsrisico’s voor de bevolking, risico van grondwaterbesmetting en luchtvervuiling. Ondertussen eist Edith een JA vooraf en zegt de PvdA NEE. Crisis?

 

Mind your own business, roept Erdy naar Europa. Terwijl hij in het kader van het EU-IPA (Instrument Pretoetredingssteun) ruim 600 miljoen ontvangt als steun voor politieke, institutionele, juridische, administratieve, sociale en economische hervormingen. Toetsing van geldbesteding is er niet. Doorbetalen vanwege ‘’belang’’ voor Europa of EU waarden laten prevaleren? Overige IPA-steun landen: Albanië, Bosnië & Herzogewina, IJsland, Kosovo, Montenegro, Servië, Macedonië. Lena vraagt: hoe nuttig zijn deze landen voor de EU zelf? Niet. Kost wel miljarden.

 

Venezuela failliet? Kan zo maar, want maart 2015 moet ruim 1,7 miljard aan leningen/schulden terugbetaald worden. Met zonder geld? Financiële markten rekenen op bankroet. Ook een land, dat zich niet heeft voorbereid op koersval van de olieprijs. 95% van de olie wordt geëxporteerd en vormt 2/3 van de inkomsten van het land. Een prijs van 118 $/vat is nodig, om het budget te financieren. Thans is de prijs 50% lager; de inflatie naar 200 % gestegen en de koers van de Bolivar met 50% t.o.v. de $ gezakt

 

Snottebellen voorspeld: een zware griep komt eraan. En de griepprik die gehaald is? Zinloos. Pure schijnzekerheid met grote winst voor farma: alleen als je de virusgriep krijgt waartegen het vaccin werkt, zit je goed. Andere virus? Dikke pech. Nut van vaccinatie? Dubieus. Verhoog weerstand, zorg voor hygiëne en mijd grote mensenmassa’s werkt wellicht beter. En kost veel minder.

 

In de aanloop op de nieuwe klimaatconferentie in 2015 zijn twee vragen cruciaal. 1) zijn de industrielanden principieel de veroorzakers en dus verantwoordelijk voor klimaatverandering. Of zijn het juist ook de ontwikkelingslanden, die in hun honger en gier naar groei met giga uitgaven voor energie ook mede schuld zijn? 2) Moeten uitsluitend de rijke landen verantwoording nemen en al die fondsen vullen, die de vroegere ontwikkelingslanden helpen, zich aan klimaatveranderingen aan te passen? Nee, zeggen EU en USA. Er zijn voldoende ‘’rijke’’ ontwikkelingslanden. Maar juist die landen (o.a. India) willen geld zien, en concrete toezeggingen over de ooit beloofde 100 miljard/jaar tot 2020. Geld dus. Niet milieu en klimaat. En het zou weleens ‘’duur’’ worden als de ‘’rijke landen’’ van de armen hervorming eisen; want daar moeten ze dan voor betalen. Uitkomst 2015? Kent Lena nu al.

Gevaarlijke gek, dat is Orban. Maar Europa kijkt toe en laat het gaan. Nu weer plannen voor verplichte drugstesten – geldend voor journalisten, politici en personen in een vertrouwensfunctie. Iemand die drugs consumeert, is niet te vertrouwen, en het land moet gezuiverd worden van de drugsmaffia. Zegt Orban. EU? Kijkt toe en blijft miljoenen betalen.

 

Juncky was niet bepaald blij met zijn verjaardagscadeau op 9 december; enkele miljoenen handtekeningen heeft het Europese burgerinitiatief Stop TTIP al binnengehaald. Twijfel aan beloftes groeien en de gedachte, dat vrije handel automatisch bijdraag aan welvaart, wankelt ook. In februari komen de beschermingsregels voor investeerders op tafel; durft de EU NEE te kiezen tegen een ‘’we eisen Ja’’ van de USA? Bedrijven kunnen gaan claimen voor eventuele winstderving als gevolg van b.v. aanscherping van milieuregels. Gaat miljarden kosten; is dat het TTIP ‘’goed voor ons allen’’? Diezelfde investeringsregels zorgen ook bij het al uitonderhandelde CETA verdrag met Canada voor gedoe. Die Mutti wil het verdrag, oppositie wil aanpassing met risico van verdrag aan diggelen. Ratificatie kan jaren duren. Omdat niet alleen EU-raad en het Europarlement goed moet keuren, maar alle 28 landen. Tenzij rechter anders bepaalt. Meer weten over TTIP:  http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ttip-recherche-praesent-voller-probleme-1.2258701

 

80% van Israëls ultraorthodoxe vrouwen werken, vaak in hoge posities en zijn merendeel s kostwinner. Maar sinds de oprichting van Israël heeft nog nooit een vrouwelijke ultraorthodoxe afgevaardigde een zetel bekleed in het parlement. Na de Holocaust oordeelden ultraorthodoxe rabbijnen dat mannen maar 1 opdracht hebben: de bijna geheel vernietigde wereld van de bijbelkunde weer te laten opleven, en dagelijks de heilige schriften te bestuderen (thans werken maar 44,7% ultraorthodoxe mannen). Vrouwen moesten daarom alle andere activiteiten uitvoeren: huishouden, werk en het krijgen/verzorgen van hun schare kinderen (gemiddeld 6,5). Maar…‘’Wij zijn de kostwinners/hoofdverdieners in onze familie en dragen zo de wereld van de Thora op onze schouders, de tijd voor historische rechtvaardigheid is gekomen’’ aldus de vrouwen. Hun rechten moeten ook meetellen. Het wordt tijd dat vrouwen gaan regeren.

 

Met uitzondering van Letland vervult geen enkel Europees land de eisen van het EU stabiliteitspact, waarbij een maximale staatsschuld van 60% van het BNP geldt. Luxemburgs riante sociale systeem is op den duur onhoudbaar; hoewel de staatsschuld maar 24% bedraagt, ligt de impliciete schuldenlast (dus incl. verplichtingen zoals pensioenen) rond de 1000% (ja, duizend); en daarmee hoger dan in welk ander land. Ierland loopt met een gezamenlijke schuldenlast van 875% eveneens aan de hoogste kant, maar is al enorm verbeterd want het kwam van 1270%. Economen menen dus, dat de spaarkoers en hervormingen nog steeds bovenaan moeten staan in de EU. De gemiddelde schuldenlast is met ruim 340% ruim 3x zoveel als de jaarlijkse economische opbrengst. Engeland is ook – naast Frankrijk - steeds vaker de boosdoener. Niet alleen door hoge schuldenlast (90% van het BNP), maar de totale (verborgen) schuldenlast van ruim 500%; niet de sociale staat, maar te geringe inkomsten maken het systeem onhoudbaar. Rente meegerekend, is Engeland het land in de EU met het hoogste staatstekort. Landen zouden er goed aan doen, om lopende kredieten bij de huidige lage rentestand te herfinancieren. Dat hebben de Britten al gedaan. Hint?

 

Geweldig, deze 21e eeuw: doorbraak in kankerbestrijding, behandeling tegen Alzheimer, stamcellen en individueel ontwikkelde medicijnen tegen hartinfarct, hersenbloeding, diabetes, en wellicht tegen MS en Parkinson. Gouden tijden voor de farma, behandelsuccessen….Als je tenminste pers en media gelooft. Helaas, vaak gebakken lucht. Opgeblazen berichten zijn niet alleen schuld van journalisten, maar ook van artsen en wetenschappers zelf. Aldus de Analyse van het British Medical Journal. Uitspraken die niet kloppen, oorzakelijke verbanden die er niet zijn of overdreven positieve beoordeling zonder de bijwerkingen te noemen zijn maar een paar voorbeelden. Heeft ook te maken met de stijgende concurrentie tussen Universiteiten en Onderzoek laboratoria en tijdsdruk noopt journalisten om zich te storten op succesverhalen. Goldacre, de schrijver van ‘’Bad Science’’ vindt dat  persverklaringen van onderzoeksinstituten deel moeten uitmaken van een wetenschappelijke publicatie en ‘’echte’’ wetenschappers originele data via links en vakpublicaties toegankelijk moeten maken, zodat controle mogelijk wordt. Voorkomt stelselmatige misleiding. Leuk bedacht, maar er spelen te veel grote belangen die transparantie verhinderen.

 

Had je je maar beter op de nieuwe regelgeving moeten voorbereiden, beste melkveehouder. Was het antwoord van de nieuwe EU commissaris voor landbouw, Hogan op de wens van NL om de melkveehouderij zacht te laten landen door de NL boeren niet te beboeten voor het overschot aan productie, dat ze nu alvast maken in voorbereiding op het loslaten van de melkquota volgend jaar. In 2008 werd al bekend, dat de superheffing – een boete als je meer produceert dan afgesproken – afgeschaft zou worden, maar nog tot april 2015 van kracht blijft. Vanaf dat moment mag zoveel geproduceerd worden als men wil, binnen geldende milieu- en dierenwelzijn eisen. Dus produceert NL al jaren meer dan is toegestaan. En als de melkprijzen laag zijn – zoals nu – vragen de boeren om verzachting van de boete omdat zij anticiperen op de toekomst? Overigens vindt Hogan, dat landbouw een bedrijfstak moet worden zoals elke andere, incl. concurrentie, innovatie, groei & werkgelegenheid, in het kader van ‘’de wereld heeft voedsel nodig’’. En de 130 miljoen boete? Komt de EU wel goed uit. Maar dat terzijde. Franse boeren lozen nu al melk uit woede voor de afschaffing van de quota; want dan krijgen ze’t moeilijk. Omdat ze te duur zijn en niet innoveren of investeren. Zelf schuld dus! Maar la douce France zal steun houden, waarschijnlijk onder ander etiket.

 

De uitsmijter van deze week: de zusters Norbertinessen in Oosterhout gaan aan de wijn. Nee, niet alleen drinken, maar zelf produceren. De eerste (en oudste) NL kloostergemeenschap gaat wijn maken! Om hun klooster te behouden. Jaja, grond (ruim 7,5 hectare) hebben ze, er komt een wijnproeflokaal en een winkel. Moet kunnen, vinden de zusters; grond en klimaat is er klaar voor. En bijgestaan worden ze door een ervaren Vlaamse wijnboer. Santé!