columns

Krenterige Trix en Vrolijk Kerstfeest

Zorgwet; rechtsom of linksom zal de coalitie haar zin doordrijven. Weg de illusie, dat NL – ook bij onenigheid - het democratische proces volgt. De AMvB hangt als een zwaard van Damocles boven de Kamers. Zijt gij niet bereid om in te stemmen, zullen wij het zonder u doordrijven. Welja, gooi het systeem van 2e en 1e Kamer nu gelijk in de prullenbak als egotrip en machtsvertoon ten koste van de samenleving de inzet is. Bovendien zal straks blijken, dat die 1 miljard ‘’besparing’’ veel minder is. Hoe kan het ook anders, als gedurende het jaar parameters veranderen, terwijl het bedrag blijft staan? Volksverlakkerij noemt Lena dat. En ronduit schandalig is het dat managers in de(semi) publieke sector pas in 2016 aan het ‘’norm’’ salaris moeten. Sneller invoeren zou onmogelijk zijn. Ach ja? Wetten, die de burger raken, kunnen wel direct ingaan? Zielig, politici, en vooral de VVD!

 

De snelkookpan-moordenaar werd niet alleen vervroegd vrijgelaten, maar kreeg ook nog overheidsgeld en een identiteitskaart. Om hem te faciliteren in het opbouwen van een nieuwe toekomst in Turkije, die lieverd, want voor boefjes zorgt de NL rechtsstaat puik. Relschoppers uit Veen krijgen 200,00/nacht voor onterecht hechtenis, terwijl 100,00 gebruikelijk is;  en voor Trixje, die jarenlang te krenterig was met onderhoud zorgt de Staat voor een puik paleisje, opgeknapt met 35 miljoen belastinggeld. Trix, je moest je schamen, die 35 miljoen zijn ‘’zakcentjes’’ voor je. Een van de rijkste koningshuizen laat burgers betalen voor eigen pracht en praal? Met dat geld had de overheid banen kunnen scheppen, investeren in opleiding, armoede bestrijding en de zorg beter organiseren.

 

Europees Hof moest zich buigen over de vraag ‘’wat is een menselijk embryo met maximale levensbescherming’’ en wat niet. Een bio-ethisch mijnenveld volgens het artikel. Vroeger, nog voordat de biowetenschappen begonnen om naar believen menselijke celculturen met embryonale eigenschappen in een petrischaalje te kweken, en ook zelfs embryonale cellen te gebruiken, om zo nieuw weefsel te kunnen maken, was het heel simpel: het begin van het mens-zijn begint met de versmelting van ei en zaadcel. Maar…Nu is bepaald, dat een ‘’organisme’’ welk zich niet tot een mens ontwikkeld, geen embryo in de zin van de patentrichtlijn is. Het hoogste Britse gerecht had om deze opheldering gevraagd, omdat het International Stem Cell Corporation 2 patenten had aangemeld, die op stamcellen uit ‘’geactiveerde’’ eicellen ontstaan. 3 jaar ervoor was een Duits patent om eenzelfde reden nietig verklaard. Biotechniek & stamcelinnovatie heeft met deze uitspraak goede kansen. En tja, thans is bijna elke cel te programmeren – zoals een computer – en te recyclen tot terug naar de embryonale status. Uit huidcellen worden zo ei en zaad, indien gewenst, ook eventueel uit een en dezelfde mens. Waar dan begin en einde komt te liggen? Er zal veel rechterlijke uitspraak volgen.

 

Ecuador heeft Duitse bondsdagafgevaardigden de inreis ontzegd. Ze wilden zich met milieuactivisten treffen in het Nationalpark Yasuni, die tegen de geplande aardolie-winning zijn. Een internationaal initiatief om Ecuador voor het niet-winnen financieel te compenseren, was eerder mislukt. Ecuador wint al decennia lang aardolie in andere regenwoudgebieden. En daarbij traden regelmatig pijpbreuken en zware ongelukken op. Alleen omdat Duitsland de bescherming van regenwouden ondersteunt, heeft het nog geen recht, om onderzoeken uit te voeren, zo de Minister van Buitenlandse zaken. De 7 miljoen euro hulp wordt nu met rente terugbetaald. Ecuador adviseert de afgevaardigden een cursus in zelfbeschikkingsrecht van volkeren en wederzijds respect. En sprak van imperialisme en kolonialisme.

 

Het wordt een koude winter in Rusland. De gewone burgers gaan het nu al voelen. Maar alles is ok, aldus Poet. En toch overweegt hij een verandering in de regering om de crisis te lijf te gaan. Lena stelt voor, ze allemaal naar huis te sturen. Met hem aan kop. En alsof de lage oliekoers ze niet al genoeg parten speelt, nu lekt ook nog olie bij Sotsji in de Zwarte Zee. Die letterlijk zwart kleurt. Nieuwe milieuramp?

De Cyprioten hebben geld nodig, maar het IMF stelt het even uit, nadat een toegezegde wet over verkoop van o.a. onroerend goed en nog zo wat zaken het toch niet haalde in het parlement. Ze hebben goed geleerd van hun grote broer. Maar ach, of het nu deze maand komt of later, het geld gaat die kant op onder het motto; niet eerst zien dan geloven; maar we betalen graag vooruit. Druk weg, weer gelukt, denkt Cyprus. En DIjssie? De man van de grote woorden over ‘’transparantie en de onderste steen naar boven over naheffing EU”? Die zwijgt in alle talen, weigert inzage in documenten en wil niet debatteren. Nee, het geld is al overgemaakt. 641 miljoen of 1,1?

 

Oh oh oh, Ibuprofen is HET nieuwe anti-aging wondermiddel, kopten kranten en media paar dagen geleden. Wel 12 jaar langer leven als je het dagelijks inneemt. 12 jaar? Dat red je never nooit niet; want Ibuprofen staat bekend om de aantasting van de lever. Weer zo’n hype, maar dan een gevaarlijke. Nee, de belangrijkste factoren om gezond ouder te worden zijn leefstijl en omgeving; goed voor 75%. De overige 25% bepalen onze genen, die ook onze kans bepalen of we bepaalde aandoeningen krijgen. Zegt het LUMC, Columbia University en Harvard. Zij deden onderzoek naar vroege ontwikkeling van de mens in relatie tot de latere gezondheid. Hongerkinderen (uit de oorlog) blijken daarbij ook een andere genetische opbouw te hebben die bij ouder worden tot een hogere cholesterolspiegel leidt en een groter risico op diabetes en schizofrenie laat zien. De stofwisseling van deze mensen blijkt ongunstig uit te pakken voor een volwassen leven zonder voedseltekort. En mogelijk is een verband tussen stress op jonge leeftijd en artrose op oudere leeftijd. Ook al is de omgeving – incl. baarmoeder – deels via de genetische aanleg bepalend, kun je wel degelijk iets doen om gezond(er) oud te worden. Ook op je zestigste. Meer bewegen en minder & gezonder eten; aangetoond is dat je daarmee fitter wordt, je optimistischer bent en beter slaapt.

 

Syrische vluchtelingen. Jordanië en andere landen zitten overvol. Geld raakt op voor opvang en hulp. Waar blijft het Vaticaan met zijn miljoenen? Medicijnen worden weer naar Aleppo gebracht. Met welwillende toestemming van Assad. Wanneer deblokkeert de wereld zijn miljoenen om deze mensen te helpen? En is het echt zo ‘’Verwegistan’’, al die ellende met vluchtelingen, Jezidis, IS, vrouwenverkrachtingen, overige oorlogen, moorden etc.? Of komt het toch dichterbij en kunnen we onze ogen en oren niet blijven sluiten? Daklozen vriezen in de kou, bootvluchtelingen durven niet meer over te steken en gemeenten doen moeilijk met opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

 

Hoezo vrolijk kerstfeest. Voor iedereen? Helaas niet. De trieste realiteit is, dat dit lang niet iedereen op deze wereld gegund is. Vandaag is het Kerst. Kaarsjes, ballen, vrolijkheid. Dansen, lachen, genieten. Je feestelijk kleden, de tafel mooi dekken, decoraties glinsteren in het kaarslicht. Lena gunt een ieder fijne feestdagen, ongeacht religie of achtergrond. Teveel mensen verkeren in ellendige omstandigheden; dieren worden mishandeld en de natuur om zeep geholpen. En Lena – of u – lost dit niet even op. Maar…Verander jezelf, en je verandert te wereld  heet het. We kunnen wel degelijk het verschil maken! We kunnen kiezen voor net iets meer tolerantie, liefde, zorg. Een vriendelijk woord of gebaar, een aai over het hoofd, zorgen voor mens, dier en natuur; kleine dingen met grote werking.

Lena wenst al haar lezers fijne kerstdagen toe. Geniet – vooral van elkaars gezelschap, fijne momenten samen (het hoeven niet altijd cadeaus te zijn, nietwaar) met aandacht voor elkaar, voor je omgeving. Eet en drink – liefst een beetje met mate – en heb het goed. Wees dankbaar voor wat je hebt, hoe ongelofelijk ‘’rijk’’ je bent dat je niet in een vluchtelingenkamp zit, of in een oorlogsgebied woont. Dat je een dak boven je hoofd hebt, aan tafel kunt schuiven en de kachel hoger kunt zetten als het koud wordt. Steek een kaarsje aan voor diegenen, die dit niet mogen beleven. Gedachten reizen ver. En verspreiden een beetje liefde en warmte voor diegene, die het nodig heeft.

 

En moge het volgend jaar ervoor zorgen dat conflicten opgelost worden; de wereld een beetje liever voor elkaar wordt. Mensen zich verdraagzamer en vooral beter gedragen. Aandacht, liefde en zorg voor een ieder, mens, dier, milieu en de wereld. Zodat we in 2015 een fijn, vrolijk, gezond en liefdevol kerstfeest voor ons allemaal kunnen scheppen. DE  ultieme kerstwens van Lena. Het zou moeten lukken, als we met z’n allen willen! VROLIJK KERSTFEEST!