columns

Gelukkig nieuwjaar - liefst voor iedereen

Gelukkig Nieuwjaar! Lena hoopt dat het een vrediger jaar wordt, met minder honger, Ebola en oorlog.

 

De zorgverzekeraars leggen een bom onder de 2e kamer: ga alsnog de vrije artsenkeuze beperken of de eigen bijdrage moet omhoog of het zorgpakket wordt versoberd. Zorgverzekeraars zouden ook mogen versoberen; minder reclame, lagere salarissen en normale gebouwen. Levert miljoenen op voor zorg. Anky van de Senaat is niet blij met de AMvB dreiging; niet conform grondwet en ondemocratisch. De 2e kamer was gespeeld verontwaardigd over het 1 jaar verlengen van riante topsalarissen; want terugkomen van vakantie wilde men niet. We moeten langer thuis wonen; tegelijkertijd vervalt vergoeding voor mantelzorgers. Schrijnende gevallen zijn er niet, aldus van Rijn. Vanaf nu wordt alles anders. Niet beter.

 

Heeft Supermario nog de absolute meerderheid in de ECB of raken de machtsverhoudingen uit balans? De hamvraag; of de ECB schulden van de Eurolanden op grote schaal in de markt moet opkopen. Want als het misgaat, is toch de burger weer de klos. Het gaat niet alleen om verschillende belangen en interesses van de lidstaten en de ego’s van de ECB leden, maar vooral gaat het over de beslis-structuur binnen de EC. Die de zwakte van Europa toont. Litouwen is nu het 19e Euroland. Maar 9 landen hebben de Euro niet. De economische argumenten voor Mário’s koers zijn schimmig en vooral macht gedreven, terwijl zijn positie afzwakt. Via de media en financiële markten probeert hij steeds besluiten te forceren; tot ongenoegen van de ECB leden. Nu is het rotatiesysteem van kracht. Mario en Jens hebben samen 6 stemmen. De chefs van de 19 nationale banken hebben samen 15 stemmen. Baan vrij voor speculaties. Want Jens mag in mei en oktober niet stemmen. Gaat Mario dan net die wijzigingen voorstellen, die Jens niet wil? Bankbestuurders van kleinere lidstaten moeten nog vaker stil op de bank zitten; die van Litouwen mag van maart tot mei niet meedoen. Estland mag 22 januari niet meedoen, uitgerekend als de stemming over de aankoop van staatsleningen op tafel komt, waar ze fel tegen zijn. Hoe het ook zij, de Euro gaat op termijn alleen dan werken, als nationaal denken en nationale structuren verdwijnen. Evenals nationale banken. Beter zou een fusie zijn; b.v. Baltische met Finse banken. Duitsland, Benelux en Oostenrijk zouden door hun vergelijkbare schommelingen in de conjunctuur en in hun economie ook profijt kunnen hebben bij een fusie. Maar daar hebben ze’t liever niet over. Omdat niemand zich Eurozone-burger voelt. Als dit niet ophoudt, zal de Euro geen stand kunnen houden.

 

Hoe lang accepteren we Teevie nog? Zijn uitspraak rond de kerst was stuitend: het redden van bootvluchtelingen is geen taak van de EU. Ze moeten in de regio worden opgevangen. Niks ‘’veerpont naar Europa’’. Makkelijk praten; Syrische vluchtelingen mogen wel binnenkomen. Evenals alle homo’s. Ondertussen kan Teevie ongemoeid liegen, Kamer onjuist of onvolledig informeren of feiten verdoezelen. Want sinds 2013 is wel degelijk een nieuwe paspoortfraude door Oost-Europeanen bekend. Wat doet hij eraan? Niets. Ondertussen belde de Paus op kerstdag met christelijke vluchtelingen in Irak. Niet-christenen zijn 2e rangs? Ebola-hulp moeten we beschikbaar stellen, solidariteit tonen, roept hij. Nou, Benedictus, pak eens uit, je hebt toch pas miljoenen gevonden?

 

Is de 14e Dalai Lama (DL) de laatste? Een uitspraak van hem, dat bij zijn dood het instituut ‘’Dalai Lama’’ zou moeten eindigen, heeft tot irritatie in China geleid. Want nu er een populaire DL is, kun je maar beter stoppen, dan erop te wachten, of een nieuwe Dalai Lama dommer is, of zich belachelijk zou maken. Sinds de 12e eeuw bestaat in het Tibetaanse boeddhisme de traditie van de wedergeboorte van de grote leraar. Bij overlijden van de DL wordt volgens vastgelegd protocol een kind gezocht, dat de reïncarnatie van de overledene is. Het kind wordt opgevoed in een klooster en op zijn toekomstige taak voorbereid. China verwijt de DL, met de aankondiging over een einde aan de incarnatielijn de ‘’normale’’ orde van het Tibetaanse boeddhisme te vernietigen en de geschiedenis te ontkennen. Maar hier gaat het niet om het behoud van de Tibetaanse religie, maar om de politieke controle over Tibet. Sinds de inmars van Chinese troepen in Tibet is die vast in handen van China. Geen land ter wereld erkent de Tibetaanse regering in ballingschap. De DLvluchtte 1959 naar India, maar blijft onbetwist de geestelijke leider van Tibet. Zelfs na meer dan 50 jaar communistische heerschappij willen velen hem als hun religieuze leider vereren en wensen zijn terugkeer. En zonder succes heeft de Chinese regering getracht, zijn invloed te reduceren. Meer autonomie was de inzet van de Dalai Lama de afgelopen 30 jaar, maar vergeefs trachtte hij met de Chinese Regering hierover in gesprek te komen. Mogelijk heeft hij nu zijn laatste troef gespeeld en de Chinese politiek gevoelig geraakt. Want de regering hoopte na zijn dood ook de controle over het religieuze leven over te nemen en de invloed van Tibetanen in ballingschap en ‘’separatistische tendenties’’ te stoppen. Uiteraard met hulp van hun welgezinde monniken een passende nieuwe DL laten opvoeden/indoctrineren. Eindigt de reïncarnatie lijn met de huidige DL, heeft een nieuwe opvolger geen legitimatie. En de Tibetanen zouden een door China voorgedragen DL niet accepteren. Feit is, dat alleen de DL kan besluiten – aldus het Tibetaanse geloof – of en hoe hij gereïncarneerd wil worden.

 

De Grieken gaan 25/1 naar de stembus. Of ze Tsipras kiezen omwille van zijn niet-realistische toezeggingen (die ruim 27 miljard kosten die men niet heeft); zoals gratis elektra & gezondheidszorg, hoger loon/pensioen en opnieuw schuldenkwijtschelding? Feit is, dat al ruim 2,5 miljard geld is weggehaald uit banken. Want een Grexit kan mogelijk zijn. Het land is – anders dan in 2012 - niet meer ‘’systeemrelevant’’; voldoende maatregelen zijn door de EU, en vooral banken, genomen zodat kans op besmetting bij een Grexit te behappen is. Wint het verstand, het bij Europa willen horen en daar steun blijven krijgen, of de heethoofdige korte-termijn belofte? De EU en het IMF vinden ruim 240 miljard wel genoeg. Te veel geld is in deze bodemloze put verdwenen..

 

15 jaar heerschappij van Poet hebben Rusland niet sterker gemaakt. In tegendeel; dalende roebel, kapitaalvlucht van rijke Russen, inflatie, in elkaar zakkende handel, verouderde economie en ontbrekende infrastructuur & modernisering, slecht investeringsklimaat; hoge rente, lage olieprijs en slechte kredietwaardigheid zijn thans de trieste resultaten. Spassiba, Poet! Ondertussen ontkent Oekraïne wederom problemen met haar grootste kerncentrale, ook al zijn er meldingen, dat de straling 16x hoger is dan normaal. Niks aan de hand, met deze centrale, die ruim 22% van de Oekraïense elektriciteit opwekt of wachten op een 2e Tsjernobyl?

 

Die bloody blits toch…Ze gingen toch zo prat op hun Ebola-screening bij de vliegvelden met follow-ups bij verdenking? Nou, faliekant mislukt, want een Britse verpleegster is nu in quarantaine. Met Ebola. Ondanks diverse screenings. Grote woorden, maar niets presteren.

 

De premier van India heeft een nieuw plan bedacht: controleren, of mensen wel netjes naar het toilet gaan. Als ze er een hebben tenminste. Want ruim 626 miljoen mensen doet gewoon in het openbaar hun behoefte. Door een tekort aan toiletten. In China zijn dat er ‘’maar’’ 14 miljoen. De sanitaire situatie is slecht en kost miljarden/jaar aan vroegtijdige sterfte en hygiëne-gerelateerde ziekten. Meer geld is er om toiletten te bouwen; ook aan bedrijven wordt een financiële donaties hiervoor gevraagd. Maar als ze dan gebouwd zijn, moeten ze ook gebruikt worden. En precies dat gebeurt dus niet altijd. Trek maar door.

 

Wauw, ook gelezen over de ‘’meevaller’’ voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen? Van 1,50/maand tot 150? Kun je nog eens een rondje spenderen! Beter is natuurlijk, om topcrimineel te zijn. Moet natuurlijk niet net de riante villa met een Te Koop bordje affikken. Want dat drukt de prijs…