columns

L'Europe, c'est moi

7 januari: een zwarte dag voor vrijheid van - respectvolle - meningsuiting en democratie. Hard optreden, snelrecht en ophouden met milde gevangenisstraf, therapie of terug-naar-de-samenlevings-vertroetelprogramma’s. Stop radicalen die moorden, onderdrukken of ons in onze vrijheid willen beknotten. Want dit terrorisme is niet de Islam.

 

Hollande schaft na 1 jaar al de rijkeluis-belasting van 75% boven de 1 miljoen af. Het zo moeizaam tot stand gekomen prestigeproject – welk op ongeveer 1000 privépersonen van toepassing zou worden (zo weinig?) – leverde maar weinig op, nog geen 0,5% van alle inkomstenbelasting. Zijn belofte om tot 2017 geen belastingen meer te verhogen, wordt door de Fransiolen niet geloofd. Het economisch beleid is een ‘swieber’- van socialisme naar werkgeversvriendelijk; hervormingen worden bij het minste protest direct teruggetrokken. Groei stagneert, werkloosheid stijgt en voor de 3e keer mist men de EU richtlijnen. En geen verbetering in zicht.

 

De radioactieve pluim uit Fukushima deed er 2 jaar over om via de Stille Oceaan naar de kust van Noord Amerika te komen. De isotopen Cesium 137 en 134, die vrijkwamen bij de kernramp, werden het eerst bij British Columbia (Canada) gemeten. Net 1 becquerel/m2. Pas in 2015/2016 wordt een piek in de radioactiviteit verwacht. Geen gevaar voor mens, dier en natuur. Nog niet. 

 

Tiroler Speck, Hollandse Gouda kan straks, als het TTIP zijn zin krijgt, ook uit de USA komen. De bescherming van regionale levensmiddelen ten opzichte van de USA is in gevaar, omdat de EU ook specialiteiten beschermt, waarvan de grondstoffen uit andere regio’s dan het oorspronkelijke mogen komen…Schwarzwälder Schinken (ham) mag eigenlijk alleen in het Zwarte Woud geproduceerd, gesneden en verpakt worden. De hamvraag: is alleen de productiewijze bepalend of ook de plaats van productie? Daar is men nog niet over uit. Maar de weg voor claims wegens ‘’hindering van vrije markt’’, copycats en gm-voedsel of ongewenste toevoegingen staat open. Ondoorzichtige etiketten en misleiding van de consument in naam van ‘’het levert veel op’’. Europa moet stoppen met dwarsliggen bij hormoonvlees en gm en labelverplichting laten vallen. Bij chloorkippen lijkt de USA tot een compromis bereid te zijn. Vooruitgang, nietwaar?

 

H.W.Sinn van het IFO – die ongemakkelijke econoom – pakt het slim aan en maakt gebruik van Tsipras: niet dreigen met ernstige gevolgen, zoals een Grexit, maar ‘’Tsipras heeft begrepen dat uit de EU stappen weleens verstandiger is’’. Het ‘’ontwikkelingshulp’’ scenario van geld geven, zonder dat het land zelf de verantwoordelijkheid neemt voor actief herstel, werkt immers niet. En wellicht is een ‘’vrij’’ Griekenland inderdaad beter af dan eeuwig in EU-boeien? 

 

Omdat hij een Syrische (vluchteling) kapitein was, werd hij via via benaderd door mensensmokkelaars, terwijl hij in Libanon met zijn gezin zat. 15.000$ voor het besturen van de Blue Sky M met Syrische vluchtelingen richting Italië. Familie mag mee. In Istanbul is de deal beklonken. Het schip voer vanuit Turkije tot vlak voor de Syrische kust, waar de vrachten vluchtelingen vandaan kwamen. Vlak voor de kust koers op ramkoers zetten en  zich onder de vluchtelingen mengen; en zo ben je binnen. In Europa. Via Facebook was de smokkelroute naar Italië voor 5500 $ gepubliceerd. Groepen groter dan 25 personen? Maar 4500$ pp. Leest als een spannend boek of filmscenario, maar is trieste werkelijkheid. Nu Libanon visumplicht instelt, kun je er donder op zeggen, dat nog veel meer van dit soort spookboten zullen uitvaren. De tactiek, om een oud schip goedkoop aan te schaffen, vol te proppen met vluchtelingen die grof geld betalen en ze dan te laten ‘’stranden’’ vraagt om een snelle en vooral krachtige aanpak. Ook reguliere vrachtschepen blijken vaker een groter aantal aan vluchtelingen aan boord te hebben. Verontrustend. Het stopzetten van Mare Nostrum en de start van Triton via Frontex opent de hele Middellandse Zee als speelveld voor mensensmokkel, want alleen nabij de kust wordt Europa actief. Strategisch dom. Ogen sluitend voor de realiteit in plaats van het probleem op te lossen. 

 

Mogelijk 1000 melkveehouders in Denemarken zullen failliet gaan of raken pensioengeld kwijt. Omdat banken hun kredieten opzeggen. Vanwege de lage melkprijs. 6 jaar heeft men geld in een eindeloze melkput gestopt, en nu is men er klaar mee. Want de bedrijven konden de prijsschommelingen van de melkmarkt zonder financieel infuus niet bolwerken. Bedrijven waren te zwaar gefinancierd en zakten in waarde. Ook NL melkboeren investeerden fors; maakt ook hen afhankelijker van een goede melkprijs. En als die slecht is, kunnen ook zij hun rente/aflossingsverplichting niet of slechter nakomen. Iets beter lijkt het wel in NL, omdat vaak nog wel beleenbaar onderpand is. Maar als het dan fout gaat? Wil het LTO dat NL boeren een fiscale vrijstelling krijgen om onvoorziene klappen op te vangen. Pardon? Wel investeren zonder lange-termijn denken en dan hand opsteken als het fout gaat? Dacht het niet. De NL Melkveehoudersbond heeft een ander voorstel: melkproductie reguleren en markt hervormen om dalend boereninkomen en mogelijk faillissement te voorkomen. Ofwel, quota herinvoeren.

 

Leugenlinkmiechel Juncky wilde zijn commissie politieker laten worden. Ego en macht dus. Snel wordt duidelijk wat hij voor ogen heeft. Want in plaats van Frankrijk en Italië te straffen in november, vindt hij politieke selectieve soepelheid belangrijker dan het zich houden aan EU-regels, waarover juist deze commissie zou waken. In november zei hij ‘’ik koos ervoor, om niet sanctioneren, dat zou te simpel zijn geweest. Wij hebben regels, sancties en straffen. Maar mijn keus is een andere’’. Als zogenaamd vrijwillige EU-heerser probeert hij de zaak zo in scene te zetten, dat hij zich boven de regels kan plaatsen. ‘’L’Europe, c’est moi’’. Maar zijn denkbeeldige kracht is zwakte. Want in december bleek, dat Juncky de druk op zijn ielige schouders niet kon hebben en dus inbond. Sancties als middel zouden veel krachtiger zijn geweest en bepaald niet makkelijker, omdat ze vastberadenheid en de bereidheid tot een conflict met Parijs hadden gesignaleerd. Als hij nu roept, dat het voorjaar voor de beide landen geen aangename tijd wordt, is dat een lege dreiging. Want de keus voor deze landen is al gemaakt. En zijn ‘’gezond mensenverstand’’ zal prevaleren. Of te wel, Juncky zal ook straks weer voor zichzelf kiezen, boven Europese wetgeving. De waarde van zijn commissie en de beloftes? Nul.  

 

Meneer Koo – hoofdeconoom van het Nomura Research Institute - vindt dat NL maar ingewikkeld doet over de crisis. Waar de US- en Japanse overheid stevige begrotingsimpulsen gaven en de private sectoren uit de wind hielden, kan dat vanwege ‘’Maastricht’’ en de limiet op het begrotingstekort in Europa niet. Dus moet dat verdrag van tafel. Vindt hij. Lidstaten moeten tevens de uitvoer van kapitaal onaantrekkelijk maken via een hogere risicoweging, aldus het FD-verhaal. Hij vindt Europa prachtig, maar als we niet sporen, wordt het niks, aldus Koo. En dat, terwijl de Japanse staatsschuld 245% bedraagt? Dat zeggen Moody’s en FItch, meent hij; maar die snappen het niet. Want juist omdat Japan naar hen luisterde, zit men nu in deze schuldenberg. Huh? Zijn advies: overheden moeten meer geld uitgeven. Zolang, tot huishoudens en bedrijven klaar zijn met afbouw van schulden. Kijk naar besparingen i.p.v. begrotingstekort, zegt hij. Die zijn – met uitzondering van Griekenland – nl overal in Europa groter dan de tekorten. Ophouden met teveel verwachten van hervormingen. En mensen van hun schuldentrauma afhelpen. Laat bedrijven schulden binnen 1 jaar volledig afschrijven; schulden maken mag. Deflatie? Geen probleem, maar een symptoom. Staatsleningen opkopen? Onzin, want de rente is nu al 0 of negatief, banken willen best uitlenen, maar niemand wil het (?). Een punt van zorg is de werkeloosheid; een hele generatie zonder werkervaring. Dat gaat de economie echt geld kosten. En als de EU het niet snapt? Dan gaan binnen 10 jaar verschillende democratieën door hun hoeven zakken. Da’s pas een groot risico. Heeft/krijgt hij gelijk?