columns

Beloftes gebroken, mogen we toch effe vangen?

Het is me wat. Voor een column op wekelijkse basis – a la Lena dus – ruim 9000 euro verdienen!? Alleen over voetbal! Tja. Geld alleen maakt niet gelukkig. Of zal ik toch maar eens solliciteren?

 

Rutte 2014: ‘’de onderste steen komt naar boven’’. Niet dus. Over vlucht MH17 zal het schimmig blijven. Want Rutte weigert openbaarmaking van wat is besproken tussen de Oekraïne en een Nederlandse diplomaat. Onder de mom van ‘diplomatie kan anders niet werken’ . Diplomatie als containerbegrip, waarbij overtreding van wetgeving en regels gerechtvaardigd en onbestraft blijft; onschendbaarheid bij schandalig gedrag, fraude, smokkel geaccepteerd wordt en vertrouwelijkheid legitiem blijkt? Daar, waar land en volk met openheid en transparantie meer gediend is? Schaf de diplomatie af; een gedrocht met antieke ‘’beschermingsclausules’’  die in de huidige tijd sowieso achterhaald zijn, en meer als dekmantel voor activiteiten die het daglicht niet verdragen, wordt misbruikt. 

 

Kerncentrales ja, en afval? Wat kan het schelen? Japan is druk bezig om zijn kerncentrales weer op te vijzelen, maar heeft geen concept voor nucleair afval. Waar moet dat opgeslagen worden in een land, dat geteisterd wordt door aardbevingen? Geen idee. Het probleem wordt simpelweg genegeerd. 48 kerncentrales werden na Fukushima uitgeschakeld; nu worden ze in hoog tempo weer aangesloten. Ook na 50 jaar nucleaire energie ontbreekt het Japan aan techniek voor veilige opslag of verwerking. De hoop is gevestigd op nieuwe technieken, om Plutonium en Uranium uit oude brandelementen te winnen. Het afval wordt zo gereduceerd tot 3% zwaar radioactief spul. De kosten voor het nieuwe proces, waarbij o.a. ook resten in glas worden ingesmolten, worden 3x meer dan geraamd. En het project loopt zware vertragingen op. Het zal nog jaren duren, voordat de capaciteit van 800 ton afvalverwerking/jaar gehaald kan worden. De techniek van de ‘’snelle reactor’’ is door vele landen, waaronder Duitsland, al weggewuifd; India en China doen het nog. En dus wil Japan de Tsuruga-installatie toch weer gebruiken om hoog radioactief afval te reduceren. Maar dat lost het algehele probleem niet op. Want er wordt al ruim 10 jaar gezocht naar opslag. De wetenschappelijke raad gaf daarom het advies, het idee te stoppen en het afval voorlopig ergens (?) op te slaan, tot een oplossing is gevonden. Vooruitschuiven dus. Want op korte termijn is er geen plek.

 

In 2015 komen 3 miljoen, en tot 2019 nog eens 4 miljoen werklozen bovenop het huidige aantal. 7 miljoen werkelozen, aldus het ILO. Ook al ontwikkelen zich de komende 5 jaar nieuwe arbeidsmarkten; er blijft nog steeds een ‘’tekort’’ van 280 miljoen banen die gecreëerd moeten worden. Ruim 74 miljoen jongeren tussen 15 – 24 jaar zochten een baan. 3x meer werklozen bij deze groep, dan onder volwassenen. Boog Davos zich hierover? Of regeringsleiders in Europa? Nauwelijks. Veel geld was beschikbaar voor goede ideeën. Die er niet kwamen. En nu? Niks. Geld verdwijnt in zinloze projecten of bodemloze putten. De sociale wrijving zal gevolgen hebben; want 1% van de rijksten heeft straks 99% van de rijkdom in handen. Dat kan niet goed gaan.

 

Zien en gezien worden. Het motto van Davos. Ook Rutte, Edith, Liliane en Dijssie waren van de partij. Nieuw baantje scoren voor straks? Want politiek = macht = politiek. Zo werkt het. Maar Edith en Liliane bedachten een plan (ofwel gepikt…). Een wereldwijd inzetbaar medisch responsteam moet er komen. Voor Ebola en zo. Gecoördineerd door de WHO. Ach guttegut, wat een inspiratie! Edith, zorg verdorie ervoor dat de beste gezondheidszorg van Europa zo blijft; goede voorzieningen tegen redelijke prijs; toezicht door IGZ en andere instanties; hervormingen in Jeugdzorg, die al 10 jaar loopt te klungelen en terugdringen verspilling en verrijking door verzekeraars en bestuurders. En als dat allemaal op orde is, ga dan eens buiten eigen grenzen kijken.

 

Chloorkippen en investeerdersbescherming voor bedrijven- scherpe kritiek van consumenten alom over dit soort plannen voor het TTIP – vrijhandelsverdrag EU/USA. Maar er komt nog zo’n belangrijk besluit eraan. De zogenaamd ‘’reguleerbare samenwerking’’. Ofwel: niet alleen handelsbelemmeringen moeten afgebouwd worden (= vrijhandel, he) maar standaarden moeten ofwel samengevoegd/gelijkwaardig gesteld worden of nieuw opgesteld worden, als ze de handel belemmeren. Geen wet, milieustandaard of consumentenbescherming mag meer worden geregeld, zonder dat de partner vooraf zijn blik erop heeft geworpen. De Amerikanen eisen medezeggenschap in de wetgeving van de EU, landen en regio’s. De FAZ lijkt al een kopie van het Europees ontwerp te hebben. En dit gaat dus niet alleen over nieuwe wetten of regelgeving, nee, ook bestaande zouden daaronder vallen. En de tegenpartij mag zich dan daarover uitspreken. De EU wil e.e.a. ruim regelen, en stelt zelfs een Regulatory Cooperation Body voor.  Slecht voor bestaande wetten/bescherming en regelgeving. Nog slechter voor de toekomst. Hevige kritiek is al geuit. Maar Kareltje gaat onverdroten door. Tja, hef dan de EU gelijk op, en lijf alle landen in een Verenigd Groot Amerika en Europa in. Als de Amerikanen onze wetgeving beïnvloeden, is het hek van de dam. Ook Der Spiegel laat er geen spaan van over.

In NL lees je er niks over. Vrijhandel heet dat? EU landen worden al buitenspel gezet voordat het van kracht wordt; dit soort voorstellen, evenals die over investeringsbeschermingen en reguleringen van financiële markten zullen niet meer door de landelijke regeringen hoeven uit onderhandeld of goedgekeurd worden. De Cooperate Body zal het allemaal regelen. Blind, blanco kruisje zetten dus. NL suft nog in de comfortabele Kamerstoelen. WAKE UP CALL!

 

Jarenlang getouwtrek is over. Over die grote cruiseschepen in Venetië. Het is van boord. Oh pardon, tafel. Het verbod om vlak bij het S. Marcoplein te varen en door het Guidecca kanaal, is opgeheven. Evenals de beperking van max. 5 schepen over 40.000 BRT. Dus nu kunnen die reuzen weer gevaarlijk dicht langsvaren naar de cruise-terminal. Het Italiaanse Verkeersministerie wil in beroep gaan. Voorlopig zal het nog rustig blijven, want na het verbod, geldend vanaf november 2014, hebben reders hun vaarroutes gewijzigd en meren ze nu in Triest, Genua en Griekse havens aan. Scheelt bijna 250.000 toeristen. En dus hadden toeristenorganisaties zich tegen het vaarverbod uitgesproken, want het betekent dik verlies. De rechter bepaalde nu, dat het verbod pas mag ingaan als er een alternatieve vaarroute beschikbaar is. En daarvoor moet eerst nog een kanaal uitgebaggerd worden. En mogelijk wordt een cruiseterminal buiten Venetië op een kunstmatig eiland gebouwd.

 

Lena herinnert zich nog de salaris-plaatjes van Griekenland; de belachelijk hoge salarissen van o.a. havenwerkers; waardoor het land zich helemaal buiten de boot prijsde; competitiviteit was compleet zoek. Een moloch van een overheid; wankelend belastingstelsel en alom fraude, belastingontduiking of wegsluizen van veel geld naar Juncky- en NL-constructies en belastingparadijzen. Er moest hervormd worden, was de eis van de Trojka, anders red je het niet. En tegen de belofte van hervorming kwam geld. Heel veel geld. Na 5 jaar heeft Griekenland goed geleerd: beloof veel hervormingen, stel de meeste uit, doe een beetje of helemaal niets, en ontvang voor slecht gedrag toch 350 miljard. Waarvan inmiddels ruim 110 zijn kwijtgescholden. Tsipras denkt nu, dat de zo gehate Trojka de komende 20 jaar zijn verkiezingsbeloftes mag financieren, ditmaal zonder circus van belofte en tegenprestatie of schulden terugbetalen. De fiscale waterboarding moet afgelopen zijn. Nu eisen ze van alles. Maar voor wat hoort toch wat? Welnee….Europa heeft ze vissen gegeven (miljarden); dat was niet slim. Men wilde de Grieken leren, zelf te leren vissen (wat & hoe hervormen). Mis poes. Ze zitten gewoon aan tafel en wachten op de schoongemaakte, smakelijk bereidde vis. Het afval gooien ze over de schouder; voor de armen; triest hoe een grote groep mensen moet lijden onder dit soort gedrag. Privatisering wordt teruggedraaid; ontslagen ambtenaren komen weer in dienst, bonussen worden uitgekeerd. Tegen de gemaakte afspraken in. En dat terwijl er nauwelijks geld in kas is? Vreemd, die arrogantie en die eiserigheid; enige deemoed en waardering voor de jarenlange solidariteit zou beter passen dan op ramkoers te sturen. Laten ze miljarden belastingontduikings-geld terughalen; goed voor hun kas. In plaats van nog eens kwijtschelding van Europese landen te eisen. Laten ze zelf aan de slag gaan, om te bewijzen, dat ze in de EU horen; tijdelijk uit de EU stappen, Drachme herinvoeren en opbouwen, dat land! En wel zonder gehate Trojka. Kunnen ze doen wat ze willen. En gaat het dan weer goed? Mogen ze wellicht weer de EU in. En de angst voor beleggers ‘’welk land volgt’’? So what? Misschien is het tijd, dat beleggers zich realiseren dat de tijd van afromen en hoge winstnemingen over is. Ik zou zeggen, overweeg eens te investeren? Goed voor de economie. En laat de Trojka stoppen met belastinggeld in een bodemloze put gooien; 5 jaar boete voor ‘’we hadden ze nooit in de EU moeten laten’’ is ruimschoots genoeg.