columns

Het zit ze in de genen

Er doet zich een ernstig verschijnsel voor. Wereldwijd. Een nieuwe uitgave van Triviant zou met gemak gevuld kunnen worden met een 200-tal nieuwe vragen in nieuwe rubrieken zoals o.a. belastingontduiking, machtsmisbruik en landjepik. De geschiedenisboeken moeten herschreven en territoria voorzien worden van nieuwe eigenaren. Het DSM-5 (het handboek voor diagnose van mentale aandoeningen) is duidelijk aan herziening toe. Ter illustratie:

-          “Alles wordt beter’’ met AmvB  maar zonder democratisch proces (Edith)

-          ‘’Ik geef om burger maar gaswinning blijft’’ (Henk)

-          ‘’Betalen is voor de dommen’’ (behalve als het niet-Grieken betreft)

-          ‘’Hervormen werkt niet’’  (behalve dan in Ierland, Portugal en Spanje)

-          ‘’Scheffel geld naar buitenland, EU/ECB en IMF vullen banktekort aan’’ (G….)

-          “Burgers betalen veel belasting; voor bedrijven, belastingontduikers, rijken en                      fraudeurs gelden andere regels’’ (wereld)

-          ‘’USA en Europa zijn schuld; annexatie van de Krim is terecht ” (Rusland)

-           ‘’Gouden tijden voor wapenindustrie, militairen, NATO en dus economie en werk’’

-           ‘’Je suis Europe’’ afleiding door aanpak andere  belastingvriendelijke                                   landen(Juncky)

-          ‘’laat coalitie strijden tegen IS en Syrische vluchtelingen voeden, mijn vermogen                   groeit’’ (Assad)  

-          ‘’440 van 600 miljoen uitgegeven voor banenplannen. Resultaat? Onbekend’’ (NL)

-          ‘’Besteding EU subsidies? Controle op inspanning, niet resultaat’’ (Rekenkamer)

-          ‘’Prostitutie? Ga weg, dit was toch een swingerparty?’’ (DSK)

-          ‘’Banken functioneren als cash-machine voor rijken” (o.a. HSBC)

-          ‘’Hoe minder vluchtelingen gered worden, hoe minder aanzuigkracht’’ …

Enfin, zo valt nog even door te gaan, maar Lena wil het hierbij laten. In het algemeen kan geconstateerd worden, dat het aantal mensen, welk aan Asperger lijdt (ook Poet, als we Amerikaanse analisten willen geloven) of selectief geheugenverlies (dementie en Alzheimer dus), vooral onder politici, regeringsleiders en bankiers schrikbarend toeneemt.

 

De farmaceutische industrie heeft haar kans nog niet gegrepen; ze zit nog na te genieten van vele jaren nutteloze griepinjecties, die de gezondheidszorg miljoenen kost en burgers in schijnzekerheid sust. Of het ontwikkelen van dure ebola-vaccins, die met de dag minder relevant worden; vanuit winstoogpunt dan. Maar je kunt altijd weer een nieuwe ziekte of aandoening verzinnen; dan maken die bedrijven zo pilletjes voor. En voor bijwerkingen? Hebben ze ook een pilletje. De huidige toename aan DSM-6 aandoeningen (want het past niet meer in het huidige DSM-5) schreeuwt bladzijde na bladzijde om nieuwe diagnose instrumenten en vooral geneesmiddelen!

 

Lena is verbijsterd, dat de wereldbevolking zich laat ringeloren, bedonderen en hardverdiend geld uit de zakken laat trekken, uit naam van economie, machtsvertoon, graaicultuur en wat dies meer zij. Het lijkt soms net een horde lemmingen; die mensen. Gewoon doorgaan, en als we pech hebben, vallen we van de (EU?) rand naar beneden in het diepe zwarte gat. Mocht lezer dezes nu een lichte herkenning van enig cynisme of sarcasme constateren, kan Lena alleen maar feliciteren met deze opmerkingsgave. U hebt helemaal gelijk.

 

Met betrekking tot Griekenland is veel gezegd, geschreven en nog meer geborrelprietgepraat; over niet-nakomen van gemaakte afspraken door Alexis. Over beloftes die niet, mondjesmaat of alleen op papier zijn uitgevoerd. Over een 3e kwijtschelding van schulden en eis & chantage voor nog meer miljarden om het boven-zijn-stand levende land overeind te houden. Over wel/niet Grexit, 10-stappen-compromis-plan om slecht gedrag te belonen. En geldpersen aanzetten en EU belastingdruk opvoeren om te blijven steunen. Over Yannis die getrouwd is met rijke actrice uit nog rijker geslacht van textielbaronnen. En de minister van Ec. Zaken uit een redersfamilie. Belasting heffen van rijken? Grapje zeker!? Merkwaardig dat er te onderhandelen valt, wat heeft het land aan Europa te bieden anders dan beloftes zonder daden? Is een failliet G echt een wereldramp? Voor een paar seconden misschien. Maar die ego’s in Europa, die zouden daardoor ernstig gekwetst worden. Ach…deze uitspraak zegt eigenlijk alles:  ...“From the beginning, our state had no other choice than to live on credit. We were born in debt.”  Gerassimos Notaras, head archivist, historical archive, National Bank of Greece…Het zit ze dus in de genen. Kunnen ze niks aan doen, toch?  Mocht deze of gene onder u toch behoefte hebben aan achtergrondinformatie over Lena’s Griekenlanddossier – tegen beter weten in, U bent gewaarschuwd – dan kan dat.

 

En zo gaan we over op de orde van de dag: want er was nog meer nieuws deze week. Zo heeft Engeland toestemming gegeven om een designerbaby te construeren. Een baby mag nu geproduceerd worden uit DNA materiaal van 3 ouders. Zogenaamd om zeldzame aandoeningen te verhinderen (de logica ontgaat Lena; waarom moet je een ‘’eigen’’ genetisch aangepast kind maken, als zovelen huilend en genetisch in orde, wachten op adoptie?) Het plezier van natuurlijke sectie (of noem het een genen-loterij) wordt daarmee om zeep geholpen; toekomstige ouders bepalen het erfgoed van hun spruit. Het wachten is op aanpassing van persoonlijkheidskenmerken. Uiteindelijk is de wereld – en de mens – dus toch maakbaar.

 

Europa heeft moeite, om van Russisch gas afscheid te nemen. Ook al zijn er alternatieven – daar is al vaker over geschreven. Het thans door de EC commissie samen gefrutseld 22 pagina’s tellende strategisch plan wordt eind deze maand in Brussel gepresenteerd. Voor de komende 5 jaar, dus het duurt nog even voor iets concreets bekonkelefoeseld wordt. Ernstig overwogen wordt een gezamenlijke gasinkoop ‘’samen staan we sterker’’ dus. Puur vrijwillig uiteraard, want de landen, die afhankelijk zijn van Rusland moet je natuurlijk niet benadelen. Duitsland voelt er alvast niks voor, en NL haast zich om het met ze eens te zijn. Uiteraard moeten afspraken passen binnen gemaakte EU regels betreffende concurrentie, alsook conform de regels van het WTO. Uiteraard zouden Europese landen in de toekomst onderhandelingen over levering van gas, of uranium, transparant moeten voeren en dienovereenkomstige afspraken aan de EC commissie mededelen. Waarvan akte. En de pijplijn South Stream moet vervangen worden door de zuidelijke route via Turkije – vandaar dat de EU miljoenen blijven schenken aan dit ondemocratische land. Je hebt er verder niks aan, maar zo werkt dat bij de EC. De gasvoorraden uit Algerije zijn strategisch van belang, vindt men. Ware het niet dat Hollande de toegang via Spanje en aansluiting op Frankrijks gasleidingnet vrolijk blokkeert. Gas uit Rusland? Op termijn op basis van een nieuwe strategie – die van ‘’open markten, faire competitie en hoge milieunormen’’ uit te onderhandelen…En oh, oh, oh, de voorziening van stroom is ook al zo’n lastig dossier; want die duurzame energie zorgt voor sterke schommelingen in vraag/aanbod en brengt de stabiliteit van stroomvoorziening – vooral van die puik verdienende Iberdrola’s en zo, in gevaar. Hoe men stroomuitval te lijf moet gaan, daar gaat de commissie nog over broeden. Daarbij wordt ook gedacht aan buitenlandse aanbieders en een koppeling van verbruik van private en commerciële klanten met prijs als lokkertje. Nou, dan komt het vast goed.

 

In Duitsland roept de IG Bau op tot het eruit gooien – oh pardon, met ‘’zachte, vriendelijke en vooral vrijwillige druk’’ senioren uit grote woningen te knikkeren (= lees verwijderen); want daardoor ontstaat meer plaats voor families. Het is ze een doorn in het oog, dat ouderen in veel te ruime woningen leven, terwijl families het moeten doen met kleine behuizingen. Zoiets als konijnen in een hol. Maar daarover had de Paus al gesproken…Enfin, de geconstateerde misstand moet gecorrigeerd worden. Uiteraard strikt op vrijwillige basis en liefst met een aantrekkelijke vergoeding tot 5000,00 per verhuizing, te betalen door de Staat. Inclusief levering van verhuizers, die de verhuizing en daarmee gepaard gaande sores uit handen nemen van die oude sullen. Want dat schijnt senioren te beletten, om te verkassen…Idee voor woningprobleem in NL?

 

En hier wil Lena het voor deze keer bij laten.