columns

Alle schulden kwijtschelden?

Europa raakt het spoor bijster. Hongarije – een van de grootste netto-ontvangers van EU steun – sluit openlijk een gas deal met Rusland, tegen voordelige condities. Uitbreiding van economische projecten, financiering van nieuwe kerncentrale of zelfs levering van goederen; het kan volgens Orban allemaal. Goed voor de Hongaarse – en Russische – economie. De EU kijkt tandenknarsend toe en blijft braaf geld overmaken. Poet heeft wederom een wig tussen de EU landen weten te drijven; omdat men het niet eens kan worden over echte sancties, vanwege economische-, politieke- of andere belangen. Hollande hoopte in het kielzog van heldhaftige, vooral diplomatiek sterke Mutti bij het 2e Minsk akkoord een succesje te behalen, omdat zijn binnenlandse macht en politiek totaal is mislukt, maar het staakt-en-vuren is alweer gebroken en Poet wint. Oekraïne moet buigen of er vallen nog veel meer doden luidt Poets glashelder dreigende boodschap aan Kiew en Europa trekt zich terug in haar hok. Oostenrijk heeft last van grote groepen Kosovaren, die hun land verlaten, omdat de economische situatie uitzichtloos lijkt. Zelf de handen uit de mouwen steken en het tij keren? Nee, hand ophouden in andere landen is makkelijker.

 

Italië wordt overspoeld met bootvluchtelingen en de EU kijkt weg en hopen op ‘’absorptie elders’’, zolang ze maar niet naar Brussel komen. Het nieuwe Griekse duo wil nog meer geld uitgeven en minder hervormen dan vorige regeringen. Int vooralsnog geen belasting van rijken of stopt kapitaalvlucht, de ECB vult wel aan. Van haar redders – vooraan Europa – zegt men dat zij schuld zijn aan de ellende, en eist tegelijkertijd een overbruggingskrediet zonder voorwaarden of garantie tot terugbetaling. Voor kapitalistisch boven-hun-stand leven. Volgens Grieks-communistisch gedachtegoed ‘’Jullie geld is ons geld’’. Het slachtoffergedrag wordt hopelijk niet door Dijssie of Supermario beloond onder het mom ‘’in het belang van Europa’’, maar het zou Lena niets verbazen. Het blijven slappe watjes zonder ballen. Pardon, heren.

 

Nederland worstelt met gaswinning in Groningen, waarbij veiligheid nooit een rol speelde, en wil mogelijk zelfs uitwijken naar de Waddenzee. Henkie zal het recht praten. Aboutaleb mag Obama  adviseren, hoe om te gaan met jongeren die radicaliseren; zorg voor perspectief, binding en stel grenzen. Wanneer doen we dat in NL? Overigens, in Denemarken werkt dit helaas niet. Diverse burgemeesters liggen onder vuur, maar blijven waarschijnlijk gewoon aan. Bertje heeft die van Rijswijk uit zijn lijden verlost en de visa van vermoedelijk opruiende Imams ingetrokken, nadat zijn Ministerie deze eerst zonder problemen had verleend. Foutje, bedankt. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft brieven verstuurd aan Groningers – over het energielabel – die al 20 – 30 jaar geleden overleden zijn. Waar een klein land groot in kan zijn; efficiëntie – in sommige zaken dan - tot na de dood….? En de Belgen willen een onderzoek bij alle kerncentrales. Vanwege geconstateerde scheurtjes. Of het er ook komt? Oeps, vergeten, sorry! Zeggen ze over een paar jaar.

 

De EU heeft kennelijk veel te veel geld in kas – dat komt waarschijnlijk door inning van prompt overgemaakte naheffingen - anders kan de 234 miljoen overboeking naar Zimbabwe (zogenaamd om politieke hervormingen te stimuleren), waarvan 50% als cadeau, niet verklaard worden. De megalomane dictator Mugabe steekt miljoenen in eigen zak; bouwde zich een enorm paleis en laat het land, welk ooit zoveel economische potentie had, verkommeren. Toch aardig, die EU.

 

Lena constateert, dat de EU en de monetaire unie hun langste tijd hebben gehad. Het Europa van ‘’ooit’’ brokkelt af, omdat landen zich niet aan gezamenlijke - in democratisch overleg besloten - regels wensen te houden. Weg eenheid, solidariteit of gezamenlijk optreden. Misschien moeten we maar collectief alle schulden kwijtschelden voor de burgers. En miljarden opeisen van alle rijke belastingontduikers en profiteurs of fraudeurs. Staatskas opgeruimd, klaar. En dan echte leiders de landen laten besturen; met visie en strategie. Hervormingen uitvoeren zonder gemor; ambtenaren in dienst van het land op gewoon modaal salaris zetten, niks Balkenende norm. Graaigedrag afstraffen; terug laten betalen, en met blote billen naar de gevangenis, voor een ijskoud bed, waswater uit een emmer en een homp oud brood. Ook opgelost. Illusie? He, jammer.

 

Netanyahu misbruikt de aanslagen in Parijs en Kopenhagen voor eigen doel; meer joodse immigranten = minder ruimte voor Palestijnen = rechtvaardiging voor landjepik en illegale nederzettingen. Als Jood (of met tenminste 1 joodse grootouder) krijg je woonrecht in Israël; dat het daar allerminst veilig is, te midden in het kruitvat Midden Oosten, verbergt hij onder de leuze ‘’Geniet van zee en zon, en let op de overvliegende bom’’ nietwaar? Ondertussen ondergraaft vrouwlief zijn herverkiezingsplannen door een exorbitante levensstijl, terwijl de bevolking protesteert over slechte economische omstandigheden en hoge levenskosten.

IS vermoorde in Libië Egyptenaren, die prompt tot de luchtaanval overgingen. De IS komt gevaarlijk dicht bij Europa. De aanhoudende grote stroom illegalen verhindert fatsoenlijke registratie; een paar terroristen eronder sjoemelen is dan makkelijk, Maar Italië waarschuwt vergeefs. Ondertussen overschat Assad zich behoorlijk door aan te nemen, dat de USA hem uiteindelijk als DE Syrische leider accepteert, zolang de prioriteit in de bestrijding van IS ligt. Terwijl Assad terug leunt en in zijn paleis luxe leeft, laat hij de wereld de rotzooi in eigen land en daaromheen opknappen. Hoe noemen ze dat ook weer? Oh ja, ‘’hij wast zijn handen in onschuld’’. …

Een Saoedi-Arabische ‘’geleerde’’ blijft ondertussen van mening dat de aarde toch stilstaat. Een andere prominenten Saoedi vindt het verbod voor vrouwen, om auto te rijden, volkomen terecht; het is een bescherming. Tegen mogelijke verkrachting. Westerse vrouwen hebben hier kennelijk geen moeite mee, want die rijden auto. Dus was zijn suggestie dat wellicht wat Westerse chauffeurs geïmporteerd zouden kunnen worden… Ondertussen vraagt Irak de VN om onderzoek naar mogelijke orgaanhandel door de IS. Vele lichamen in ondiepe graven laten chirurgische precisie-sneden zien. Nieuwe bron van inkomsten voor de IS?

 

De schuldenlast in Azië – vooral door China, Hong Kong, Singapore, Zuid Korea en Thailand – is boven 50% van het BNP gestegen; reden voor sommige economen om een nieuwe schuldencrisis te voorspellen. De economische groei vertraagt, en het ontstaan van een nieuwe middenklasse zorgt voor een verhoging van schulden. Inkomsten en uitgaven gaan verder van elkaar af staan, en dat vormt een risico, als later meer rente betaald moet worden voor aflossing van schulden. Japan gaat onverdroten door met zijn nucleair pokerspel en het wachten is op een volgende grote aardbeving, tsunami of reactor-lek. Ondertussen is het in Myanmar (het voormalig Birma) weer hommeles. Hebben ze daar niet een mevrouw met een vredes-nobelprijs die het land zou helpen? Hoort Lena niks meer van.

 

Het Vaticaan en de Paus lieten ook van zich horen. Recent is een kapperszaak plus een doucheruimte geopend. In het Vaticaan. Op het St. Pietersplein. Voor de allerarmsten en daklozen. Op last van de Paus. Terwijl bij openluchtmissen in het buitenland zorgvuldig juist deze mensen tijdelijk ‘’verwijdert’’ worden, om het idyllische plaatje niet te verstoren met de realiteit. Behalve een bezoekje aan Lampedusa blijven de Paus en zijn ’dienaren Gods’’ – kardinalen, bisschoppen en andere schijnheiligers – ver van vluchtelingenkampen en bieden hooguit met woorden medeleven en steun. Miljarden heeft de ‘’arme’’ Kerk  – het aartsbisdom Keulen alleen bezit ruim 3,3 miljard, met een jaarlijkse winst van 59 miljoen – maar kiest voor een gezapige, comfortabele levensstijl en roept ondertussen andere landen en organisaties op, hulp te bieden.

Als een rechtvaardige God zou bestaan dan zou dit zo niet zijn bedoeling zijn geweest. Zo hij al bestaat, verbergt hij zich nu ver achter de wolken, hoog in de hemel. Vol afschuw zich afkerend van deze wereld met geweld, misdaad, honger, dood, uitbuiting, onderdrukking, gesjoemel en bedrog. En hij wilde toch alleen maar een paradijs stichten? Iets ging ergens kennelijk helemaal fout. Als het waar zou zijn.

En dan zijn er nog van die stellen, die geen kinderen hebben. Egoïstisch, materialistisch en als ze ouder worden, depressief omdat ze nooit de ‘’rijkdom van kinderen’’ kenden. Geld zat om fijn te leven, genieten van vakanties en wellicht een 2e huis, zo zijn ze, die stellen. Bah. Aldus de Paus. Enige realiteitszin ontbreekt volledig. En welke aanmatiging van deze schijn- ‘’Heilige Vader’’; om te (ver-) oordelen! Niet iedereen heeft een keus. En soms is een bewuste keus een hele moeilijke. En kinderloze stellen dragen – zeker in NL – sociaal, maatschappelijk en via verzekeringspremie wel degelijk actief bij aan diegenen, die wel kinderen hebben, al dan niet bewust. Dus hoezo zelfzuchtig? Fokken als konijnen hoeft niet, maar abortus is verboden; nog meer kinderen voor al veel te arme gezinnen, die vertwijfeld elke dag moeite doen, om hun geliefde, zaligmakend kroost te voeden, is de consequentie. In plaats van ‘’dank u voor bed, bad en brood’’ moeten deze mensen luisteren naar het geleuter van ‘’dank voor die bloemen’’. Da’s nou de spreekwoordelijke verantwoordelijkheid van de Kerk? En dan die vrouwen, die een leven lang elke dag herinnerd worden aan verkrachting en onderdrukking? Nee, vooral klinkt het toch ‘’laat de kinderen tot mij komen’’ ….Als nieuwe, straks betalende zieltjes voor de Kerk en speelkameraadjes voor gestoorde celibataire dienders? Mannelijk ongezond hersenspinsel. Je zou bijna medelijden krijgen met die vele oude knarren, daar in het beschermde, liefelijke, overvloedige Vaticaan. Moet toch een trieste en depressieve boel daar zijn, zonder kinderschare…Misstanden worden onder het kostbare Vaticaan-tapijt geveegd; rijkdom vergaard voor eigen gebruik; misbruik oogluikend toegestaan en gratis kapper en douche voor ruim 5000 daklozen in Rome moeten de zieltjes van gelovigen sussen. Wereldvreemd, absurd en zo-niet-goddelijk of heilig. Die Paus.