columns

Productieve onduidelijkheid en vluchtelingen

Geheel in lijn met een nieuw tijdperk is de ‘’productieve onduidelijkheid’’ door de EU bedacht. Opzettelijk vaag blijven over loze hervormingsbeloftes levert namelijk miljarden op, want regeringen zetten direct hun kruisje. En zo gaan ze volgend jaar ook het vrijhandelsverdrag TTIP met de USA – ondanks alle bezwaren van consumenten in Europa - erdoor jassen. Want het moet nog in de Obama tijd rond komen. Vindt Juncky. 

 

Geen wonder, dat steeds meer EU-burgers steeds minder geloven in Europa. Analisten noemen het vernietigende resultaat van een studie een totaal falen van de politiek. De meerderheid in Europa is kritisch, sceptisch en zonder vertrouwen. En de Euro? Daar is het nog slechter mee gesteld; 11 – 23% van de mensen geloofd er nog in, de rest niet. Alleen de (ongegronde) angst voor mogelijke gevolgen van een Exit uit de muntunie of Europa weerhoudt een meerderheid van EU-burgers, om NEE te zeggen. Steeds meer zijn ervan overtuigd, dat ‘‘anderen’’ meer profiteren van EU besluiten, regels of geld, terwijl zij steeds meer moet betalen. Het geldverslindende gesjoemel rondom Griekenland; onzinnige subsidies op kerstdiners voor duur betaalde ambtenaren; idiote ‘’stimuleringen’’ verdwijnen in zakken van dictatoren van Zimbabwe of Turkije; de mildheid tegen Frankrijk en Italië voor het stelselmatig niet nakomen van gemaakte afspraken, om maar een paar voorbeelden te noemen, dragen niets positiefs bij. Te veel overleg, poeha-gedoe bij de VIP ingang, maar nauwelijks besluiten om de economie te verbeteren, werkloosheid te reduceren of belastingontduiking van grote bedrijven te stoppen. Een Europa, dat gebaseerd is op een fundament van wederkerig wantrouwen en angst, zal echter op den duur geen stand houden. Maar Brussel ziet zich zelf als de Europese elite. Een dure vergissing.

 

Het valt Lena op – of komt dat door de leeftijd? – dat de politiek in de afgelopen 20 jaar sterk veranderd is. Niet ten goede. Overal lees je over corruptie, fraude, misleiding van burgers, onnodige geldverspilling of willens en wetens de boel bedonderen vanwege winstbejag of omdat kosten voor fouten te hoog oplopen. Politici mogen jarenlang blijven liegen, sjoemelen en frauderen. Sommigen vertonen daarbij tijdelijk dementie die even later weer als sneeuw voor de zon is verdwenen, hoewel de leeftijd van sommigen thans aardig ‘’belegen’’ en uit-de-tijd raakt. Evenals die verkiezingsbeloftes; niks waard als ze gekozen zijn. Wachtgeld- en vertrekregelingen – zelfs bij eigen opstappen – van wel 14 jaar (kost tonnen belastinggeld) wordt getolereerd en het loont om ambtenaar of politicus (liefst in Brussel) te zijn. Poen, he? Helaas: mijn ooit idealistisch-naïeve gedachte, dat politici er zijn voor jou en mij of het land, natuur en milieu is nep. Niemand, die eerlijk, integer en gepassioneerd politiek wil bedrijven? Helaas. Niet sexy en levert te weinig op.

 

Waar normaliter drugs, juwelen, dure auto’s of geld dieven aantrekken, is in de USA thans een ander fenomeen waar te nemen: water stelen. Als gevolg van de steeds groter wordende schaarste – m.n. in Californië – worden bewateringsinstallaties geplunderd, illegaal water afgetapt of bij de brandweer gestolen. Het grondwaterpeil in Californië is de afgelopen 14 jaar zwaar gedaald. Toekomst voor landbouw en veeteelt is in gevaar. Maar water verslindende activiteiten – zoals fracking – blijven op grote schaal mogelijk. In de USA. En straks ook in Europa.

 

Als Europa en de USA het niet willen; moet je het elders zoeken. Wapentuig, om precies te zijn. Porosjenko ging naar de wapenbeurs in Abu Dhabi. Een verdrag is gesloten; Oekraïne levert bewapeningssmederijen en van dat geld kan men oorlogstuig kopen. Waarschijnlijk gesuggereerd door de USA, om via haar bondgenoot de Emiraten wapens te leveren? Anders dan Europeanen zijn de Arabieren namelijk niet bang voor Poets dreiging, dat wapenleveringen aan de Oekraïne een 3e wereldoorlog zullen ontketenen. E.e.a. is uiteraard puur geruchten-wapengekletter…

 

Het zal waarschijnlijk wederom in de kast gezet worden: de discussie over openbaarheid van fractiekosten. Ruim 23 miljoen /jaar mogen de fracties gezamenlijk uitgeven om zichzelf draaiende te houden; voor ondersteunend personeel en activiteiten. Niet om campagnes of de partij te financieren. De bestedingen zouden in 2014 openbaar worden. Niet dus. Vooral SP en PVV verzetten zich hevig tegen de openheid, omdat de kosten voor fractie en partij nogal door elkaar zouden lopen…En ze overigens de afgelopen jaren een paar keer werden betrapt op foute uitgaven. VVD, PvdA en D66 willen ook openbaarheid over 2012 en 2013. Komt er niet. Lena’s oplossing: fracties die hun kostenplaatje niet openbaar maken, krijgen geen geld meer.

 

Een indrukwekkende analyse in de NZZ (CH) over het vluchtelingendrama. Het eigenlijke schandaal hierachter is niet ‘’Fort Europa’’ maar de onverschilligheid van vooral Afrikaanse regeringen over de exodus van eigen bevolking. Het is makkelijk om te praten over de vesting Europa, de hoge hekken in Marokko, de smokkel via boten, slechte migratiewetten & asielbeleid of wegkijken, als vluchtelingen op zee verdrinken. Lena vindt tevens, dat Europa geen duidelijk beleid voert: wie illegaal komt, gaat direct terug. Hard en duidelijk. Maar dat is maar een deeloplossing. Volgens de NZZ is er niemand, die eens wijst naar de Afrikaanse regeringen. Hoe kapot moet een land zijn dat jonge mensen dit in grote getalen verlaten en zich aan grote risico’s blootstellen? Veel van de vluchtelingen komen niet uit oorlogsgebieden, en ze worden ook niet bedreigd door honger. Heel veel zijn opgeleid, de meesten stammen uit de middenklasse of net daaronder. Een beetje regeringsleider zou zich de haren uit het hoofd moeten trekken bij een dergelijke exodus. Maar het is oorverdovend stil. Was er ooit een top van de Afrikaanse Unie, die zich afvroeg ‘’wat doen we fout’’? Nee, je hoort de machthebbers hooguit kritiek uiten over de afgrenzing van Europa. En velen zullen in het geniep zelfs blij zijn, als hun ambitieuze, gefrustreerde jeugd vertrekt; potentiele onrustzaaiers verdwijnen zo uit eigen land. De werkloosheid wordt geëxporteerd, en de emigranten met werk ondersteunen de economie in hun geboorteland en daarmee indirect ook het regime. De Afrika-boom? Het Afrika als het nieuwe Azië? Waarom ontvluchten er dan toch duizenden dit veelbelovende continent? Enerzijds omdat emigranten andere emigranten aantrekken. Anderzijds omdat de ellende in eigen land nog groter is; geen perspectief of hoop, slechte sociale systemen, corruptie en werkloosheid. Traditionalisme, seksisme, autoritair/dictatoriale heersers, bijgeloof etc. hebben de sterk groeiende bevolkingen niet de voorzieningen geleverd, die nodig zijn. Exploitatie van bodemschatten? De burgers zien niets van de winst, die in de zakken van de machthebbers vloeit. Zolang deze situatie in eigen land slecht blijft, zullen vluchtelingen blijven komen. 35 miljoen Afrikaanse mensen leven thans buiten hun geboorteland, en dat is dan nog het meer actieve, moedige deel van de bevolking. De besten gaan het eerst. Braindrain noemen we dat. Ze werken o.a. in Europa. En dat wederom ‘’helpt’’ door ontwikkelingsexperts naar die gebieden te sturen om het tekort in die landen te ‘’compenseren’’ en steunt corrupte regimes door ontwikkelingsgeld of ‘’stimulatiegeld’’ te verdelen…Stom, dom en contraproductief. De heersers zijn ondertussen alleen bezig, zichzelf in het zadel te houden en nog rijker te worden. Niet om problemen zoals Boko Haram, Ebola of werkloosheid op te lossen. Dat moet het buitenland maar doen. Afrika is niet arm. Maar de rijkdom is bijzonder oneerlijk verdeeld. En invloed en macht? Komt niet door intelligentie en hard werken of fairness daar. Wie is de eerste, die dit thema op tafel durft te leggen, in de EU en in Afrika of de VN? En er wat aan te doen? Nee, de EU commissie grijpt weer naar het middel ‘’bestuderen’’ en erover praten. Terwijl Frontex helder is: 274.000 illegalen kwamen 2014 naar Europa, waarvan 170.000 over zee, en 50.000 via Griekenland. 3x zoveel als in 2013. Uit o.a. Syrië, Eritrea, Zuid-Soedan, DRCongo en Libië…Registratie is alles. Beleid en actie? Andere wereld.