columns

Zwarte dag, Albino's, Fransozen en Bloody G....

Verkiezingen in Israël. Hij won met ‘’als ik regeer, komt er geen Palestijnse Staat’’. Jarenlange ‘’vredesbesprekingen’’ en hoop de prullenbak in. Lena riep het al jaren, nooit zal er vrede zijn, nooit komt er een Palestijnse Staat, zolang hij aan de macht blijft. Want zijn machtsspel draait om angst; voor Iran, de Palestijnen, de Arabieren….Kortom, alleen hij garandeert een (schijn-) veiligheid. Kosten van levensonderhoud rijzen de pan uit, sociale onvrede is groot en velen willen gewoon in vrede samenleven en vinden dat ook de Palestijnen recht hebben op een eigen staat. Maar dat past niet in het plan van Bibi. De Palestijnen zijn wederom in de hoek geduwd, waar ze al sinds de oprichting van Israël in 1948 terecht kwamen. Zonder hoop op autonomie, vrede, economische vooruitgang of vrijheid. Zo stimuleer je alleen nog meer haat en geweld. Pikzwarte dag voor vrede en rechten voor de Palestijnen. Bibi won, maar tegen welke prijs? Nicojo vrijstaat heeft de Palestijnse Staat erkend, en roept alle landen in de wereld op, hetzelfde te doen.

 

Egypte zou een nieuwe hoofdstad bouwen, leest Lena. Top! Goed voor economie, werkgelegenheid en ‘’lucht’’ voor het thans overvolle Cairo. Helaas, bij verder doorlezen bleek, dat dit 75 miljard verslindende project er vooral voor politiek en overheid komt. Compleet met presidentieel paleis, vliegveld, tuinen, scholen, restaurants, een 4x groter dan ‘’Disneyland’’ vrijetijdspark, meren en nog veel meer. Alle ministeries, maar ook de diplomatieke wereld zouden in de nieuwe stad gehuisvest worden. Binnen 5-7 jaar verwacht men al de eerste verhuizingen. Megalomaan idee van Sisi voor de politieke elite, of gaan ook de gewone burgers hiervan profiteren? Want ondernemers uit de VAR zullen vooral gaan bouwen. Het is te hopen, dat het project niet alleen buitenlandse investeerders aantrekt, maar vooral ook de economie en de werkeloosheid ten goede komt.

 

Ruim 50 dagen ’regeren ‘’ze’’ nu. Ofwel dagelijks loze beloftes, dreigementen, chantage en beledigingen. Onzinnige ideeën als hervormingsplan. En vooral niks doen. Geen stop op kapitaalvlucht of het starten met innen van belastingen. De geldgevers de laan uitsturen en direct nieuw geld eisen, want de kas is leeg. Nou en? Stop met jammeren, ga aan het werk en hervorm! Miljarden geld ligt op buitenlandse rekeningen. Belastingvrij. Belastingverdrag met Zwitserland? Geen zin in. De Zwitsers boden zelfs aan, om belasting op deze gelden te innen en over te maken. Hoeft niet. Waar houdt solidariteit, stabiliteitspact en coulance op? Hier en nu. Eigen mensen of regering zijn niet bereid, de zelf veroorzaakte crisis echt op te lossen. Dat moeten andere, domme, EU landen maar doen. ECB en Juncky laten bewust de geldstroom vloeien, om het gedrocht EU  – ‘’prachtig’’ uitgebeeld door het nieuwe ECB gebouw – te laten voortbestaan. Banken blijven overeind, evenals regeringen, die zich niet aan afspraken houden. Rijken ontspringen continu de dans en werkelijk behoeftigen zien niets van al dat geld. Waarom vertelt de EU dat verhaal niet?

 

Het recept om rijk te worden? Leer met geld om te gaan. Vindt Kiyosaki; auteur en US-zakenman. Met 47 jaar kan hij met pensioen. Geld zat. In zijn bestseller ‘’Rich Dad Poor Dad’’ geeft hij 6 tips, hoe je rijk wordt. Word je dat niet, dan ben je dus een sukkel. Lena vat kort samen: 1) wees niet bang voor verlies: mensen werken niet alleen omdat ze geld willen verdienen maar omdat ze het nodig hebben. Echter met geld gekocht ‘’plezier’’ is maar van korte duur. De meeste rijken werden rijk uit angst, niet vanwege de wens naar meer luxe of gemak. Hoe meer geld ze ophoopten, hoe groter wordt de angst, ooit geen geld te hebben. Dus willen ze nog meer. 2) Wil je rijk worden? Leer dan over financiën: vooral het verschil tussen vermogen (wat levert het mij op) en verplichtingen (wat kost het mij). Niet iPhone of nieuwe auto, maar beter investeren of onroerend goed kopen. 3) wees je eigen baas; mensen, die levenslang voor anderen werken, blijven vaak levenslang financieel afhankelijk. En…Blijf bij je leest! Kroc, de oprichter van McD, was verkoper; hij verkocht eerst hamburgers en shakes, daarna franchise. Zijn business is het om inkomen via verwerving van onroerend goed te krijgen. Want de standplaatsen voor zijn McD’s zijn van belang voor het succes van de franchise onderneming. 4) Financieel IQ: leer over boekhouden, belastingrecht (zoek naar de mazen/grenzen), investeren, marketing en wetgeving. 5) Durf! Niet de slimme komt vooruit, maar de durfal. Het financiële genie vereist zowel vakkennis als moed. Alleen diegene, die zich financiële oplossingen kan voorstellen, vindt ook een oplossing tot het probleem. 6) Geld is niet alles. Het belangrijkste is: denken en weten wat je doet. Verkoop & marketing plus communicatie vormen de basis voor persoonlijk succes. Zo, nu je dat weet, beste lezer, aan de slag. Enne, Lena heeft geen bezwaar tegen een paar centjes, als dank voor uw verkregen rijkdom…

 

Geweldig, die Supermario, maar beseft lezer dezes, dat de waarde van de Euro met 25% is gedaald? Een kwart MINDER! Ooit begonnen de Amerikanen met de verruiming van geld. Toen volgden de Britten en de Japanners. Allemaal met als gevolg: waardedaling van eigen munt. En nu is Europa eraan begonnen. Aldus Casper de Vries/Erasmusuni. Een wedstrijdje ‘’wie heeft de goedkoopste munt’’ heet het spel, gespeeld met onze belastingcenten. Een lage waarde kan economisch voordelig zijn; denk aan export. En de lage olieprijs helpt nu ook extra. Maar het recept ‘’heb een lage munt, zodat je productie groter wordt en dus goedkoper is dan die van je concurrent’’ houdt maar beperkt stand. Want uiteindelijk zullen bedrijven voor duurzame groei moeten zorgen. En een tijdelijk lagere munt heeft niet direct effect; er moeten immers ook grondstoffen en onderdelen gekocht worden, die daardoor weer duurder zijn. Plus de prijs is niet het enige, om de concurrentie uit te schakelen. En voor Europa geldt: de hoofdmoot van de export naar landen met de Euro. Hoe zinnig is dit QE spel dan? En levert het meer voordeel dan nadeel op? Zoals duurdere import van zaken, die je echt nodig hebt en dus geen keus hebt? Het QE mechanisme gaat niet ertoe leiden, dat de echte economie met kredietverlening op gang komt. Dat kan alleen via echte hervormingen; minder overheid & regels; meer prikkels om langer en vooral efficiënter te werken. Maar de politiek is zwak en denkt liever haar probleem door de ECB op te laten lossen. Dure vergissing.

 

Vanaf 1998 tot eind 2014 zijn ruim 140 albino’s in delen van Centraal- en Oost Afrika gedood. Ruim 50% daarvan alleen in Tanzania. Vanwege een bijgeloof, dat hun lichaamsdelen geluk brengen. Nu zijn in Tanzania ruim 220 zogenaamde helers, helderzienden en tovenaars vastgenomen, maar vervolging is lastig, omdat een grote meerderheid (ruim 93%) van de (Tanzaniaans-) bevolking deze duistere praktijken goedkeurt. Witte haren, in vissersnetten geknoopt, verhogen de vangst; het drinken van albino-bloed zou liefdesgeluk vergroten. Amuletten of schoenen uit albino-huid zijn bijzonder kostbaar. En voor diegenen, die met menselijk materiaal handel drijven, varen er wel bij; ruim 70.000 Euro brengen lichaamsdelen van een compleet lichaam op de markt in het laatje. Steeds vaker worden ook lijken van kinder-albino’s ontdekt, waarbij armen en benen zijn afgehakt. Voorlichting, opleiding en harder optreden van de regering is nodig. Maar tot op heden zien Tanzanianen de albino vooral als een soort geest, die niet zoals een mens sterft, maar op wonderbaarlijke wijze verbleekt…

 

Die Fransozen weer: Franse boeren zouden – aldus het recente besluit – 25% van hun subsidie kwijtraken, als gevolg van het budgettekort. Omdat de omschakeling van gewone naar bioteelt zo goed loopt. De boeren vinden dit hypocriet; overgang stimuleren maar de boer niet betalen als hij om is? U snapt het al, ze kregen het voor elkaar. Die korting komt er niet. Zeer tegen de wil van beleidsmakers in Brussel en Parijs, die bepalen, hoe subsidies besteed moeten worden. En die liefst naar een subsidieloze landbouw toe willen. De dreiging om massaal de straat op te gaan was al genoeg om een streep door dit plan te zetten. Zoals altijd in Frankrijk.