columns

Collateral damage en andere onzinnigheden

De president kan zijn land ontvluchten, naar zijn veilige bondgenoot, en daar genieten van rust en luxe. Anderen gaan het probleem opknappen. Niet zijn zorg. De bevolking van Jemen wordt ondertussen geconfronteerd met ernstige vernielingen en oorlogsgeweld; zij hebben geen keus. Te veel machthebbers over de hele wereld lijken dit gedrag normaal te vinden. VN en Europa ook.

 

En nog is het PGB-drama niet ten einde. Kan nog wel tot de zomer duren. Zolang moeten PGB-houders en zorgverleners maar zien hoe ze het redden, want een voorschot, daar wil Van Rijn niet aan. Volledig losgerukt van de maatschappij, prevelt hij elke keer weer beterschap. Eruit gooien, die man, zonder wachtgeld, salaris of andere vergoedingen.

 

Zürich wil in de stad een mobieltjes-verbod voor voetgangers; steeds vaker kijken ze op hun mobieltje, in plaats van op de weg en het verkeer, met soms fatale gevolgen. Elders zie je dat er op de weg symbolen geschilderd worden om voetgangers te attenderen. Het moeten toch armzalige tijden zijn geweest, zonder iPhone, smart tablets en zo….

 

De EU zet haar geloofwaardigheid op het spel, door te blijven doorgaan met eenzijdige solidariteit en honderden miljarden steun, terwijl het land in kwestie niet bereid is zich aan regels en gemaakte afspraken te houden of serieus het zelf veroorzaakte probleem op gaat lossen. Terwijl wekelijks miljarden uit de banken weggetrokken worden, vult de ECB gewoon aan; openlijk verkapte staatsteun. In plaats van belasting te innen, wordt o.a. de belastingschuld van 11 miljoen kwijtgescholden aan voetbalclub PAOK Saloniki; eigendom van Savvidis, vriendje van Poet. Vlak voor geplande gesprekken in Rusland. En of we nu even – liefst gratis – tenminste 19 miljard willen overmaken. Want de bodem is in zicht.

 

Misplaatste 1 april grap? Helaas niet. Nederland lijkt – aldus de Telegraaf – de conferentie ‘’Politiek, macht en sektarische identiteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika”’ te Londen te hebben betaald. Georganiseerd door de “Cordoba Foundation’’. Blijkt het een lobbygroep voor de Moslimbroederschap te zijn. A) wat moet een topambtenaar van NL daar en B) waarom betaalt NL een congres in London? En C) zonder vooraf goede check? Pruts naïevelingen die strooien met belastinggeld. Schaf topambtenaren maar af.

 

Lena kan er met haar pet niet bij. En die heeft ze – door bouwperikelen en zomerweer – steeds vaker op. KPN pief Blok kreeg in 2014 1,8 miljoen. 7 ton meer dan in 2013. Terwijl duizenden banen zijn verdwenen. ABN toppers hadden de ton extra al bijna uitgegeven, totdat…Lena gunt topbestuurders best een extraatje. Als de zaken goed gaan. Maar als duizenden mensen ontslagen worden; laakbaar gedrag aan de orde is; controle ontbreekt en maatschappelijke verantwoordelijkheid wijkt voor ordinair graaien? Dacht van niet. Maar de toppers begrijpen de sociale commotie niet. Het was toch een legale deal? Door de maatschappelijke en politieke ophef trok men de (luxe) keutel even in. Helaas, beursgang wordt uitgesteld omdat de bank door alle gedoe minder waard wordt. En had Dijssie 2014 nu wel of niet toegezegd, de bonus te verdedigen maar met waarschuwing voor reputatieschade? Ook de politiek, naast bankiers, multinationals en de EC, staat steeds verder af van de maatschappij. En zorgen vooral puik voor zichzelf. Neem nou afgetreden Teevie: financieel zit hij er buitengewoon warmpjes – zeg maar tropisch – bij. Net als Kamerlid geïnstalleerd. En toch houdt hij recht op 3 jaar en 2 maanden wachtgeld??? En wel in het 1e jaar 80% van zijn laatstverdiende salaris (135.000) en daarna 70%. En dan mag hij bijklussen tot 100%. Vergoeding als Kamerlid? 94.000/jaar, en dat wordt nu aangevuld tot 135.000. Nu snapt Lena, waarom iedereen graag de politiek in wil, en vooral ook - al heeft hij/zij gefraudeerd, gelinkmiechelt of anderszins blijk gegeven van incompetentie – pertinent op die zetel wil zitten of naar Brussel wil komen. Want het verdient zo lekker makkelijk! Red je het elders niet? Dan is er altijd nog de politiek! Maar echt uit te leggen is het niet meer; niet aan werklozen, gepensioneerden die gekort worden of PGB-budgethouders en zorgverleners.

 

Dat de EU megalomaan is, en teveel geld verdwijnt in zakken of projecten die niks waard blijken, is niet nieuw. Controleurs van de EU-begroting hebben het huidhoudboekje over 2013 afgekeurd. Bekritiseerd wordt vooral het Europese Onderzoeksinstituut voor Innovatie en Technologie (EIT), en 4 van de 7 grote technologiepartners van de EU, de zogenaamde Joint Undertakings (JU). Vanwege te hoge kosten. O.a. bij Nucleair Instituut Iter (Frans), het Artemis Project (Zweeds) ten behoeve van nieuwe IT systemen of het Nanoelectrica-project Eniac en het Innovative Medicine Initiative – waar ik eerder over berichtte -. Nu moeten al deze ‘’acteurs’’ bewijzen, dat de aan hun toevertrouwde belastinggelden correct en zinnig zijn gebruikt. Want het blijkt niet te kloppen: te hoge kosten, mismanagement, oneigenlijke subsidiering van bedrijven of geldverkwanseling is de klacht. En afvinken op 30 april kan natuurlijk alleen, als alles in orde is. En de fouterikken beloven, nooit meer in de fout te gaan. Toch? Lena voorspelt; de pennen liggen al klaar. Zoals altijd.

 

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie heeft het gezegd: lidstaten van de EU hoeven niet uitkeringen aan andere EU-burgers te geven, als ze niet in het gastland hebben gewerkt. Zoeken naar werk in een EU land, of er zelfs geen moeite voor willen doen, maar gelijk naar het loket lopen? Geeft nog geen recht op bijstand. Afgelopen met het uitkeringstoerisme. Het werd tijd. Het advies is niet bindend, maar het zou verstandig zijn, als alle EU landen dit overnemen.

 

En de Telegraaf is de tegenwerking zat; een klacht wordt bij de Europese rechter ingediend om eindelijk openheid van zaken te krijgen rond de naheffing uit Brussel van 642 miljoen; eerst was het Kabinet onaangenaam verrast, zou men alles checken en toen werd het geld vliegensvlug overgemaakt. Eerdere verzoeken om openbaarmaking van correspondentie en feiten hierover tussen DH en Brussel werden door de EC steeds afgewezen, vooral op verzoek van NL zelf…Publiek belang wijkt voor Europees konkelmanagement? We zullen het zien. Misschien.

 

Vreemd bericht: 75.000 jongeren tussen de 15 – 27 jaar zouden geen toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Het betreft dan jongeren, die niet naar school gaan, geen werk hebben, niet op zoek zijn naar werk en dus niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Jonge vrouwen begeven zich m.n niet op de arbeidsmarkt door ziekte, zorg voor gezin of huishouden. En de mannen dan? Lauw Loenen met uitkering? En dat zou het gevolg van de crisis zijn? Of arbeidsongeschiktheid en ziekte? 4 van 10?  Geloof er geen barst van. Vooral lager opgeleiden zouden moeilijk aan een baan komen. En dus gooien ze er het bijltje bij neer? In plaats van verder leren? De aanpak van de jeugdwerkloosheid is veel te vrijblijvend. Schop onder de kont, geen uitkering en ‘’leer en kom zelf in actie’’ is Lena’s advies, in plaats van veredelde bezigheidstherapie (die term bedacht FNV Jong).

 

Nee maar, het TTIP zou toch duizenden banen opleveren, en extra inkomen voor Europese huishoudens, tot wel 545 Euro? Economische winst zou oplopen tot 119 miljard? Helaas, De EU commissie heeft zich verrekend; sinds maanden krijgt men openbare kritiek en omstreden zijn ook de zogenaamde groeiprognoses. En de getallen, die vooral door het IFO instituut in München, en het London Centre for Economic Policy Research bij elkaar worden gefantaseerd, blijken nogal wat belangrijke factoren er niet in te betrekken. En nu reageert Brussel en bagatelliseert de omstreden prognoses. Maar….Geschrapt werd de miljardenwinst van de economie van de EU, er wordt nu rekening gehouden met een groei van maar 0,5%. Verdorie, wat een blamage, zeg. Want de groei van economie, banen en welvaart waren toch juist argumenten, om het TTIP te omarmen en de megabelangen van multinationals zo te rechtvaardigen? Tja,…Wat eigenlijk zonder ophef ‘’effe’’ erdoor gesjeesd had moeten worden, blijkt nu toch een taaie brok. En waar het voornamelijk een achterkamertjes-gedoe bleek, eisen de regeringen uit verschillende landen nu openheid en recht op inspraak. Niks gesmiezelsmousel, faire deal voor economie en burgers.

 

En dan als uitsmijter: de NL spoorwegen mag nog 9 jaar legaal belasting ontduiken via de Ierse constructie. Heeft Dijssie  nu bepaald. De NL staat is dus zijn eigen belasting aan het ontduiken. Moest je als gewone burger beter niet proberen