columns

Op hoop van zegen, de shit komt toch wel naar beneden

Eerst zei de ABN top ‘’ja, ik graai’’ en onder druk zagen ze ervan af, hoewel ze het ‘’waarom’’ nog steeds niet begrijpen. KPN pief leverde vervolgens ook zijn extra bonus van 425.000 in. Om zonder gedoe de cao onderhandelingen te kunnen doen. BP keert 12,7 miljoen $ beloning uit aan topman Dudley; 20% salarisstijging bij magere resultaten en lage olieprijs. Bovengemiddelde beloning, stellen adviseurs die institutionele beleggers bijstaan. Is echter niks vergeleken met de net gesloten Shell-BG deal: de kersverse topman krijgt 43 miljoen voor 58 dagen werk. Ruim 742.000/dag of te wel ruim 92.000/uur als Lena kan rekenen. De voormalige topman van het Noorse staatsoliebedrijf ging op 9 februari jl. naar het Britse BG en kreeg een riant salaris: 25 miljoen GPB. Door druk van aandeelhouders zakte dit naar 17 miljoen GBP. En door de deal stijgt zijn beloningspakket dus. Hij hoeft alleen nog zolang te blijven, tot de deal is afgerond en het bedrijf draait, een maand of 8 dus. Moet hij toch uitzonderlijk presteren, om zoveel op te strijken. Terwijl de overheid bij ICT projecten worstelt met een maximum van 225,00/uur voor externe toppers…

 

Israël vindt, dat de raamovereenkomst met Iran – tot juni definitief vast te leggen – een gevaar vormt voor het overleven van Israël. In de Jerusalem Post meldt Bibi, dat Iran nu haar nucleaire programma kan legitimeren, de economie versterkt en zo agressie en terreur in het Midden Oosten en daarbuiten kan vergroten. Al jaren prevelt hij de angstboodschap, dat een deal met Iran fataal zal zijn. Omdat Iran met Saoedi Arabië strijdt om de macht, en beiden diverse terroristengroepen financieren. Een vreselijke oorlog met een kernbom zou het gevolg kunnen zijn, buldert Bibi. En als het moet, gaan ze – Israël dus – eenzijdig acties nemen, om Iran te beletten, nucleaire wapens te fabriceren. Of te wel, luchtaanvallen op nucleaire installaties. Roept hij al jaren. Van de USA eist hij, de erkenning van Israël verplicht onderdeel van de nucleaire deal te laten zijn. Obama weigert. Terecht. Laat Israël ophouden met schijnheilige dubbele-tong-beloftes; sta  een Palestijnse Staat toe; stop illegale nederzettingen &  bouw van de muur en hou op met systematische benadeling van Palestijnen. En pas dan, als die Palestijnse Staat er is, valt er verder te praten. Ook met Iran.

 

4000 Euro moet Amersfoort betalen omdat ze de bewoners hadden geattendeerd op de woonplek van de pedo. Boven een kinderdagverblijf. Zijn ze nog helemaal bij hun hoofd, die rechters? Had de gemeente haar bewoners niet gewaarschuwd, zou volgens Lena juist wel een boete op zijn plaats zijn maar dit is toch te gek voor woorden?!

 

Eerst schiet men van alles overhoop = gouden tijden voor de wapenindustrie. Dan komt het hulpverleencircuit op gang. Met gironummers en vanuit ‘tig organisaties, die miljoenen aan overhead kosten. Schrijnende beelden, om ons vooral tot geven te stimuleren en triest om geld te verdienen aan ellende van mensen. Waarom geldt hier het principe ‘’de veroorzaker betaalt’’ niet? Saoedi Arabië is puissant rijk, bombardeert de Houthis plat in Jemen en laat het opruimen, verbinden en verzorgen van bevolking en land vervolgens aan anderen over. Geen sprake van om wapenhandel te beperken; geen instantie die de goed gevulde bankrekeningen van machthebbers en boeven gebruikt om hulp te verlenen. En vooral geen lef om in organisaties zoals de VN of WHO echt maatregelen te nemen om deze onzinnige kringloop van macht en zelfverrijking = oorlog/geweld en onderdrukking = ellende voor mens, dier, natuur en schade aan economie stopzet. Sterker nog, net weer vraagt de VN om miljoenen voor de hongerende Noord-Koreaanse kinderen. Terwijl de dictator daar zich volvreet aan kreeft en kaviaar en het naar beneden spoelt met dure champagne? De menselijke maat is zoek.

 

Als je toch als land/regering niet verder komt dan ‘’enkele gesprekken gevoerd’’ en niet weet, waar je gegijzelde onderdaan verblijft, is het toch maar povertjes gesteld met de kwaliteit van de inlichtingendienst, het leger of diplomatieke dienst. Overal zet NL militairen in, maar als gewone burger moet je het maar zien zelf te redden. De staat lijkt niet echt bereid, noch in staat, om zich echt voor je in te zetten. Tenzij je een bobo of BNL-er bent, vermoedt Lena. Het is dat de Fransozen op zoek waren naar terroristen, en toevallig op Sjaak stuitten, anders zou hij nog steeds zijn huisje met zand en steentjes herbouwen…Merci bien!

 

Kijk, die Amerikanen willen dat TTIP zo graag, dat alle middelen geoorloofd zijn, inclusief sjoemelen met data of omstreden punten met andere zaken te verweven. Een vertrouwelijk bericht uit het Duitse Economische Ministerie laat dat zien. Met betrekking tot het kopen via de overheid van goederen en/of diensten bij private aanbieders zouden concessies zijn gedaan. Het ‘’buy American’’ principe wordt dan een beetje afgezwakt, maar men wil niet echt zonder slag of stoot de markt openen. Eist dat overigens wel van Europa. En betreffende het ISDS – dat verhipte ‘’aparte rechtspraak’’ gedoe, waar Europa terecht tegen is (waarbij investeerders landen buiten de nationale rechtsspraak om kunnen aanklagen voor schadevergoeding) - daar willen ze ook niet wijken. Het lijkt steeds meer op een koehandel, waarbij minder belangrijke zaken zogenaamd geruild worden, om vooral de voor USA-belangrijke zaken op tafel te houden. Bij de waardering van wetten zouden Amerikaanse handels- en investeringsbelangen zwaarder wegen dan b.v. milieubelangen. Europa weigert vooralsnog, om haar standpunt betreffende dat ISDS te veranderen en wil o.a. ook een beroepsmogelijkheid. Dom. Het hele ISDS moet compleet van tafel, niet invoeren met een zijdeurtje, want dan is het hek toch van de dam. Maar dat snappen de naïevelingen in Brussel (of o.a. NL) niet. Noch de EU Commissie noch het Duitse MvEZ wilde commentaar geven op de uitgelekte informatie. Hoezo transparantie? Er zijn nog vele hobbels te overwinnen, zoals de situatie over intellectueel eigendom, geografische afkomst van goederen (waarbij regionale specialiteiten worden beschermd) en gemeenschappelijke normen; o.a. voor de auto industrie. Ook daar geeft USA mondjesmaat toe bij achteruitspiegels en richtingaanwijzers. Maar weer niet bij veiligheidsgordels. Zou te maken hebben met veiligheid. Duitse auto-industrie woest. EC weer met de hakken in het zand. Gelijkwaardigheid en vooral eerlijk zaken doen? Gaat niet van een leien dakje.

 

We hadden toch Luxi-gate? Stilzwijgend naar de achtergrond geduwd, want het is wel een beetje onwelgevallig voor Juncky. In plaats daarvan richt de EU commissie haar pijlen – ofwel controlerend (?) oog – op ietwat merkwaardige balansen van banken in Griekenland, Spanje, Portugal en Italië. Alleen daar, vraagt Lena? Guttegetut. Een team van experts probeert te achterhalen, of de regeringen van deze landen op illegale wijze garant staan voor kwakkelende banken. Meldt de Financial Times. Terwijl de ECB in het openbaar illegale staatsteun biedt aan Griekenland, met medeweten van de EC, omdat die geen knopen durft door te hakken? Zielig verdoezel-toneelspeel. Enfin, in dit geval zou het om de zogenaamde deferred tax assets gaan; dat zijn papieren, waarop normaliter een verlies is geboekt, welk banken later van de belasting kunnen aftrekken. De regeringen van de genoemde landen zouden in 2014 hun wetgeving zo hebben aangepast, dat de banken deze papieren aan hun kernkapitaal kunnen toevoegen – dus tot die middelen, waarover deze banken continu beschikken en waar in geval van nood, schuldeisers betaald kunnen worden. Daarmee werden kwakkelende banken gestabiliseerd. Maar deze wetsveranderingen acht de commissie oneigenlijke staatshulp; want als een van die kwakkelbanken omvalt, moet de regering ze dus voor een faillissement redden, omdat ze dan garant moet staan voor het in de balans verrekende belastingvoordeel. De discussie kan zwaarwegende gevolgen hebben. Want zonder deze dfa’s zouden de kapitaal-buffers van sommige banken waarschijnlijk als sneeuw voor de zon wegsmelten. En dan zou ongeveer 40 miljard Europees ‘’kernkapitaal’’ in gevaar zijn. In Griekenland zou het kernkapitaal van de grootste nationale banken uit wel 30 – 40% van deze dta’s bestaan. Officieel flut-onderzoek instellen dan maar? De betrokken landen zwijgen vooralsnog. Zoek andere fouterikken, dat leidt lekker af van Juncky en illegale praktijken van de ECB om de EU schijn hoog te houden. We weten toch allemaal, dat banken overeind gehouden worden en burgers het gelag betalen? Nou dan.

 

Cushing in Oklahoma; ogenschijnlijk een gewone Amerikaanse stad. Behalve dat het naast bewoners ook ‘’onderdak’ ’biedt aan ca. 87 miljoen vaten olie. De grootste olietankers vervoeren ongeveer 2 miljoen vaten…Bij de Exxon Valdez ramp voor Alaska in 1989 kwam 1 miljoen liter olie vrij. Cushing ligt op het snijpunt van verschillende grote oliepijpleidingen (in totaal ruim 14.000 mijl, waaronder de beruchte Keystone teerzandpipeline). En de olie- en gasindustrie daar is de machtigste van heel Amerika. En – dankzij fracking – staat het thans op nr. 1 van de gebieden met de meest actieve seismische activiteit; ofwel aardbevingen. En hier zou wel eens de grootste milieuramp ooit kunnen gaan plaatsvinden. Tot 2008 waren aardbevingen zeldzaam in Oklahoma; maar toen begon het met 2  aardbevingen rond de 3.0/Schaal van Richter. 2014 werden al 585 (!) aardbevingen gemeten, waarvan 15 boven 4.0. In 2015 denkt men uit te komen op ruim 800. Regering of olie/frackingbedrijven ontkennen en negeren risico’s en gevaren. Scenario’s voor ‘’what if’’ zijn er nauwelijks. The Geological Survey deed op verzoek van de regering onderzoek en stelde onomstotelijk vast, dat er een link is tussen fracking en verhoogde seismische activiteiten. Maar wie kan het wat schelen? Niemand. De ellende is, dat door fracking enorme hoeveelheden water worden verbruikt; het meeste daarvan raakt voor altijd verontreinigd. Deze werkwijze zorgt voor geologische instabiliteit. Als het water weer teruggepompt wordt in de grond, is verhoogde seismische activiteit een gegarandeerd gevolg. Het feit, dat er zoveel olie in dat gebied is opgeslagen, plus de verhoogde seismische activiteit zou alle alarmbellen moeten laten rinkelen. Maar men vertrouwt op incidentele inspectie van vaten en leidingen en geëigende maatregelen bij gevaarlijke situaties…Helaas kon de betrokken instantie PHMSA niet aangeven, wanneer de laatste inspectie had plaatsgevonden na de oktober 2014 aardbeving. En of de tanks bestand zijn tegen aardbevingen boven 3.0? Maakt ook niet uit. Zolang de USA maar vooral meer olie produceert dan ze gebruikt. Is goed voor werkgelegenheid, winst, belastinginkomsten en lagere benzineprijzen. En wacht men af tot het fout gaat. Tot die tijd houdt men de fingers crossed.