columns

Loze woorden, zoveelste scene en omgekeerde evolutie

De afgelopen week kenmerkte zich tot schijnvertoning en loos gebral: de zogenaamde onduidelijkheid over de uitspraak m.b.t. bed/bad/brood leidde bijna tot een kabinetscrisis. Puur politiek spel, want de EU uitspraak was glashelder. Het bereikte akkoord houdt het kabinet – en de PvdA - nog even in het zadel. Prutsakkoord voorziet, dat uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk worden opgevangen in 5 stedelijke opvangcentra, voordat ze uitgezet worden. Diegene die niet mee werkt wordt op straat gezet. Moet maar zien wat hij/zij doet. Als gemeenten toch opvang bieden, gaat het Rijk hun budget korten. Daarmee weer een probleem over de heg flikkerend, wat ze niet willen/kunnen/durven oplossen. Evenals de problemen bij PGB en thuiszorg. Mensen moeten maar mantelzorg/privezorg regelen. En als die er niet is? Dikke pech. Eruit, die waardeloze kliek van niets-presterende-maar-wel-op-riante-zetelsalarissen-zittende-politici; ze kosten een hoop en je hebt er niks aan.

 

De ellende in de Mediterrane Zee liet de wereld zogenaamd opschrikken; nou, de ramp  was te verwachten, na de stopzetting van Frontex. En nu wil Europa, naar Australisch voorbeeld ook een soort ‘’stop the boats’’. En van de voorziene 150.000 overstekelingen dit jaar 5000 binnenlaten? Of is het bericht weer onduidelijk en bedoelen ze dat de overgrote meerderheid van de 200.000 vluchtelingen uit 2013/2014 terug moet? Op zich zal de heldere boodschap probeer je illegaal naar Europa te komen, ga je direct terug uiteindelijk werken; want wie wil betalen voor een kansloze oversteek? Stabilisering en samenwerking met probleemlanden in de regio? Prima. Maar dan wel op basis van goede voorwaarden en controle op besteding van financiële hulp. Redding van gammele boten ja, en linea recta terugsturen, indien nodig met reddingssloepen, betaald met geld van opgepakte mensensmokkelaars en handlangers. Hou mensen terug bij opstapplaats. En wat is er nou zo moeilijk aan, om buiten de EU een asielaanvraag te faciliteren? Via Facebook is immers een overtocht van Turkije naar Italië voor 5500,00 zo geregeld. Nou dan, moet een formuliertje toch ook simpel op het web gezet kunnen worden? En ga nou niet opvangcentra buiten Europa bouwen; schijnzekerheid, want Europa wil die mensen helemaal niet. De miljoenen goodwill-Euro zonder verantwoording, als intentie voor democratie voor Turkije, direct stopzetten; dit land kijkt weg en staat de menselijke smokkelroute openlijk toe. Booming business: je boekt via Facebook een overtocht; betaalt onderweg bij elke grens/controlepost smeergeld, wacht af in het Turkse hotel/hostel; die soms 10 personen in een kamer stoppen; en wordt dan door kleine booteigenaren naar de vrachtschepen gevaren. De kustwacht komt daar bewust niet. Want Italië is de overslagplek, waar je via de trein overal elders naartoe kunt. Van hopeloosheid wordt zo misbruik gemaakt en vooral heel vel geld verdiend. Intriest. Nu hopen dat de EU de uitgelekte plannen ook doorzet.

 

En de volgende komedie is weer een scene verder: voor eind april zou een concrete, serieuze lijst van hervormingen op tafel moetenliggen. Maar Alexis en Yannis doen het niet. Nu niet, straks ook niet. Nooit. Want ze willen niet hervormen. Meldt Reuters. Maar ze eisen geld. En omdat Europa te laf is, betalen die wel. Om lastige discussie nu te vermijden, sluit de EU de ogen en richt zich op 30 juni. Nog 2 maanden meer openlijke verboden staatssteun via de ECB, die net weer de ELA noodsteun voor Griekse banken – waar burgers miljarden af halen – heeft verhoogd. Die 7,2 EU miljard zijn zo al 10 x uitgekeerd. Ondertussen meldt de EU, dat we het in 2014 goed deden, we zitten onder de 3% grens! Vooral Griekenland lijkt  spectaculair: van 12,3 naar 3,5%. Als je de cijfers nader bekijkt, blijkt dat het aandeel aan uitgaven door de Staat daalde van 60,1 naar 49,3%. Ruim 20% lager dus. Maar helaas, de teruggang blijkt maar eenmalig, want in 2013 moesten hun banken gered worden. Met ruim 20 miljard. En echt gespaard of hervormt? Pijpensteel; de sociale lasten bleven praktisch gelijk: 18,5 i.p.v. 18,8%. Frankrijk zit ruim boven 4%. Engeland 5,7%, met 90% van het BNP dubbel zoveel als in 2007. Te mooi om waar te zijn dus. Details vind je hier:  http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/eurostat-defizit-bericht-europa-rechnet-seine-schulden-schoen-a-1029709.html

 

Een fietsprofessor is NL rijker, uit de USA. Wat volgt? Onzinprofessor in de geeft-niet-weet-niet-als –het-maar-verdient-kunde? Is vast wel een Uni te vinden die je wil aanstellen. En studenten die college willen volgen. De Nederlandse overheid gaf miljarden uit aan IT projecten, maar overal is het hommeles; nu weer de IND; die de dossiers van asielzoekers in de pardonregeling NIET bewaard, omdat de huidige systemen geen info kunnen ophalen uit vorige systemen… NL op zijn smalst. En ondanks eerdere waarschuwingen moest NL weer eens haantje-of kippetje-de-voorste zijn en kocht alvast 8,5 JSF vliegtuigen. En wat blijkt? Presteren die veel te dure donders maar matig, als het gaat om luchtsteun aan landtroepen. Schijnveiligheid mag wat kosten.

 

Jurassic Park 4 zou pas 11 juni te zien zijn. Maar inHeyuan/China vonden bouwvakkers recent een nest met 43 dino-eieren. 19 daarvan nog volledig intact. Ze gaan nu naar het museum voor nader onderzoek. Of om DNA eruit te halen en dino’s te kweken, als voorproefje/marketingstunt….?

 

Lena snapt er niets van. Er komt een wettelijk recht op thuis/flexwerken. Zodat werknemers beter hun baan met zorgtaken kunnen combineren. Nou, beste baas, maak je borst maar nat, want de regering heeft weer een kostenpost over de heg geflikkerd. Zie maar dat je flink omzet maakt en nog meer banen genereert, met al die verloven en regels. Als ik baas met personeel was? Ik zou de tent sluiten. Zo kun je toch niet ondernemen! Als het zo doorgaat wil Lena een referendum: hoeveel van ons belastinggeld mag voor falende overheid en flutpolitici uitgetrokken worden? Lena stelt: basissalaris, zonder wachtgeldregeling. Pas als ze aansprakelijk zijn en verantwoordelijkheid nemen, mag iets meer verdiend worden.  

 

South Stream was het ambitieuze project, om jaarlijks 63 miljard m3 Russisch aardgas via de Zwarte Zee/Bulgarije naar Europa te vervoeren, buiten de Oekraïne om. Maar ja, toen kwam de annexatie, werden de Europeanen boos en stelden sancties in. Dus uit, dit plan. Nu moet Turkish Stream komen: 660 km via de oude South Stream, en dan afbuigend nog eens 250 km langs de Turkse kust. Dan kunnen de Europeanen daar hun gas kopen, aan de Turks/Griekse grens. Aldus Poet. Het recente bezoek van Alexis was bedoeld, om deze route extra smakelijk te maken. Eind 2019 moet het gebeuren, als alles meezit. Garantie over afname of tarief? Nul. Eventueel 5 miljard voorschot voor de Grieken? Gebakken lucht. En of deze route nou a) logisch is en b) Europa afhankelijk wil blijven zijn van Russisch gas? Dacht van niet. Er zijn namelijk alternatieven. En als die pijplijn toch komt (en dat is zeer de vraag, want bij de Russisch-Chinese lijn hapert ook in de financiering)  is het maar de vraag, of Europa bereid is om voor gas te betalen, wat 3 x over de kopi ging, want de Grieken, Turken en Russen willen wel winst maken.

 

Schindlers List, Bekend geworden door de verfilming van Spielberg. Gebaseerd op de ondernemer Oscar Schindler, die gedurende de WOII ruim 1000 joden heeft weten te redden in Nazi Duitsland. Nou, die lijst ligt in Yad Vashem (YV), Jerusalem. In de originele koffer, zelf overhandigd in 1999 door diegenen, die hem tot zijn dood verzorgden. En nou claimt ene Prof. Rosenberg – die voor de weduwe van Schindler zorgde, nadat ze scheidde en naar Argentinië vertrok - dat de koffer aan haar toebehoort en eist hem terug. Yad Vashem vroeg om nietigverklaring. Het Israëlisch gerechtshof weigerde dit en nu wordt de onsmakelijke zaak uitgevochten. De Prof claimt, dat de ex van Schindler ziek werd, toen ze vernam, dat de vermiste koffer naar Israël was gebracht.  Voordat ze in 2001 stierf, zou ze gezegd hebben dat dit buitengewoon onrechtvaardig was; immers, zij zou samen met haar man joden hebben gered, en nu zouden joden de koffer gestolen hebben! Volgens YV getuigt de klacht van ongelofelijk opportunisme, en is een cynische en graaierige poging om rijk te worden over het hoofd van Schindlers vrouw. Moreel en legaal onbegrijpelijk. Er bestaan maar 4 originele lijsten, waarvan 2 dus in het YV. De Duitse journalist Ulrich Sahm, die de lijsten naar YV bracht, vertelde Haaretz dat de documenten in zijn huis hadden gelegen. Hij was zich niet bewust van het feit, dat deze kennelijk miljoenen waard zouden blijken. 

 

Waarom zoeken sinds 250 miljoen jaar steeds weer landbewoners de weg terug naar zee, en waarom lijken ze zo op elkaar? Het antwoord – zo onderzoekers – is ook nu nog relevant. Want de evolutie – zo wordt vaak gesteld – verloopt toch altijd anders. En vindt nieuwe oplossingen, daar waar nodig. En als het zo uitkomt, keert het terug tot beproefde paden. Aldus Science. Deze zogenaamde convergente evolutie gebeurt vaker dan vermoed. Ontwikkelingen lopen daarbij niet onafhankelijk van elkaar, maar vinden meer of minder identieke oplossingen. Zoals het myoglobine, dat werveldieren met longen lange tijd onder water laat verblijven; het bindt zuurstof en geeft het langzaam aan het spierweefsel af. Reeds in 2013 ontdekte men, dat zoogdieren, die aangepast zijn aan een leven in water, een verhoogde myoglobinewaarde hebben. Daarnaast profiteren ook reptielen en vogels van deze myoglobine-truc. Pinguïns vertonen vergelijkbare waarden als walvissen, en zelfs dieren, die onderaards leven, bevatten meer myoglobine. Allemaal resultaat van een evolutieproces, onafhankelijk van elkaar doorgemaakt. Zeekoeien zouden robbenachtigen kunnen zijn, ware het niet dat ze verwant zijn aan olifanten. Beide zijn echter ontstaan uit een knaagdier-achtig schepsel, dat 65 miljoen jaar geleden aan de rand van het THetys meer leefde. Als dat klopt, zijn zeekoeien nazaten van werveldieren, die ooit van water aan land gingen, en daarna weer terug in het water. En de hamvraag is? Waarom deze wisseling van biotoop? Het Smithsonian gaat dit nu onderzoeken; betreft het genetisch repertoire’’, en in hoeverre spelen veranderingen van leefomgeving, milieu, weer of rampen, die sterke veranderingen in lucht en water veroorzaakten, een rol? U snapt het al, we gaan straks allemaal weer het water in….

 

Olielekkage in de Golf van Mexico. Al ruim 10 jaar. Je hoort er niks over. Maar recent onderzoek wees uit, dat het lek wel 20 keer meer lekt dan de 15 liter/dag die Taylor Energy Company beweerde. Een modderstroom als gevolg van een orkaan sloeg een olieplatvorm omver voor de kust van Louisiana. In 2004. Blokkeerde zo de 28 onderwater oliebronnen – die nu bedekt zijn met sediment; en het stopzetten van de lekkage blijkt haast onmogelijk. De olie zorgt voor een ramp in de natuur (water & kust). Ruim 40% minder schildpaddenpopulatie/nesten is er maar een van. Tijd om er eindelijk echt wat aan te doen. Maar ja, de AP.Taylor Energy Company werd in 2008 verkocht en, stopte met olieboringen. En dus? Niks.