columns

Geld, migratie en vliegtuigziekte

Overbetaalde managers en bazen zijn de winnaars; de gewone werknemer is de verliezer. Aldus de situatie in NL, USA en andere westerse landen.Dijssie weet al een jaar, dat Schiphol onnodig geld verkwist bij bouwprojecten. En wat kun je met deze berichten? Niks, want er verandert 0, zip, nada…Want ondanks maatschappelijke ophef vertikt de ING CEO het toch, om salaris/bonus in te leveren. Dus gaat de vakbond nu de eisen opschroeven. En wanneer vindt dat Hoger Beroep tegen de ‘’seksrabbijn’’ eindelijk plaats? Ruim 250 volgelingen verplaatsen zich week na week door NL, in afwachting van een uitspraak. Als NL niet zo slap was, hadden ze hem direct na het vonnis uitgezet; nu blijven ze ermee zitten omdat hij hier het hoger beroep mag afwachten.

 

Een kort berichtje van de Financial Times, dat het IMF vindt, dat Europa maar schulden aan Griekenland moet kwijtschelden, alvorens zij hun deel van de 7,2 miljard uitbetalen deed even wat stof opwaaien. Paar uur daarna bleek het verhaal ‘’niet geheel correct’’. Het zou ook te gek zijn voor woorden, dat juist het IMF Europa zou chanteren, om fout gedrag van Griekenland te belonen terwijl zij de hardste hervormingen eisen en het eerst hun geld willen. Voor het eerst meldt Schäuble dan ook, dat men de Grieken wel graag binnen de EU/Euro houdt, maar niet tegen elke prijs. Het ‘’charmeoffensief van Yannis en Alexis ’’ toert wederom door Europa, en via de ECB, in de hoop nog wat miljoenen los te peuteren; Lena zou zeggen, begin eens om de kapitaalvlucht stop te zetten; belasting te innen en eindelijk eens aan het werk te gaan in plaats van steeds de underdog te spelen, en hervormingen terug te draaien. Praatjes vullen echt geen gaatjes!

 

Aerotoxic syndroom; ofwel je kunt behoorlijk ziek worden als je vaak vliegt. Huh? Om ervoor te zorgen dat het comfortabel blijft in de vliegcabine, en er voldoende luchtdruk is om te ademen op grote hoogte, wordt warme, samengeperste lucht geproduceerd. Met uitzondering van de Boeing 787 wordt dit direct via de motoren aangemaakt. Het heet ‘’bleed air’’. Gemixt binnen het vliegtuig met gecirculeerde cabine-lucht, 50:50. De motor-lucht komt van de compressor van de motor, die gereinigd wordt. En die wederom maakt gebruik van zogenaamde ‘’natte seals (sluitingen” om olie en lucht gescheiden te houden. Maar dat lukt niet 100%. Speciale chemicaliën en synthetische olies worden gebruikt, en een deel van de olie lost op. Of te wel, ze wordt chemisch veranderd door het verbrandingsproces, als gevolg van de hoge temperaturen in de motoren. En het zijn die toevoegingen, die bij afbraak ervoor zorgen, dat de inademingslucht in de cabine verontreinigd wordt. De giftige stoffen tasten op den duur het zenuwstelsel aan; de een is er gevoeliger voor dan een ander. Piloten, cabinepersoneel en passagiers kunnen er ziek van worden. Vliegmaatschappijen zorgen niet voor preventie tegen deze zogenaamde ‘’fume events’’. Het bestaan ervan is al sinds 1977 bekend. De giftigheid van de verhitte olie al sinds 1954. Op dit moment voorkomt alleen de Boeing 787 dat ‘’bleed air’’ de kabine in kan komen, omdat zij hun lucht via elektrisch aangedreven compressoren direct uit de buitenlucht halen. Filters zouden het probleem kunnen oplossing, maar op dit moment lijkt er nog geen technisch efficiënt (zeg goedkoop?) systeem ontwikkeld te zijn. Ook aanpassing van het oliemengsel zou de giftigheid kunnen reduceren; daar wordt aan gewerkt. Chemische sensoren zouden luchtvervuiling in de cabine kunnen aantonen; ook hier loopt onderzoek, maar vooral is er weinig animo, om de link tussen besmette lucht en gezondheidsklachten te erkennen zodat vliegmaatschappijen tot actie moeten overgaan. Want de vliegtuigindustrie en lobby is een machtige, en die voelt er vooralsnog niks voor, om heel veel geld te stoppen in preventie van (latere) gezondheidsschade, schermend met ‘’er is geen sluitend bewijs voor oorzaak/gevolg’’. En dus blijft diegene, die vliegt, blootgesteld aan giftige stoffen.

 

Na de conferentie over de migratie over de Middellandse zee is het weer stil geworden, mensen worden gered, verdrinken of er wordt weer over ze gepraat. Zonder concrete daden en doelen. Over de Australische manier om migranten te weren, is veel geschreven. Niets lees je echter over Israël, die buitengewoon hardhandig met Afrikaanse migranten omspringt. Migranten worden stelselmatig gediscrimineerd, in kampen opgesloten en gedwongen te vertrekken. Israël zou tevens deals hebben gesloten met landen zoals Rwanda en Oeganda, om migranten – in ruil voor economische steun – op te nemen. Migranten worden met geld en een ondertekende ‘’ik vertrek vrijwillig ’’ verklaring op zak – doch zonder geldige papieren - op het vliegtuig gezet. Bij aankomst krijgen ze na verloop van een paar dagen van ambtenaren in die landen te horen, dat ze noch visa, werkvergunning, werk of bescherming krijgen. En dan zijn ze gestrand, en kunnen niet meer terug. Ruim 50.000 Afrikaanse migranten leven binnen Israël, in grote kampen, o.a. in de Negev woestijn. Netanyahu omschrijft deze mensen als infiltranten. En die wil men dus weer afschuiven. De dag nadat ruim 700 migranten overleden op de Middellandse zee, meldde de Israëlische minister van Migratie, Katz, dat deze gebeurtenis Israëls migrantenpolitiek rechtvaardigt - evenals de muur langs de grens met Egypte – om werkzoekende Afrikaanse migranten te beletten, binnen te komen. Recent protesteerden duizenden Israëli’s en Ethiopiers in Tel Aviv tegen racisme in Israël. Buitenlandse Zaken ontkent, dat het land migranten slecht behandelt. Rwanda en Oeganda zijn niet voor commentaar beschikbaar of ontkennen een deal met Israël om migranten op te nemen. En de laatste hoop van deze migranten, als ze via Rwanda, Oeganda naar Libya trekken om de oversteen naar Europa te wagen, strandt maar al te vaak, omdat het geld hiervoor ontbreekt.

 

Ondertussen is het booming business – voor degenen met geld – om staatsburgerschap of paspoorten te kopen. Steeds meer landen ontdekken, dat hier veel geld mee te verdienen valt. De vermogenden varen er wel bij, en de vraag stijgt. De ‘’residence and citizenship planning’’ wordt verkocht onder het mom van de koop van luxe onroerend goed. Investering voor paspoort en verblijfsvergunning.  Spanje, Griekenland, Portugal, Malta o.a. lanceerden dit soort opties. En vooral aantrekkelijk is daarmee de verkrijging/toegang tot een Schengen land in Europa. Het is niet alleen de kapitaalvlucht of belastingontduiking, die dit soort deals aantrekkelijk maken, maar ook de behoefte aan veiligheid, stabiliteit, visa-vrij reizen, betere opleidingskansen voor kinderen of aantrekkelijke investeringsprojecten. Zeggen ze. En er zijn thans vele organisaties en bedrijven, die deze vermogenden graag met raad en daad bijstaan…want het is een markt, die jaarlijks een groei van 20 – 30% kent. Ondertussen wordt ook kritiek geuit; het ‘’kopen’’ van democratie werkt witwassen van geld in de hand. En dus groeit de roep om zelfregulering en check van potentiele klanten. En de gevolgen – vooral voor kleine landen  - worden vaak onderkend. Neem als voorbeeld Malta: haar belastinginkomsten bij voorbeeld bestaat voor 40% van dit soort ‘’vermogenden’’. Richt een land zich teveel naar dit soort directe investeerders, zou je daarvan afhankelijk kunnen worden en zo de economie en stabiliteit in gevaar brengen; staatsuitgaven kunnen stijgen en de woningmarkt kan oververhit raken. Transparantie, maar ook een (gecontroleerd) aanbod voor investeerders, rekening houdend met economische en fiscale belangen zijn gevraagd. In theorie dan. Toch?

 

Ja, ja, het wordt ze ietwat te heet onder voeten, die Gazprom. Om de kartel-klacht van de EU commissie te ontlopen, probeert het concern nu de Europeanen te paaien met prijsverlagingen, om zo een boete te verhinderen. Die in de miljarden kan lopen. Maar een schuldbekentenis is dit bepaald niet, haast Gazprom zich te zeggen, men is hooguit bereid tot schikking om een langdurige juridische strijd te verhinderen en de gespannen verhoudingen tussen Moskou en Brussel niet nog meer op de spits te drijven.