columns

Brexit, politiek dom gestuntel en gestoorde rechters

Markus Kressler, een student uit Berlijn, gaat een online- universiteit (WINGS UNIVERSITY) samen met vrienden oprichten voor vluchtelingen, die willen studeren. Van de wereldwijde ca. 52 miljoen vluchtelingen wil – aldus Markus – zeker 7 miljoen dolgraag studeren, maar kan dat nu niet, omdat papieren ontbreken. Op Wings kunnen vluchtelingen zonder papieren studeren, terwijl ze b.v. wachten op uitkomst van hun asielaanvraag en dus nog niet mogen werken. Diploma’s en andere documenten worden pas bij afsluiting van de studie noodzakelijk. Eind 2016 starten de eerste studies. In Duitsland moet je daarvoor aan een aantal eisen voldoen. Markus gaat cursussen gebruiken, die al geaccrediteerd werden aan Amerikaanse universiteiten; gaat deze vervolgens in E-learning-cursussen verwerken en biedt ze aan in samenwerking met een partneruniversiteit. Het geld – 1 miljoen, liggend op een bankrekening voor het geval van calamiteiten of faillissement – ontbreekt nog even. Men hoopt op donaties en crowdfunding. Prachtig initiatief! Meer lezen hierover? Ga dan naar: http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/592869/Studieren-ohne-Papiere

 

Nog voordat we weten, wanneer Engeland het referendum houdt – ook de Britse Bank wil snel uitsluitsel – is ook in Ierland de discussie hierover opgelaaid. De eventuele Brexit zou namelijk ook Ierland kunnen nopen, uit de EU te stappen. Anders dan de Britten heeft Ierland de Euro. Grote Ierse bedrijven zouden mogelijk weg kunnen trekken. Als de Britten eruit stappen, zouden ze mogelijk nog steeds aantrekkelijk zijn als economische standplaats, door lage belastingen. De uitwerking hiervan op Ierland als investeringslocatie zouden giga kunnen zijn.

 

De kosten voor de zorg zijn vorig jaar veel minder hard gestegen dan was begroot. Het gaat om een meevaller van twee miljard euro. Ja, dank je de koekoek, Edith en Martin doen er alles aan, om te vertragen, te bemoeilijken en van echte zorg is steeds minder sprake. En dat alles om het doelpercentage te halen…

 

Teken een paar lijntjes, kleur een paar vierkanten met rood, blauw, geel, en het heet kunst. Een schilderij van Mondriaan uit 1929 blijkt 44 miljoen Euro op te brengen. Letterlijk wat de gek ervoor geeft.

 

Ontwikkelingshulp: een naar Lena’s visie niet-meer-van-deze-tijd zijnde gedrocht. Lena raadpleegt de Meerjarige Strategische Plannen (MJSP) 2014 – 2017, voor 16 partnerlanden (da’s de grote hap) die steun ontvangen. Kijkt naar doelen en budget, eindeloze pagina’s vol analyses, belangen en fraaie doelstellingen zoals democratie, gelijke rechten; rechtsstaatontwikkeling, wederopbouw, tegengaan corruptie, watermanagement, hiv-bestrijding, gelijke rechten, weerbaarheid tegen klimaatverandering, concurrentiekracht, voedselveiligheid. Op papier dan. Afghanistan 83 miljoen; Bangladesh: 170 miljoen; uitgezonderd Rohingyia’s..Benin 144 miljoen; minister Kassa is recent opgestapt wegens fraude. Burundi 106 miljoen, terwijl president ondemocratisch een 3e termijn opeist. Ethiopië 218 miljoen; doorvoerland voor migranten. Ghana 100 miljoen. Great Lakes (Burundi/Rwanda/Uganda en DRC) 88 miljoen iHoorn van Afrika 23 miljoen; Indonesië 79 miljoen, met doodstraf en maagdelijkheidscheck; Jemen 73 miljoen; door alliantie kapotgeschoten en de vorige misdadige president leeft zonder vervolging in weelde; Kenia (en Somalia) 77 miljoen; en hoe zit het met de zee-piraten? Mali 137 miljoen; Mozambique 131 miljoen en Palestijnse gebieden 69 miljoen terwijl NL Palestina uit angst voor Israël niet durft te erkennen. Rwanda (alweer?) 188 miljoen, en dan nog eens Uganda 85 miljoen, dat met een anti-homo-beleid/wet? En dan zijn er nog de miljoenen voor Tanzania – in ruil voor bescherming van (60% al afgeslachte) olifanten. En…En…en…Jaarlijks rapporteert het Ministerie van BZ met ‘’resultaatfiches’’ over behaalde resultaten. Ontwikkelingshulp als Casino-spelletje, NL overheid speelt voor bank met Liliane en Bertje  als blanke Pret-Sinterklazen, strooiend met geld en af en toe hun zorg uitend? Zinloos.  

 

Brutaliteit ten top: het Australische stel Farnell had in 2014 een Thaise draagmoeder geregeld. Toen na de geboorte bleek, dat een van de tweelingen het syndroom van Down had, namen ze alleen het gezonde meisje mee. De draagmoeder bleef zitten met het gehandicapte kindje. Ruim 6000 mensen doneerden vervolgens 235.000 $ zodat de (o.a. medische) verzorging van het jongetje in Thailand geborgd was. Nu meldt de stichting ‘’Hands across the Water’’, dat de biologische vader Farnell – een veroordeelde seksueel-strafpleger - probeert, aan het geld van de stichting te komen. Het jongetje leeft bij zijn draagmoeder, die het geld gebruikt om hem te verzorgen. Zij vindt het ongelofelijk, dat hij zijn 2e kind in de steek liet, en nu denkt, aanspraak te kunnen maken op het geld. Zelfs zij vindt niet, dat zij recht heeft op het geld; dat behoort haar jongetje toe; en van het geld is een huis gekocht en kunnen de kosten voor de komende 5-6 jaar bekostigd worden. Hier schieten woorden tekort.

 

Nederlandse alleenstaanden of gepensioneerden (ook Holocaustoverlevenden), woonachtig in door Israël bezet gebied, zullen fors (tot 35%) gekort worden op de AOW. De nieuwe regeling is nog net niet gepubliceerd in de Staatscourant, maar komt eraan, aldus de SVB. Zijnde het gevolg van een verdrag tussen NL en Israël over sociale uitkeringen. De bezette gebieden maken daar geen deel van uit, omdat NL meent, dat Israël daar geen soevereiniteit heeft en dus geen controle kan uitoefenen op NL uitkeringsgerechtigden. Dus gaat de AOW van alleenstaanden van 70 naar 50% v/h minimumloon. Ondertussen pakken Gemeentes (Bulgaren-) fraude niet aan, door laksheid/domheid en angst en blijven we ondanks alle gedoe van vorig jaar, gewoon uitkeringen en toeslagen aan Marokko doorbetalen.

 

De rechterlijke macht in NL heeft niet een schroefje los, maar ook nog betonnen muren voor hun hoofd! Ene Loi Wah, die in 1989 werd veroordeeld tot levenslang, omdat hij een 4-voudige moord pleegde, komt nu in aanmerking voor verlof! Oordeelt de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming !? Vorig jaar werd het verlof nog afgewezen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar die man ging in beroep en kreeg nu gelijk. Waarom? 4 keer diende hij tevergeefs een gratieverzoek in. Maar nu moet begonnen worden met een resocialisatieprogramma, in voorbereiding op een nieuw gratieverzoek! Uniek; nooit eerder mochten levenslang veroordeelden op verlof. Ze zijn volstrekt het spoor bijster, die rechters! En ook het OM blundert maar door; eerder mocht een veroordeelde op verlof, om zijn pasgeboren zoontje te zien en vertrok direct naar Turkije, waar hij nu heerlijk luiert aan het strand en blijkt nu weer de Bulgarenfraudeur niet alleen het NL paspoort te hebben, maar ook een Turks en die smeerde hem dus ook! Hoe dom kun je zijn? Maar het blijft bij foutje, sorry en zonder gevolgen. Ook van Rijn kan nog steeds met zijn geblunder over het PGB aanblijven.

 

Zambia heft het verbod van jagen op leeuwen en luipaarden op, om geld binnen te krijgen. De minister van toerisme en kunst, Kapata, meldt, dat winst uit jacht juist gebruikt kan worden om de natuur en bedreigde dieren te helpen en dat het ook de landbouwgebieden zal helpen. Ach ja, en de jacht zou volgens strikte regels mogen plaatsvinden; wanneer wel/niet, en hoeveel. In 2013 werd de jacht juist stopgezet omdat het aantal leeuwen drastisch was gekrompen door uitbreiding van de landbouw en verkleining van hun leefgebieden. Wat maakt het ook uit, Tanzania sluit de ogen voor afslachting van olifanten, Zimbabwe verkoopt baby-olifanten en andere wilde dieren naar Angola, China, Frankrijk en de VAR; Mozambique keurt jacht goed en iedereen doet het vanuit de beste intenties, namelijk om de natuur te behouden. Dat je beter kunt inzetten op wildlife-toerisme, dan de wilde dieren te laten afschieten? Niet sexy en vooral niet zo winstgevend.

 

Wie niet verkracht is, is een uitzondering….Aldus het detentiecentrum  El Eqabiya. De systematische toepassing van verkrachting, seksueel misbruik en geweld is gegroeid sinds Al-Sisi Egypte regeert. Politie martelt en misbruikt openlijk; in politiebureaus, Universiteiten en in woonhuizen. Verkrachting met objecten, anale & vaginale ‘’maagdelijkheidstesten’’ elektrocutie van genitaliën, chantage, ook door militairen, wordt gebruikt om publiek protest te onderdrukken. Aldus de Internationale Federatie voor Mensenrechten IDFH. Verkrachting van vrouwen, die door de politie zijn opgepakt en in de gevangenis gezet, wordt gezien als disciplinering van de gevangene. Ook kinderen die opgepakt worden, ontkomen niet aan deze schandalige praktijken. Al-Sisi belooft onderzoek en beterschap, maar seksueel geweld door de veiligheidsinstanties in Egypte toont het tegendeel aan.

 

Flutwetenschap! Een aantal artsen, die gek zijn op Kuifje, hebben ‘’serieus’’ wetenschappelijk onderzoek gedaan. En zie daar, deze held overleefde wel 244 gezondheidsproblemen. En dat onderzoek hebben ze ook nog gepubliceerd: Tintin’s traven trauma’s; health issues afffecting the intrepid globetrotter’’. Op basis van gedetailleerde analyse van de 23 avonturen van Kuifje. Oh ja, en dan heb je ook nog onderzoekers, die de vraag stellen, wat het nut van de man eigenlijk is….

Maar het mag wat kosten, nitwit-kunde. Wetenschapsorganisatie NWO heeft aan 87 wetenschappers in totaal 69,6 miljoen Euro toegekend. Ieder kreeg 800.000 om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen, met een eigen onderzoeksgroep. Het zouden de 10-20% van de besten jong afgestudeerde wetenschappers zijn. Met deze ‘’Vidi beurs’’ kunnen ze 5 jaar onderzoek doen. O.a. over ‘’Wapenwedloop tussen bacteriën en virussen’’, of ‘’Vrolijke cultuur in/rondom de Lage Landen 13e – 17e eeuw’’ of ‘’De eetlust van een neutronenster’’. Ongelofelijk knap, dat deze bobo’s hun briljante hersensellen niet weten te gebruiken voor zinniger zaken en daar nog geld voor vangen.

 

En weer overweegt EU de Grieken meer tijd en geld te geven. Ondanks ontbrekende hervormingen of daden. Slechts 49 gevallen van de ruim 2000 van de Lagarde-lijst uit 2010 zijn door de belastingdienst bekeken. En dat alles voor de ‘’rust’’ van de G7 top in juni en om de kostbare EU droom instand te houden. Misselijkmakend duur, slap politiek gekonkel.