columns

Krom recht, foutje bedankt en Never-ending-Hellas drama

Hoe krom kan recht zijn? 56.000 Euro BTW mag afgetrokken worden van de belasting door een man, die werd veroordeeld voor illegale sigarettenhandel. Waarom? De voor levering van de sigaretten nageheven btw valt niet onder het misdrijf van niet veraccijnsde sigaretten.

 

Welja, plak overal op straat grote borden met de volgende tekst: in de WW of ziektewet, kunt u vanaf 1/7 straffeloos frauderen. Want het UWV staakt de zoektocht naar fraudeurs. Met instemming van de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. De nieuwe Wet Werk & Zekerheid (WWZ) gaat dan in. En inkomsten, die mensen moeten opgeven worden automatisch verrekend met UWV en belastinggegevens. Dus hoef je niet meer te controleren. En ach, er zijn immers maar weinig mensen die frauderen…En boetes? Hoeven ook niet meer. Hoe gek kan het gaan? Nog gekker: directeuren van ziekenhuizen, woningcorporaties en andere (semi) overheidsinstellingen mogen vanaf juli weer genieten van torenhoge ontslagvergoedingen. Want door een maas in dezelfde wet – hoe dom kun je zijn, Pinoccio – mogen ze 2 vergoedingen stapelen, dus kunnen ze uitkomen boven de toegestane 75.000.00, of 1 jaarsalaris, als dat hoger is. En dat verdienen veel toppers bij de (semi) overheid met hun gemaximeerde ministerssalaris-niveau van 178.000. Fijn, he, wordt toch goed gezorgd voor deze toppers.

 

Waarom ons druk maken? Nederland betaalt klakkeloos nog eens 642 miljoen aan naheffing aan Europa, ondanks gespeelde verontwaardiging. En verantwoording afleggen of openheid van zaken geven aan de Kamer? Noppes.   Martin mag blijven sjoemelen met PGB-gegevens; topbestuurders in de zorg verdienen fors meer terwijl personeel ontslagen wordt en de NS top lapte de aanbestedingseisen aan de laars met medeweten van de baas. Ach, foutje bedankt, en hoop doet leven, nietwaar?

 

Slimmer omgaan met schaarser wordende grondstoffen. Dat is een boodschap die we niet willen horen, noch ernaar gaan handelen. Dom. Want veelal is bezuinigen best simpel, dus wat let ons? We dansen – aldus Foodlog – om de duurzaamheidsbrij heen, omdat de echte onderwerpen niet benoemd worden en we ons liever bezig houden met onbelangrijker zaken. En wat, als NL als doorvoerhaven door geopolitieke veranderingen niet meer zo belangrijk wordt, of er minder export is vanwege schaarste? Hoe houden we de marktpositie, besparen tegelijkertijd grondstoffen en gebruiken we kennis en techniek. En hoe produceren we effectiever groente en fruit? Maar globaal, in eigen land of Europa worden deze vraagstukken op de agenda gezet en onderzocht, om gerichte plannen te ontwikkelen. Bedrijven – zoals Unilever – doen dat wel; die weten nu al, wat ze straks nodig hebben en hoe ze dat gaan organiseren. Duurzaam ondernemen noemen ze dat. Zijn ze goed in. Regeringen en beleidsmakers echter zitten te suffen. Dom. Vindt Harry Aiking, Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU.

 

Een echte klucht: het eerste project van het nieuwe samenwerkingsverband voor bestrijding van de welig tierende financieel-economische criminaliteit. Letterlijk. Subsidie werd aangevraagd om het crimineel gedrag van topbestuurders te veranderen. Middels een toneelstuk. Door het Institute for Financial Crime IFF. Het brengt Openbaar Ministerie, FIOD en Belastingdienst samen met banken, accountants en advocaten. Om aanpak van fraude te verbeteren die jaarlijks ruim 26 miljard kost. Afgetrapt wordt het voornemen door samenwerking met toneelmakers…Het moet topmanagers de ogen openen en de aandacht richten op amoreel gedrag. Het Ministerie van Cultuur heeft voor dit soort flutprojecten een potje van 4 miljoen. Lachen.

 

De Servische minister van Buitenlandse Zaken wil het oude plan doen herleven: deel Kosovo op; dat lost de etnische problemen (Albaniërs in de vroegere Servische provincie) het snelt op. Servie staat al jaren op de lijst voor EU toetreding, en per januari 2014 zijn onderhandelingen gestart. Hier lees je, hoeveel er nog moet gebeuren, voordat ze kunnen toetreden. Beter ten halve gekeerd….? http://nl.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%AB_en_de_Europese_Unie

 

Bosnië; niet bereid tot hervormingen. En toch opent de EU haar voordeur. 20 jaar na de oorlog is er nog steeds geruzie over etnisch verdeelde partijen. Maar nu treedt dan eindelijk het stabiliserings- en associatieverdrag SAA met de EU in werking. Het werd al in 2008 ondertekend…Het moet de juridische en economische grondvesten van Bosnië gelijk maken aan die van Europa. Als voorbereiding op een aanvraag tot EU lidmaatschap. Is Bosnië dus aan de beterende hand? Heeft de druk vanuit Brussel werking laten zien? Neen, neen en nogmaals neen. De start van het SAA heeft niets te maken met enige beweging van Bosnië, maar is het trieste gevolg van de EU, welke gefrustreerd is door de starheid van etnisch-nationale partijen – haar eisen heeft teruggeschroefd en capituleert. De dwingende eis voor hervorming van de grondwet – die nu haaks staat ten opzichte van de mensenrechtenconventie – het hoeft niet meer. Is bijzaak geworden. Beloning voor slecht – of geen – gedrag; dat is de stomme strategie van de EU. En waarom? Angst voor de groeiende invloed van Rusland in het Servische deelgebied? Of voor Turkije en andere moslimstaten, die grotere invloed uitoefenen in de Bosnische gebieden? En dus angst voor ‘’vijanden in de achtertuin’’?

 

Wat heerlijk, dat politieke snoepreisjes bestaan. Oh pardon, onder het mom van onderzoek  natuurlijk. En voeling met de maatschappij. Doe wat aan de eisen voor festivals (of te wel, harmoniseer ze omdat het nu een ratjetoe is per gemeente) en kijk hoe openbaar vervoer rond evenementen beter kan. Reden voor een illuster gezelschap van 6 Kamerleden, om een werkbezoek te brengen aan de Toppers in de Amsterdam ArenA. Geven ze ook ruiterlijk toe, die 6 Kamerleden; het was vooral fun. En misschien kunnen ze er nog iets van leren…Ja hoor.

 

En wederom duizenden Euro verbrast voor de zoveelste zinloze topbespreking met de Grieken. Wat moet er gebeuren dat Europa, Juncky, Dijssie, Mario en Christine zeggen ‘’eruit’’? Een lid van de Neo Demoratia roept Alexis op om eindelijk eens te starten met regeren in plaats van leugens te vertellen en loze beloftes te herhalen. Griekenland moet accepteren dat Europa niet bereid blijft, om hun te financieren. Het land moet het zelf gaan redden; ze moeten zelf aan de slag. Betekent acceptatie van hervormingen op het gebied van o.a. pensioenen, werk en overheid; btw en belastingen. Er moet meer geprivatiseerd worden en men moet de concurrentiepositie verstevigen. En die offers zijn de Grieken best bereid te betalen, als daarna weer perspectief in zicht is. . En pas als er een stijgende lijn is, mag het land wellicht om een schulden-vermindering gaan praten, maar niet eerder. Helaas, hij heeft het (nog) niet voor het zeggen daar in Athene.