columns

Zwitsers, bail-in, Gambia, Tititcacameer & nog meer

Wikileaks maakte bekend, dat geheime onderhandelingen tussen ruim 50 regeringen een wereld-akkoord over internationale handel en service zijn overeengekomen, waarbij landelijke wetgeving en parlementaire regels aan de laars worden gelapt ten faveure van bedrijven en corporaties. 

 

Per 1 augustus a.s. geldt een nieuwe regel binnen de EU, om instabiliteit op financiële markten te voorkomen. Aangezien de belastingbetaler na de laatste crisis niet meer bereid is tot een bail-out, moest een nieuwe truc verzonnen worden. Want banken/bankiers moeten gered. Alle EU landen moeten verplicht meedoen. Zo niet, volgt boete (?) NL is ook niet klaar. Lena vermoedt, dat de plotse haast te maken heeft met de eventuele Grexit. Valt een bank om, wordt deze gesloten en al het bezit gebruikt, om schuldeisers terug te betalen. Dat betekent dus, dat aandeelhouders en rekeninghouders bij een failliete bank al hun inleg verliezen. Ook al is er een depositogarantiestelsel…Want dit garantiestelsel leeft bij de financiering door andere banken. Als een grote bank failliet gaat met een hoge schuld, kan echter een kettingreactie ontstaan en vallen meer banken – en dus ook dit garantiestelsel – om. Geld van de bank afhalen en onder het bed stoppen? Ook zo wat, want liefst willen banken, dat je alles giraal – via de rekening – regelt, zodat ze controle kunnen houden. Plannen om cash opname te limiteren en internationale overboekingen aan banden te leggen is een trend die je steeds vaker ziet. En omdat ons geld ‘’vast’’ staat bij de bank, lopen we door deze nieuwe bail-in-regeling nog meer risico. Maar nu als spaarder. Aldus  Jan van Gemeren, www.gannanalist.comBankiers wrijven zich de handen; malversaties blijven ongestraft en bonussen hebben prioriteit. En de nieuwe belastinghervormingen? Zou 800,00/gezin opleveren. Maar ja, als je dan de BTW van 6 naar 21% brengt, is je voordeel zo verdampt.

 

Zwitserland als veilige financiële haven  heeft ‘’te veel hart’’ voor het geld van corrupte macht gierige dictatoren. Aldus critici n.a.v. een nieuw besluit om de definitie van politiek geëxponeerde personen ietwat aan te passen, inclusief een verjaringsclausule. Zwitserland mag onrechtmatig verkregen geld van afgezette dictatoren alleen dan in beslag nemen, wanneer de strafdaden van die persoon niet verjaard zijn. Diefstal en fraude verjaren snel; goed voor dictatoren en slecht voor hun burgers. Bevriezen van tegoeden gaat snel, maar intrekken of terugstorten is een gecompliceerde en langdurige aangelegenheid. En dat het juist de juristen en advocaten zijn uit Geneve, die zich tegen de oorspronkelijke wetgeving keerden, is niet verwonderlijk; zij hebben ruim verdiend aan mandaten van dit soort potentaten. Nu zouden ruim 650 miljoen SFR (ca. 620 miljoen Euro) van Mubarak in Zwitserland bevroren zijn. 75 miljoen SFR van voormalig Oekraïens president Janoekovitsj en 60 miljoen van de Tunesisch ex-president Ben Ali. Strafrechtelijke procedures zijn in gang gezet. In de laatste 15 jaar zou ruim 2 miljard SFR aan betrokken landen teruggegeven zijn. De Nationale Raadsafgevaardigde Leutenegger Oberholzer zei recent bij het Wereldsociaalforum te Tunis, dat Zwitserland alles zal doen, om het tunesischen geld aan het volk terug te geven. Maar kennelijk is nu anders besloten. Niet zo best voor het image van Zwitserland.

 

Gambia; Yahya Jammeh, de president van Gambia, heeft zowel de EU als de AU (Afrikaanse Unie) tegen zich in het harnas gejaagd. Hij dreigt uit de AU stappen, als men de ambtseed van presidenten tot maximaal 8 jaar wil beperken(hij regeert er al sinds 1994). Weer zo een machtsgeile zittenblijver. Mensen uit Gambia vormen een van de grootste populatie van bootsvluchtelingen. En toen gooide hij ook nog de Franse EU-vertegenwoordigster Guillaud eruit. Kennelijk was ze kritisch over de ontbrekende vrijheid van pers- en meningsvrijheid en de niet-bestaande bescherming van minderheden. Jammeh denkt  aids te kunnen helen en zou een middel ontwikkeld hebben tegen vrouwelijke onvruchtbaarheid. Maar vooral is Gambia buitengewoon belangrijk voor de vliegtuigindustrie! Omdat de eerste vlucht over de Atlantische Oceaan Gambia als doel had. Gambia zou nu het grootste rijk van Afrika zijn geweest, als daar niet de slangen van Europa het land gingen beknotten…Fel homohater is hij ook. De EU is daarbij zijn lievelingsvijand in haar eis tot gelijkwaardige behandeling. En dat, terwijl de EU de grootste buitenlandse geldschieter is; ruim 65 miljoen tussen 2008 – 2013. 22 miljoen werden in 2012 bevroren omdat Jammeh de doodstraf niet wilde afschaffen en zijn gevangenissen vult met oppositieleden. Het land staat op de rand van de afgrond, na 21 jaar heerschap onder hem. Ruim 60% van de bevolking leeft in armoede. Buiten het toerisme is er niks. Gambia staat op plaats 151 van 169 landen op basis van de VN-lijst van o.a. levensverwachting, schoolopleiding en inkomen. Hem interesseert het geen zier. Geen wonder, dat het volk zich opmaakt naar Europa.

 

Keer op keer leest Lena over zielige politiemensen, die zoveel te kort komen. Maar nu blijken ze ook tijdens vakantie recht houden op toeslagen van overwerk, onregelmatigheid en roosterverschuiving? Staat te lezen in de Telegraaf. Huh? Het loopt op tot ca. 300 Euro/maand (!). En aldus een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kan dit nu geclaimd worden met terugwerkende kracht. Kost ongeveer 20 miljoen. E.e.a. zou overigens ook van toepassing kunnen zijn voor lijnvluchtpiloten en defensiemedewerkers. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie bestudeert de uitspraak. Toeslagen tijdens vakantie terwijl niet gewerkt wordt? Lena snapt het niet.

 

Titicacameer (Het blijft lastig, het verschil tussen Duits en Nederlands als we het over zee of meer hebben...) Enfin, de vroegere betovering van de zee (of het meer) op 3810 meter hoogte tussen Peru en Bolivia; de wieg van de Inka-cultuur; gaat ten onder. Niet alleen is de lucht daarboven buitengewoon dun, maar tegenwoordig ruikt hij onaangenaam. Iets deugt daar niet. En als je’t niet ruikt, kun je het wel zien; steeds meer kustgedeelten worden bedolven onder algen. Vogels, vissen en kikkers drijven erin, meestal met de buik omhoog. Op een dag verzamelde de Boliviaanse bioloog Saravia wel 106 reuzenkikkers; de telmatobius culeus – met ruim 2 kg gewicht – is een van de grootste kikkersoorten van de wereld. Alleen in dit meer komen ze voor. Of beter, kwamen ze voor? Want de vervuiling van het water is ongekend. Door menselijk afval, slik uit rivieren en zware metalen uit de fabrieken. Nu is het evenwicht verstoord. Een begraafplaats wordt het, aldus de Peruaanse krant La Republica. Het Yachu-riet, door boeren gebruikt als voer voor hun runderen, wordt niet meer gevreten; en vreten ze het toch, worden de dieren ziek. Ach ja, sinds 2006 proberen Bolivia en Peru het tij te keren, samen zouden ze strijden voor de redding van dit ecologisch en biologisch zo belangrijke meer. Maar er is nauwelijks iets gebeurt. In 2012 riep de Global Nature Fund het Titicacameer tot bedreigd meer van het jaar uit. Heb je geen donder aan, want de situatie verslechterd met elk nieuw jaar. Bijzonder vervuild is de Cohana regio in Bolivia door rioolwater van de ruim 1 miljoen tellende bevolking van El Alto – een van de snelst groeiende steden in Latijns Amerika. Op Peruaanse zijde is vooral het gebied rond Puno er erg aan toe. In een gebied van 17 km2 werden geen levende organismen ontdekt, in plaats daarvan overvloedig arsenicum, barium, cadmium, koper, ijzer, lood, mangaan, fosfor, kwik en zink. Duizenden illegale mijnen lozen hun giftige afvalwater direct in een van de 25 toevoerrivieren van het meer. En ook de zwavelstank is overheersend, uit de leerlooierij-fabrieken. 23 juni komt er overleg over de situatie. Peru en Bolivia lijken de situatie eindelijk te onderkennen. Nieuwe waterzuiveringsinstallaties zouden voorzien zijn – voor over 4 jaar. Tot die tijd zal nog veel vergif in het meer vloeien. In de tussentijd wordt e.e.a. handmatig – met vrijwilligers – gezuiverd. Onvoldoende en een druppel op de gloeiende plaat. Het meer sterft door gebrek aan zuurstof en door vergif.

 

Om te voorkomen, dat kleine Portugese dorpen ‘’ghosttowns’’ worden, hebben sommige dorpen een regeling ingesteld, waarbij families 5000,00 voor elk nieuw kind dat wordt geboren, ontvangen. Het geboortepercentage in Portugal is een van de laagste; 1,2kind/vrouw (laagste in de EU). Zwaar getroffen door de crisis en werkeloosheid, vertrokken veel jongeren naar het buitenland, op zoek naar werk. Nu wil men een babyboom opwekken, door een geld-voor-kind systeem, om zo gezinnen te helpen in de kosten voor ouderschap. Alcoutim, een klein dorp, loopt voorop, maar is niet het enige dorp welk deze maatregel heeft ingevoerd. Velen jonge gezinnen moeten rondkomen van een salaris van nog geen 800 euro/maand, en vaak woont men bij de ouders in. Elke bijdrage van de gemeente komt dus goed van pas. De regering kijkt met spanning uit naar dit soort lokale baby-regelingen en diende voorstellen in, om jonge ouders te ondersteunen met langer zwangerschapsverlof, belastingvoordelen en meer familiegeld.

 

Enne…mensen op Sardinië willen Zwitsers worden. Met het geld van Zwitserland zou dit eiland een paradijs voor toeristen kunnen worden. En dat zou ook goed zijn voor Zwitsers; want dan krijgen ze eindelijk ook een meer (of zee?) – al het andere hebben ze immers al. De droom van een Zwitsers Sardinië; de 27e Canton Marittimo, 2 Italianen vechten voor realisatie. Het economisch zwakke eiland met 1,5 miljoen inwoners wil zich afzetten van Italië en aansluiten bij Zwitserland. Want Sardinië is niet Italië, en de bevolking wil liever Zwitser dan Italiaan zijn. Omdat er onder Italië geen toekomst is. De Zwitsers lijken hiervoor wel te voelen; denkend aan prachtige stranden en strakblauwe zee. Maar ook de strategische positie is interessant, want het Alpenland zou door deze deal ruim 60% meer land verkrijgen plus 1,5 miljoen inwoners en krijgt toegang tot maritieme macht….

 

Me, myself and I; ook Donald Trump denkt zich even tot nieuwe US-president omhoog te kletsen. Nr. 12 bij de Republikeinen. Wat een klucht.