columns

Over belasting, voordelen en Europa

Meld 2 dagen van tevoren, dat je overweegt, om een bevel tot hechtenis uit te vaardigen; voldoende tijd om op het vliegtuig te stappen. Weg democratie en rechtvaardigheid. Geef donderdagavond aan, dat mogelijk maandag banken dicht gaan, kan men nog miljarden eraf halen, die vrolijk door de ECB weer worden aangevuld. Of meld vooraf dat je komt inspecteren; tijd zat om alles te verdoezelen. Is dat de nieuwe wereldorde waar burger/consument/belastingbetaler voor opdraait?

 

En omdat Mark het allemaal te ingewikkeld leek, hoeft het Koningshuis geen belasting te betalen. Ok, maar dan ziet Lena nog niet in, waarom de belastingbetaler voor de opknap van het Koninklijk Stulpje van 59 miljoen moet opdraaien? Kunnen Alex en Maxi makkelijk uit hun vermogen betalen.

 

Veel van de vluchtelingen, die aan de Zuid Europese kusten landen, komen om  economische reden; een betere toekomst, geld, werk en sociale voorzieningen. En sommigen willen gewoon een luxe, makkelijk leven. Voor deze vluchtelingen is een migratie-ontwikkelingsbank opgezet; de MDB. Want het geld wat vluchtelingen – als ze dan eenmaal werken – overmaken naar hun land/hun familie, bedraagt miljarden. En…migranten krijgen hiermee de mogelijkheid, om beperkt geld in eigen land te investeren. Nog beter dus. De oprichters van de MDB, waaronder een ex-directeur van de Wereldbank, zien dit idee zitten; een concept, gegarandeerd door gast- en geboorteland. Of te wel een model, naar het idee voor de voormalige Sovjet-landen. En een uitdaging; want je moet maar vertrouwen in een omgeving die niet bepaald ‘’safe’’ is, en werken volgens de regels van een land met een ontwikkeld bankensysteem. Mits het concept goed uitgevoerd wordt, maakt dit wellicht het verschil tussen arm en rijk. Plus om armoedemigratie voor de toekomst overbodig te maken.

 

EU-plan; maatregelen tegen de voordelige belastingdeals voor bedrijven. Met officiëleblacklist van 30 belastingparadijzen plus een register over zware overtredingen. Plus voornemen, om controversiële belastingafspraken van multinationals te publiceren. Elk land moet verplicht openheid van zaken geven. De hakken staan al in het zand. Evenals die van sommige regeringsleiders. Want er bestaan duizenden belastingdeals. De wijze, waarop multinationals/bedrijven hun winst moeten laten belasten wordt opgesteld door de landen; het raamwerk gaat common consolidate corporate tax base CCCTB heten. Klinkt leuk, het CCCTB werd echter 4 jaar geleden al voorgesteld. Zonder succes. Wie snijdt zich in zijn eigen vinger?

 

Guttegut, het wordt haast leven op water en brood….Politici die aftreden of worden ontslagen voor hun pensioen krijgen vanaf 2016 niet meer dan 5 jaar wachtgeld (nu 10). Ooit bedoelt als riant vangnet om goede bestuurders aan te trekken. Maar…hoeveel ‘’toppers’’ werden ontslagen, of gingen zelf weg, wetende, dat ze riant konden leven op geld van de belastingbetaler? Juist. Ondertussen blijken de belastingherzienings-plannen wederom slecht uit te pakken voor vooral gepensioneerden en niet-werkenden (al dan niet gewenst). Terwijl gepensioneerden in de crisis al 6 x meer inleverden dan werkenden. Maar banen en werk gaan voor. Rijken zwaarder belasten is een hete aardappel en rechtvaardigheid is dus weer ver te zoeken.

 

Zeeën in en om Europa zijn vies en ongezond meldt het Europees Milieuagentschap. Te veel schadelijke stoffen, steeds meer afval. Komt niks terecht van 2 doelstellingen: schone en gezonde zeeën. Alleen de productie is gestegen. Kwantiteit voor kwaliteit. Bah.

 

In Engeland is uit groot wetenschappelijk onderzoek gebleken, dat de controversiële techniek van fracking een ‘’significant’’ risico oplevert voor de volksgezondheid en de Britse natuur, en een EU-breed moratorium zou van kracht moeten worden totdat verdergaande regelgeving opgetuigd is. Meldt het CHEMTrust. Engeland schiet ernstig tekort als het gaat om regelgeving ter bescherming van mens, milieu en dier. En dat wordt nog eerder door aangekondigde bezuinigingen. In 2014 was New York de eerste staat, die fracking verbood omwille van gezondheidsredenen. Nog afgezien van de grote risico’s voor het (grond) water, door de vervuiling met zand en chemische troep. In de USA worden bijna 300 chemische producten toegepast, waarvan ruim 38 kankerverwekkend zijn of het hormonenstelsel ontwrichten en de spermaproductie bij mannen reduceren.

 

Dijssie maakt zich op voor nog eens 200 miljoen naheffing uit Brussel. En dat bovenop de mogelijke strop omdat de in 2012 opgelegde crisistaks niet mocht. En dan heb je ook nog de zogenaamde blunder van NS Commissarissen. Nou, die kwam dan wel even heel goed uit. Voor Huges dan. Oh ja, en die dure consultants voor het Ministerie van Edith waren vast ook niet begroot. Gaat vast allemaal af van de geplande lastenverlichting….

 

Banken zouden in de toekomst tegoeden van spaarders beter beschermen door risicovolle activiteiten voor eigen rekening te nemen. Aldus een plan van de MvF van de EU. Lena gelooft er geen snars van; geen bankier, die voor eigen risico gaat bankieren of regering, die de belastingbetaler niet voor het karretje laat spannen als het fout gaat. En de giga-banken? Moeten aan nog scherpere regels voldoen. Is er geen lol meer aan, zou ik zeggen….Maar goed, het EP moet er nog over gaan. Plus alle landen. Lena voorspelt: de bankier blijft niet aansprakelijk en de burger is de klos.

 

Duitsers vinden de ‘’persoonlijke noot’’ in de woning belangrijk; zelf geverfd, gemaakt of uitgezocht. Alles voor het lof van familie, vrienden of bekenden. Fransen houden van een eigen huis, en als het kan, liefst een 2e in de bergen of aan zee; niet alleen als investering, maar om ertussen uit te kunnen. Meubels – vooral ook Louis XIV stijl, zijn geliefd. In de winter mogen huurders niet eruit gegooid worden, noch mag elektra, water en verwarming afgezet worden. En Hollanders? Houden van de doorzonwoning; je mag erin kijken. Gevolg van laat-calvinistisch denken, waarbij een gelovige niks te verbergen heeft…En waar op het toilet de eeuwige verjaardagskalender prijkt…Spanje houdt de huizen potdicht, tegen de hitte. Bovendien speelt zich het leven buiten af; voor het huis, in bar of restaurant. Het huis is privé, voor familie/vrienden. Inrichting? Van ondergeschikt belang.

 

Europa blijkt niet in staat, om de eindeloze Hellas-saga tot een goed eind te brengen, laat staan de vluchtelingenkwestie echt op te lossen; verplichte opname faalt vanwege ontbrekend politiek draagvlak. Hongarije weigert het Dublin verdrag uit te voeren en gooit de deur dicht voor vluchtelingen. Europa ’s antwoord? Uitleg vragen…Frankrijk houdt ze bij de Italiaanse grens tegen en Engeland heeft gelukkig een ‘‘watergrens’’. Maatregelen om smokkelaars te monitoren of militaire inzet? Lost het probleem niet op. Maar even zijn ze weer uitgepraat. 

 

En met deze achtergrond, en een 2-stelsel Europa (met/zonder Euro), pleiten de 5(!) presidenten van Europa: Dijssie, Juncker, Draghi, Schulz en Tusk, voor nog meer Europa en inleveren van soeveiniteit en zeggenschap, omwille van de economische en muntunie. Aldus het stappenplan tot 2025. Een depositogarantiestelsel moet er komen, plus een Europese Begrotingsraad & stabiliteitsmechanisme om externe schokken op te vangen. En een Europese schatkist. Meer risicodeling op EU-niveau dus. Ambitieus en pragmatisch noemen deze EU-fielen dit. Want een economisch en fiscaal Europa is het doel. Bezopen; te veel verschillen qua economie, belasting, sociale stelsels, belangen en vooral; ieder wil ZELF regeren en solidariteit is ver te zoeken. Een beter, groter, slagvaardiger, eerlijker en gezamenlijk Europa? Vereist eerst nieuwe, daadkrachtige en slagvaardige leiders en vooral een nieuwe politieke elite met lef. Wat er nu zit/regeert is een slappe, tandeloze maar kostbare moloch van gezapige ambtenaren, die bepaald niet begaan zijn met het welzijn van hun eigen burgers/landen.

 

Geheim onderzoek wees uit, dat de 2e kamer nauwelijks zicht op ontwikkeling van zorgkosten heeft. En of Edith hier zicht op heeft, valt eveneens te betwijfelen. De zogenaamde trendbreuk in de zorgkosten? Onzinverhaal, kan niet worden gestaafd. Vanwege gebrek aan informatie. Stelt Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Kamer. Rekenkamer was al eerder kritisch. Ruim 70 miljard gaat om in de ‘’zorg’’. Maar harde cijfers over kosten van ziekenhuizen of b.v. psychiaters? Ontbreken. En of miljoenenprojecten ook resultaat opleveren? Onbekend. Ramingen? Kloppen zelden. En dat vormt de basis voor de kabinetscontrole? Als het niet zo triest was, zouden Lena de tranen van het lachen in de ogen schieten. Maar helaas, op basis van gebakken lucht en ontbrekende cijfers wordt ons steeds iets wijsgemaakt en stijgt de zorgpremie/versobert de zorg.