columns

Hennisje-de-voorste, gratis geld en GEXIT

Zo liep je als kind te roepen ‘’peng, peng, peng’’, vandaag de dag doen Nederlandse soldaten dit. Vanwege gebrek aan munitie moeten ze nu ‘’leeg’’ schieten. En het vermeende slachtoffer, roept dat ‘’Mis poes’’? Jeanine, dat had je toch samen met de legertop al veel eerder kunnen zien aankomen en maatregelen nemen? Overal haantje-pardon, Hennisje—de-voorste willen zijn, met manschappen die niet kunnen schieten? Te belachelijk voor woorden. Ga maar shoppen bij NATO partners…

 

Het Nederlandse beleid om zoveel mogelijk merkloze geneesmiddelen te gebruiken levert een jaarlijkse besparing van ca. 1 miljard op. Maar dat zou wel eens afgelopen zijn, als het TTIP doorgezet wordt. Amerikaanse producenten van (zeer) dure geneesmiddelen proberen invloed uit te oefenen op de onderhandelingen, zodat de mogelijkheden van Europese overheden betreffende een prijsbeleid voor medicijnen beperkt worden. Tevens willen de Amerikanen dat patenten langer geldig blijven zodat de monopolie positie gehandhaafd kan blijven. Europese consumentenorganisaties zijn bezorgd over de druk van o.a. de Big Pharma.

 

Omdat Frankrijk en Engeland hun zaken niet voor elkaar hebben, noch zich solidair wensen op te stellen, eisen ze van de EU hulp voor het drama bij Calais. En krijgen het prompt. Uit het potje, bedoeld voor immigratie en integratie; respectievelijk 27 en 20 miljoen. Voor hekwerken, politie en honden. Illegalen kunnen in Engeland door het ontbreken van effectieve identiteitscontroles zonder problemen onderduiken, werken, wonen; een rekening bij de bank openen plus verdragen afsluiten. In Frankrijk is inefficiënte bureaucratie, beperkte opvang en onwil een struikelblok. Lena begrijpt, dat EU politici moeilijk besluiten nemen, dus hier volgt haar advies: 1) definieer, wie asielrecht krijgt, en haal deze mensen op; scheelt een hoop gedonder op het water. Wees helder, uit welke landen migranten niet worden binnengelaten, en stuur deze – zo ze hier al zijn, maar liever nog voor vertrek - terug. De asielgerechtigden vervolgens over alle 28 landen verdelen & opvangen. Wie niet meedoet, ontvangt minder EU-geld. Makkelijker kan het niet. Advies negeren? Krijgen we straks honderdduizenden, die Europa onder de voet lopen. En dat willen we toch niet? Nou dan.

 

Utrecht en Tilburg gaan een proef doen. In plaats van verplichte reintegratie trajecten en naleven van bijstandsregels delen ze gratis een basisinkomen uit. Zonder tegenprestatie. Handhaving kost gemeentes (te) veel geld…? Nou ja, het is tot daar aan toe, dat politici en foute bestuurders beloond worden voor wangedrag, maar nou ook bijstanders die niets willen? Met belastinggeld? En diezelfde fiscus keert een compensatiebedrag uit aan kansspeelorganisaties, vanwege belastingverhoging? Wanneer gaat het gewone voetvolk het kwartje-van-Kok eens terugkrijgen, of een compensatie voor teveel betaalde fictieve 4% rente op spaartegoeden en nog zo wat potjes-opvullers-voor-praatjes-makers?

 

80% van de overheidssubsidies vervalt voor Oxfam Novib, Cordaid, Hivos en Icco. 25 – 50% van het personeel wordt ontslagen. En ze staken hun activiteiten in Zuid-Afrika, Rwanda en Bangladesh. Wellicht zwengelt dit de discussie aan, of we wel 4 hulporganisaties nodig hebben met 4 keer overhead? Bundel krachten, kennis en efficiency, zodat geld echt naar hulp kan gaan. En helaas, er zullen een hele hoop bestuurders/managers moeten vertrekken. Niet sexy, maar wel nodig.

 

Lena dacht altijd gehoord te hebben, dat de gasprijs gekoppeld is aan de olieprijs. Behalve nu…Beperking van gaswinning zou prijs verhogen. Ze krijgen het elke keer weer verzonnen.

 

Het grootste vrijhandelsverdrag – de Trans Pacific Partnership (TPP)  - waarbij 12 landen zijn betrokken, goed voor ca. 40% van de wereldeconomie - is geflopt. De 200 miljard$ deal mislukte tijdens de laatste onderhandelingen op Hawaii. De ‘’fout’’ ligt bij de Big 4: USA, Canada, Japan en Mexico, aldus Australie. Australische suikerboeren hadden gehoopt op een 5x hoger suikerquotum. Nieuw Zeeland wil pertinent een opening tot de zuivelmarkt van de Big 4; maar er blijven ook nog wat gevoelige zaken onopgelost, waarbij de Big USA Pharma langere (beschermings/gebruiks)tijd eisen. Japan en USA liggen nog overhoop over ‘’herkomst’’ van auto’s, wat grote gevolgen heeft voor wel/niet importheffing ( Japanners gebruiken veel auto onderdelen uit Thailand). November start een nieuwe onderhandelpoging. Lukt het dan niet, lijken de kansen voor Obama, zowel voor dit TPP en het TTIP, praktisch verkeken vanwege aankomende verkiezingen. Zo zie je maar, elk nadeel heeft zijn voordeel….Europa moet geen haast willen maken met TTIP.

 

En out-of-the-blue komt dan nog even een berichtje, dat een vrijhandelsverdrag tussen Europa en Vietnam beklonken is. Nou ja, de intentieverklaring moet nog even door het EU parlement (de individuele landen hebber er niks over te vertellen). Veel landbouwproducten kunnen straks zonder extra kosten naar Vietnam gaan. Pikant: Vietnam wilde graag meer rijst naar Europa exporteren. Maar de EU wil eigen productie beschermen. Doorvoerhandel is eveneens niet de bedoeling. Dus is een wederzijdse ‘’afzwakking’’ van Vietnam ’s eisen geaccordeerd. En…vanwege fytosanitaire regels moet Vietnam de EU als een eenheid zien; er komen dus geen afzonderlijke regels voor de verschillende EU landen. Details over het verdrag? Onbekend.

 

Niet Griekenland moet uit de Euro, maar Duitsland! Aldus een aantal IMF bobo’s. Dan zouden er geen verliezers zijn… Kan de EU/EC/ECB ook gelijk opdoeken, want wie financiert deze gedrochten voor een groot deel? Juist. En hoe moet het dan met die landen, die regels aan hun laars lappen en niet willen hervormen en toch de hand ophouden? IMF meldt nu, dat ze voorlopig niet aan een 3e bailout deelnemen, zolang Hellas niet echt hervormt en Europa weer schulden kwijtscheld. Lena snapt het wel: steeds meer niet-Europese landen binnen het IMF vinden nieuwe leningen niet verantwoord, noch nodig. Ook S&P waarschuwt voor verlaging van Europa’s rating vanwege deze 3e (onzinnige, niet werkzame) bailout en Juncky’s investeringsfonds; want ook daar lopen Europese landen (diegenen, die nog betalen) een groot risico. Aan dovemans oren gericht, dit soort waarschuwingen. Niet ten halve gekeerd, maar ten volle gedwaald noemen we dat.

 

Fransioolse Melk…De Spaanse landbouworganisatie UPA dreigt Franse levensmiddelen te boycotten en toelevering met levensmiddelen of andere zaken aan Franse bedrijven in Spanje te belemmeren, nadat de Fransiolen Spaanse vrachtwagens hadden geplunderd. De Duitsers stellen, dat een goed functionerende markt voor alle partijen voordeel heeft. In Nederland gaat Sharon zich pas in september – na de vakantie – beraden over een mening over Franse acties, die Nederlandse bedrijven veel geld hebben gekost. Dat vrijgave van quota velen zou verleiden, om als een gek te gaan uitbreiden en produceren, was te voorzien. En nu zijn de pakhuizen vol kaas en is er een melkoverschot wat niet verkocht kan worden. Dus lagere prijzen. Allez? Efficiency had het devies moeten zijn, niet dom door produceren! En nu de zaak in het honderd – pardon in de melk – loopt, staan allen – de Fransiolen voorop – voor de EU deur en eisen weer steun. Zo komt er nooit marktwerking. Maar dat hoeft ook niet, want het is toch mooier om met landbouwsubsidies (open of verkapt) te strooien en zo een inefficiënt, slecht functionerend landbouwbeleid te blijven steunen? Dus kom op, laten we nog meer verspillen en weggooien, Brussel betaald wel.

 

Poet laat ook even 200 ton ‘’foute’’ levensmiddelen, die via-via zijn Moedertje Rusland binnenkwamen, vernietigen. Levert hem veel kritiek ook in eigen kring op. Hij had beter gescoord, als hij de behoeftigen ermee had bedeeld. Maar nee, zijn wijnen en lievelingskostjes zijn al lang binnen, dus wat kan hem nou de bevolking schelen? Schande.

 

Ruim 4 maanden voert Saoedi Arabië, met hulp van Arabische landen, oorlog tegen de Huthi rebellen in Yemen. Huthis zijn Zaiditen, aanhangers van een stroming in de sjiitische Islam, die ca. 1/3 van Jemen's bevolking uitmaken. Ruim 4000 mensen zijn inmiddels gedood, meer dan 20.000 verwond en duizenden gevlucht. Human Righs Watch beschuldigd Saoedi Arabië van oorlogsmisdaden, omdat ruim 50% van de doden civilisten waren. Uiteraard ontkent het land schuld. De Saoedi's en haar alliantie verzwijgen echter, dat zij de enige zijn met vliegtuigen die luchtaanvallen kunnen uitvoeren! Met als doel om de opstand neer te slaan, het land te stabiliseren en de machthebber terug te laten keren? De situatie in het armste land van het Arabisch Schiereiland is ver van dit doel verwijderd. En kennelijk durven de Saoedi’s toch ook niet de aangekondigde invasie door te zetten. USA steunt de Saoedi’s, en is daarbij ook medeschuldig aan onschuldige doden. Maar in de strijd tegen IS heeft USA deze bondgenoot hard nodig, dus is dat een geaccepteerde collateral damage. AL die burgerdoden en ellende dus. Dat zich daar de volgende humanitaire crisis van reusachtige afmetingen gaat vertonen met onvoorstelbare gevolgen? Iets voor hulporganisaties. Niet voor politici, leger of machthebbers.