columns

God helpe mij, krenten-uit-de-pap en vluchtelingen

Denemarken gaat in december stemmen over de afschaffing van de Deense opt-out regeling m.b.t. EU recht, die al 25 jaar bestaat. Daarmee wil het land voorkomen, dat het van Europol wordt uitgesloten. Het advies van de regering is, om voor de opt-in regeling te kiezen, die het mogelijk maakt, een aantal onderdelen van het EU-justitieel recht over te nemen. Ofwel krenten-uit-de-pap-pikken, heet dat. Want van de 50 wettelijke regelingen wil men wel 22 overnemen, waaronder erfrecht en ouderlijk zorgrecht. Maar men wil absoluut niet de zeggenschap over asiel- en migratiepolitiek kwijt. Denemarken voert daar een zeer restrictief beleid. Na het NEE over het Maastricht verdrag in 1992 kreeg het land 4 uitzonderingsregelingen, die een diepgaande samenwerking met de EU op gebied van valuta, verdediging, justitie en Binnenlandse Aangelegenheden voorkomt. In 2000 wilde de bevolking nog steeds geen economische of muntunie. Voorlopig blijft het Deense Kroon plus EU krenten.

 

Hoe kan het toch, dat Zwitserland en Noorwegen binnen 48 uur een asielaanvraag goed- of afkeuren en andere landen – waaronder NL – eindeloos lang hierover doen? Komen ze uit Balkan of niet-oorlogsland, zijn het economische migranten – terug en wel per direct, niet eerst huisvesten, zakgeld geven en dan eindeloze procedures afwerken.

Engeland wil illegalen weren door te dreigen met gevangenis en boete. Ook verhuurders en werkgevers zullen aangepakt worden. Het werd tijd. Want de laksheid van de overheid betekende een heel gemakkelijke start voor illegalen. Federica roept om unanimiteit maar verliest zich – evenals Juncky – in leeg geprevel. De top in Wenen zal ook geen echt resultaat bieden. Ondertussen is Schengen een wassen neus, en het probleem wordt met de dag nijpender. De urgentie om het probleem echt aan te passen ontbreekt. Hoe moeilijk kan het zijn? Wees duidelijk dat Europa (en sommige landen daarin) geen paradijs met gouden eieren, gratis huizen en veel geld is. Zorg snel voor hot spots, waar mensen legaal een aanvraag tot asiel kunnen indienen. Breng mensen direct terug die er niet horen. Nu beloon je illegaliteit en mensensmokkel, door een ieder – zeker als hij roept dat hij Syriër is (maar het niet hoeft te zijn) en stop steun aan landen, die niet meewerken aan opvang en/of terugsturen. Doet Europa dat niet, zal de grootste volksverhuizing ooit plaatsvinden en worden we overstroomd. En dan is het niet meer vragen om hulp, maar eisen en nemen.

 

Als Amerikaanse bio-boer mag je geen kunstmest op biochemische basis gebruiken. Maar niks is vastgelegd over het gebruik van afval/restwater van olie/schaliegaswinning. In Californië een discussiepunt dus. Want al 20 jaar recyclen oliebedrijven afvalwater en verkopen het als irrigatiewater aan boeren en waterbedrijven. Onrust ontstond onder milieubewegingen. Want op zich is recyclet irrigatiewater een zegen bij droogte. Maar…Hoe zit het met de veiligheid? De oliebedrijven zijn niet verplicht, om aan te geven, welke (agressieve) chemicaliën ze voor fracking toepassen. Testen op gevaarlijke stoffen vindt ook niet altijd plaats. Boeren zelf hebben ook geen verplichting om hun water te testen. Dus…Hoe gezond is met dit water geteelde groente en fruit dan wel? Gefracked-irrigatiewater is dus een gat in de mazen van regelgeving rondom voedselveiligheid. Nou, als de regelgeving niet deugt, declareer dan gewoon ‘’met fracking-water geteeld’’. Kan de consument zelf kiezen of hij zo een bio-sla wil...

 

Het leek veel Polen wat; kredieten (m.n. hypotheken) in Zwitserse Frank met lage rente (dus goedkoop) afsluiten. Maar de afgelopen jaren is de koers van de CHF met 80% t.o.v. de Zloty, gestegen. Goedkoop is duurkoop geworden. 60 % van het Poolse bankensysteem is in handen van buitenlandse grote banken, zoals Commerzbank, Raiffeisen Bank International en Santander. En die worden nu plots een speelbal in het gevecht om kiezersstemmen bij de a.s. verkiezingen in oktober. Het parlement wil namelijk deze banken dwingen, hun leningen om te zetten (en wel 1:1) in Zloty. Het gaat om ruim 34 miljard Euro (8% van het BNP). En deze banken vinden deze voorgestelde haircut (want daar komt het op neer) niet ok. En gaan, indien nodig, voor de rechter, want dit zou indruisen tegen constitutioneel recht en investeringsbeschermings-overeenkomsten. Terecht; als je als klant wel wilt profiteren van het ‘’voordeel’’ moet je rekening houden met een ‘’nadeel’’.

 

Lena voorspelde het toen al: Poet gaat nat. Met zijn fraaie Chinese prestige-gasdeal. De 400 miljarden deal is nog maar net gestart, en het is al hommeles. De gasprijs daalt namelijk onophoudelijk, en Rusland heeft zich hiervoor niet ingedekt. 30 jaar lang zou Gazprom elk jaar 38 miljard m3 aardgas uit Jakoetië en Irkoetsk naar China pompen. Vanaf 2018. Aldus verdrag. Zo begon de bouw in sept. 2014, maar de ‘’Power of  Siberia’’ zoals het project heet (voor ruim 55 miljard begroot) lijkt op een fiasco af te stevenen. Want de deal legde vast, dat de gasprijs aan de olieprijs gekoppeld is. In 2014 was dit nog ruim 100 $/vat. Nu? Minder dan 50$. Dus Gazprom zou groot verlies maken. Wat echter nog veel stommer is: Rusland heeft verzuimd, een veiligheidsklep in te bouwen, mocht de gasprijs over langere termijn (te) laag blijven. Rusland had dit simpelweg niet voorzien, aldus hun eigen uitspraken. Heel stom dus. Poet in dilemma; hij wil dit prestigeproject niet laten mislukken, maar kampt tegelijkertijd met de realiteit van de lage prijs. Het zou wel eens kunnen betekenen, dat Gazprom door de regering ondersteund moet worden. In Peking is het alarm aan. Een 2e megaproject met Rusland is voorlopig op ijs gezet: een 2e pipeline voor 30 miljard m3 gas uit Siberië naar China. Of China en Rusland verkeerd gokken, doordat het gas met Yuan in plaats van $ betaald gaat worden is nog de vraag; de Chinezen hebben belang bij het behoud van hun eigen munt, als alternatief voor de $; Rusland, dat last heeft van Westerse sancties, heeft een nieuwe partner en een alternatieve munt – die mogelijk ooit in $ omgewisseld kan worden. Hoe het ook zij, de ‘’Power of Siberia”’ is voorlopig in tijd naar achteren geschoven, en in plaats van 2018 hoeft levering pas vanaf 2021 plaats te vinden. In de hoop op stijgende prijzen…

 

4 vliegen in een klap; pardon, 4 samenlevingsproblemen in een keer opgelost. Als het aan D66 ligt, gaan studenten straks samenwonen met vluchtelingen, ouderen en ex-gedetineerden (met enkelband). Ziezo; huisvestingsprobleem studenten opgelost, vereenzaming van ouderen is foetsie en integratie van vluchtelingen en re-integratie van ex-gevangenen is ook simpel gerealiseerd. Echt nieuw is het idee, om ex-gedetineerden en jongeren samen te laten wonen, niet. Denemarken heeft dit jaren geleden al bedacht. En de vele leegstaande kamers in verzorgings/verpleeghuizen? Worden zo naadloos opgevuld. En als die studenten nou ook nog eens in de zorg werken (als onderdeel van hun verplichte stage) wordt het nog voordeliger! Yippie, 5 in een klap dus! En waar kunnen vluchtelingen beter het leven en de cultuur van de NL leren kennen? In een studentenhuis!..Maar het moet gezegd; daar waar Blondie alsmaar raaskalt zonder oplossing,  komt D66 tenminste met creatieve oplossingen voor echte problemen.

 

Nou, nou, paniek op de financiële markten? Altijd hebben beleggers weer een vrees, paniek of iets anders, als ze niet dat verdienen, wat ze graag willen. Maar je kon het allang zien aankomen; dat de Chinese bubbel eens zou ploffen; of het nu onroerend goed, economie of Yuan heet. Dat de Amerikaanse megaschuld op den duur ook niet houdbaar is maar dat elke keer weer de rente niet verhoogd wordt. De verruimingspolitiek met superlage rentes van de USA en de ECB zorgt ervoor, dat investeerders andere keuzes maken en landen vrolijk op nog grotere pof blijven lenen. En dat de BRICS landen een gouden toekomst was voorspeld, terwijl de realiteit toch anders luidt? Verbaast niks. Dus…?

 

De minister president van Australië wil milieuorganisaties en Groenen per wet belemmeren, grote projecten zoals mijnbouw te saboteren via jarenlange procesvoering. In Abbot’s ogen doen de Groenen er alles aan, om investeringen en nieuwe arbeidsplaatsen te saboteren. Maar als de projecten aan de hoge Australische standaarden voldoen, moeten ze ook uitgevoerd kunnen worden, vindt hij. Dus als die wet er komt, mogen voortaan alleen nog die organisaties tegen grote projecten klagen, die direct last hiervan krijgen. Nu kan een ieder voor gerecht procederen, die sinds minstens 2 jaar actief is in een milieu/natuurbeschermingsorganisatie. De vraag is, of de Senaat deze wet zal goedkeuren, die tegen de ‘’verstoorders uit de groene gelederen, die het einde van de welstand willen’’ kan optreden. Achtergrond is het getouwtrek om de Carmichael kolenmijn aan de Oostkust van Queensland; het Indiase Adani wil deze exploiteren en de kolen naar India verschepen. Dat gaat alleen via havens aan het Barrier-reef, en daar vechten milieugroeperingen al jaren tegen. Door een kennelijk fout in het Ministerie van milieu kon de milieubeweging Mackay Conservation Group het project met een omvang van ca. 20 miljard Australische $, op het laatst tegenhouden. Opgrond van een klacht over een onderzoek over de toekomstige leefomstandigheden van een hagedis en een slang…De milieuminister haastte zich om toe te zeggen, dat de gevraagde informatie binnen weken geleverd zou worden, om alsnog de vergunning te krijgen. De milieugroep heeft haar hoofdzetel ruim 600 km verder weg van de geplande mijn. 100 miljoen arme Indiërs zouden via deze mijn met energie verzorgd kunnen worden. Doelstellingen m.b.t. klimaatverandering/CO2 versus arbeidsplaatsen, winst en risico’s voor het Barrier reef. Tja.

 

Niet alleen Frankrijk en Engeland eisen hogere melkprijzen, nu gaat ook Duitsland marcheren. En wel om betere prijzen te eisen voor melk, vlees en granen. En dat alles omdat o.a. de melkquota afgeschaft werden en direct veel te veel overproductie plaatsvond!? De Duitse boeren krijgen voor de melk nog maar 27 cents, terwijl dat in 2014 nog 40 cents was. 6 jaar geleden ging het ook mis met de melkboeren; ze kregen toen maar 23 cents/kilo en er werd krachtig geprotesteerd in Brussel en Berlijn. De EU commissaris voor landbouw, Hogan, heeft de Europese boeren in verband met de lage melkprijs directe hulp beloofd. Maar de eis van de Duitsers voor een paar honderd miljoen heeft hij direct afgewezen. De crisis zou vooral de baltische landen en de andere nieuwe 9 landen betreffen, daar zijn de productiekosten hoger dan het prijsniveau. Dus moet de hulp zich daarop concentreren (?) Hoe Hogan de boeren wil helpen liet hij open. Op 7 september vindt een EU top hierover plaats. Oorzaak voor de lage prijs is o.a. Rusland (sancties), de lagere vraag uit China en de gestegen melkproductie in de EU. Niet dat daarmee de boeren zelf schuld zijn (toch wel)…Aan de andere kant geeft de EU de boeren al 56 miljard/jaar om zich beter aan te passen aan de markten. Voor de lage prijzen in Frankrijk zijn structurele verliezen de boosdoeners; de supermarktketens drukken de prijzen, en dat moet Frankrijk zelf oplossen, niet de EU. Als puntje-bij-paaltje komt, gaat ofwel de melkprijs weer omhoog of vinden ze een ander potje, waaruit getapt wordt, daar in de EU. En zo houden we een eerlijke marktwerking met noodzakelijke hervormingen (en ja, dus ook sluiting van niet rendabele bedrijven), belangrijk voor het overleven van de boerenstand, kunstmatig en ondoelmatig tegen.

 

Tja, daar helpt ook een ‘’God helpe mij’’ even niet…Kardinaal Levada – de vroegere prefect van de Roomse geloofscongregatie en van 1995 – 2005 aartsbisschop van S. Francisco - moest 500 $ borg betalen om uit de gevangenis te komen. Omdat hij met teveel alcohol aan het stuur zat. In Hawaii. Daar vierde hij met andere priesters vakantie. Hij betreurde de foute inschatting, probeerde hij nog. Maar daarmee kwam hij niet weg. Als zelfs de ooit zo strenge bewaker van zeden en wetten zo de mist in gaat, blijft niet veel meer over van dat katholieke geloof…Hij kan zich troosten met de wetenschap, dat de huidige aartsbisschop van San Francisco in 2012 vanwege te veel alcohol achter het stuur ook tot 3 jaar proeftijd werd veroordeeld.