columns

Niet mijn Europa, watertekort en NL theater

Blackrock; het grootste investeringen/hedgefonds van de wereld; ruim 4700 miljard $ wordt door haar beheerd. Nu de laatste weken de aandelenmarkten zoveel turbulentie laten zien, richt zich de wereld ook op Fink, de Blackrock chef, en zijn mensen. Zou het bij voorbeeld kunnen, dat op die bewuste maandag de aandelenkoersen in de wereld zo sterk vielen, omdat FInk en zijn mensen zoveel geld controleren? Gaat van bedrijven zoals Blackrock een systematisch risico uit voor de stabiliteit van de financiële markten? Er zijn aanwijzingen, dat de enorme omvang van het bedrijf bepaalde koersbewegingen nog onaangenamer of erger kan maken. Ruim 2/3; 3100 miljard $ is in ETF of gelijksoortige beleggingen geïnvesteerd. De ETF’s creëren een waardeontwikkeling van een beursbarometer – zoals de DAX – door aandelen daaruit te kopen. Stijgt de DAX b.v. met 2%, stijgen ook de ETF’s met 2%. Zolang een bedrijf lid van een beurs is, blijft Blackrock erin handelen. Ook wel ‘’patient capital’’ genoemd. Feit is, als de hele wereld risico’s op eenzelfde wijze inschat en daarop koopt/verkoopt, zal een ieder uiteindelijk eenzelfde beslissing nemen. En dat betekent, dat het dalen van beurzen dan ook veel sterker kan worden dan vroeger. Institutionele beleggers zoals Blackrock zijn dus niet de eerste plaats de beheerders van hun klanten, want in zo’n situatie zouden ze dan beter het advies kunnen geven, het geld elders te beleggen.

 

Deze week in het theater: reorganisatie van de politie duurt wederom langer en kost minstens dubbel zoveel. Salarisverhoging voor politiemensen, terwijl kennis en kunde beneden peil is? Top van acad. ZH declareert er lustig op los. Kan de basispremie weer omhoog. Wijkverpleging naar de knoppen en het PGB drama is nog niet opgelost. Ze weten het wel uit te geven, die toppers. Het OM stapelt blunder op blunder, maar krijgt toch 7 miljoen erbij.  En het ICT fiasco bij de SVB is nog pijnlijker, nu een van hun managers ook bij CapGemini op de loonlijst stond. Asscher’s poging om lagere uitkeringen in Marokko te onderhandelen, mislukte. Verdrag opzeggen en ‘’ondersteuning’’ korten? Is nog niet aan de orde. En dan gaat ook nog een militair deserteren en overlopen naar IS. Geschokt zijn ze in DH…De poepoverlast in een gemeente  kan middels DNA-registratie van poep zo opgelost worden. Maar nee, omwille van privacy (van de hond???) mag het niet. Een Statenlid is bang voor het gewone voetvolk en reist daarom op hun kosten 1e klas in de trein. KLM gaat bezuinigen en voor het eerst zullen gedwongen ontslagen volgen. Air France echter heeft nog geen bezuinigingen/hervormingen of ontslagen aangekondigd. Koenders nam op zijn snoepreisje nog eens 6 ton mee voor de wetenschappers, omdat het onderzoek zo belangrijk is. Ja, voor scheepsvaart en exploitatie – m.n. voor China, Rusland, Canada, Amerika en Noorwegen. Nederland op zijn smalst.

 

Frankrijk kritiseert Hongarije over de omgang met vluchtelingen. Zelf doen ze al jaren niks aan Calais. Oh ja, minister president Valls kwam voor het eerst eens kijken. En stak gelijk zijn hand uit naar Fransje voor meer geld. Om de eigen onkunde en onmacht t.a.v. hervormen en bezuinigen te verdoezelen, eist Frankrijk een forse hervorming van Europa. Macron wil een economische regering. Met een Eurotopper (commissaris) die de economische-, financiële- en sociale politiek van de 19 Eurolanden coördineert. Oh ja, er moet ook een EU ministerie van financiën komen. En die Top-commissaris kan dus ook investeren en zich met de arbeidsmarkt-politiek bemoeien. Kunnen we alle parlementen gelijk opdoeken. Wauw, da’s een besparing! En of we dan vooral heel veel geld overmaken, want het budget moet echt mega zijn. Anders is Europa niet geloofwaardig. En de rijke landen (Duitsland) moeten armere landen (ook Frankrijk?) maar ondersteunen. Het taboe op transferunie moet van tafel. Vooral bij Die Mutti. Het EP moet e.e.a. gaan controleren. Dezelfde jongens die steeds meer budget willen en vooral zichzelf riant belonen. Dat alles moet op zijn laatst 2019 in een nieuw EU verdrag zijn beslag krijgen. Na de presidentsverkiezing 2017 in Frankrijk en de Bondsdagverkiezing in Duitsland. Ja, ja, groots denken is in. Vooral als je het kleine niet aankunt.

 

Ach guttegut, de nieuwe vermogens/belasting-herverdelingstrucjes zijn begonnen. In plaats van 4% fictief rendement wordt straks nog maar 2,9% berekend. Nou, zijn we daar even mee geholpen, als de reële rente 0% nauwelijks overstijgt? En die rente wordt dan jaarlijks aangepast via een gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Vanaf 2017 dan. Tot 1, 025 miljoen vermogen betaal je 4,7%, en daarboven het veel hogere van 5,5% . Ach, er zullen wel sluip/ontwijkroutes komen, want de rijken meer te laten betalen, maken we niet mee. Maar het kan nog veranderen, want deze geheime info had helemaal niet bekend mogen worden…En dan gaat het kabinet gaatjes vullen met belasting op bronwater (!) en sapjes. A la frisdranken. Waarom weer zo flauw, Edith? Alle suikerhoudende frisdrank moet fors in prijs omhoog, niet water! Dan had je ook internationaal kunnen scoren; goed voor de gezondheid en goed voor de regeringskas. Kan de regering dat weer het raam uitsmijten voor een volgend prestigeproject zonder nut.

 

Binnen 1 week na het treinincident vergaderden de EU ministers en maakten concrete afspraken. Voor de vluchtelingen/migranten is pas op 14 september een gaatje in de agenda te vinden. Prioriteiten, nietwaar? Ondertussen stromen ook mensen uit Pakistan en Bangladesh naadloos door met de Syriërs, Afghanen en Balkanbewoners. Iedereen mag binnenkomen voor bed/bad/brood en zakgeld. En dan eindeloze procedures. Nog steeds ontbreekt eensluidend beleid, de ‘’veilige’’ lijst of volledige registratie. Schengen is passé. Hongarije vindt, dat dit een Duits probleem is, en schuift moeiteloos af. Smokkelaars werven met ‘’Europa, het paradijs waar alles gratis is’’ en niemand die dit ontkracht. Dat ook in het paradijs economieën zwak zijn en torenhoge werkloosheid heerst, daar horen/lezen we niets over. 11 november vindt in Malta een top plaats, om 1 miljard aan Afrika te geven. Mits die landen tenminste meewerken aan het terugsturen. Tot die tijd; dictatoren stuur ze maar door, ontvang je straks nog meer geld! En waar blijven nu al die toppolitici? Zittend op het pluche in Brussel en Den Haag en elders? Solidariteit? De EU faalt aan alle kanten. En gaat uiteindelijk kapot. Niet vanwege de muntunie, maar omdat ze niet in staat zijn, een consistent beleid m.b.t. buitenland, veiligheid, economie, migratie/asiel en milieu af te spreken. Waarschijnlijk spreken ze nu over de kleur van de oogkleppen en oordoppen voor alle EU-burgers.  Om weg te kijken. Niets zien-horen-doen en hopen, dat ‘’ze’’ naar elders gaan. De CU in Nederland roept burgers op, asielzoekers op te nemen. Maar zelf het goede voorbeeld geven? Ho maar. Nee, dat is niet aan de elite. Hongarije, Griekenland en Middellandse Zee zijn immers ver weg. Overal hoor je ineens ‘’dit is niet mijn Europa’’. Nee, en dat zal het ook nooit worden.

 

Diepzee-leven is bijzonder kwetsbaar; in het donker en bij kou groeien ze maar langzaam; ze worden oud en krijgen weinig nakomelingen. Des te groter is de impact van visserij in dit soort gebieden; de aantallen aan diepzeehaaien en –roggen gaan gestaag omlaag, sinds vissen met grondnetten plaatsvindt. De EU werkt al jaren aan strengere regels maar er is weerstand; in 2013 wees het EP de regeling af, om grondnetten lager dan 600 meter in EU wateren te benutten. Er zou geen wetenschappelijke basis voor een dergelijke regel zijn…Dit jaar een nieuwe poging; dieptebeperking voor de visserij tot 600 meter. Omdat wetenschappers nu bewijs zouden hebben dat dit het ecosysteem zou beschermen. En wie financiert die wetenschappers? De EU-ontwikkelingsprogramma’s, de Schotse regering, de Britse wetenschappelijke raad voor research en opleiding NERC en zo. De hoeveelheid aan gevangen soorten tussen 400 – 1000 meter diepte – aldus het rapport – bleek steeds meer toe te nemen. Per 100 meter werden 18 nieuwe soorten gevonden. En tegelijkertijd steeg het % aan waardeloze bijvangst = meer dan vis voor de verkoop. De winst voor de visserij tussen 400 – 700 meter is minder goed, vanaf 1300 meter steeg deze dan weer. En je raadt het al, de visserijbelangen spelen hierbij een grote rol.

 

Kijk, kijk, wederom discussie, of Jezus nou toch echt getrouwd was met Maria Magdalena, en of ze ook kinderen hadden. Nieuw onderzoek van een papyrus lijkt deze theorie te staven. Aldus prof. King van Harvard, die deze papyrus sinds 2012 onderzoekt. Daarin zou geschreven staan ‘’mijn vrouw…’’ en ene Mary. Het papyrus zou uit de 4e eeuw stammen, maar critici denken dat het een kopie is uit een 2e -eeuwse Griekse tekst. Velen menen, dat het een moderne vervalsing is. E.e.a. is verder te belezen in Biblical Archaelogical Review: http://www.livescience.com/51954-gospel-of-jesus-wife-origins.html

 

Wat is dat toch met bestuurders van (semi)overheden of hulporganisaties en zo? De baas van het Duitse Caritas laat het zich goed betalen: op kosten van de organisatie viert hij zijn verjaardagen, richtte zich een chique kantoor in en liet zich zijn MBA betalen. Om e.e.a. vervolgens ook nog af te trekken van belastingen. Binnen 3 jaar verhoogde hij zijn salaris met 60% naar ruim 162.000 Euro. Zelfs een rekening voor het reinigen van zijn jasje (er drupte wat champagne op) van 18,00 Euro declareerde hij. En omdat hij zelf alles kan tekenen, zonder problemen. En dat voor een instelling die 70 miljoen per jaar ontvangt van ziekenfondsen, verpleeg-instanties en sociale hulp-bijdragen. Plus schenkingen en de betaling van zorg door de bewoners van 75 Caritas-verpleegtehuizen zelf. Ach ja, ‘’goede doelen’’ organisaties huizen in NL in veel te luxe/dure onderkomens en de bestuurders worden royaal betaald uit donaties, die eigenlijk voor de goede doelen of behoeftige mensen bedoeld zijn. Kan allemaal.

 

Watercrisis in het Midden Oosten; De internationale denktank World Resources Institute (WRI) meldt, dat tegen 2040 8 van de 10 ergste droogtes zullen plaatsvinden in het MO; Saudi Arabië, Qatar en Israël zullen het zwaarst getroffen worden. Vele landen zullen de teelt van voedsel moeten staken. Saudi Arabië zal nu een laatste teelt plegen, vanaf 2016 zijn ze volledig afhankelijk van graanimporten. Door watergebrek zullen ook conflicten verergeren, o.a. in Syrië, Palestina en Irak. In Jordanië is de situatie al kritiek, o.a. door de enorme toestroom van vluchtelingen uit Syrië. Ondertussen ‘’lekken’’ US-huishoudens ruim 3,8miljard liter drinkwater….en is het waterleidingsysteem in vele grote steden (net zoals het gasleidingennet) in een bijzonder slechte staat..Ook de VN waarschuwt voor wereldwijde waterschaarste, al vanaf 2030 rekent men met 40% minder water doordat ondergrondse waterreserves uitgeput raken. In 2050 wonen ongeveer 9 miljard mensen op aarde, en dus is meer water nodig voor landbouw, industrie en voor consumptie. De wereld wordt er niet beter op.

 

Als juf en meester heb je het maar moeilijk, als de basisschool overstapt op continurooster. Dan heb je nog maar een korte lunchpauze; moet je mee-eten met de kinderen en ook nog toezicht houden op eten en spelen. Zelf opvangen van de kinderen dus. Stress, aldus CNV Onderwijs; die van 54% van de leerkrachten hoorde dat ze dit niet fijn vinden. En dan zou er ook nog meer werkdruk en minder tijd voor voorbereiding van lessen zijn. Wat het CNV wil? Dat de overheid deze opvang subsidieert, zoals ze dat ook bij naschoolse opvang doet. Zodat leraren een dutje kunnen doen? Kom op, zeg! Net zo idioot als alle kinderen nu ineens 2 dagdelen crèche-opvang moeten krijgen, voor 60 miljoen. Of hun ouders nu wel/niet werken. Kan het nog gekker? Vast!

 

De economische- en ontwikkelingsconferentie van de VN (Unctad) eist opheffing van blokkade van de Gazastrip. Anders dreigt het vanaf 2020 onbewoonbaar te worden. De 3 Israëlische offensieven sinds 2008 hebben de Gazastrip economische verliezen, 3x hoger dan het economische volume, toegebracht. Sinds 2006 blokkeert Israël de Gazastrip en heeft de toch al verzwakte infrastructuur naar de knoppen geholpen. Tijd (of geld) voor wederopbouw is er niet, dus geen economisch herstel en geen verbetering voor de steeds armer wordende Palestijnen. De situatie is de slechtste sinds 1967, toen Israël het gebied tijdens de 6-daagse oorlog van Egypte heroverde. 72% van de huishoudens kampen met voedseltekort. Het aantal volledig van VN-hulp afhankelijke Palestijnen groeide van 72.000 (2000) tot 868.000 (mei 2015). Schrijnend. Mensonterend. En zonder shalom.