columns

Column nr. 150: 3-D-Palmyra, EU/NL gefrutsel

Lena’s column nr. 150. Tijd voor bezinning. Maak je niet zo druk, relax, laat los, hoor ik vaak. Oren/ogen dicht en alles langs me laten afglijden? Ik blijf optimist; ik geloof, dat mensen het verschil kunnen maken. En ik hoop dat door te informeren, prikkelen en uitdagen een enkeling misschien toch anders gaat denken, leven en werken. Want niet alleen een reis, maar ook een verandering start met het zetten van een eerste stap. Door jezelf.

 

Bij de VN in New York mag nu ook de Palestijnse vlag hangen. Ondertussen bekritiseert Bibi Europa op zijn scherpst. De EU sprak zich uit voor declaratie van goederen uit Joodse nederzettingen op de Golanhoogten en Oost-Jeruzalem. 15 landen hadden dit in april reeds geëist. Bibi vergelijkt dit buitengewoon fel maar ongepast door een vergelijking te trekken met de Nazi-boycot van Joodse goederen. De oproep van het EP parlement vindt hij onterecht. Israël accepteert geen discriminatie van goederen uit bepaalde gebieden van haar territorium. Huh? De Golan en West Jordanië werd in 1967 door Israël bezet en later geannexeerd – a la Krim door Poet – en dat werd internationaal nooit erkend. En onverminderd gaat de bouw van nieuwe nederzettingen in West Jordanië door; ook dit wordt gezien als ernstige belemmering van het vredesproces.

 

Het aangekondigde Juncky-masterplan bleek een wassen neus en zal vele maanden zinloos duur vergaderen met zich meetrekken. Concrete oplossing (zoals het beëindigen van de burgeroorlog in Syrië) wordt wederom verruild voor doorschuiven van het symptoom: vluchtelingen. Verplichtingen opleggen aan een Europa, waar 2 landen al niet aan mee hoeven doen, en anderen er waarschijnlijk met een boete mee weg komen, is het begin van het uiteenvallen van Europa. De Nederlandse plannen en het debat hierover kenmerkte zich door weinig realiteitszin, trommelgeroffel, wegkijken en nietszeggende uitspraken. Elke dag zonder echte oplossing – en dan bedoel ik niet hekken, honden of afschuiven – levert duizenden vluchtelingen meer op. De Egyptische miljardair Sawiris ondertussen komt met een plan: het opkopen en geschikt maken van eilanden van Griekenland en Italië voor deze enorme aantallen mensen. Huisvesting, infrastructuur, werk, studie en perspectief kan zo geboden worden. Gek plan? Misschien niet, in elk geval wel realiseerbaar met zijn geld. En biedt mogelijk een kans, om opnieuw een menswaardig bestaan met perspectief op te bouwen. We zullen het zien.

 

Ondertussen zijn veel Syriërs kwaad op de golfstaten. Want deze landen behoren tot de rijksten ter aarden, maar sluiten deuren voor Syrische vluchtelingen. Sinds 2011 zijn maar 33 Syrische vluchtelingen opgenomen. Tenzij ze als gastarbeider – zonder hulp en ondersteuning – aan het werk willen. Hoeveel Syriërs zich in de golfstaten bevinden, is onbekend, velen verblijven illegaal na het verstrijken van hun visum. Amnesty International vindt het gedrag van deze landen beschamend en laakbaar. Juist hun zouden – gezien de geografische, culturele en taalkundige nabijheid onderdak en opvang moeten bieden. Maar de regeringen wijzen kritiek van de hand en vinden, dat dit niet tot een duurzame oplossing van het probleem leidt. Het Westen moet in hun ogen meer doen, om het conflict op te lossen. Maar de hoofdreden voor hun weigering is de angst voor sociale onrust door groeiende ontevredenheid van eigen burgers. Ze willen geen ‘’buitenlanders’’ voor onbepaalde tijd opnemen of ze ooit nog moeten ondersteunen. Veel makkelijker is het, om de VN Vluchtelingenorganisatie miljoenen te geven.

 

Franse restauranthouders maken zich druk om de stiekeme (thans ruim 3000) huiskamerrestaurants. Oneigenlijke concurrentie, omdat ze niet hoeven te voldoen aan Horeca-regels, hygiëne- en voedselveiligheidsmaatregelen, vinden ze. En belasting betalen ze ook niet. Op internet vind je veel aanbiedingen voor 3-gangen diners voor 80 Euro, compleet met muziek en gezelligheid. Tendens sterk stijgend. Mogelijk tot wel 20.000? Dus ingrijpen is geboden, roepen ze. Misschien ontbreekt er iets in de horeca met haar 110.000 restaurants en 35.000 fast food aanbieders…?

 

Volstrekt onduidelijk is, of de noodsteun van de afgelopen jaren (ruim 440 miljard) aan Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en Cyprus ook werkelijk effectief is besteed. Meldt de Algemene Rekenkamer. De effectiviteit van maatregelen wordt nauwelijks onderzocht. Wel vindt een democratische controle en verantwoording plaats. Huh? Ook de steeds grotere twijfels over het ‘’succes’’ van het Q1 programma van de ECB weerhoudt dit instituut niet ervan, om geld met bakken tegelijk naar de banken uit te storten. En nu komt een 17 meter hoge kunstboom voor het ECB gebouw. Van graniet en vergulde bladeren. Kunst betaald door belastinggeld als zoveelste voorbeeld van verspilling voor ego/machtsvertoon.

 

Wetenschappers zouden alle bomen op de wereld geteld hebben. Met satellietbeelden, en 40.000 metingen in het veld (nou, in Vrijstaat Nicojo waren ze niet!) Te lezen in Nature. Het zouden er ruim 3 biljoen zijn! Maar helaas sneuvelen door menselijk handelen ruim 15 miljard bomen/jaar. Sinds het begin van de landbouw, ruim 12.000 jaar geleden, betekent dit een afname van bomen met ruim 46%. Trieste cijfers.

 

Medical Xpress maakt melding over een onderzoek van Penn State University/USA die een training ontwikkelde voor a.s. ouders. Goed voor ouders en voor het kind. Ouderschapstraining. Kan er in NL ook nog bij, naast o.a. gratis crèche, meer vaderschapsverlof en verhoging van kinderopvangtoeslag. Ondertussen mag in 2016 de verpleeghuisbewoner blij zijn met 1 uur aandacht per 5 dagen. Kunnen ze samen met de begeleider foto’s bekijken of een wandelingetje maken. Top hoor, Martin! En er komt toch weer geld voor beschutte werkplekken (nadat de sociale werkplaatsen opgeheven moesten worden) voor gemeentes. En nieuwe AZC’s worden gebouwd (nadat eerst een heleboel zijn afgebroken) en voor de opvang van asielzoekers worden – aldus een uitgelekt Prinsjesdagplan – honderden miljoenen vrijgemaakt. Alles in perspectief, nietwaar?

 

3-D-printers; het nieuwe ‘’wapen’’ in de strijd om behoud van archeologische kostbaarheden. De spectaculaire ‘’redding’’ van cultureel erfgoed komt via Roger Michael, een Britse archeoloog en leider van het Instituut voor digitale archeologie te Oxford. Eind september wil hij in 5 landen in het Midden Oosten met behulp van specifieke 3-D camera’s beginnen, om historische en antieke plaatsen te fotograferen, voordat ze mogelijk vernietigd worden. Dan worden de foto’s doorgestuurd naar het Institute for the Studies of the Ancient World aan de NY University. Daar komen ze in een archief, om later mogelijk gereconstrueerd te worden middels 3-D-printers. Nog eens wat anders dan deegwaren met een boogje….Concrete plannen, om zo hele steden – zoals Palmyra – elders weer op te bouwen, liggen klaar, maar worden om veiligheidsredenen niet bekend gemaakt. Inmiddels is wel bekend, dat ruim 5000 van deze door een chinees bedrijf geproduceerde camera in Yemen, Libanon, Turkije, Irak en Afghanistan verdeeld gaan worden. Coördinatie en organisatie van dit project gebeurt in samenwerking met Unesco en kleinere organisaties in betrokken landen. Ruim 2 miljoen Britse Pond is geschonken door private geldschieters voor dit project. Tot eind 2016 verwacht men ruim 20 miljoen beelden ter beschikking te hebben over historisch waardevolle gebouwen, paleizen en tempels, maar ook van kleinere kostbaarheden zoals munten, aardewerk en werktuigen. Zo blijft archeologie, met behulp van moderne technieken, relevant en mogelijk. Het Louvre is bezig, zijn enorme rijkdom aan antieke goederen uit Mesopotamië te digitaliseren (zoals de Codex Hammurabi).  Ook wordt gesproken over digitalisering van steden in Irak en Syrië, waarbij de goede Franse betrekkingen een handje kunnen helpen. E.e.a. kan, naast de wetenschappelijke waarde en relevantie – mogelijk ooit ook ertoe dienen, om het toerisme in Syrië weer op te tuigen, waarbij archeologische plekken van groot belang zouden kunnen zijn.