columns

Sperma voor iPhone, EU-splijtzwam, wapenhandel en Janet

Het zou wel eens kunnen, dat ons idee over het leven van dino’s over moet: nieuwe vondsten van een plantetende dino in Alaska drukt ons met de neus op de feiten; niemand die dacht, dat dino’s in zulke koude omstandigheden zouden voorkomen. Maar dat deden ze dus wel; de botten blijken een andere variant van de hadrosaurus. Het is de 4e unieke dino, die is gevonden in Alaska’s Colville rivier. Het bevestigd de theorie dat de Arctische dino’s in veel koudere omstandigheden konden leven dan we ooit dachten. Ze waren tevens in staat, om lange, donkere wintermaanden en sneeuw te trotseren. Het vervolgonderzoek richt zich nu op de beantwoording van de vraag; hoe konden ze deze barre omstandigheden overleven?

 

Splijtzwam Europa; met gekwalificeerde meerderheid ministers iets laten opleggen, wat in consensus de regeringsleiders niet konden? Slovakije sleept Europa voor de rechter. Goed gedaan Europa; solidariteit, verantwoordelijkheid en samenwerken is verder weg dan ooit. Maar we noemen het toch een succes? Engeland doet niet mee, Ierland en Denemarken dimdammen nog, maar hoeven ook niet. Tsjechië, Roemenië, Slovakije en Hongarije zullen geen verplicht aantal mensen opnemen. Ondertussen komen dagelijks duizenden mensen die komen. Wellicht pas in november komen hotspots. Ondertussen wordt massaal gehandeld in valse Syrische paspoorten, want wie Syriër is, krijgt hier asiel. De herfst is begonnen, duizenden zitten in de kou, maar de leiders zijn tevreden, weer even een paar maanden rust.

 

De film plus documentaire woensdagavond op de Duitse TV liet nog eens indringend het eigenlijke verhaal zien: het gaat niet alleen om ego’s en macht, maar iedereen – ook de VN, ook al die moraliserende regeringsleiders en goede-doelen organisaties – staat erbij en kijkt ernaar: de wapenhandel. We staan toe dat een mega industrie steeds dodelijker wapens levert (ook als het niet mag), zien mensen doodgaan, sturen dan hulptroepen, terwijl de wapenhandelaren (ook uit Duitsland, Frankrijk) op hun reuze jachten nog een glas champi drinken. Zolang de waarde van de mens (en samenleving) minder is dan het economische belang, houden we dit in stand. Want noch VN, nog regeringen, noch organisaties durven/willen de oorzaak aanpakken; symptoombestrijding is makkelijker en na een symbolische veroordeling kan men weer wegkijken en zich in slaap sussen.

 

Wederom durfde Janet niet, wat de wereld, de markt, nodig heeft: de rente verhogen. Uit angst voor ‘’uncertainities’’. De uitzondering wordt zo regel, en het signaal helpt de wereld niet, om haar zaken op orde te krijgen. Banken blijven eindeloos gesteund/gered om eventueel omvallen te voorkomen, uit angst voor de gevolgen. Dus blijven banken de wereld gijzelen.

 

E-learning en meer computers in de klas; de manier, om beter te presteren op school? Nou nee, een OECD studie wees uit, dat dit geen werkelijke verbetering of voorsprong oplevert. De basis in de klassieke vakken blijkt toch de beste manier, om scholieren goed op te leiden. Verdorie; al die projecten om nog meer computers (en –tijd) in klassen te integreren, blijken veel te kosten maar te weinig op te leveren. Jammer, daar gaan al die stokpaardjes. Oh pardon, computerfreaks. Maar, lichtpuntje: goede techniek is wel in staat, om goed onderwijs te versterken.

 

Blondie kritiseert het nepparlement. Zelf is hij ook lid, en strijkt maar al te graag zijn salaris, vergoedingen en beveiliging voor zijn gebral op. Een echte vent was opgestapt. Maar nee, een gezapig leventje zonder echt te hoeven werken, is veel makkelijker.

 

Het dodental van de explosie van het olie-tank voertuig in het zuiden van de Soedan vorige week is gestegen naar 182 mensen. Het gebeurde bij Maridi, toen een mensenmassa zich verzamelde rondom het tankvoertuig om olie af te tappen, nadat de wagen van de straat was gehaald om te plunderen. Soedan beschikt niet over adequate middelen, om dergelijke branden effectief te blussen en de mensen met brandwonden te behandelen. Ondertussen blijft die sukkel van een cowboyhoed- dragende president ‘’regeren’’ zonder te werken aan opbouw van zijn land, infrastructuur en economie.

 

Welja, de goede-doelen organisaties in Nederland willen de kostennorm, die bepaalt dat max. 25% van de donaties uitgegeven mag worden aan het binnenhalen van nieuwe giften, schrappen. Waarom? Omdat het in hun ogen belangrijker is om te laten zien, wat is bereikt met donaties. Waarom niet gewoon zeggen, dat het deze organisaties onwelkom is, om exact aan te geven, welk deel van de begroting werkelijk aan het realiseren van goede doelen ten goede komt, en niet alleen in de zakken van bestuurders of ter bekostiging van riante optrekjes vloeit…

 

Op zee bestaan geen muren…Turkije en Griekenland hebben een terugvoerverdrag sinds 2002, waarbij de Turkse autoriteiten verplicht zijn, illegale migranten terug te nemen. Turkije weigert, zich aan het verdrag te houden (hoeveel miljoenen geeft de EU jaarlijks ook alweer aan Turkije als goodwill zonder inspanningsverplichting? Veel!) Van de 9600 migranten, die van Turkije Griekenland inkwamen, nam Turkije maar 6 terug. Turkije heeft thans ruim 2 miljoen Syrische vluchtelingen. De voorstelling, dat een land, dat meer Syrische vluchtelingen opnam dan heel Europa, nu ook nog eens tienduizenden uit de EU terug moet nemen, is belachelijk en niet realistisch. Tenzij…En nou komt de aap uit de mouw – de EU een aanbod doet aan Turkije. Ordinaire koe- pardon mensen- handel. De EU zou zich moeten verplichten, in de komende 12 maanden ruim 1 miljoen Syrische vluchtelingen op te nemen, die hun asielaanvraag in Turkije mogen doen. Die zouden dan legaal en comfortabel met vliegtuigen getransporteerd worden, in plaats van een riskante tocht met een bootje te moeten wagen. Turkije zou dan bereid zijn, om vanaf 2017 (!) het terugneemverdrag met de EU uit te voeren. Misselijkmakend; vluchtelingen worden big business en inzet voor macht. De menselijke maat is zoek.

 

Het ‘’toerismegedrag’’ van vluchtelingen - we willen naar Duitsland, Zweden, Nederland en Denemarken – is een gevolg van niet-geharmoniseerde maandelijkse vergoedingen per vluchteling. Niet alleen bed/bad/brood, maar vooral zakgeld en betaling voor levensonderhoud verschillen per land sterk. Mensensmokkelaars lokken met lijstjes ‘’waar krijg je het meest’’ en dat werkt aanzuigend. Aangevoerd wordt deze lijst – tot 800,00/vluchteling door Denemarken (was 1400), Noorwegen, Zweden, Duitsland en Nederland. Griekenland echter geeft niks; noch fatsoenlijke opvang, noch geld. Slovenië, Slovakije, Polen en Bulgarije hooguit 33,00. Luxemburg is krenterig, het rijkste land van Europa geeft de vluchtelingen 25,00 zakgeld als je opgevangen wordt, of 225,00 als je voor jezelf zorgt (zie maar hoe je het doet). Frankrijk geeft 352, België 290, Cyprus 450 en Engeland tussen de 300 – 400. Geen wonder dat Griekenland en de Balkanroutes over land alleen gebruikt worden om zo snel mogelijk het rijke paradijs van veel geld en gratis huisvesting te komen. Van daaruit kunnen de vluchtelingen jarenlang – in afwachting van de procedures – geld sturen naar hun families. Begrijpelijk dus. Niet handig. Europa moet de vergoeding versoberen en liefst met bonnen werken. Snelle asielprocedures en vooral eens durven afschuiven van niet-gerechtigde asielzoekers met de duidelijke boodschap ‘’het is hier geen Luilekkerland’’ is gevraagd. Plus de eis om te integreren en zich te houden aan normen/waarden van het opnameland en de taal te leren.

 

Stel je voor; 39 ministeries: een voor steden; veeteelt; visserij; landbouwontwikkeling; communicatie; mensenrechten; gelijkheid van ras en nationale integratie en…Geeft werk aan ruim 3900 ambtenaren. Brazilië dus. Duitsland wordt – incl. Die Mutti – door 16/ministeries bestuurd. Maar Brazilië is 20x zo groot en heeft ruim 50% meer inwoners dan Duitsland, dus dan is het verschil toch logisch? Ware het niet, dat een heleboel van dit soort ministeries dus niks voorstellen, maar wel geld verslinden. Nu wil het land – gezien de grote economische problemen – 10 ministeries (en dus 1000 man personeel) opdoeken. Sinds de regeringspartij in 2003 aan de macht kwam, groeiden 26 ministeries met 1/3. Omdat de regering heel hard coalitiepartners nodig had, ontstond een systeem van vriendjespolitiek; er moesten dus politieke functies gezocht worden. Maar het mes wordt gezet in het logge, corrupte en inefficiënte overheidsapparaat. Er moet meer aandacht komen voor versterking van de economie, het tegengaan van corruptie. Een duidelijk signaal voor de buitenwereld, dat het land bereid is, om te besparen en te hervormen, in ruil voor investeringen. S&P waardeerde het land recent nog met BBB-. Junk dus. Terwijl het land de nr. 7 in de economische wereldmacht is (of was…) Te veel geld ging op aan internationale sport. Volgend jaar weer de OS. Terwijl het land afglijdt in een recessie en economische crisis, nog erger dan die van 1931.

 

Kanton Bern, Zwitserland besloot tot meer scheiding van Kerk en Staat. Middels een revisie van de wetgeving, die al sinds 1804 bestaat om de verhouding tussen Kerk en Staat te regelen. Kern van het voorstel is, om de aanstelling van dominees voortaan door de landelijke kerken zal plaatsvinden, niet meer door het Kanton (= soort provincie, maar dan Zwitsers). In 1804 nam Kanton Bern de kerkelijke (onroerend) goederen over en verplichtte zich om de geestelijken van een salaris te voorzien. Wil men deze twee entiteiten echt volkomen scheiden, zou het Kanton aan de Kerk waarschijnlijk miljarden voor de goederen terug moeten betalen. Deze hete aardappel wil men niet op het bord hebben van regering en parlement. In plaats daarvan zal het Kanton voor de financiering van de gereformeerde, katholieke en christelijk-katholieke landskerken een ‘’nieuw, tijdconform en verstandig systeem’’ uitwerken. Zo doen Zwitsers dat.

 

We konden het vernemen van Assad, wij, het Westen zijn schuld aan de burgeroorlog, het vluchtelingendrama en IS. Omdat wij het terrorisme ondersteunen. In zijn ogen zijn terroristen al diegenen, die sinds 2011 tegen hem vechten….Europese migratiepolitiek deugt evenmin; onmenselijk zijn we om ze over zee te laten komen. Nee, er moet een verbond met hem gesloten worden, want zekerheid is het credo voor alle Syriërs. En dan allemaal tegen IS vechten. Poet wil dit ook. In The Guardian viel te lezen, dat ruim 3 jaar geleden door Rusland een voorstel is gelanceerd, om Assad te laten aftreden en vredesonderhandelingen te starten. Onthuld door de Fin Ahtisaari, die destijds via de VN als onderhandelaar met Syrië optrad. Maar het 3-stappenplan, waarbij Assad zou aftreden, werd afgewezen door de VS, Engeland en Frankrijk. Want zij waren er heel zeker van, dat Assad op het punt van omvallen stond. Zonder deal. 2012 begrootte de VN het dodental op 7500. Thans ruim 22.000 en stijgend. De chaos die zich verder ontwikkelde, heeft mede bijgedragen tot de opkomst van IS. En nu willen we met dit lieverdje om tafel? Die verantwoordelijk is voor gifgasaanvallen op eigen bevolking en duizenden doden? Hij zal wel amnestie willen, met medeneming van zijn gestolen rijkdom om in rust verder te leven, terwijl wij zijn puinhoop mogen opruimen en zorgen voor wederopbouw? Europa is niet slim genoeg, om met deze gewiekste en brutale dictator te onderhandelen. Voor een tribunaal hoort hij. En op water en brood in een donker hol. Sleutel weggooien. Vergeten. En al zijn geld, bezit, rijkdom moet naar het Syrische volk.

 

Die Fransioelen blijken elke keer weer bijzonder creatieve boekhouders. De afbouw van staatschuld zou op koers zijn. Echt niet. Want naast de zogenaamde plotse economische groei in Q2 en de aangekondigde belastingverlagingen (!) plus nieuwe extra uitgaven voor binnenlandse veiligheid en vluchtelingen zou het deficit eind dit jaar van 4 naar 3,8% zakken, en 2016 3,3%, om vervolgens in 2017 op het EU-niveau van 3% te komen. Helaas, de sociale lasten (goed voor ruim 40% van de uitgaven) rijzen de pan uit. Het tekort van de sociale staatskas is in 2014 van 15,4 naar 13,2 gedaald, maar de regering heeft het doel voor een verbetering van het budget tot 2021 voor zich uitgeschoven, want deze uitgaven stijgen harder dan de economische groei. M.b.t. het gezondheidssysteem heeft het Franse staatsziekenfonds een tekort van 105 miljard opgehoopt tussen 2000 – 2014; het Franse pensioenstelsel leverde een tekort van 65 miljard op. Te dure privé-ziekenhuizen, - transport en vak personeel en de 100% vergoeding voor zaken zoals brillen, lenzen, tandprotheses of chronische aandoeningen (tendens fors stijgend), zijn een aantal oorzaken van exploderende kosten. En aangezien hervormingen niet – of mondjesmaat – doorgevoerd kunnen worden uit angst voor protesten blijft het deficit zich ophopen. Maar alles is op koers, nietwaar?

 

Chinese mannen worden uitgenodigd, om vooral sperma te doneren om zo voldoende geld te verdienen voor de nieuwste iPhone. De advertenties van spermabanken liegen er niet om, vooral in Shanghai, Hubei en Jiangsu. ‘’Geen reden om een nier te verkopen’’ melden ze…E.e.a. is het gevolg van het verhaal van een 17 jarige student, die een nier had verkocht voor ruim 2200 Euro, om de nieuwste Apple iPhone te kunnen kopen op de zwarte markt. Spermabanken hopen op een succes voordat de nieuwe iPhone 65 op 25 september op de markt komt, en zo hun tekort aan donoren op te vangen. De Shanghai Sperm Bank belooft ca. 600 Euro voor 17 ml goed zaad. Wie mag doneren? Een gezonde man met een universitaire graad en een lengte van minimaal 1.65.