columns

Zwart schaap, braaf jongetje, pact met de duivel

Het Zwarte Schaap in de witte kudde…ondanks dat Blocher officieel op de achtergrond bleef, heeft hij in Zwitserland voor zijn SVP (rechts nationale volkspartij) de touwtjes strak in handen. En de winst bij de recente verkiezingen loog er niet op. Zijn doel: Zwitserland beschermen tegen het dreigende juk van vreemde machten (en asielzoekers, gekleurde medemensen; toetreding tot de EU etc. ). Zijn rijkdom gebruikt hij om Zwitserland met haar waarden en normen zuiver te houden. De afscherming van Zwitserland bemoeilijkt de verhouding met de EU. Radicalisering en populisme groeit dankzij arrogante politici, die hun eigen belangen voor die van land en volk stellen.

 

Verbaasde u zich ook zo over de pijlsnelle versoberingsdeal tussen PvdA en VVD? Welnu, het was bewuste strategie, aldus een VVD-er. Zodat we het asielbeleid slikken. De VVD vertelt het stoere verhaal, aldus De Telegraaf, en de PvdA houdt even stil. Beeldvorming belangrijker dan realiteit. Politiek heet dat. Achter de schermen krijgt de PvdA de ruimte om haar punten binnen te halen. Statushouders krijgen – verplicht – dezelfde voorzieningen als Nederlanders; wordt hij op bijstand gekort, is dat het gevolg van gratis wonen. Onder de streep zijn bijstandstrekker en statusgerechtigde gelijk. Juridisch mag ‘’discriminatie’’ niet. Versobering klinkt leuk, maar kan dus niet. Echt kwalijk vindt Lena, dat afspraken niet op papier worden gezet. Nooit controleerbaar of erop aanspreekbaar; iedereen geeft zijn eigen draai eraan. En de oppositie doet net zo hard mee, haarfijn wetende, hoe het spel werkt. En daar hebben we’t mee te doen.

 

Assad bij Poet; maar het gaat niet echt over Syrië maar om Poet weer op het wereldtoneel van politiek te zetten. Ondertussen stomen Russische oorlogsschepen met materieel en 1400 arbeiders achter de ijsbreker op naar de arctische Scredniy Eilanden. Voor de uitbouw van een 140.000 m2 militaire basis.  Niks wachten op toewijzing of democratisch besluit, wie recht heeft op welk stuk van dit grondstofrijke gebied. Gewoon inpikken, is Poet’s doctrine. De brutalen hebben de ½ wereld. Als het aan hem ligt, liefst de hele.  

 

Het blijven ondernemers, die Nederlanders…laat nou toch in Groesbeek volgend jaar het eerste Nederlandse wijnexpertisecentrum gebouwd worden. Op wijnhoeve de Colonjes. Het geld – 2 miljoen – is bijna bij elkaar. Doel van het centrum: de Nederlandse wijnbouw naar een hoger niveau tillen. Inmiddels telt het land ruim 145 professionele wijnmakers. Op naar de top, of wordt het toch een flop?

 

Da’s nou een toffe peer, die Willem. ‘’Hoeft’’ een deel van zijn loonsverhoging niet. 30.000/jaar als drupje voor zijn pensioen. Ach, hoe ruimhartig is die WA toch! Lariekoek! Net zoals Trixje zal ook hij na zijn aftreden een speciale uitkering ontvangen, dus hij hoeft helemaal niet – zoals wij gewoon gepeupel – pensioen op te bouwen (laat staan dat hij bang hoeft te zijn, ‘’te weinig’’ te krijgen). En Mark honoreert deze wens uiteraard.

 

Erdogan is aan zet. Europa is onmachtig om zelf het vluchtelingenprobleem op te lossen, en roept de hulp van Turkije in om Syriërs daar te huisvesten. Oost-Europese landen willen wel geld, maar leveren noch solidariteit, noch opvang. Dat moeten de ‘’rijke’’ landen maar doen. Vluchtelingen als splijtzwam; nog kwetsbaarder wordt de EU als ze een pact met de duivel wil sluiten; probleem afkopen met 500 miljoen of 1 miljard? Peanuts, Taiyp  denkt eerder aan 3 – 7 miljard (dat laatste ingegeven als zijnde kosten voor opvang tot nu toe). Visumplicht afschaffen per 2016; weer praten over EU-toetreding op zijn condities; aan tafel zitten bij de EU en Turkije als veilig land bestempelen, zodat Koerden geen asiel in Europa kunnen aanvragen, dat is wat de toekomstige Nieuw Osmaanse Sultan eist. Vorige week tijdens de top zagen we glunderende Timmy en Tusk; ze vergaten helaas even concrete maatregelen, resultaten of verantwoordingskwesties af te spreken. En in Europa zelf? Men sleept zich voort van top naar top, maar verder dan praten over versobering van opvang; snel afschuiven van niet-asielgerechtigden en doorpakken, durven uitzetten en corrigeren of nee zeggen komt men niet. 

 

China’s economie is tanende. En wat doe je dan om meer arbeidsplaatsen te creëren? Ambtenaren aannemen. Wel 27.000. Nog in 2006 was het aantal nieuwe ambtenarenbanen net 10.000. China blaast zijn overheid gigantisch op. Officieel is het salaris niet top, maar er zijn vele voordelen; het is meestal een baan voor het leven; je krijgt medicijnen deels vergoed, je hoeft geen pensioenpremie te betalen. Het staatspensioen is 90% van het laatstverdiende salaris. En je krijgt of een woning, of je kunt hem gunstig kopen. Registratie van een huishouden – Hukou genoemd – biedt tevens de kans om kinderen in de stad naar school te laten gaan, ook als de ouders niet daar geboren zijn. Het wordt nog spannend; hoeveel jongeren kiezen voor een makkelijke baan-voor-het-leven in plaats van het bedrijfsleven met haar onzekerheid en mogelijke luchtbubbels? Het antwoord zou wel eens over de toekomst en innovatieve kracht van de Chinese economie kunnen beslissen; meer nog dan conjunctuur en consumentenbestedingen. Maar, niet-productieve, wel geld kostende werknemers, die geen echte bijdrage leveren aan economie, voortgang en welvaart als regeringskeus? Onbegrijpelijk.

 

Het is niet de eerste keer dat de in Polen geboren Princetown University prof Jan T. Gross in de schijnwerpers komt. Helaas niet positief. Polen opent een rechtszaak nadat deze prof claimde, dat de Polen meer Joden in WOII hebben gedood, dan de Nazi’s.  Het kan nog veel erger. Bibi stelde op het World Zionist Congres in Jerusalem, dat het eigenlijk de (Palestijnse) Groot Moefti was, die in 1941 aan Hitler suggereerde, om de Joden te verbranden. Daarbij de Nazi’s als het ware ontheffend van schuld voor de Holocaust. Olie op het vuur gooit deze paranoïde man: alles doen, om Arabieren/Palestijnen in diskrediet te brengen. Ondanks afkeuring pakt men Israël nog steeds uit verkeerd schuldgevoel met zacht handen aan. Niemand, die hardop roept dat Bibi nooit bereid zal zijn tot een 2-landen oplossing, noch echt geïnteresseerd in vrede; want zijn macht is gebaseerd op angst voor oorlog. Een 3e intifada is geprogrammeerd, terwijl Bibi hamert op slachtofferschap en recht op verdediging, terwijl Palestijnen geen enkel zicht of toekomstperspectief hebben. Juist Israël zou moeten weten wat het betekent, jarenlang in een getto te leven, afgesloten te worden van een normaal leven.

 

En weer mag NL aan de EU een naheffing betalen; 446 miljoen. Minder dan Dijssie had gereserveerd, dus dat valt wel mee. De EU-lidstaten moeten, zo blijkt, zelf de berekeningen uitvoeren om de stand van hun economie door te geven aan Brussel. Nederland heeft daartoe het CBS en de DNB aangesteld". En natuurlijk is NL het braafste, meest gedetailleerd in cijfers en snelst-betalende jochie van de klas. Lena gelooft er geen barst van, dat alle EU-landen zuiver op de graat zijn bij deze berekeningen, maar ze al naar behoefte opleuken. Oh ja, vergeten. Doet er helemaal niet toe, we vertrouwen ze. Kassa!

 

Yippie, de JSF gaat wederom ruim 1 miljoen $ duurder worden. Omdat Canada haar bestelling heeft geannuleerd. NL had al 8 besteld. En dat blijft zo. Ook al is er straks geen geld voor munitie of oefenvluchten…. Vooruitbetalen voor vliegtuigen, waar we nu al van weten dat ze voor vele doelen niet goed zijn, in plaats van anticiperen op gewijzigde omstandigheden, dat doet NL niet. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…? Dovenmansoren….

 

Ben je een klein land en wil je ook iets doen aan de ellende, dan nodig je 5 Syrische families (42 personen) uit, om asiel te krijgen. Aldus gebeurde 2014 in URUGUAY. De regering regelde huisvesting, gezondheidszorg, taallessen, opleiding en financiële hulp. Voor tenminste 2 jaar. Nu willen de meesten weer terug, want ze vinden het land te duur, de verdiensten te laag en ze hadden verwacht, dat ze levenslang ondersteund zouden worden. Dus protesteren ze nu voor het presidentiele paleis. Uruguay heeft maar een kleine moslimgemeenschap van 300 personen, en de vluchtelingen kunnen/willen zich niet aanpassen/integreren en eisen terugkeer. Desnoods terug naar het Midden Oosten. Is dit de manier, om een gastland te bedanken voor de steun? Wordt het niet tijd, dat vluchtelingen zich eerst informeren, of de goud-geld-huis-baan/eeuwig gratis leven met melk en honing wellicht maar illusie is? En als het niet zo uitpakt, als je hoopte, waarom niet werk maken om echt een nieuw leven op te bouwen in plaats van te klagen en te eisen?