columns

Afrika-kwartje, onzuiver water en peuter mentor

Symboolpolitiek, die 2-daagse top op Malta. Een paar miljard in een hulppotje, als ‘’douceurtje’’ voor Afrika, met vooruitzicht op meer, in de hoop dat dictatoren hun mensen thuis houden, afgewezen migranten terugnemen en het geld niet in eigen zak steken. Echte oplossing ver te zoeken. Maar er zijn alweer nieuwe tops in het vooruitzicht gesteld. Is dat even een geruststelling. Ondertussen protesteren mensen uit Eritrea en Syrië in NL over hun opvang; ze willen meer privacy, financiële vergoeding en beter eten. En oh ja, een tv en koelkast op de kamer ontbrak ook.

 

Breivik’s eenzame opsluiting zou ‘’inhumane behandeling’’ zijn, aldus de Noorse ombudsman. Breivik zelf spreekt van foltering en sleept de Staat voor de rechter. Mondjesmaat wordt zijn gevangenschap iets ‘’vergemakkelijkt’’. Huh? In een donker hol, sleutel weggooien en laten wegrotten; want de gezinnen van al die vermoorde mensen, die hebben levenslang en zouden verzorgd moeten worden, niet hij. Maar nee, het moet ‘’milder’’ voor dit lieverdje, anders zou hij eventueel schade kunnen oplopen. Ja, en? Hoop dat hij nooit vrijkomt.

 

Dijssie moet zo langzamerhand heel wat files op zijn computer aangemaakt, en een groot repertoire aan smoezen en prietpraat verzameld hebben. Want steeds vaker komt hij in het nauw. En wordt uitleggen lastiger. Nu weer het gedoe over belastingdeals in Europees verband. Niets doen – behalve competitie verhogen door nog leukere deals binnen de Benelux voor bedrijven ten koste van burgers – en vooral de vinger naar anderen wijzen. Afgezien van de EU-instituten die ook niet-zien/horen of praten, laat staan doen, bleek NL ook in 2013 nog bestrijding van belastingdeals te blokkeren, toen Dijssie chef van de Eurogroep werd. Hij wist het. Stel voor dat burgers en middenstand ook geen belasting meer betalen; immers, multinationals hoeven het ook niet; aldus besliste een dorpje in Wales. Goed zo.

 

De Wereldklimaattop staat eraan te komen. En Engeland is het enige G7 land, welk haar subsidies voor fossiele brandstoffen fors verhoogt en die voor groene/duurzame energie fors beperkt. Terwijl men in Parijs juist meer groene/duurzame energie wil en minder fossiele brandstoffen? Bloody Blits

 

Montreal, de 2e stad van Canada, gaat ongezuiverd afvalwater in de St. Lawrence rivier dumpen; het kan wel eens oplopen tot 8 miljard liter. De dump die ongeveer een week zou duren, zou nodig zijn voor werkzaamheden om oude waterzuiverings-onderdelen uit te wisselen, om een onverwachte breuk met nog ergere milieuramp te voorkomen. Stad en burgers zijn furieus. De eerste condooms zijn al aangespoeld…Maar ook Amerika is not amused; het is verbazend, afschuwelijk en buitenproportioneel, dat Montreal dit besluit heeft genomen, terwijl er alternatieven zouden zijn, aldus Willbanks van de advocatengroep Save the River/Clatyon NY. En…als Montreal dit doet, wie volgt?

 

Kijk, daar wordt Lena nou toch vrolijk van….In 2014 ging in de hele EU maar 4,4% aan betalingen mis, t.o.v. 4,5% in 2013. WAUW! Niet dat de foutmarge een graadmeter is voor fraude of verspilling. Wat dan wel, gezien de vele flutprojecten, omzeiling van aanbestedingen en niet controleren door EC en regeringen? Ach, men heeft al veel gedaan, hoor, anders had het wel eens 5,5% kunnen worden; die verspilling en fraude, aldus de rekenkamer. Pfff, is dat even een opluchting, zeg. Die paar miljard meer, wie maakt zich daar druk om.

Evenmin om een paar ton, die de van omkoping beschuldigde topper Hoogesteger van Abellio (NS dochter) nu claimt; werd 2015 al geschorst (niet ontslagen) vanwege bewezen gesjoemel in Limburg. De NS wilde eigenlijk geen vertrekregeling voor deze boef, maar bonus, vakantiegeld en 1,7 jaar extra salaris – ca. 2 ton – die nu opgeëist wordt, zou weleens een ‘’billijke vergoeding’’ kunnen zijn, meldt de NS. Eh, watte? Fraudeer, eis en krijg tonnen = kassa! Ook Groenhof, de Topper van SNS Reaal, overigens ook verdacht van fraude, klaagt zijn voormalig werkgever aan wegens oplichting en valsheid in geschrifte. LACHEN! SNS zou rechters onvolledig hebben geïnformeerd over zijn afkoopsom van 7,5 ton. SNS zou dit bedrag kunnen terugvorderen bij fraude, maar dan moest dat binnen 6 maanden bewezen worden. En tja, het past niet: 2012 – 2014.Of de aangifte tegen hem en 9 anderen toch nog doorgaat? Of geld terugkomt? Knap he, hoe al die topbestuurders na fouten, bedrog of corruptie met tonnen beloond worden. Zijn gewone werknemers toch maar simpele zielen die zoiets niet voor elkaar krijgen en maar in de bijstand moeten.

 

Pakistan zet thans de terugkeerregeling uit de EU stop. Want er zou sprake zijn van buitensporig misbruik; Pakistanen zouden zonder gedetailleerd onderzoek als terroristen gebrandmerkt en teruggestuurd worden. Dat kan niet, vindt de minister van Binnenlandse Zaken. Alle EU landen – met uitzondering van Engeland – kunnen dus nu fluiten naar deze terugkeerregeling, welk sinds 5 jaar van kracht is. Eu protest? Nul. Duitsland overweegt zelfs, om haar troepenmacht daar te verhogen. Ondertussen komen duizenden Afghanen, die geen fiducie hebben in de toekomst, naar Europa.

 

Hell breaks loose. Of te wel, een dam is doorgebroken in Brazilië. Behorend tot de 50:50 BHP Billiton/Vale groep, genaamd Samarco. Het wereldwijd grootste mijnbedrijf in m.n. ijzererts. In Minas Gerais produceert men ongeveer 30 miljoen ton jaarlijks, voor de export naar staalbedrijven. Opruimen, herstellen en betalen van milieuklachten zou wel eens duurder kunnen worden dan het verlies van de productie en opbrengst, gezien de huidige prijzen voor ijzer. Maar het zou nog te vroeg zijn, om de financiële gevolgen voor het concern te berekenen. Het milieu doet er niet toe, nietwaar? Officieel zou de oorzaak van de dambreuk nog onbekend zijn, en of het bedrijf nalatigheid kan worden verweten, is ook onzeker. De licentie is inmiddels ingetrokken. En de baas van Samarco meldde, dat er gewerkt was aan een drainagesysteem voor de dammen. Maar de licenties waren geldig (juli 2015). Ja hoor. Het water, welk nu door de dambreuk spoelt, is vergiftigd met chemicaliën. Een gevaar, dat gebagatelliseerd wordt door het bedrijf, want deze zouden ‘’geen risico voor de gezondheid’’ zijn. Het is het 2e ongeluk in Minas Gerais gedurende de laatste 12 jaar. In 2003 brak een dam, en 1,2 miljard liter vervuild water ontsnapte van een gesloten cellulose-fabriek, overstroomde lokale rivieren, blokkeerde vers water voor ruim 600.000 mensen en zorgde voor dode vissen tot de Atlantische Oceaan. Maar niks aan de hand hoor.

 

Een ietwat ‘’inconvenient truth…”; Engeland heeft meer landgenoten in het buitenland dan Indië, China, Bangladesh, Polen en Hongarije…Ruim 3,97 miljoen Britten leven – en soms werken ze – in het buitenland, en nu debatteert het House of Lords erover, of deze mensen wel mee mogen doen met het referendum over in/out EU in 2017. Ruim 1,5 miljoen van deze mensen vertrok als reactie op het gebrek van economische mogelijkheden in Engeland. Laat dit nou net een reden zijn voor vele migranten nu om te emigreren; o.a. naar Engeland. Zo van ’’We can go there but they can’t come here’’. Het slachtofferperspectief van Britten, die zeggen, dat immigranten hun banen wegkapen, is dus niet echt steekhoudend. Wat, als de landen, waarnaar deze Britten zijn geëmigreerd, eenzelfde standpunt zouden innemen? Juist.

 

Helemaal losgeslagen, idioot en onbegrijpelijk. Het nieuwe plan, om iedere baby/peuter op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal een eigen mentor te laten krijgen|!!? Als het volgens BOinK, de oudervereniging gaat, moet dit. Omdat het belangrijk is, dat een kind gevolgd, gesteund en opgevangen wordt. De wereld op zijn kop! Daar zijn toch ouders voor!? Wel kinderen op de wereld zetten, maar vervolgens mag overheid en gemeenschap ervoor opdraaien en ervoor zorgen? Lena vraagt zich af, hoe het vroeger ooit mogelijk was, om op te groeien zonder kinderdagverblijf, mentor/coach, smartphone, tablet en junkfood. Stel je voor wat die mentor allemaal had kunnen ontdekken gedurende mijn ontwikkeling! Tjonge, jonge, jonge. Enfin, beste lezer, er moet dus meer geld bij. Vooral voor scholing van personeel, zodat ze meer snappen hoe het brein zich ontwikkeld, want dat kan je natuurlijk ook stimuleren. Ja hoor, heel simpel; namelijk door veel aandacht te schenken, spelen, voorlezen, nieuwsgierigheid prikkelen en vooral houden van je kind. Misschien moeten we a.s. ouders op cursus sturen: bezint, eer gij begint.

 

Primeur? Ja, in Finland – beter gezegd op het eiland Olkiluoto – komt de allereerste ondergrondse eindopslag van kernafval uit de twee kernreactoren, die daar staan. 2023 begint de opslag; in de nog te bouwen opslag zal 6500 ton radioactief materiaal opgeslagen worden, verpakt in koperen houders en in graniet geboorde tunnels op een diepte van 450 meter. For ever. Bouw en opslag voor de komende honderd jaar worden op 3,5 miljard geschat. De bewoners gingen eerder al akkoord met dit plan. Ook in Zweden zijn er plannen, om kernafval ondergronds op te slaan. Kijk, dan gaat Lena gelijk even googlen hoe het zit met seismische activiteiten, aardbevingen dus. En vond het rapport welk in 2012 opgesteld werd over de seismische activiteiten in dit gebied als aanloop voor de opslag:  http://www.posiva.fi/files/3049/POSIVA_2012-34.pdf. Formeel is de locatie seismisch ‘’stabiel’’. Maar grotere aardbevingen kunnen niet uitgesloten worden, vooral door het smelten van ijskappen. Oeps. En dan staat er op pag. 17 ook nog, dat op basis van de schaarste aan data, het onmogelijk is om statistisch betrouwbare parameters voor Olkiluoto op te stellen. Op pagina 41 staat, dat op 9,5 km diep een breuk-instabiliteit (strike-slip) heerst, maar geen punt, de volgende ijstijd houdt het wel. Hoewel, die 9,5 km is representatief voor de diepte van 500 meter en er is daar sprake van behoorlijke instabiliteit door breuken en spleten en zo. Was de opslag niet op 450 meter gepland? Leuker kan zelfs Lena het niet maken.