columns

Soberheid en alvast een vrolijk kerstfeest

Europa gaat dood. Besluiteloze politici weten zich geen raad met het gedrocht dat ze deels zelf hebben opgetuigd, zonder heldere missie, visie en lange termijn strategie. Solidariteit en gedeelde waarden en normen? Wassen neus, behalve als het om ontvangst van miljarden Euro gaat; EU Lid Slowakije sleept de EU voor de rechter betreffende het ‘’dictaat’’ van verplichte opname van vluchtelingen. Anderen weigeren simpelweg, of zetten hekken en flikkeren ze terug over de grens. Ruim 700.000 vluchtelingen kwamen tot nu toe via Griekenland binnen, omdat deze gebrekkige of geen grenscontroles uitvoert. Hulp hierbij weigeren ze. En nu worden ze zacht op hun vingers getikt. En dreigt men met Schengen exit. Alsof dat de migrantenstroom reduceert. Lena besluit, dat onmachtig Europa afgesloten moet worden van het infuus van belastingbetalers, die keer op keer worden geconfronteerd met onzinnige regels en gevaarlijke afspraken en verdragen tegen onze zin. Diagnose ‘’terminaal’’. Stekker eruit. Euthanasie, nu.

 

Molenbeek? 28 jaar geleden waarschuwden antropologen voor de risico’s om een wijk steeds meer achteruit te laten gaan. De regering deed niets. En terwijl een paar straten verderop EU-ambtenaren maandsalarissen verdienen, waar 26 of meer families van gevoed kunnen worden in deze probleemwijk, blijft het bestuur wegkijken, de vinger wijzen, analyses uitbraken en doet niets.

 

Prorail en NS? Toen de commissie van ‘’wijze’’ mannen onder leiding van Wijffels haar aanbevelingen deed in het kader van ‘’marktwerking’’ en scherpere regels uit Brussel; legde de regering het advies naast zich neer. Kunstmatige splitsing, dubbele kosten, inefficiency = de reiziger en belastingbetaler is de dupe. De zaak corrigeren en herpakken? Nee, doormodderen, polderen en symptoombestrijding (zoals ‘’onderzoeken’’ of een machinist (NS) zelf de wissel (Prorail)kan repareren…). Politiek en openbaar bestuur; zoveel salaris voor zoveel prutserij, onkunde en wanbeleid.

 

David probeert met behulp van naïeve Tusk op de EU top in december zijn eisenlijst op de agenda te zetten en liefst ook erdoor te jassen. Zo van nu een politieke declaratie van regeringsleiders, om de Britten binnen te houden. Een belofte zonder waarde. Later (wanneer?) eens de vervelende details uitwerken? Ach, de keus van het kerstdiners is al gebeurd en verder is er niks echt belangrijk in Europa, nietwaar David?

 

Waar de FED waarschijnlijk in december eindelijk de rente verhoogt, blijft de ECB een tegenovergestelde koers varen. De honger van markten naar spotgoedkoop geld wordt bevredigd door Supermario.  En die verwachtingen mag je niet teleurstellen. Zo maak je critici monddood. Ondanks miljarden stijgt inflatie niet. Noch groeit de economie. Banken spekken zich wel. ECB draait door deze idiote opkoopactie nog dieper het moeras van monetaire financiering van landen (en slechte banken) in, die met goedkoop geld (nieuwe en oude) gaten dichten en hervormingen achterwege laten. Goed voor regeringsleiders, investeerders, bankiers en speculanten. Slecht voor belastingbetaler, spaarder en Euro. Landen met schulden redden zat niet in het ECB mandaat! ECB staat garant. Niet onafhankelijk.

 

Het 300 miljoen-plan, waarbij duizenden jongeren aan de slag hadden moeten komen, is mislukt. Maar Asscher blijft. Nieuw verzinsel: 50 plussers aan de slag helpen. Hoe, Lodewijk?

 

TSN Thuiszorg, de grootste, redt het niet meer. Over de heg geflikkerd, met te weinig geldelijke steun voor de gemeente om dit te bolwerken. Duizenden banen op de tocht, zorgbehoevenden in de kou en Martin vindt het ‘’ongelofelijk zuur’’ maar wijst met het vingertje naar de gemeente. Topregering: leg het probleem op andermans bord en kort tevens budget. Maar wel een nieuw VVD en PvdA plan: 1 miljoen in een fonds steken voor ‘’omstreden’’ kunstprojecten, zodat deze niet sneuvelen door gebrek aan o.a. beveiligingskosten? Extra geld voor beeldende kunst in gemeenten en platteland, voor festivals voor nieuwe programmamakers, meer geld voor starters in de cultuur en toporkesten? De opgeteld extra 13,5 miljoen komt uit het gemeentefonds. Natuurlijk; kunst, cultuur en onzinprojecten zijn sexy; daar heeft een gemeente geld voor. Voor (thuis-)zorg en PGB? Hebben we gratis mantelzorgers of ‘’sorry foutje’’. Moet voldoende zijn.

 

Snel wordt besloten, dit jaar nog 350 en volgend jaar 400 miljoen voor opvang van vluchtelingen vrij te maken. (de 835 miljoen bleek al ontoereikend; er komen veel te veel). Voor gemeentes denkt men aan 185 miljoen. Het potje moet nog gevonden worden. En anders halen ze’t wel uit het wel erg ondoorzichtige budget voor zorg en nog meer versobering van basisverzekering? Rijk rekent zich op papier keurig rijk : http://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html .) maar de burger staat er alleen voor. Vooral niet de sociale voorzieningen – waarvoor wij allen een bijdrage lever(d)en - versoberen voor nieuwkomers, die nooit 1 cent in ons systeem hebben betaald (sterker nog, ruim 80% zal dit nooit doen). Hupsakee, er komen nog een paar duizend, over land, niet over zee. Welvaartsstaat? Niet meer voor ons. Je zult het zelf moeten zien te redden. Vrolijk kerstfeest namens de regering.

 

Saoedi Arabië exporteert 2 producten: aardolie als smeermiddel voor de wereldeconomie en Islam als gevaar voor de wereldvrede. Ruim 50 jaar geleden begon het Koninkrijk haar intolerante Wahabitische Islam te exporteren; waarbij de Koran letter voor letter wordt gevolgd. Intolerant, omdat iedere ongelovige – diegene, die de Saoedische uitleg niet accepteert – bestreden moet worden. De oorsprong van deze Islam wordt gezien in de 18e eeuw als de enige echte vorm en het enige echte geloof. Wie in het Westen denkt, dat de Saoedi’s ons welgezind zijn, ligt verkeerd. Want dit land is vooral verantwoordelijk voor de verspreiding van radicaalislamitisch gedachtegoed. Ooit een kleine stroming binnen het soennitische Islamisme, werd het groots door de Petrodollars. In 1982 verkondigde de toenmalige Koning Fahd ‘’de islamitische wereld is het strategisch vervolg van Saoedi Arabië’’. En om deze legitimatie te bevestigen, noemde hij zich in plaats van Koning de ‘’hoeder van de beide heilige plaatsen’’ (Medina & Mekka). Minstens 1500 moskeeën werden door het land gefinancierd; 2000 basisscholen, 200 hogere en universitaire instituten en 210 cultuurcentra. De Fahd drukkerij zorgt voor 138 miljoen korans in ruim 20 talen. En toch, het Westen levert maar al te graag wapens en koopt de olie. Recente waarschuwingen, dat de Saoedi’s tegenwoordig steeds meer zorgen voor instabiliteit in de Arabische Wereld negeren we. Kijk naar hun inmenging in landen zoals Jemen, Irak, Libanon, Iran en Syrië. Geld en moraal? Nee, we blijven radicalisering, terrorisme en intolerantie meefinancieren. En 1000 bommen en granaten gaan dit niet oplossen. Ook hier ontbreekt strategie, leiderschap en echt doorpakken.

 

Klimaattop van start met urenlang handen schudden, korte optredens en fraaie, nietszeggende woorden. De lobby en public relation van grote bedrijven draait volop. Bedrijfsvriendelijke voorstellen staan bij deze conferentie voorop. Nieuwe markten en experimentele technologie zijn een paar mogelijkheden om vervuilers niet af te laten wijken van hun bedrijfsmodel. Sterker nog, de VN climate chief, mevrouw Figueres – voormalig klimaatveranderingsadviseur voor het Latijns Amerikaanse Endesa (olie/gas) – roept voluit ‘’stop demonisering van olie en gas bedrijven’’. Krachtige lobbypartijen, zoals Business Europe zien klimaat activiteiten lijnrecht tegenover economische groei. Ook de EU doelen voor 2030 reflecteren dit; niet alleen ontbreekt de ambitie, maar wordt juist voorrang gegeven aan de concurrentiekracht van juist die industrie, die zorgt voor de klimaatverandering. Dus durven regeringen geen concrete maatregelen te nemen, uit angst, om deze industrietak te ontrieven…En als ze het wel doen, zorgen ze er wel voor, dat ze ruimhartig strooien met belastinggeld-douceurtjes. De keus moet zijn tussen echte transformatie van economie of winst voor bedrijven. Uitkomst is al bekend. Korter kan Lena het niet formuleren.

 

40 verdachten van jihadisme lopen vrij rond in NL – als ze niet vertrokken zijn naar Syrië. Vermeende Syriëgangers, ronselaars, opruiers en financiers die hun strafproces afwachten en onder begeleiding staan van reclassering. Huh? Begeleiding? Contact van deze lieverdjes is vaak beperkt tot de reclassering. Ach gossie. Ze zijn negatief over de samenleving; voelen zich onheus behandeld; krijgen geen kansen en worden op een zijspoor gezet. Je zou zo’n schatje toch direct in huis willen nemen en vertroetelen. Stoute samenleving toch; waarom geef je ze geen gratis huis, auto, bruid, plasma-tv en zakgeld? Hoeven ze ook in de toekomst zelf niet te leren, te werken of zichzelf te veranderen.

 

VW; 8 jaar lang leek het onoplosbaar/niet beschikbaar; en nu ineens heeft men al een oplossing, die niet alleen simpel, maar ook nog veel goedkoper zou zijn? Het plaatsen van een klein zeefje, een ander stukje software, en binnen een uur puft de vervuilende diesel geen vervuiling meer. Huh? Ook vandaag de dag denkt de top van VW dus nog steeds dat het publiek dergelijke onzin zal slikken.  Ineens bedenken VW-Einsteins met Eureka-geroep in de badkuip – oh pardon werkplaats – binnen 2 maanden het DAS AUTO gevoel? Ofwel het idee was al lang bekend maar werd teruggehouden, of de nu gepresenteerde ‘’oplossing’’ is een schijnoplossing.

 

Kan iemand Lena uitleggen, waarom een 6-maanden EU-voorzitterschap 97 miljoen (in 2004) kostte, resp. straks tenminste 46 miljoen in 2016? En dat we dat dan ook nog sober moeten vinden? Een mobiel gebouw wordt speciaal op het marine terrein neergezet. Waarvoor? Naast Brussel en Straatsburg, en overige ruime vergaderlocaties in Den Haag? Ministers keuvelen overigens in het Scheepvaartsmuseum, wat daarvoor zo’n 5-tal weken dichtgaat voor het gepeupel. Oh, het gaat over ''Nederlandse presentatie’’. Ja, het oog wil ook wat, ik snap het Besparen met Hollandse koffietafel dan? Nee, de Brusselse elite verwacht Michelin niveau…Verdorie, de kosten voor afzonderlijke ministeries (?) komen nog erbij. Plus beveiliging. En…en…en. Sober, inderdaad. Na 1 juli wordt e.e.a. gesloopt, en mogelijk hergebruikt bij de overheid. Yippie, Nieuw Binnenhof spul! Echter, geld is onbelangrijk, ambitie telt! Zoals aanpak van terrorisme en migratiecrisis. Kan Mark burgers overtuigen van de relevantie van Europa en dat Europa bijdraagt aan de oplossing van echt grote vraagstukken? Hij blijft rustig in zijn Torentje zitten, schuift wat met dossiertjes. Want als alles maar goed georganiseerd is, is het doel bereikt. Gaat lukken, Mark!

 

Nee maar, twee ego’s botsen keihard. Een wedstrijdje ver plassen is er niks bij. Nadat Poet eerst Erdogan beschuldigde, van IS olie te kopen, weet Erdogan het vandaag echt zeker. Hij heeft bewijs, dat de Russen zelf illegaal IS-olie kopen uit Syrië! Het zal binnenkort gepubliceerd worden. Ja hoor. Oorlogstaal, haantjes-vertoning en verder niets om het lijf.