columns

Bonnetje kwijt? Nee, de weg!

De EU heeft bedacht, om een nieuwe taskforce op te zetten; een Frontex, maar dan anders…Met 1500 man, die binnen 3 dagen op urgente plekken ingezet kan worden. Drones, die grenzen gaan bewaken. Gemeenschappelijk terugstuur-beleid. Desnoods overrulen van landen, als grensbewaking niet goed genoeg is. Grenscontroles voor een ieder, ook Europeanen. Alles, om het Schengen-principe oprecht te houden. Da’s nog eens doorpakken. De EU burger kan ontspannen? Nee! Dit plan wordt pas 2020 van kracht. Over 5 jaar. Timmy, Juncky en Martin hebben hun zegje gedaan, en dus is het af. Van de 160.000 migranten zijn al 200 geplaatst, wauw! De rest blijft gewoon wachten, samen met nog eens nieuwe honderdduizenden. Voor hen geen fijne feestdagen. Ook de top van deze week zal weer bestaan uit woorden zonder daden. Slap vertoon.

 

In 2027 zou China de grootste wijnconsument worden, voor Amerika en Frankrijk. Aldus het blad Les Echos. De komende 10 jaar neemt de wijnconsumptie toe met 10%. Nog geen 15 jaar geleden dronken Chinezen nauwelijks wijn. Nu telt het land ruim 800.000 hectare wijngaard; groter dan Frankrijk en net achter Spanje. 80% van de geconsumeerde wijn wordt lokaal geproduceerd. Wijndrinken wordt door de overheid gepromoot als zijnde gezonder dan de lokale sterke brouwsels. En…de versnelde verstedelijking en toenemende koopkracht stuwen de wijnconsumptie op. Ach, voorlopig hoeven de Fransiolen zich nog niet druk te maken, want kwalitatief winnen ze het nog van prijstechnisch interessante wijnlanden als Chili en Australië. Maar over 3 jaar?...Lena voorspelt: wordt Franse wijn Europees gesubsidieerd. Omdat de Franse wijnboeren ingedut zijn.

 

Urenlang keek en luisterde ik naar het Teevie-debat. Dijkhoff en Ardje geven fouten toe, Mark gaat lichtjes door het stof. Tegenprestatie voor 4,7 miljoen? Weten we nog steeds niet. Honderd keer de feiten herhalen om de heren in het nauw te drijven? Haalt niks uit. Opgehemelde crime fight flop-top boys bleken toch niet de ‘’pluk-ze’’ doelstelling te realiseren. Cultuuromslag van het Ministerie lijkt gedoemd tot mislukken. Teevie weet alles, maar zegt lekker niks. En komt ermee weg. Het heeft meer weg van damage control/beschermen van politieke belangen van de VVD. Plus een steeds groter verschil tussen burger, politiek en boef (want oh weh, als jij een bonnetje kwijt raakt of de belasting ontduikt). Lena’s conclusie; politiek woordenschimmenspel, waarbij het ongemak over de integriteit van de regering en het wantrouwen in de politiek alleen maar toeneemt. Ernstige deuk in het image van de VVD. De volgende dag lees je er niks meer over. We gaan gewoon door. Business as usual. 

 

De zoveelste wooncorporatie soap: baas vertrekt, maar vangt vervolgens nog 6 ton voor 2 jaar advies aan diezelfde corporatie. Jetta gniffelt ‘’goed dat er voedselbanken zijn/ mensen moeten samen meer zelfredzaam zijn’’ en geeft aan, dat de regering niet meer alles kan doen. Nou, als politici alleen maar zaken goed voor zichzelf regelen, maar de burger in de kou laat staan en daar nog trots op is, horen ze op te stappen. Maar dat zal niet gebeuren. Is maar goed dat Lena elders leest, dat Hollandse bestuurders dit jaar nog meer bonus krijgen... Evenwicht, he?

 

En ach, ‘’ze zijn een beetje dom, die Amsterdammers’’. Niet 1, niet 2, maar voor de 3e keer is deze gemeente financieel grof de mist in gegaan; 2013 kregen 9000 minima 188 miljoen i.p.v. 1,88 miljoen. Eerder dit jaar ontvingen bedrijven en burgers ten onrechte 5,8 ton. En nu? Is weer 5 miljoen verkeerd overgemaakt. College belooft beterschap. HALLO!? Ondertussen was het gejuich van Lodewijk in september over de Marokko-deal prematuur; want het gaat toch niet door. Per 2017 overweegt men verdrag op te zeggen. Maar ja, dan willen ze de boefjes misschien niet meer terugnemen. Of ons helpen in de strijd tegen terrorisme. Oeps….Ergo? Doorbetalen. Is makkelijker.

 

De Klimaattop-deal is rond. (zie hier draft nr. 3 die is geaccepteerd);  http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf   maar ook dat gaat pas over 5 jaar in. Vlot hoor. En bovendien kunnen landen dankzij het in de laatste minuut nog ingevoegde artikel 28 binnen 3 jaar ervan tussen. Geen sancties of boetes, maar ‘’druk’’ om mee te werken? Het artikel zou een gebruikelijke ‘’standaardbepaling’’ voor dit soort akkoorden zijn. Het getouwtrek gaat er de komende jaren vooral over geld, economische belangen en machtsvertoon. En over 5 jaar? Kijken ze trots terug op het akkoord van 2015. Ego’s gestreeld, papier is geduldig en de wereld huilt.

 

En dan Timmy’s ambitie; je valt bijna van je stoel. Over 15 jaar (!) moet 65% van het huishoudelijk afval gerecycled worden. Realisatie via 1 groot mega-beleids-plan voor de EU; weg met al die landen (en regio/gemeente) afspraken! Minder afvalstorten (30 wordt 10%). Kleine burger kop-van jut, grote vervuilers blijven in de luwte. Gebruik van afvalwater moet omhoog, voedselverspilling omlaag; plastic-eilanden in zee moeten worden aangepakt en elektronische apparaten moeten nog duurzamer worden. NL lag de afgelopen 15 jaar op dit terrein praktisch stil. Wel is er een potje van 6 miljard hiervoor. Noem je project, we maken het over en resultaat is onbelangrijk…En dan denkt Timmy ook nog miljarden te kunnen laten besparen door hergebruik van materialen, en schepping van ruim 170.000 banen? Tot 2030. Inderdaad, reuze ambitieus.

 

In Woodland, N. Carolina, USA voelen ze er niks voor. Dus komt geen solar-farm, te bouwen naast de snelweg. Alle energie van de zon zou zo namelijk opgeslokt worden; de panels zouden planten in de directe omgeving blokkeren in hun fotosynthese, en dus zouden die niet meer groeien vanwege te weinig zonnelicht. En dan is er ook de kans op meer kanker…Denken ze.

 

Volgens analisten is iets grondig mis met het Oude Europa. En niet vanwege IS of vluchtelingen of klimaatverandering. Nee, het zijn mensgemaakte, bewuste besluiten van onze – de 50/60er jaren – generatie, die jongeren de toekomst wegnemen. Aldus een opiniestuk over Europa in de FAZ. Waarom is de naoorlogse sociale mobiliteit afgeschaft die zo goed werkte? Waarom alleen maar focus op hervormen, besparen en banken redden, maar niet de toekomst? Huidige politici zien zich als overwinnaar van de geschiedenis, en blijven zitten zonder verandering. De generatie jonge, soms boze Grieken, Italianen of Spanjaarden, die vaak nog in Hotel Mama woont, ontbreekt het aan woede. Eerder stil berusten en een vage dankbaarheid voor een tijdelijke baan of een dankjewel. De breuk, de kloof, die door de naïeve voorstelling van een vereend (waarin?) Europa loopt is er wel. Een maatschappij, die zich alleen nog via haar consumptie karakteriseert, krijgt een probleem, wanneer teveel mensen geen geld meer hebben, dat ze kunnen uitgeven voor materiele zaken.

Europa’s toekomst is er een van ‘’Eldorado voor gepensioneerden” (nou ja, voor sommigen dan); als producent van accessoires en bestemming voor globaal toerisme. Rome, Madrid, London zijn nu al onbetaalbaar voor jonge Europeanen; Noren kopen er hun 3e optrekje, Chinezen shoppen bij Chanel of Prada. Als de jonge Europeaan op een dag wakker wordt in zijn Kinderkamer en snakt naar echt leven en perspectief. En gaat op zoek. Zo niet binnen Europa, dan in de traditionele nieuwkomerlanden zoals Amerika, Australië, Nieuw Zeeland en Canada. Misschien vertrekken er geen miljoenen, maar de vertrekkers zijn wel goed opgeleid en zeer gemotiveerd. Nergens anders dan in Europa lijken jongeren zo overbodig te worden. De EU kan ze niet meer gebruiken, noch kan ze omgaan met jeugdige onstuimigheid met al haar dromen? Liever verbiedt de EU gloeilampen en reguleert kaarsen…

 

Kijk, dat is nou toch zo te waarderen van de overheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ja, zelfs dat bestaat) heeft de eigenaar van een illegaal geplaatste windmolen in Schagen ruim 3,2 miljoen gegeven! Terugvorderen wil men de subsidie niet, ondanks dat eigenaar en gemeente zich bewust niet aan de bouwvergunning hielden. En dit is niet het enige voorbeeld. De boodschap luidt steeds vaker; fout gedrag wordt beloond; en boeven krijgen geld toe. En wij betalen meer en krijgen minder. Dat is toch niet uit te leggen?    

 

En dan snapt Lena dat sommige mensen snakken naar een andere wereld. Zonder belasting, bureaucratie, corruptie, politici en machtige banken en bedrijven; alles gratis (middels hardwerkende sponsoren?…), veilig en zonder stress. Dus is er weer een Vrijstaat opgericht. Wonderland. Echt groot is het gebiedje niet: 6 m breed, 485 meter lang. 2 tenten staan op het stukje industriegebied tussen de Duitse gemeente Emlichheim en het Hollandse Coevorden. Yoshi – uit Breda, ooit belastingambtenaar – laat trots een oorkonde zien van oprichting, compleet met onafhankelijkheidsverklaring. Er is zelfs een 5-koppige regering. Ideaal leven zonder uitbuiting. Maar concreter wordt het niet. Oh ja, men wil zich ‘’later’’ afkoppelen van de Euro. Dat gaat het niet worden, Yoshi, evenmin als de ambitie van het in april opgerichte Liberland…Maar wie wil , lees vooral verder : http://vrijstaat-wonderland.org/de/neues

 

De Saoedi’s plannen de terugkeer op het Midden Oosten toneel via een Islamitische alliantie tegen terrorisme. Ietwat verbazingwekkend het bericht in Duitse media, dat een paar landen van deze 34-koppige landenalliantie er zelf niets van bleken te weten totdat ze het in de krant lazen. Huh? Hamvraag hierbij: wat verstaat men onder terrorisme? Gaat het hier om IS, Al Qaeda en andere organisaties – deels ondersteund door datzelfde Saoedi Arabië – of betreft het iedereen, die tegen het Heilige Land Saoedi Arabië en haar geloof is? Op duivels hoofdkussen valt niet rustig te slapen. Maar helaas zijn vele (EU)-politici niet gespeend met kennis, en juichen ze ‘’andermans’’ oplossing door eigen onkunde en besluiteloosheid toe. De consequenties volgen later.