columns

Het nieuwe sober; underdogs en uitzitten als doel

Ik hoor het Dijssie nog roepen; de beursgang van de ABN wordt ‘’sober’’. Bericht in de krant: bankiers kregen de maximum vergoeding. 4,5 miljoen. Het nieuwe sober. De Rijksvastgoeddienst geeft 4 ton uit, om 4 ideeën uit te werken voor een nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk. Renovatie zal ruim 100 miljoen kosten. Ik zou zeggen, WA en Maxima, als jullie nou deze kosten overnemen, als kerstcadeau voor de NL burger? Kan de Staat de 4 ton plus 100 miljoen uitgeven aan zorg, onderwijs en banen. Da’s nog eens ‘’vrolijk kerstfeest’’!

 

Die Welt kopte met ‘’Tsipras hat aus der Griechen-Krise rein gar nichts gelernt” en dat er, afgezien van een enkel berichtje over het zoveelste miljard, welk weer overgemaakt is, verder niets te merken is van enige echte hervorming of verbetering. De krant heeft het mis. Alexis leerde voortreffelijk van zijn voorgangers: met de onwil van de regering – deze maar ook alle voorgaande – om hervormingen door te voeren, is men immers zeer succesvol: zeg ja, doe nee, en krijg vervolgens geld. Analyses laten zien, dat het land het met deze houding nooit gaat redden. Tegen beter weten in beloont de EU echter dit gedrag. Zo verkwansel je de EU-principes en verlies je geloofwaardigheid.

 

In september 2016 (!) wil Obama een vluchtelingentop houden, meldt de VN. Wie er mag komen? Onbekend. Maar wel wil USA alvast meer geld van bevriende landen om de vluchtelingenproblemen aan te pakken, en niet alleen voor ontheemde Syriërs. USA en VN kijken daarbij vooral naar een nieuwe afspraak tussen Europa en Syrie’s buurlanden. Ondertussen meldt Syrie’s regering, wel mee te willen doen aan vredesgesprekken, nadat ze een lijst krijgen van tegenstanders van het regime onder de oppositie-gespreksvoerders…Die dan eerst worden opgeruimd?

 

PGB-debacle kost vele malen meer na het ‘’over-de-heg-gooien’’ dan verwacht. Illegalen, afgewezen asielzoekers en vluchtelingen kosten ook veel: alleen al 30 miljoen aan niet-betaalde rekeningen bij zorgverleners, waarbij huisartsen, ziekenhuizen en tandartsen zelf ook nog eens voor 6 miljoen opdraaien. Duizend ouderen die dringend een staaroperatie nodig hebben, zijn in de wacht gezet, in afwachting van 2-300 oogletsel-gevallen als gevolg van ongelukken met vuurwerk (= die kosten dus evenveel als 1000 staaroperaties). En dat gaat ook nog af van de ziekenhuisbegroting. Regering, schaf vuurwerk voor particulieren af, en organiseer landelijke professionele vuurwerkshows. Is vlg. Lena goedkoper en veiliger.

 

Het artikel ‘’Saudi Arabia (SA) uses terrorism as an excuse for human rights abuses’’ is door Al Jazeera tegen gehouden voor lezing buiten de USA. Het ging om 50 executies voor vermeende terroristische misdaden. Of eigenlijk; over de ongelijkwaardige behandeling van de Sjiitische minderheid. De Arabische krant Okaz meldt het excuus van Al Jazeera’s directeur voor het gewraakte artikel, welk geschreven werd door Arjun Sethi, een mensenrechten-jurist en prof aan de George Town University. Veel van zijn kritieken zijn internationaal in de media gepubliceerd, zoals de grote toename aan executies dit jaar (150); de veroordeling van de Palestijnse poëet Ashraf Fayadh en beschuldigingen over de Saoudische luchtaanvallen in Jemen met veel burgerslachtoffers. Sethi bekritiseerd ook de relatie van SA met de USA; waardoor SA te vaak morele veroordeling ontlopen. Al Jazeera is in Katar gevestigd. De heersende sjeik Al Thani is geallieerd met SA en vecht tegen het Syrische regime en tegen de Hoethis in Jemen…

 

Wat gaat het worden, Pinoccio? Vereenvoudigd belastingstelsel, zoals belooft, of toch de VVD-oren laten hangen naar bedrijfsleven en DGA’s? Het pensioen in eigen beheer voor DGA’s zou ofwel helemaal moeten verdwijnen, of vervangen worden door een alternatief welk gunstig voor ondernemers zou zijn, die in het eigen bedrijf fiscaal vriendelijk willen sparen voor hun oude dag. Huh? Liefst zou hij het willen afschaffen en in dezelfde ademteug praat hij over een fiscaal vriendelijke afbouwregeling….? VNO-NCW, MKB NL en ONL pleiten voor behoud van fiscale faciliteiten voor DGA’s. En dat kan hij natuurlijk niet negeren. Maar als hij het ‘’oudedagsparen in eigen beheer’’ goedgekeurd, helpt hij zijn belofte om zeep. Ach, voorlopig is het besluit uitgesteld tot februari. En de 4% fictief spaar-winst-belasting? Houdt hij vast nog een paar jaar aan.

 

Wie wil zijn baan opgeven voor een met minder salaris las ik recent. Nou, ik heb dat gedaan, en ik heb er geen spijt van, maar dat terzijde. Enfin, waar het om ging, is het dilemma van de woningcorporaties. Zittende bestuurders houden nog 4 jaar hun riante salaris, dan wordt het in 3 jaar afgebouwd naar de norm (179.000). En dat betekent dat nieuwe bestuurders maar niet meer willen binnenstromen. Dank je de koekoek! De rapporten over Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen WNT, die gaan over beloning van bestuurders van (semi-)overheden evalueerden de wet en checkten of men zich eraan hield. Nou, in bijna 48% wordt de norm bij woningbouwcorporaties dus niet gehaald, de toppertjes verdienen bijna 33.000 te veel. Maar er is geen sprake van overtreding, er is immers een 7-jaar-overgangsregeling, nietwaar? De niet zo top functionerende riant verdienende toppers blijven vastplakken aan hun zetel. Bestuurders stappen minder gauw over, want dan gaat die norm natuurlijk gelijk in. Ouderen blijven ook plakken. Financieel te onvoordelig om te switchen…Niet goed voor de corporatie, aldus headhunters en andere experts. Blindheid voor eigen fouten, gebrek aan visie en gemakzucht zijn nl. het resultaat. En wat men ook constateert? Er komt een ander type bestuurder; jongere bestuurders en vooral vrouwen. Want die zijn meer maatschappelijk dan materieel gedreven….Puntje bij paaltje? Omdat het stelsel zo zorgvuldig is opgebouwd (lees zelfverrijking via belastinggeld) blijven bestuurders top verdienen, ongeacht of ze voldoen. Da’s nou de overheid. Foutje, bedankt.

 

North Stream II zou het project worden van een verdubbeling van de gaspijplijn van Rusland naar Duitsland. Maar laat dat nou toch in strijd zijn met het EU principe, waarbij nieuwe energieprojecten de afhankelijkheid van buitenlandse energie niet mogen vergroten. Het voldoet dus niet aan de voorwaarden en ondermijnt de rol van Oekraïne. Ineens moet het voldoen aan voorwaarden als het  financiële, politieke of juridische steun van EU instellingen wil ontvangen. Gazprom (Rusland), Shell  (NL/UK) en EON (D) balen. Italië en Oost Europa baalt ook, want eerder werd ook South Stream (via Zwarte Zee/Italië en Oostenrijk) afgeschoten. De EU puzzelt vertwijfeld, om dit op te lossen. Want 55 miljard m3 gas kan wel 26 miljoen huishoudens van gas voorzien…En als het niet via de Oekraïne gaat, zou je dat financieel moeten compenseren….Ooit van duurzame energie en andere aanbieders gehoord, beste EU?

 

Nou, nou, de Agro Eurocommissaris Hogan vindt Wageningen Uni de beste landbouwuni ter wereld. Riep hij bij de aanstelling van Cees Veerman als voorzitter van de Agricultural Markets Task Force van de EU. Kijk, dat klinkt toch wel heel belangrijk. Als voorzitter werkt Cees dan in opdracht van de EC, en gaat zich vooral bezighouden met de crisis, waarin nogal wat landbouwsectoren verkeren. Zo moet er gezocht worden naar mogelijkheden, om boeren en tuinders van een betere positie te voorzien in de voedselketen. Europese supermarkten zijn al bezig om ‘’eigen’’ boeren te kiezen, dus dat werkje is al vast uit zijn handen. Prestigeklus of toch eerder – zoals Foodlog kopt – Cees als chauffeur van de bezemwagen?

 

Het SCP publiceerde een onderzoek, uitgevoerd onder 3000 niet-westerse allochtonen. 50% van Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelt zich vooral Turk of Marokkaan en blijft binnen zijn eigen groep. Ze voelen zich geen, of slechts in geringe mate Nederlander. Zijn relatief negatief over autochtone Nederlanders en de manier, waarop zij tegen migranten aankijken. Er leeft een sterk en breed gedeeld gevoel van uitsluiting; ze voelen zich apart gezet, niet gezien als individu. Er is wantrouwen tegen Nederlandse media, politiek en politie. Ze voelen zich geen onderdeel van de samenleving. Gelukkig is er – zoals eerder werd aangenomen – geen brede steun voor IS. Maar waarom niet doorvragen? Wat doen deze (jonge) mensen zelf om te integreren? Waarom blijven ze in de slachtoffer/outcast rol hangen in plaats van zelf regie over eigen leven en carrière te nemen? Dit onderzoek bevestigt wederom de ‘’zielige’’ underdogpositie, in plaats van te onderzoeken waarom men niet zelf assertiever wordt? En eventueel excuus vanwege “eerder fatalistisch/afwachtende houding” vanwege de cultuur is ook onzin, dat hebben heel wat van hun medegenoten bewezen, die zichzelf hebben ontwikkeld en succesvol zijn.

 

Uitsmijter van deze week: Dijssie vindt, dat de regeringsperiode uitzitten een doel op zich is. Nou, daar mag je als burger dan blij zijn; verhuppel de boel, doe wat burgers niet willen en wees vooral niet transparant, maar ‘’we blijven lekker zitten’’?  Hoe zit het ook alweer? Een land verdient de politici die gekozen werden????Toch naar, dat deze politici direct na de verkiezingen aan selectieve dementie lijden en niet meer weten wat ze de burger ooit beloofden…Pilletje?